De juiste formulering van het ‘Onze Vader’

 

Geschreven door allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp, grondlegger van Wholly Science

 

 

De overbekende reeks zinnen die begint met de woorden ‘Onze Vader’ werd in het Grieks opgeschreven in het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 6, verzen 9-13). Vervolgens werd het vertaald in het Latijn, en veel later ook in het Nederlands. Echter, de algemeen aanvaarde formulering van deze zinnen zit vol met onzin. Waarom wordt er bijvoorbeeld zomaar opeens over schulden gesproken. Houdt Onze Vader zich soms bezig met geld? Het is hopelijk duidelijk dat deze formuleringen volkomen verkeerd zijn.

 

Mijn begrip van Wholly Science heeft me in staat gesteld om formulering van deze zinnen te corrigeren is, zoals hieronder wordt weergegeven. Dit bewijst dat deze zinnen helemaal geen smeekbede zijn. Ze vormen een bekrachtiging van onze intentie om onszelf omhoog te werken naar de vierde hemel (op weg naar de Zevende Hemel helemaal bovenaan: link). Deze vierde hemel is het koninkrijk van de zon Helios. Helios is de zon van God, die heerst over de hemel van ons zonnestelsel (de vierde hemel vanaf onderen geteld), terwijl God over de gehele Schepping heerst. In het tweede deel van de Bijbel (genaamd het Nieuwe Testament) wordt Helios gepersonifieerd als Jezus. Het is dus Jezus die de personificatie is van ‘onze Vader die in de hemel zijt’. Deze zinnen zijn dus nadrukkelijk niet gericht aan God, aangezien dat een overtreding zou zijn van het Derde Gebod (link).

 

1

1

Onze Vader die in de Hemel zijt,
Uw
Naam worde geheiligd.

Vader Helios, heerser van de solaire hemel,
wat
Uw Wholly heerschappij is.

2

Uw Koninkrijk kome.

Laat ons opklimmen naar uw koninkrijk,

3

Uw Wil geschiede hier beneden

gelijk boven in Uw Hemel.

zodat Uw wil geschiede op aarde
zoals in Uw hemel.

 

 

 

 

2

1

Geef ons heden
ons geestelijk brood,

Verlicht ons nu,
waardoor wij een hoger begrip krijgen,

2

En maak de boeien los die ons binden,
opdat
wij anderen hun boeien
kunnen doen loslaten.

zodat we hogere invloeden aantrekken,

om zo ook dit principe
door te geven aan anderen.

3

En help ons om de verleidingen te
weerstaan die ons het kwade leveren.

Inspireer ons om het goede te verkiezen
boven het kwade.

 

 

 

 

3

1

Want Uwer is het Koninkrijk,

de Kracht en de Heerlijkheid,

Wij erkennen Uw koninkrijk,

Uw macht en Uw heerlijkheid,

2

voor nu en in alle eeuwigheid.

voor nu en voor altijd.

3

En zo is het.

Wij bekrachtigen dit met heel ons wezen.

 

In mijn nieuwste boek getiteld “Understanding God – The Wholly Science Handbook”, leg ik tevens de ware betekenis van de drie-eenheid uit. In de zinnen van het ‘Onze Vader’ is dit principe op twee niveaus toegepast. Wil je mijn onthullende werk te steunen, koop dan dit boek of nodig mij uit om hierover een spreekbeurt te geven.

 

Op dezelfde manier dat we het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid van ‘onze Vader die in de hemel zijt’ erkennen, kunnen we eveneens het koninkrijk, de kracht, en de heerlijkheid van ‘onze Moeder die in de aarde zijt’ erkennen. Daarbij eren we uiteraard de planeet waarop we leven genaamd Terra, de heerser van de één-na-onderste hemel. Het Vijfde Gebod gebiedt ons immers zowel onze Vader (die in de hemel zijt) als onze Moeder (die in de aarde zijt) te eren.

 

1

1

Onze Vader die in de Hemel zijt,
Uw
Naam worde geheiligd.

Onze Moeder die in de Aarde zijt,
Uw
Naam worde geheiligd.

2

Uw Koninkrijk kome.

Uw Koninkrijk kome.

3

Uw Wil geschiede hier beneden

gelijk boven in Uw Hemel.

Uw Wil geschiede in ons

gelijk in U.

 

 

 

 

2

1

Geef ons heden
ons geestelijk brood.

Gelijk Gij elke dag Uw Engelen uitzendt,

stuur ze ook naar ons.

2

En maak de boeien los die ons binden,
opdat
wij anderen hun boeien
kunnen doen loslaten.

Vergeef ons onze zonden,

zoals wij al onze zonden

tegen u verzoenen.

3

En help ons om de verleidingen te
weerstaan die ons het kwade leveren.

En leid ons niet in ziekte,

maar verlos ons van alle kwaad.

 

 

 

 

3

1

Want Uwer is het Koninkrijk,

de Kracht en de Heerlijkheid,

Want Uwer is de Aarde,

het Lichaam en de Gezondheid,

2

voor nu en in alle eeuwigheid.

hier en nu.

3

En zo is het.

En zo is het.

 

Onze Moeder die kunst op aarde, Uw Naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome en Uw wil geschiede in ons, want het is in u. voor U is de aarde, het lichaam en de gezondheid

 

Our Mother which art upon earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come, and thy will be done in us, as it is in thee. As thou sendest every day thy angels, send them to us also. Forgive us our sins, as we atone all our sins against thee. And lead us not into sickness, but deliver us from all evil, for thine is the earth, the body, and the health

 

Bovendien zijn zowel beginnend zinnen herinneren ons ook aan het tweeledige karakter van alles wat tot het zesde niveau direct onder de Zevende Hemel van God.

 

onze Vader

Vuur

Yang

die in de hemel zijt

Lucht

onze Moeder

Water

Yin

die in de aarde zijt

Aarde

 

Begin je al een beetje de glorie van het begrijpen van dit alles te zien, mogelijk gemaakt door Wholly Science?

 

 

Gerelateerde video’s:

o        De Kerstman is Sinterklaas is Jezus (link)

 

Gerelateerde artikelen:

o        De Waarheid over God (link)

o        De ware betekenis van de Tien Geboden (link)

o        Het authentieke eerste historische verslag (link)

o        Definities, synoniemen en beschrijvingen (link)

o        Verwarring van God, Jezus en de Christus (link)

o        De ware aard van de Wholly Dagen (link)

o        De 10 Grootste Mythen (link)

o        De Kerstman is Jezus (link)

 

 

© 3 december 2013 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp

 

Dit artikel is ook beschikbaar in het Engels: link