Laatste scheppingsgolf gestart

 

Volgens mijn berekeningen en interpretatie eindigt de langste Maya-kalender (die ik de Tzolítun noem) op zaterdag 14 juli 2012. De Lange-Telling-Kalender van de Mayaís komt overeen met de zesde scheppingsgolf uit deze langste Maya-kalender. Ben je hier niet of onvoldoende mee bekend, bekijk dan hier een zevendelige videopresentatie (met een gezamenlijke speelduur van nagenoeg ťťn uur) en/of lees dit artikel.

 

Over de lengte de Lange-Telling-Kalender van de Mayaís bestaat (voor zover ik weet) geen enkele discussie. Iedereen weet dat deze lengte gelijk is aan 13 bakítun, wat neerkomt op 13 fasen (of tonen) van ieder 144.000 etmalen (een aantal dat opmerkelijk genoeg ook in de Bijbel wordt genoemd). Voor mij is het verder logisch dat de Tzolítun synchroon loopt met de Tzolíkin, wat de meest bekende Maya-kalender is. Dat betekent vervolgens dat het begin de Lange-Telling-Kalender (evenals het begin van iedere andere scheppingsgolf, met uitzondering van de laatste, waarover zodadelijk meer) samen dient te vallen met het begin van de Tzolíkin, en dus een Tzolíkin-code van Imix 1 (kin 1) dient te hebben. Evenzo betekent dit dat het einde van de Lange-Telling-Kalender samen dient te vallen met het einde van de Tzolíkin, en dus een Tzolíkin-code van Ahau 13 (kin 260) dient te hebben.

 

Velen hanteren 11 augustus 3114 BC als het begin van de Lange-Telling-Kalender, en 21 december 2012 als het einde. Deze etmalen hebben echter de respectievelijke Tzolíkin-codes van Imix 5 (kin 161) en Ahau 4 (kin 160). Ik hanteer overigens de interpretatie volgens de klassieke Tzolíkin, zoals ook gebruikt wordt op deze website (link), en dus niet de (populaire) Dreamspell-interpretatie van deze Maya-kalender (link).

 

Mede daarom hanteer ik 4 maart 3114 BC (met Tzolíkin-code van Imix 1 (kin 1)) als het begin van de Lange-Telling-Kalender, en 14 juli 2012 (met Tzolíkin-code van Ahau 13 (kin 260)) als het einde ervan. Aangezien alle scheppingsgolven gelijktijdig eindigen, eindigt (ook) de Tzolítun op zaterdag 14 juli 2012.

 

Iedere scheppingsgolf begint op een etmaal met Tzolíkin-code van Imix 1 (kin 1), met uitzondering van de negende en laatste scheppingsgolf, die vandaag is begonnen. Dat komt omdat deze laatste scheppingsgolf 9/10e van een volledige Tzolíkin cyclus duurt. De Tzol-kin-etmaalcode voor vandaag is Manik 1 (kin 27). De energetische omschrijving voor deze etmaalcode is: Ďfocus op die gebieden die volbrenging nodig hebbení.

 

Er zijn nu veel verschillende visies op de einddatum van de Maya-kalender(s), en sommigen spreken zelfs over meer dan negen scheppingsgolven, wat in mijn ogen totale waanzin is. Wie daar meer van wil weten, die leest even het naschrift bij het artikel over de laatste Tzolíkin van de Tzolítun (link).

 

Het thema van de negende en laatste scheppingsgolf is heelheid. In deze golf van in totaal 234 etmalen (13 fasen of tonen van ieder 18 etmalen) wordt het heelheidsbewustzijn geschapen bovenop het krachtsbewustzijn. Dit betreft dus alleen mensen waarbij het krachtsbewustzijn zich inmiddels heeft kunnen uitkristalliseren (meer). Heb jij de bewustzijnssprong van macht naar kracht al voltooid, focus dan vandaag jouw intentie op de volbrenging van heelheidsbewustzijn. Dit hoogste bewustzijnsniveau wordt ook wel aangeduid als ťťnheidsbewustzijn, godsbewustzijn, christusbewustzijn, boeddhabewustzijn, krishnabewustzijn, allahbewustzijn, lichtbewustzijn, volledig bewustzijn, oneindig bewustzijn, verlichting, satori of samadhi.

