Pateo Nieuwsbrief

(van 1 juli 2014)

over de valse Maya-kalenders

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief102.htm

 

o       Hoe zijn de valse Maya-kalenders ontstaan?

o       Wat is er mis met de 13-manen-kalender?

o       Wat is er mis met de Dreamspell-kalender?

o       Deze week gaat Pateo Radio over Khemit

o       Gratis proefdeel van het nieuwe Wholly Science-leerboek

o       Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Hoe zijn de valse Maya-kalenders ontstaan?

 

In de beginjaren negentig (van de vorige eeuw) heeft Joseph Anthony Arguelles (1939 – 2011), die zichzelf José Argüelles is gaan noemen, samen met zijn vrouw Lloydine een kalender bedacht bestaande uit 13 perioden van telkens precies vier weken. Zij noemden dit de 13-manen-kalender, en suggereerden dat dit een Maya-kalender zou zijn. Niets is echter minder waar. Zij hebben deze kalender helemaal zelf bedacht, en zoals ik hieronder zal aantonen slaat deze kalender volstrekt nergens op.

 

Zo mogelijk nog kwalijker is hun verkrachting van de voor Maya’s heilige Tzol’kin tot wat zij hebben benoemd als de Dreamspell-kalender. Het Engelstalige woord ‘spell’ zouden we vriendelijk kunnen vertalen als betovering, ware het niet dat het hier over een fundamentele misvorming van de oorspronkelijke Tzol’kin gaat. De droom (lees: nachtmerrie) waarin het echtpaar Argüelles alle onwetenden naar toe wilden toveren met hun heiligschennis heeft de oorspronkelijke Tzol’kin fors geweld aangedaan. Ook dat zal ik hieronder aantonen.

 

Al vanaf 2008 maak ik me sterk voor het eerherstel van de ware Tzol’kin en de ontmaskering van de valse Dreamspell. Wat het voor mij lastig maakt ik dat vrijwel alle bekende Dreamspell-deskundigen in het Nederlandse taalgebied goed ken, en met twee van hen zelfs bevriend ben. Daarom heb ik het de afgelopen jaren zo voorzichtig mogelijk (voor mijn doen dan) getracht te brengen. Die (beperkte) terughoudendheid laat ik nu varen omwille van de waarheid.

 

Afgelopen vrijdag ontving ik van mijn collega Carl Calleman een artikel waarin hij zijn bezwaren tegen beide valse Maya-kalenders keurig op een rijtje heeft gezet (link). In ons radiogesprek van 16 april jl. hebben we hier ook al uitgebreid bij stilgestaan (link).

 

De afgelopen zes jaren heeft geen van de Dreamspell-deskundigen het aangedurfd om de valsheid van de Dreamspell-kalender en de 13-manen-kalender te betwisten. De reden daarvoor laat zich eenvoudig raden. Beide kalenders zijn vele malen onechter dan de Gregoriaanse kalender waar het echtpaar Argüelles zo tegen tekeer ging. Via deze nieuwsbrief beoog ik de waarheid omtrent deze valse kalenders breeduit naar buiten te brengen, zodat er een eerherstel kan komen voor zowel de enige echte Tzol’kin-kalender als alle andere zuivere Maya-kalenders.

 

 

Wat is er mis met de 13-manen-kalender?

 

De basisaanname waarop de 13-manen-kalender is gebaseerd is de veronderstelling dat een natuurlijke maand van één maancyclus 28 etmalen zou duren. Dit is echter de reinste onzin. De werkelijk lengte van de periode van nieuwe maan tot de volgende nieuwe maan is 29,52 etmalen. Door er telkens zo’n 1½ etmaal af te knippen gaat deze 13-manen-kalender juist steeds meer uit de pas lopen met Luna’s belichtingcyclus. Uiteraard rekent een maand van precies vier weken wel lekker handig. Bovendien passen er inderdaad 13 perioden van 28 etmalen in een jaar, want 13 maal 28 is 364. In een jaar van 365 dagen is er dan nog één dag over. Het echtpaar Argüelles heeft vervolgens bedacht dat dit dan de Dag-buiten-de-Tijd zou zijn. Ook dit heeft niets met de Maya’s van doen. Sterker nog, het toont de moedwil van het echtpaar Argüelles aan. Ze kozen er namelijk voor om deze kalender van 13 ‘manen’ te laten beginnen op 26 juli. Deze begindatum is echter niet afkomstig van de Maya’s, maar van de Spaanse overheersers. Zijn vonden dat de jaarkalender van de Maya’s (genaamd de Haab-kalender) ieder jaar op een vaste datum diende te beginnen. Die datum werd door de Spanjaarden op 26 juli vastgesteld. Geheel in lijn met deze Spaanse overheersers heeft het echtpaar Argüelles vervolgens besloten om de door hen bedachte Dag-buiten-de-Tijd vast te stellen op 25 juli (de laatste ‘extra’ dag van het jaar, voordat het volgende jaar van 13 ‘manen’ weer begint op 26 juli).

