De Waarheid over God

 

Geschreven door allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp, grondlegger van Wholly Science

 

 

Wat weten we nu werkelijk over God? Om te beginnen is er het Woord van God. Daarmee wordt een collectie van 66 boeken bedoeld die in het Nederlands de Bijbel wordt genoemd, en in het Engels de Holy Bible, wat zijn oorsprong heeft in het Griekse woord biblia, wat ‘boeken’ betekent. Een andere Engelstalige benaming van deze boekencollectie is de Scripture, wat in het Nederlands is vertaald als de Heilige Schrift. Deze collectie van 66 boeken bestaat uit twee groepen. De groep van de eerste 39 boeken wordt het Oude Testament genoemd, en de tweede groep bestaande uit de 27 laatste boeken wordt het Nieuwe Testament genoemd.

 

Een testament is een wettelijk document waarin de eigendomsrechten ten aanzien van de nalatenschap zijn vastgelegd. In veel gevallen schrijft niet de eigenaar zelf het testament, maar iemand anders, bijvoorbeeld een notaris. Een testament is niet een lekker leesbaar verhaal. Het is zo specifiek mogelijk opgeschreven, om daarmee de kans op een andere interpretatie dan wat de eigenaar heeft bedoeld te minimaliseren.

 

Het Oude Testament beschrijft het oorspronkelijke testament van God. Dit eerste testament maakt onmiddellijk duidelijk wat precies de nalatenschap is God. Dat staat namelijk gelijk in de allereerste zin van dit testament: In den beginne schiep God de hemelen en de aarde (Genesis 1:1). Omdat God hiervan de schepper is, volgens dit rechtsgeldige testament, is God dus automatisch de eigenaar. Wie zou anders de eigenaar kunnen zijn? Mocht er, geheel hypothetisch gesteld, toch een ander zijn die meent de rechtmatige eigenaar te zijn van de hemelen en de aarde, dan zou een dergelijke claim inmiddels ver voorbij de gangbare termijn zijn van zes weken reactietijd. Kortom, het is rechtsgeldig dat God de enig eigenaar is van de hemelen en de aarde. Het is overigens inderdaad ‘hemelen’, dus meervoud. In het Nederlands is dit vanwege onwetendheid vertaald naar enkelvoud. En dit is niet het enige vertaalfoutje, maar dat terzijde.

 

Even verderop lezen we wat God aan ons mensen heeft nagelaten, namelijk het mogen regeren over de aarde (Genesis 1:26). Wie dit Eerste Testament verder goed heeft bestudeerd, die weet dat er echter een voorwaarde is gekoppeld aan dit nalatenschap. Omdat deze voorwaarde zo essentieel is, staat het zelfs twee maal in dit testament (in Exodus 20:1-17 en in Deuteronomium 5:6-21), om zo de kans op misverstanden nog verder te verkleinen.

 

Voor we verder gaan, krijgen we eerst even een voorbeeldje:

 

Stel dat iemand genaamd Paulien geen plek meer heeft om te wonen. Een goede vriendin van haar genaamd Wilma wil haar wel onderdak bieden, maar stelt daarvoor tien uiterst redelijke eisen aan het gedrag van Paulien. Zolang Paulien zich aan die eisen houdt, kan ze gratis bij Wilma blijven wonen. Doet Paulien dit niet, dan wordt ze er onmiddellijk uitgezet. Afijn, Paulien accepteert dit, en ze trekt vervolgens in bij Wilma. Stel nu eens dat jij Paulien bent. En een vriend zou jou vragen naar die tien eisen van Wilma. Hoe groot acht jij de kans dat jij elk van die tien eisen letterlijk uit je hoofd kent, en dat geen haar op je hoofd er ook maar over denkt om één van deze te overtreden? Indien ik Paulien was, dan zou dat honderd procent zijn, tenzij ik, lui als ik ben, ook elders eenvoudiger onderdak kan krijgen. En wanneer ik helemaal niet weet wat het is om geen een dak boven mijn hoofd te hebben, of het me zelfs niets kan schelen, dan zou ik me misschien niet echt verdiepen in die eisen van Wilma. Maar wanneer ik daarentegen besef dat het aanbod van Wilma volstrekt uniek is, dan zou ik precies weten hoe ik daar kan blijven wonen. Jij toch ook?

