Laatste Tzol’kin van de Tzol’tun

 

Volgens mijn interpretatie van de langste Maya-kalender (die ik de Tzol’tun noem) begint morgenvroeg bij zonsopkomst de laatste Tzolkin-cyclus van de Tzol’tun. Ben je niet of onvoldoende bekend met beide Maya-kalenders, bekijk dan hier even een korte videopresentatie.

 

Het Maya-woordTzol’ betekent ‘tellen’, en het Maya-woordkin’ verwijst naar de periode van één etmaal. De Tzol’kin telt dan ook ieder etmaal. In totaal telt de Tzol’kin 260 verschillende etmaalcodes, gebaseerd op de combinaties van 20 Zegels maal 13 Tonen. Morgen begint de Tzol’kin-cyclus weer opnieuw bij Zegel 1 (Imix of Krokodil) en Toon 1 (Aantrekken), oftewel Kin 1. Dat is althans het geval voor de Klassieke interpretatie van de Tzol’kin. Deze dient niet te worden verward met de (moderne) Dreamspell-interpretatie van de Tzol’kin, want in deze interpretatie is het morgen geen ‘Rode Draak’ (zoals Imix daarin is vertaald), maar ‘Rode Maan’ (zoals Muluc daarin is vertaald), wat neerkomt op Zegel 9 (Offer) en Toon 10 (Manifesteren), oftewel Kin 49 (een verschil van 48 etmalen).

 

Zoals gezegd telt (de Klassieke interpretatie van) de Tzol’kin ieder etmaal, maar dat geldt niet voor de Dreamspell-interpretatie, want daarin wordt, opmerkelijk genoeg, 29 februari niet geteld. Wat ik nog opmerkelijker vind is dat beide interpretaties ons een schat aan inzichten bieden, voor wie zich daarvoor open stelt. Ga je met beide interpretaties aan de slag, weet dan dat de Klassieke interpretatie het moment van zonsopkomst hanteert als het begin van de volgende etmaalcode, en niet middernacht, zoals in de Dreamspell-interpretatie.

 

Het Maya-woordtun’ verwijst naar de periode van 360 etmalen (of 360 kin). De Tzol’tun telt twintigvouden van dergelijke tun-perioden van 360 etmalen. Een tun is als een volledige cirkel, waarbij ieder etmaal overeenkomt met een booggraad. In totaal onderscheidt de Tzol’tun 9 opeenvolgende twintigvouden van perioden van 360 etmalen. Elke twintigvoud geeft de snelheid aan waarin de (13) scheppingsfasen worden doorlopen, want de Tzol’tun is de kalender die de scheppingstijd weergeeft. Het bijzondere aan de Tzol’tun is dat deze Maya-kalender aftelt tot het moment waarop de gehele schepping voltooid zal zijn. De Tzol’tun is dus een aftelkalender die vanaf de aanvang van de schepping (miljarden jaren geleden) is begonnen met aftellen tot het moment de schepping klaar is.

 

In totaal geeft de Tzol’tun 9 aftellende scheppingsgolven weer. Momenteel bevinden we ons aan het einde van de achtste scheppingsgolf. Net als alle andere scheppingsgolven duurt deze precies 13 fasen (of Tonen), waarin we om beurten telkens eerst een positieve golfbeweging zien (wat we Dag kunnen noemen), gevolgd door een negatieve golfbeweging (wat we Nacht kunnen noemen). In totaal bestaat een scheppingsgolf dus uit 7 Dagen (zoals ook in het bijbelboek Genesis wordt vermeld) en 6 Nachten. In de huidige (achtste) scheppingsgolf duren deze Dagen en Nachten telkens precies 1 tun (oftewel 360 etmalen).

 

Bij de zonsopgang op donderdagochtend 24 november 2011 begint de negende en afsluitende scheppingsgolf. De Dagen en Nachten duren daarin ééntwintigste tun, wat neerkomt op 18 etmalen. Dit aantal van 18 is niet alleen de optelling van 6+6+6 (waarin sommigen wellicht het Getal van het bijbelse Beest kunnen herkennen), ook komt 18 etmalen overeen met 432 uur of 25.920 minuten. Wie mijn werk een beetje kent, die weet hoe belangrijk deze getallen zijn in het Grote Geheel. Uiteraard is 18 de optelling van 9 yin-fasen en 9 yang-fasen, en komt 9 overeen met een volledige cirkel (net als 360, wat gelijk is aan 9 maal 40; daarom zien we ook veel verwijzingen naar 40, onder andere in de Bijbel).