 

Het idee dat er een dag buiten de tijd zou zijn is niet alleen complete waanzin; het is zelfs een contradictio in terminis. Een dag is immers een tijdsaanduiding. Hoe kan een verwijzing naar een tijdsperiode nu buiten de tijd staan?

 

Vanuit Wholly Science is er nog een reden om de waanzinnige 13-manen-kalender per direct te vergeten. In een rondje van Terra om Helios passen namelijk afgerond 12,369 echte maancycli. Wanneer we dit aantal kwadrateren, dan komen we afgerond op 153. En dat getal heeft op twee manieren een directe band met het Goddelijke getal 17 (wat het zevende priemgetal is, en nog veel meer). Het getal 153 is namelijk het product van het numerologische Koninginnecijfer 9 met Goddelijke 17, en de sommatie van alle gehele getallen van 1 tot en met 17 geeft 153 als uitkomst. En wanneer we de korte zijde van de bekende 5-12-13 driehoek delen in een binnendeel van 3 en een buitendeel van 2, dan is de lengte van de hypotenusa gelijk aan de wortel van 153. Is dit bijzonder? Ik vind van wel. Bovendien is dit het zoveelste voorbeeld van de kernrol die de getallen 2 en 3 spelen (zoals ik ook al heb uitgelegd bij de ontdekking van het priemritme).

 

De logische waarheid van Wholly Science is voor de meeste mensen veel minder snel te verteren dan bijvoorbeeld de leugens van de 13-manen-kalender. Het zij zo. Zoals al eerder aangegeven is de waarheid voor mij belangrijker dan populariteit. Ik verwacht dat er gaandeweg toch steeds meer mensen zelf zullen gaan nadenken. Al die mensen weten dat er in deze tijd een groot spanningsveld bestaat tussen populariteit en waarheid. Waar ga jij voor? Anno nu betekent populair vrijwel altijd: niet waar. Wees alleen voorzichtig met het omdraaien van deze relatie, want vrijwel alles wat niet zo populair is, dat is ook niet waar.

 

 

Wat is er mis met de Dreamspell-kalender?

 

De Dreamspell geeft aan een etmaal een ander Zegel en een andere Toon. Dat is even verwarrend als het zeggen dat het vandaag geen dinsdag zou zijn, maar vrijdag. Dat zou grote problemen geven bij mensen die in het weekeinde niet hoeven te werken. Even zulke grote problemen ontstaan bij het bepalen van ieders geboorte-Zegel en –Toon. De Dreamspell en de Tzol’kin geven namelijk voor vrijwel iedereen verschillende Zegels en Tonen (heel soms is voor iemand het Zegel of de Toon gelijk). Bovendien weten de meeste mensen helemaal niet dat er een echte Tzol’kin is, en dat de Dreamspell dus een valse Maya-kalender is.

 

De Dreamspell is eenvoudig te herkennen als een valse Maya-kalender via de vreemde vertalingen van de oorspronkelijke Zegel-namen. In het Nederlands onderscheidt de Dreamspell bijvoorbeeld ‘Witte Wereldoverbrugger’, ‘Gele Mens’ en ‘Rode Hemelwandelaar’, terwijl de oorspronkelijke woorden onder andere ‘Poort’, ‘Gras’ en ‘Riet’ betekenen.

 

Laat ik het maar zo concreet mogelijk maken: Vandaag is het volgens de echte Tzol’kin: Zegel ‘Aardbeving’ (nummer 17) en Toon 2 (samen Kin 197). De Dreamspell beweert echter dat het vandaag zou zijn: Zegel ‘Geel Zaad’ (nummer 4) en Toon 10 (samen Kin 244). Willen de echte Zegel en de echte Toon nu opstaan?