 

De voorwaarde die gekoppeld is aan het nalatenschap van God betreft inderdaad de Tien Geboden. Ieder mens die zich aan deze tien eisen houdt, die heeft het recht om in dit leven te mogen regeren over de aarde. Dat geldt dus voor ieder mens, dus ook voor jou en voor mij. Maar wie van ons kent deze tien eisen uit zijn hoofd? En is het eigenlijk wel duidelijk wat deze eisen precies inhouden? Voor welke concrete gedragingen geeft God mij de rode kaart, waardoor ik voor altijd mijn geboorterecht verlies om te mogen meeregeren over de aarde? Blijkbaar vinden we dat geboorterecht maar vaag of onbelangrijk, want vrijwel niemand maakt zich ook maar een beetje druk om deze tien eisen. Het feit is dan ook dat op een enkele uitzondering na iedereen allang de rode kaart heeft gekregen. Wil je weten hoe ik dat weet? Lees zelf dit rechtsgeldige testament er maar eens op na. Nagenoeg overal vinden we wel een gedrukt exemplaar. En ook op het internet kunnen we het in overvloed en in alle talen vinden.

 

De situatie is dus dat we allen ons geboorterecht om over de aarde te mogen regeren hebben verloren omdat we allemaal de Wet van God (veelvuldig) hebben overtreden. Gods Testament (Will in het Engels) of Wil is inderdaad Wet! Uit alle macht proberen we nu onze eigen wil te laten geschieden, maar omdat wij daarvoor geen wettige toestemming hebben, mag dit niet werken. Sterker nog, het werkt daarom juist averechts. Alles wat wij uit alle macht proberen te controleren, terwijl we geen recht hebben om erover te regeren, dat wordt dan ook een steeds grotere puinhoop. Ik neem aan dat ik geen voorbeelden hoef te geven. En op een gegeven moment zal het dan ook afgelopen zijn voor ons. Het zal dan zeker niet de eerste keer zijn dat Moeder Aarde zich in één klap ontdoet van alle overtreders van Gods Wet.

 

We keren even weer terug naar het voorbeeld van Paulien en Wilma. Al na drie dagen gebeurde het dat Paulien zich niet hield aan één van Wilma’s eisen. Sindsdien slaapt Paulien op een bankje in het park voor het huis van Wilma. Vrijwel iedere avond kijkt Wilma toch even door het raam om te zien of Paulien daar ligt. Op een dag besluit Wilma om Paulien een tweede kans te gunnen, mits ze haar duidelijk maakt dat ze zich nu wel aan haar eisen zal houden.

 

Evenzo heeft de barmhartige God een tweede deel aan Zijn Testament toegevoegd. In dat nieuwere deel is voor wetsovertreders een herstelclausule vastgelegd. Volgen wij die rechtsgeldige clausule, dan krijgen wij ons geboorterecht terug. Daardoor wordt in ons de Christus weer tot leven gebracht. In ieder mens zonder dit geboorterecht is de anti-christus of de antichrist (link).

 

En dat is in hoofdlijnen de Waarheid over God. Voor God is daarmee de kous af. Gods Wet is almachtig (want het is de Allerhoogste Autoriteit), alom aanwezig (want het is overal voor handen) en eeuwig (eternal in het Engels, wat ik benoem als Aethernal).

 

Het is voor ons dus opvallend eenvoudig: Wie het eigen geboorterecht wil herstellen, die volgt eerst de clausule zoals deze staat beschreven in het Nieuwe Testament, om zich daarna strikt te houden aan de Tien Geboden zoals deze staan beschreven Oude Testament. Voordat je dit doet is het echter raadzaam precies te begrijpen wat elk van deze tien eisen in werkelijkheid inhoudt, want anders is alles tevergeefs (link).

 

 

Gerelateerde video’s:

o        De Kerstman is Sinterklaas is Jezus (link)

 

Gerelateerde artikelen:

o        De ware betekenis van de Tien Geboden (link)

o        Het authentieke eerste historische verslag (link)

o        Definities, synoniemen en beschrijvingen (link)

o        Verwarring van God, Jezus en de Christus (link)

o        De juiste formulering van het ‘Onze Vader’ (link)

o        De ware aard van de Wholly Dagen (link)

o        De 10 Grootste Mythen (link)

o        De Kerstman is Jezus (link)

 

 

© 15 november 2013 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp

 

Dit artikel is ook beschikbaar in het Engels (link), in het Duits (link) en in het Italiaans (link)