 

Wie ook maar een glimpje heeft mogen opvangen van dit allerhoogste bewustzijnsniveau, die weet dat alles in essentie doorgedrongen is van onvoorwaardelijke liefde. Feitelijk zijn wij als vissen die niet weten wat water is. Wij Ďzwemmení in een Aetherzee van Onvoorwaardelijke Liefde, zonder dit doorgaans te beseffen. We hebben ons daarom maar tevreden gesteld met allerlei surrogaten van Onvoorwaardelijke Liefde, zoals bezit (waaronder geld), verdovende of stimulerende middelen, aandacht en seksualiteit. Echter, zodra we weten, voelen en waarnemen wat onvoorwaardelijke liefde werkelijk is, dan verliezen al deze surrogaten hun aantrekkingskracht op ons. De komende 234 etmalen zullen steeds meer mensen het geheim van onvoorwaardelijke liefde gaan (her-) ontdekken tijdens de schepping van heelheidsbewustzijn (of Liefdesbewustzijn of Lichtbewustzijn) gedurende de huidige, negende en laatste scheppingsgolf van de Tzolítun.

 

Dit betekent ook dat de focus van Pateo.nl met ingang van vandaag verschuift. De afgelopen jaren lag de nadruk op het onszelf helpen om de bewustzijnssprong van macht naar kracht te maken (overeenkomstig het thema van de voorlaatste scheppingsgolf). Deze sprong kunnen we alleen maken door de energieŽn in onszelf zo te laten accumuleren dat het ego in ons de grip op ons bewustzijn verliest. Daarmee Ďupgradení we onszelf tot het niveau van krachtmensen (meer).

 

Vanaf vandaag richt Pateo.nl zich volledig op krachtmensen. In de komende artikelen komt de nadruk te liggen op het maken van de finale sprong naar heelheidsbewustzijn. Voorheen heb ik vele pogingen ondernomen om mensen te bereiken die nog door hun ego worden geleid, maar die tijd laat ik nu bewust achter mij. Wie nu nog steeds de bewustzijnssprong van macht (lees: ego) naar kracht (lees: intuÔtie) niet heeft kunnen of willen maken, die kiest er bewust of onbewust voor om achter te blijven. Dat mag gelukkig iedereen zelf weten, maar krachtmensen gaan ondertussen wel gewoon verder met hun bewustzijnsreis.

 

Dit betekent dat Pateo.nl zich langzaam maar zeker boven de dualiteit zal gaan verheffen. Om ons te helpen begrijpen hoe alles in werkelijkheid ťťn is wordt Heelheidswetenschap (zoals op hoofdlijnen beschreven in het boek 'Wakkere Wetenschap': link) de komende maanden verder uitgewerkt. We kunnen deze allesomvattende wetenschap ook Universele Wetenschap noemen. Deze Omniversele Wetenschap wordt in ieder geval mijn speerpunt de komende 234 etmalen. Voor alle andere vragen, opmerkingen en dergelijke kun je terecht bij ťťn van de overige kernteamleden (link), bij de aanspreekpersoon in jouw regio (link) of bij de bewoners van het krachthuis bij jou in de buurt (link). Laten we ons als krachtmensen tijdens deze afsluitende scheppingsgolf ook met elkaar verbinden via De Verbinding (meer).

 

In onderstaande videopresentatie (met een speelduur van bijna 2 uur) worden alle negen scheppingsgolven van de Tzolítun nader toegelicht. Deze videopresentatie is op zaterdagmiddag 12 november 2011 in het Noord-Brabantse Werkendam opgenomen door MuHaCiRo tijdens het 2012-Symposium (meer).

 

 

De komende zeven maanden zullen (naar mijn verwachting) volkomen anders zijn dan alle voorgaande maanden. De Cosmische energieŽn werken toe naar een hoogtepunt (de Apotheose). Volgens mijn interpretatie van de Tzolítun bereiken we dat hoogtepunt net voorbij het midden van 2012 (zoals hierboven aangegeven). Naast deze Maya-kalender wijzen bijvoorbeeld ook de EvangeliŽn in de Bijbel, de Gizeh-piramides in Egypte, Stonehenge en niet te vergeten de fictiereeks over de belevenissen van Harry Potter allemaal direct of indirect naar het aanbreken van het Aeon van Aquarius in ons kalenderjaar 2012. Om onszelf te bevrijden van belemmerende zienswijzen ten aanzien van deze voorbeelden verschijnt op dinsdag 13 december 2011 (13/12/í11) een uitgebreid essay (meer). Dit essay legt onder andere de onderliggende betekenis van het Kerstverhaal uit. De kern van dit essay is een visie op wat ons in 2012 te wachten staat gebaseerd op Heelheidswetenschap.

 

Wie de diepte in wil ten aanzien van Heelheidswetenschap, die kan ik de (tweede) Bewustzijnsweek van harte aanbevelen (meer). Deze wordt in de derde week van april gehouden in Noordoost-Frankrijk.

 

Zeist, donderdag 24 november 2011

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl