De Kerstman is Jezus

 

Geschreven door allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp, grondlegger van Wholly Science

 

 

Het idee van de Kerstman is door een Nederlander naar de Verenigde Staten van Amerika gebracht gebaseerd op de personage van Sinterklaas. In het Engels werd ‘Sinter’ Santa en ‘Klaas’ werd Claus. Santa Claus is dus gewoon de veramerikaanste Sinterklaas. En de naam ‘Sinterklaas’ is uiteraard een samentrekking van ‘Sint Nikolaas’, wat de officiële naam van deze personage is.

 

De personage van Sint Nikolaas (ook wel geschreven als Nicholas) heeft nooit bestaan als mens. Uiteraard kunnen er daarom ook geen historische verwijzingen naar dit personage worden gevonden. Net als Jezus (link) is de Kerstman alias Sinterklaas een personificatie van de zon Helios. De witte haren rondom het ronde gezicht van deze personage stellen de zonnestralen voor die in alle richtingen worden uitgezonden. Naast de kleur wit, verwijst het overvloedig gebruik van de kleur rood naar Helios’ kleur tijdens zonsondergang.

 

Het aantal van twaalf is nauw verbonden met zowel Jezus als de Kerstman. Zowel de twaalf apostelen rond Jezus als de twaalf dagen na Eerste Kerstdag verwijzen naar de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem rondom Helios. Verder heeft de Kerstman acht rendieren. Deze acht rendieren vertegenwoordigen de acht planeten van ons planetenstelsel, te weten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Later werd hieraan een negende rendier toegevoegd, genaamd Rudolf. Dit negende rendier genaamd Rudolf staat bekend om zijn rode neus. Dit negende rendier met die rode neus stelt het hemellichaam voor dat tegenwoordig bekend staat als ‘Planeet X’, waarbij de ‘X’ zowel ‘onbekend’ betekent, als een verwijzing is naar het Romeinse cijfer tien. Dit is inderdaad het tiende hemellichaam als we ook onze thuisplaneet Terra meetellen. In zijn boek ‘De Twaalfde Planeet’ telt Zecharia Sitchin (1920 – 2010) ook de zon Helios en de maan Luna mee als planeten, wat resulteert in een totaal van 12 hemellichamen in ons zonnestelsel (vanuit ons perspectief). In dit boek heeft Sitchin de Sumerische naam van deze Planeet X vertaald als ‘Nibiru’. Dit hemellichaam schijnt inderdaad rood te zijn, net als de neus van rendier Rudolf.

 

Wat bij de Kerstman de rendieren zijn, dat zijn bij Sinterklaas de Zwarte Pieten. Deze pieten stellen daarom de planeten voor, die van zichzelf geen licht uitstralen. Daarom zijn ze dus zwart, in tegenstelling tot de witte Sint die immers de lichtuitstralende zon Helios voorstelt. Zwarte Piet is derhalve totaal geen verwijzing naar een mens met een donkere huidskleur. Het nationale debat wat hierover onlangs in Nederland is gevoerd ging dus compleet nergens over. Het ware verhaal van de Witte Sint en zijn Zwarte Pieten gaat immers niet over menselijke wezens, maar over celestijnse wezens! Volledigheidshalve verwijst de staf van de Sint naar het gouden zonlicht, want naast de basiskleuren wit en rood, zien we ook de goudkleur veelvuldig terug in Sints kledij.

 

Er is nog meer bewijs voor de conclusie dat de Kerstman (alias Sinterklaas) een personificatie is van de zon Helios. In de periode van zijn jaarlijkse terugkeer versieren we een groenblijvende naaldboom met lichtjes en kerstballen. Deze boom symboliseert de stamboom van de zon Helios. Het ornament op de top vertegenwoordigt Helios, want het is immers zijn stamboom. Amerikanen plaatsen daar een ster (want Helios is inderdaad een ster), maar Nederlanders zijn gewoon daar een piek te plaatsen. Deze piek is een (mannelijk) symbool van vruchtbaarheid of potentie, wat dus een verwijzing is naar het nageslacht van Helios. De kerstballen vertegenwoordigen deze nakomelingen van Helios, wat uiteraard de planeten van ons zonnestelsel zijn. Wanneer deze planeten het zonlicht weerkaatsen, dan worden zij zelf sterachtige lichtjes. Daarom doen we dan ook lichtjes op de takken van deze (stam) boom.

 

De haard vervult in onze huizen de rol die Helios buitenshuis vervult. Het verlicht en verwarmt de kamer. Elk jaar op 25 december begint Helios opnieuw met het ons dagelijks geven van telkens iets meer zonlicht. Amerikanen vieren dit jaarlijkse celestijnse cadeau door, bij de haard, ook aan elkaar cadeautjes te geven. Pas na de zonsopgang van 25 december is het toegestaan om deze cadeautjes uit te pakken.

 

Wholly Science is de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Godsdienst. Wholly Science toont aan dat het aantal Cosmische wetten in de vierde hemel (geteld vanaf onderen), die wordt geregeerd door de zon Helios, gelijk is aan 6. De onderbouwing daarvoor is te lezen in mijn boek getiteld ‘Understanding God – The Wholly Science Handbook’. Samen met de zes Cosmische wetten van de (drie) hemelen hoger dan deze (vierde) hemel van ons zonnestelsel, zijn er in totaal 12 Cosmische wetten werkzaam op dit niveau. Daarom wordt Helios, gepersonifieerd als Jezus, ook omgeven door 12 posities of posten (zoals in a-post-el-en) en wordt Helios, gepersonifieerd als de Kerstman, opgevolgd door 12 dagen. Ook het totale aantal hemellichamen in ons zonnestelsel vanuit ons perspectief is 12 (volgens boek ‘De Twaalfde Planeet’). De 12e dag na 25 december is de 6e dag van het nieuwe jaar. Deze dag staat bekend als Driekoningen (terwijl in werkelijkheid de drie sterren in de Gordel van Orion de wijzen zijn die naar de meest heldere ster in het Oosten wijzen, genaamd Sirius). Bovendien is het aantal van 12 hier ook nog eens een directe verwijzing naar 6. De veronderstelde sterfdag van Sinterklaas is 6-12 (dat wil zeggen: 6 december), wat dus overduidelijk een verwijzing is naar zowel het specifiek aantal kosmische wetten op dit niveau (namelijk 6), als het totaal aantal op dit niveau (namelijk 12). Daarom geven Nederlanders elkaar cadeaus na de zonsondergang voorafgaand aan 6-12.

 

Voor de allereerste keer wordt dus in dit artikel de verborgen logica van dit alles heel eenvoudig uitgelegd door gewoon Wholly Science toe te passen. Wil je meer weten over Wholly Science, bezoek dan Pateo.nl (link), de Wholly Science website. Speciaal aanbeloven als introductie tot Wholly Science is het boekje ‘Dienen onder God – Over de essentie van ware Godsdienst’ (link).

 

 

Gerelateerde video’s:

o        De Kerstman is Sinterklaas is Jezus (link)

 

Gerelateerde artikelen:

o        De Waarheid over God (link)

o        De ware betekenis van de Tien Geboden (link)

o        Het authentieke eerste historische verslag (link)

o        Definities, synoniemen en beschrijvingen (link)

o        Verwarring van God, Jezus en de Christus (link)

o        De juiste formulering van het ‘Onze Vader’ (link)

o        De ware aard van de Wholly Dagen (link)

o        De 10 Grootste Mythen (link)

 

 

© 11 december 2013 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp

 

Dit artikel is ook beschikbaar in het Engels (link) en het Italiaans (link).