Inleiding in de Mayakalenders


 

Met dank aan Dave en Frank van Pateo Media presenteer ik in deze videoreeks van 7 korte YouTube-filmpjes de essentie van twee Mayakalenders: de Tzolíkin (de etmaal-teller-kalender) en de Tzolítun (de lange-telling-kalender).

 

Deel 1: De vijf energievormen [13:48 min]

Aan de hand van Plato's allegorie van de grot wordt in Deel 1 getoond dat materie een schaduw is van energie, die op haar beurt weer een weerslag vormt van informatie. De energieŽn spelen op verschillen manieren samen. De ene manier kunnen we Yin noemen, en de andere Yang. Wat Yin en Yang nu precies is wordt ook uitgelegd.

 

Deel 2: De 13 Tonen van de Tzolíkin [11:16 min]

Velen kunnen de 13 tonen van de Tzol'kin beschrijven, maar in Deel 2 worden ze verklaard. Deze verklaring is gebaseerd op de toonladder, en dan metname op de toevoeging van de halve tonen.

 

Deel 3: De 20 Zegels van de Tzolíkin [5:59 min]

Waarom heeft de Tzol'kin 20 zegels, en bijvoorbeeld geen 21 (gezien bijvoorbeeld de Fibonacci-reeks)? In Deel 3 wordt verklaard waarom het er precies 20 dienen te zijn. Deze verklaring is gebaseerd op de energetische dynamiek van deze zegels. Ook wordt op basis van deze verklaring aangegeven dat 13 van de 20 benamingen voor deze zegels zoals gebruikt in de Dreamspell niet goed passend zijn.

 

Deel 4: De lange-telling-kalender van de Mayaīs [6:01 min]

De lange-telling-kalender van de Maya's geeft de Schepping weer, zoals in Deel 4 wordt toegelicht. Deze Schepping kent in totaal 9 niveaus en ieder niveau wordt in 13 fasen geschapen. Ieder volgend niveau wordt telkens 20 maal zo snel geschapen en resulteert in een hoger bewustzijn.

 

Deel 5: De einddatum van de Mayakalenders [5:10 min]

Velen menen dat de lange-telling-kalender van de Maya's aftelt naar 21 december 2012. In Deel 5 worden twee argumenten gegeven waarom deze einddatum onjuist is. Een beter passende einddatum is 28 oktober 2011. Maar met overtuigend bewijs (namelijk 9/11) wordt aangetoond dat de juiste einddatum 14 juli 2012 is.

 

Deel 6: De Schepping in vogelvlucht [13:50 min]

De lange-telling-kalender van de Maya's geeft de Schepping weer. Deze Schepping kent in totaal 9 niveaus en ieder niveau wordt in 13 fasen geschapen. Ieder volgend niveau wordt telkens 20 maal zo snel geschapen en resulteert een hoger bewustzijn. De gehele Schepping van begin tot eind wordt in Deel 6 in vogelvlucht gepresenteerd.

 

Deel 7: Zelf scheppen [6:16 min]

Materie is een schaduw van energie, en energie vormt een weerslag van informatie. Wie dit alles doorgrondt, die kan zelf (schaduwen) scheppen.

 

Zeist, 13 mei 2011 (Vrijdag de 13e)

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl

 

 

Ook geplaatst op:

o       star-people.nl

o       earth-matters.nl

o       wanttoknow.nl (met reactiemogelijkheid)

o       argusoog.org (met reactiemogelijkheid)

o       bovendien.com (met reactiemogelijkheid)