De ware betekenis van de Tien Geboden

 

Geschreven door allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp, grondlegger van Wholly Science

 

 

Bibliotheken vol zijn er geschreven over de betekenis van de Tien Geboden. Ik heb er vele bestudeerd, maar nergens heb ik iets gevonden waarvan ik onmiddellijk begreep dat het de juiste interpretatie was, ondanks alle hoogdravende beweringen van de betreffende ‘bijbelkenners’. Waarom zou ik bijvoorbeeld geen gesneden beeld mogen maken? Welk probleem kan God daar nu mee hebben? Nee, zeggen sommigen, je mag dan wel met een mesje een beeldje uit een blokje hout snijden, maar je mag dat daarna niet als een afgod gaan aanbidden. Maar waarom dan wel niet? Ik kan me uiteraard voorstellen dat God geïrriteerd raakt wanneer ik mijn afgodbeeldje steeds voor zijn aangezicht hou, maar dat probleem zag God gelukkig zelf ook al aankomen, als ik de gangbare interpretatie van het Eerste Gebod moet geloven. En waarom zou ik langer leven wanneer ik mijn ouders eer? Wat hebben zij er nu weer mee te maken? Hun werk hebben ze heel lang geleden toch al gedaan? En wanneer iemands ouders niet meer in leven zijn? Hoe eer je ze dan? Kunnen we de doden niet beter met rust laten? En op de zevende dag zou ik helemaal niet mogen werken? Wat is dat nou weer voor flauwekul? Is een email beantwoorden trouwens ook werken? Dit gaat wel heel ver, hoor. Maar goed, gelukkig voor mij heeft mijn buurman in ieder geval geen begeerlijke os of ezel, laat staan een sexy dienstmaagd. Kortom, er is geen chocola van te maken zonder kennis van zaken. Gelukkig is er Wholly Science, en wordt het, na duizenden jaren volledig in het duister te hebben getast, opeens klip en klaar wat de Tien Geboden werkelijk inhouden.

 

Voordat je nu verder leest wil ik je vragen eerst even het korte artikeltje te lezen wat ik vorige week online heb gezet. Dat artikeltje heeft als titel ‘De Waarheid over God’ (link). Doe je dat niet, dan zul je wellicht niet alles kunnen begrijpen van wat hieronder wordt uitgelegd.

 

Goed, hoe zullen we beginnen? Zal ik telkens eerst de gangbare vertaling per Gebod weergeven, het vervolgens uitleggen, om het daarna in eenvoudige woorden samen te vatten? Of heb je het liever andersom? Ik vermoed dat je eerst het lijstje in eenvoudige woorden wilt zien, want dan kun je gelijk stoppen met verder lezen wanneer je dat lijstje maar onzin vindt. Goed, dan doen we dat. Hier komen de Echte Tien Geboden:

 

1

Erken God als de Eerste Schepper.

2

Kopieer de Schepping van God niet.

3

Zet Gods Naam niet op wat niet van God is.

4

Werk je op naar de Zevende Hemel.

5

Eer jouw Vader en jouw Moeder.

6

Moord niet.

7

Gedraag je zedelijk.

8

Steel niet.

9

Lieg niet.

10

Begeer niet wat niet van jou is.

 

Alleen wanneer je Wholly Science werkelijk begrijpt, dan weet je precies wat hier staat. Daarom voegt Wholly Science er nog een elfde gebod aan toe: “Gij zult zelve nadenken met den verstand u gegeven door de Heere uws Gods.” Geloof en God hebben namelijk helemaal niets met elkaar te maken. Geloof is voor mensen die te lui zijn om zelf na te denken. God houdt zich uitsluitend bezig met wetenschap. En die wetenschap van het geheel van God’s Schepping is Wholly Science. Wholly Science is de hereniging van zuivere wetenschap en ware godsdienst.

 

Hieronder leg ik elk van deze Tien Geboden hier in het kort uit. Nadere toelichtingen vind je in het Engelstalige boek ‘Understanding God; The Wholly Science Handbook’ (link). Waarom Engels? Engels is de taal van de Engelen. Ha ha, grapje. Nee, ik schrijf steeds meer in het Engels omdat er in het Nederlandse taalgebied te weinig mensen zijn die met hun verstand mijn logica kunnen volgen. Door in het Engels te schrijven is die groep aanzienlijk groter (maar nog steeds veel te klein, vind ik). Pas wanneer meer mensen zich weten te bevrijden uit de vele mind-control-programma’s zal deze groep gaan groeien. Ondertussen ga ik gewoon verder met onder andere het gehoorzamen aan het Vierde Gebod.

 

 

1. Erken God als de Eerste Schepper.

 

God is de Oorsprong van alles. Ik noem die Oorsprong de Bronwereld, wat de eerste wereld is, van waaruit alles ontstaat. Die Eerste Wereld is God. In het Oude Griekenland benoemde Aristoteles (384 BCE - 322 BCE) God als de Onbewogen Beweger. God is Één. God is de Nummer 1. God is de Schepper van boven en onder. God is de Auteur (Author in het Engels) van alles wat leeft en natuurlijk is. Daarover heeft God als enige Authority (in het Engels) of Autoriteit (in het Nederlands). God is het Hoogste Gezag, de Hoogste Autoriteit, de Hoogste Wetgever. God is de Enig Eigenaar van alle Schepselen van God. God heeft daarover volledig zeggenschap en God kan daarover soeverein beschikken.

 

Daar gaat het Eerste Gebod dus over, zodat ieder mens weet heeft van wat de werkelijke oorsprong is van alles, evenals van alle rechten die daaruit voortvloeien. Before God, there is no thing. Voor God is er niets (niet iets). God is de allereerste “iets”. Er kan dus ook helemaal niets voor (before) God gehouden worden, want voor God is er immers niets. Met het aangezicht van God heeft dit alles dus volstrekt niets te maken, en ook niet met ‘voor’ in de zin van ‘in front of’. Wat God dus niet wil is dat wij zouden denken dat God misschien niet de Eerste zou zijn geweest, want daarmee verliezen we onmiddellijk ons geboorterecht op het nalatenschap van God, zoals vastgelegd in het (Eerste) Testament van God. Anders geformuleerd: We verbreken dan de Verbinding met God, wat ook we de Boog des Verbonds kunnen noemen, of the Arch of the Covenant in het Engels (ook hier dus zijn weer vertaalfouten gemaakt). Dat verbreken doen we dan dus helemaal zelf. God hoeft alleen maar te zien dat het niet goed was, in dit geval.

 

 

2. Kopieer de Schepping van God niet.

 

God heeft het patent op de gehele Schepping. Dus door iets uit deze Schepping na te maken schenden we dit Tweede Gebod. Met een ‘gesneden beeld of beeltenis’ wordt dus gewoon een kopie bedoeld van iets waarop het copyright bij God berust. Dat is even schrikken, hè? Hebben we daarvoor zo lang op school gezeten. Wie vertelt dit even aan Monsanto? Ook heeft God het auteursrecht op de Bijbel, want het is immers het Woord van God. De Tien Geboden, waar we het nu over hebben, is de Wet van God. Oeps. God heeft dus ook het octrooi op het idee van een wet. Nu begint het wel erg lastig te worden. We moeten de natuur dus ongemoeid laten en we mogen ook geen eigen wetten maken. Maar dan wordt het toch een puinhoop, want dan kan iedereen doen en laten waar die zelf zin in heeft. Nee dus, want daarvoor zijn de onderste vijf Geboden bedoeld. Kortom, er is maar één geldige Wet en dat is de Wet van God. Alle door mensen gemaakte wetten zijn in strijd met dit Tweede Gebod. Ieder van ons heeft de keuze: Buigen we voor God of buigen we voor zelfgemaakte wetten? Niemand kan immers twee meesters dienen. Het is God of een afgod. Kies je dat laatste, dan verbreekt God het Verbond of de Verbinding met jou. En dat geldt dan automatisch ook voor al jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tja, nu begint het zelfs naar te worden, vind je niet? Ik zou dus maar goed nadenken alvorens te beslissen welke meester te dienen. De Wet van God dient bovendien ook nog eens voor jouw eigen bescherming (zoals verderop wordt uitgelegd), terwijl de door de mens bedachte wetten dienen om de belangen van de zelfbenoemde elite te beschermen.

 

 

3. Zet Gods Naam niet op wat niet van God is.

 

Dit is omgekeerde van het Tweede Gebod. God wil namelijk niets van doen hebben met zaken die niet van God zijn. Dat zijn bijvoorbeeld jouw zaken of mijn zaken. God vindt dat allemaal best, zolang we God er maar buiten laten. Dit lijkt me daarom een uiterst redelijk Gebod. Sterker nog, zo gaan eigenlijk alle ouders om met hun kinderen: “Ga maar lekker spelen jongens, en laat mij verder met rust.”

 

Veel mensen maken zich bij de gangbare versie van dit Gebod druk over wat ‘ijdel’ precies zou betekenen. Gij zult den Naam des Heere uws Gods niet ijdellijk gebruiken, lezen we immers in Oud Nederlands. IJdel betekent hier vergeefs, nutteloos, dwaas, onbelangrijk, nietig, leeg, ledig en loos. Kortom, het is dus zinloos om te trachten God voor jouw karretje te spannen. Dat doet God namelijk niet, want dat mag je zelf doen. Dat zijn immers jouw zaken. Probeer je het stiekem toch, dan verbreekt God de Verbinding vanwege het overtreden van dit Derde Gebod.

 

Wil je misschien weten hoe het dan zit met vloeken? Dat antwoord is helemaal niet zo moeilijk: vloek je omdat jij jouw ongenoegen niet langer binnen kan houden, dan heeft God daar verder helemaal geen last van. Jijzelf misschien wel, maar dat is een ander verhaal. Het is in ieder geval jouw zaak. Vraag je echter aan God om jou bijvoorbeeld te verdoemen, waardoor je God vraagt jou naar de verdoemenis te brengen, dan verbreekt God de Verbinding, want dat is jouw eigen werk, mocht je graag daar naar toe willen. God verdoemt jou dan dus ook helemaal niet, want dat is immers jouw zaak. Maar je bent wel je geboorterecht kwijt, want je overtrad dit Derde Gebod.

 

Misschien voel je deze al aankomen, want door naar God te bidden roep je hetzelfde onheil over jezelf af. Laat God gewoon met rust en regel jouw eigen zaken. Dat is de essentie van dit Derde Gebod.

 

 

4. Werk je op naar de Zevende Hemel.

 

Om dit Vierde Gebod te kunnen begrijpen zul je toch echt ‘Understanding God’ moeten hebben gelezen. Ik kan niet een heel boek hier even in het kort samenvatten. Waar het op neerkomt is dat er zeven Hemelen zijn. Dit correspondeert met de zeven tonen van de toonladder. Gods Zevende Niveau komt overeen met de Do bovenaan. De meeste mensen bevinden zich met hun bewustzijn op het onderste niveau van Re. Deze onderste hemel wordt ook wel de Hel genoemd. Sommige mensen zijn doodsbang voor de Hel. We hoeven alleen maar de televisie aan te zetten om deze Hel te zien. Het Vierde Gebod van God gebiedt je om je weg omhoog te vinden, helemaal naar het allerhoogste niveau van God. Om ons daaraan dagelijks te herinneren hebben we ook precies zeven dagen in de week. Dat wil dus helemaal niet zeggen dat we op die zevende dag niet zouden mogen werken. Dat boeit God namelijk totaal niet. Dat zijn immers onze zaken. Bovendien is de zondag de dag van de zon Helios. Dat is het niveau van Sol in de toonladder (dus niveau 4 van de 7). Wanneer je zegt dat God gelijk is aan de zon Helios, dan overtreed je het Eerste Gebod. En beweer je dat zaterdag de zevende dag van God zou zijn, dan beledig je God nog erger, want dat is de dag van Saturnus. En vrijdag is de dag van Venus, dus ook de Islam zit helemaal fout. Wil je niet dat God de Verbinding met jou verbreekt, hou je dan verre van welke religie dan ook. Het woord ‘religie’ is een samentrekking van re (wat ‘opnieuw’ betekent) en het Latijnse woord ligare (wat ‘binden’ betekent). Iedere religie verbreekt eerst het Verbond met God, om de gelovigen daarna opnieuw te binden met de Duivel.

 

Verder is ieder dag uiteraard de Dag van God, want God is de Schepper van zowel de dag als de nacht. Wil je God eren door iedere dag niet te werken, dan zijn dat jouw zaken. Wil je God eren door iedere dag juist heel hard te werken, dan zijn dat ook jouw zaken. Vergeet alleen niet om op te klimmen in bewustzijn naar het Zevende Niveau van God, zoals dit Vierde Gebod ons gebied. Eenmaal aangekomen in de Zevende Hemel hoeven we ons dus ook niet verder op te werken. Daar heerst namelijk de Universele Stilheid, want dat is God, de Onbewogen Beweger.

 

 

5. Eer jouw Vader en jouw Moeder.

 

Vertel me, wie is je vader en wie is je moeder? Een Nederlandse grappenmaker begint verkleed als een Surinaamse vrouw zijn interviews altijd met deze zeer belangrijke vraag. Ik hoef hier toch niet meer uit te leggen wie Onze Vader en wie Onze Moeder is? Onze Vader in de Hemel is natuurlijk de zon Helios en Onze Moeder in de Aarde is uiteraard onze thuisplaneet die ik Terra noem. Wanneer we Vader Helios en Moeder Terra eren, dan leven we langer. Eigenlijk lijkt dit Vijfde Gebod eerder een tip van God te zijn, want in door in harmonie met onze Hemelse Vader en Aardse Moeder te leven blijven we gezond en leven we dus langer. Echter om op te kunnen klimmen in bewustzijn, zoals we worden geboden via het voorgaande Gebod, komen we beide tegen. Omdat God niet wil dat we te lang omtreuzelen, geeft God ons dit Vijfde Gebod.

 

 

6. Moord niet.

 

De onderste vijf geboden zijn bedoeld om het samenleven op deze planeet mogelijk te maken. Ze staan bovendien in de volgorde van de impact die een overtreding heeft op onze samenleving, dus van zwaar naar licht. Wij mogen een ander mens dus niet vermoorden, zoals dit Zesde Gebod zegt. Laten we daar nu juist heel erg goed in zijn geworden, na duizenden jaren van gedreven innovatie. Dat mag dus niet meer. Doe je dat wel, dan verbreekt God de Verbinding. Mogen we dan wel dieren vermoorden? Wat denk je zelf? Als ik jou was zou ik dat eerst even overleggen met de eigenaar? Daarmee bedoel ik dus God, want God heeft alle dieren geschapen. Maar kijk uit, want ga je dit echt aan God vragen, dan overtreed je het Derde Gebod. Wel opletten, hè! Bemoei je met jouw eigen zaken. Het is dus Gods Zesde Gebod om ook geen dieren en planten te doden. Begin je het Aards Paradijs al een beetje voor je te zien?

 

 

7. Gedraag je zedelijk.

 

Wat is zedelijk? Mag bijvoorbeeld dit wel en dat niet? We kunnen hier samen oeverloos over doorouwehoeren, maar daar komen we nooit uit. Er zal altijd een grijs gebied in het midden zijn waar we verschillend over denken. Gelukkig heeft ieder van ons een geweten (mag ik hopen). Luister dus gewoon naar jouw eigen geweten. En doe vervolgens een ander niet wat jij niet wilt dat jou geschiedt. Daarmee komen we een heel eind. En anders hebben we altijd nog Fair Talk (mag sluikreclame eigenlijk wel?).