 

Deze negende en laatste scheppingsgolf van de Tzol’tun eindigt precies samen met (laatste) cyclus van de Tzol’kin op zaterdag 14 juli 2012. De (Klassieke) code van dat etmaal is namelijk Zegel 20 (Ahau of Zonlicht) en Toon 13 (Overstijgen of Transcenderen), oftewel Kin 260, net als de etmaalcode voor vandaag. Aan het einde van dat etmaal is de schepping (na ruim 16 miljard jaar) voltooid. Daarmee komt een einde aan de voorbereidingsperiode voor bewust menselijk leven.

 

Vanaf zonsopkomst op zondag 15 juli 2012 betreden (volledig) bewuste mensen een geheel nieuw tijdperk van het leven (op deze planeet, en daarbuiten en/of daarbinnen). In de dagelijkse tijd is het dan (weer) Dag (of Licht). Ook in de jaarlijkse tijd is het dan Dag (of Licht), namelijk zomer. En in de grootjaarlijkse tijd is het dan eveneens (weer) Dag (of Licht), namelijk het Tijdperk van Aquarius (of Waterman), wat het begint vormt van de grootjaarlijkse lente. In alle drie tijdsdimensies is het dan dus Licht (of positief), en tevens is dan de schepping voltooid, wat betekent dat het volledige bewustzijn zich heeft gemanifesteerd in de onze illusoire werkelijkheid van ruimte en tijd. Met zoveel Licht en bewustzijn zullen steeds meer mensen voorbij de illusie van de schijnwerkelijkheid geraken, om zo door te kunnen dringen in de werkelijkheden achter de huidige sluiers (klik hier voor het bekijken van de videopresentatie ‘De Klok van Gizeh’ over de wederkomst van het grootjaarlijkse Licht).

 

We hoeven echter echt niet te wachten tot de zonsopkomst van zondag 15 juli 2012. Velen zijn nu al wakker genoeg om illusies te doorbreken, want wie wakker is, die hoeft echt niet te blijven liggen tot de zon opkomt. Wakker worden en vervolgens ook opstaan kan gerust al eerder. Aan de andere kant zullen we zien dat er ook mensen zijn die zelfs na zonsopkomst nog niet wakker te krijgen zijn, en die onverstoorbaar doorgaan met slapen. Echter, uiteindelijk zullen we in deze bijzondere tijd allemaal wakker worden, de één alleen ietsjes eerder dan de ander.

 

Goedemorgen, wakkere andere-ikken! Wat zullen we vandaag eens scheppen?

 

Namasté (ik buig voor het goddelijke in jou) & In Lak’ech (jij bent een andere ik),

Johan Oldenkamp

 

Zeist, vrijdag 28 oktober 2011

 

Pateo.nl

 

 

Naschrift (gelijktijdig gepubliceerd):

 

Iemand attendeerde mij op dit artikel, waarin verwezen wordt naar het werk van Dr. Georgi Stankov. Deze zeergeleerde meneer Stankov suggereert dat er nog meer dan negen scheppingsgolven zouden kunnen zijn. Hij heeft blijkbaar geen enkele kennis van de dynamiek van de Tzol’tun, want al deze golven eindigen namelijk op exact hetzelfde aftelmoment. Ook wordt in dat artikel weer eens gesproken over de vierde- en de vijfde dimensie. Volgens mij is al het gepraat over meer dan drie dimensies (of het nu om de ruimte of om de tijd gaat) pure fantasie, afkomstig uit de (misleidende) New Age kerk. Ik kan er in ieder geval helemaal niets mee. Ik daag iedereen die dit leest uit om mij in gewone woorden uit te leggen wat die vierde- en/of vijfde dimensie dan precies zouden inhouden. Kun je dat niet, doe mij en ook vooral jezelf dan een groot plezier en vergeet die afleidende onzin van meer dan drie dimensies.

 

Mijn excuses voor deze wellicht wat harde woorden, maar weet dat zachte heelmeesters ons uiteindelijk helemaal geen goede diensten bewijzen. Ik zie namelijk dat al die mensen die praten over de vierde- en/of vijfde dimensie daarmee zeggen dat zij meer, beter of verder zouden zijn dan de rest. Het is het ego van deze mensen dat hen dit misleidende idee heeft gegeven. Ieder van ons bewandelt de eigen weg, op de eigen manier in het eigen tempo. We kunnen daarom alleen iets zinnigs over onze eigen ontwikkeling zeggen, namelijk zitten we nog wel op onze eigen weg, doen we het nog wel op onze eigen manier en in ons eigen tempo. That’s all! Laten we daarom alsjeblieft stoppen met de ego-spelletjes van het be- en veroordelen van andere personen (meer).

 

Nadat ik op 9 maart van dit jaar voelde dat de negende scheppingsgolf nog helemaal niet was begonnen (zoals Dr. Carl Johan Calleman beweert), ontdekte ik ‘toevallig (wat inderdaad niet bestaat) dat niet vandaag, maar 14 juli 2012 de (volgens mij) juiste einddatum van de Tzol’tun is. In zijn eerdere werk gaf Carl Calleman aan dat de Dagen en de Nachten in de negende scheppingsgolf 20 etmalen zouden duren, waardoor de negende scheppingsgolf eveneens precies een volledige Tzol’kin-cyclus is. Ik heb hem vervolgens via de mail aangegeven dat dit helemaal niet logisch is. Toen wilde hij daar niets van weten, maar later heeft hij het wel aangepast naar 18 etmalen (zoals ik hem aangaf). Uiteraard heb ik Carl ook weer gelijk gemaild nadat ik 14 juli 2012 had gevonden als correcte einddatum (mede vanwege 9/11), maar ook deze keer wilde hij hier niets van weten. Ook anderen hebben dit (in overleg met mij) aan hem laten weten, maar tot op heden helaas tevergeefs. Ik hoop dat hij vanaf morgen toch open durft te staan voor 14 juli 2012 als einddatum van de Tzol’tun, want daarmee komt zijn baanbrekende werk veel meer tot zijn recht.

 

Wil je hier meer van weten, lees dan mijn nieuwste boek, getiteld ‘Wakkere Wetenschap’. In het dankwoord aan het einde van dit boek bedank ik onder andere ook Carl Calleman voor zijn onthullende werk.

 

Uiteraard is de datum van vandaag wel zeer bijzonder voor mij. In mijn boeken voor ‘Ontsnappen uit Plato’s grot’ hield ik in navolging van Carl Calleman (en Ian Xel Lungold) steeds de datum van vandaag als einddatum aan, zoals dat ook op de nationale televisie is uitgezonden op 15 oktober 2009 in het KRO-programma De Reünie, waaruit onderstaande filmpjes zijn geknipt. Dat is dan ook precies de reden waarom ik vandaag dit artikel publiceer.

 


 

Tot besluit heb je misschien de oproep van Occupy Yourself voor vandaag ontvangen. Klik anders hier even om een Engelstalig filmpje te bekijken, of hier voor een artikel hierover. Na autoloze zondagen is het de bedoeling dat het vandaag een geldloze vrijdag wordt. Door te proberen een heel etmaal lang geen geld uit te geven, helpen we onszelf bewuster te worden van de rol die geld in de huidige samenleving speelt. Helemaal geen geld uitgegeven wordt echter wel erg lastig. Het beste kunnen we daartoe alle stoppen eruit draaien, de toevoer van zowel water en gas afsluiten, en alle overige apparatuur als mobiele telefoons volledig uitschakelen. Gelukkig is ademhalen nog wel gratis. Voor mij gaat dat echter allemaal een beetje te ver. Voor mij betekent Occupy Yourself gewoon Free Yourself. Voor iedereen die daarin slaagt is er op 20 november een feestje: het 20 11 2011 Vrijheidsfestival (link, link, link).

 

Aan het einde van mijn stukje in De Reünie mocht ik zeggen dat we geld gaan inruilen voor Liefde. Het wordt tijd dat we gaan begrijpen wat Liefde werkelijk is, en dat al het andere slechts pogingen van ons zijn geweest om het gebrek eraan te compenseren. Uiteindelijk gaat het allemaal over bewustwording van Liefde.