 

 

8. Steel niet.

 

Behoeft dit nog verdere toelichting? Alles wat natuurlijk is, dat is dus eigendom van God. Door iets wat natuurlijk is te claimen als jouw eigendom steel je van God. Dat lijkt me niet erg verstandig, want daarmee overtreed je dit Achtste Gebod. Maar wat is dan wel van mij? Heel simpel: alleen de vruchten van jouw eigen werk. Heb jij gezaaid, dan zijn de vruchten daarvan jouw eigendom. De grond is echter niet van jou, en ook de plant niet. Wat jij creëert is van jou, en wat God creëert is van God. Kortom, steel niet van elkaar en niet van God, dat is de kern van het Achtste Gebod.

 

 

9. Lieg niet.

 

Kan ik dan nooit meer liegen? Jawel hoor, want dat is immers jouw zaak. Het gevolg is echter wel dat God onmiddellijk de Verbinding verbreekt.

 

 

10. Begeer niet wat niet van jou is.

 

Het is in de gangbare versie van dit Gebod eigenlijk wel een beetje gemeen om allerlei zeer begeerlijke zaken op te noemen die je dan niet mag begeren. Want wie begeert nu niet de os en de ezel van de buurman? Wat is dat trouwens toch steeds met die os en die ezel, want die duiken telkens maar weer op in het Woord van God? Of zijn deze voorbeelden misschien een beetje gedateerd geraakt, en heeft de afgelopen honderden jaren niemand het aangedurfd het verhaal een beetje te actualiseren? Nou, ik dus wel, en het werd ook hoog tijd. Conclusie: Eigenlijk is dit Tiende gebod gelijk aan het Derde gebod, maar dan voor ons mensen onderling. Kortom, bemoei je met je eigen zaken!

 

 

En daarmee hebben we ze alle tien in begrijpelijke taal (neem ik aan) op een rijtje staan, waarvan de volgorde ook nog eens volstrekt logisch is. Overschrijven en op de koelkast plakken, zou ik zeggen. Vergeet alleen de bronvermelding niet, want anders overtreed je al gelijk het Achtste Gebod (geintje, of toch niet?).

 

Tot besluit, ken je mensen die in God geloven, leg ze dan even uit dat God niet wil dat we ons met God bezig houden (Derde Gebod). God is immers geen zanger die vol emotie schiet wanneer hij beseft dat zijn vrouw in hem gelooft. Volgens datzelfde Derde Gebod is het ook niet zo verstandig om allemaal verschillende namen te gaan gebruiken voor God. Er is maar één God die aan het begin staat, en die ene God heeft aan één naam heus wel genoeg. We kunnen God immers toch niet om hulp vragen, dus waar hebben we al die namen dan voor nodig? Maar misschien zijn er meerdere goden in het spel betrokken, en gaan die andere namen daarover? Wie zal het zeggen? Feit is en blijft dat de Eerste God overduidelijk heeft aangegeven wat we wel en niet mogen doen, en wat er gebeurt wanneer we ons niet aan die Tien Geboden houden.

 

Heb je verder nog vragen, ga dan gerust zelf op zoek naar de antwoorden. Bemoei je in ieder geval niet met mijn zaken (Tiende Gebod), want dan begeer je mijn kennis. Die kennis wil ik overigens met alle plezier met je delen, maar dan maken we daar wel eerst samen onze zaak van. Oftewel, laten we dan eerst zaken doen!

 

 

Gerelateerde video’s:

o        De Kerstman is Sinterklaas is Jezus (link)

 

Gerelateerde artikelen:

o        De Waarheid over God (link)

o        Het authentieke eerste historische verslag (link)

o        Definities, synoniemen en beschrijvingen (link)

o        Verwarring van God, Jezus en de Christus (link)

o        De juiste formulering van het ‘Onze Vader’ (link)

o        De ware aard van de Wholly Dagen (link)

o        De 10 Grootste Mythen (link)

o        De Kerstman is Jezus (link)

 

 

© 19 november 2013 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp

 

Dit artikel is ook beschikbaar in het Engels (link), het Duits (link) en het Italiaans (link).