 

Zoals ik al zovaak heb aangegeven is het volstrekt absurd dat de datum van 29 februari niet meedoet in de Dreamspell, want deze datum krijgt volgens dit valse systeem precies hetzelfde Zegel en dezelfde Toon als 28 februari. Bij de echte Tzol’kin telt iedere etmaal (tzol betekent tellen, en kin betekent etmaal) mee, maar bij de Dreamspell worden deze zogenaamde schrikkeldagen domweg overgeslagen. Dit is even onnatuurlijk als de 13 ‘manen’, en ook dit is puur en alleen bedacht omdat het zo lekker makkelijk rekent.

 

Bovendien begint voor de Maya’s ieder nieuw etmaal bij zonsopkomst, en niet na middernacht. De Dreamspell houdt echter wel middernacht aan als overgangsmoment, uiteraard wederom omdat dit zo lekker makkelijk rekent. De ware Tzol’kin springt pas na zonsopkomst van het volgende Zegel en de volgende Toon.

 

Iedere Dreamspell-kenner die zich nu nog steeds kenner van de Maya-kalender durft te noemen mag rekenen op een speciale vermelding in toekomstige nieuwsbrieven. Ze zijn immers allemaal enkel en alleen kenners van de waanzin die José en Lloydine Argüelles hebben bedacht. Volgens mijn collega Calleman is dat gedaan vanuit hun ego’s. En inderdaad moet ik toegeven dat mij ego zich heel goed herkent in het Zegel en de Toon van mijn geboortedag volgens de Dreamspell. Mijn conclusie is daarom dat de Dreamspell een ego-kalender is. Het feit dat al die Dreamspell-kenners onderling zoveel gedoe hebben onderstreept dit.

 

Moet ik nog meer zeggen? Het is zo wel duidelijk, toch, hoop ik? Zie niet, kijk dan hier voor nog meer argumenten, nu uit de mond van de huidige Maya-oudste.

 

 

Deze week gaat Pateo Radio over Khemit

 

De oorspronkelijke naam van het Oude Egypte was Khemit, wat ‘het Zwarte Land’ betekent. Vanwege de jaarlijkse overstroming van de Nijl was het land na ieder overstroming zwart, wat grote vruchtbaarheid inhield. Dankzij deze grote vruchtbaarheid was er in Khemit gedurende duizenden jaren lang een stabiele samenleving. Morgenavond tussen 20:00 uur en 21:00 uur spreek ik hierover met Stephen Mehler uit Colorado. Stephen legt in zijn werk haarfijn uit waarom de universitaire Egyptologen het volkomen mis hebben, inclusief de vertaling van de meeste hiërogliefen. Wie dit beeldschrift wel goed kan lezen noemt zichzelf dan ook geen Egyptoloog, maar Khemitoloog.

 

Volgende week (8 juli) is Ingunn Sigurdsdatter hopelijk wel mijn gast, want vorige week bleek ze een dubbele afspraak te hebben gemaakt. Die week daarna (16 juli) hoop ik dan toch eindelijk Mehran Keshe aan de tand te kunnen voelen.

 

 

Gratis proefdeel van het nieuwe Wholly Science-leerboek

 

Zoals aangegeven in de Pateo Nieuwsbrief nummer 100 van 18 juni 2014 (link) ben ik nu een Engelstalig e-boek met kleurenplaatjes aan het schrijven. De eerste twee hoofdstukken zijn al een tijdje te koop (voor samen 5 euro). Ter promotie van dit e-boek heb ik besloten om het eerste deel van het derde hoofdstuk gratis beschikbaar te stellen, zodat iedere potentiële koper zich een indruk kan vormen van de inhoud van dit boek. De linkje naar dit gratis proefdeel vind je op de Engelstalige homepage van Pateo.nl. Mijn streven is om vanaf 7 juli a.s. het complete derde hoofdstuk te kunnen leveren.

 

 

Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Op zondagmiddag 13 juli geef ik een lezing in De Bres te Leeuwarden. Heel toepasselijk begint deze middag ook om 13:00 uur. Wellicht krijgt vanaf die middag de onafhankelijkheid van Friesland opnieuw gestalte. Welke rechtgeaarde Fries zou die historische bijeenkomst willen missen?

 

o       Op vrijdagavond 5 september geef ik een lezing in Groningen. Dat de Groningers per direct de volledige aardgasbaten dienen op te eisen heb ik al eerder aangegeven, al was het alleen al ter compensatie van de bodemdaling. Misschien kan ik met deze lezing dit alles een zetje in de goede richting geven.

 

o       Op zondagmiddag 26 oktober geef ik een lezing in Maastricht. Ook in het zuiden van de Nederlanden is de soevereiniteitswens sterk geworteld. Alleen met kennis van zaken kunnen we het juk van de overheersing van ons afwerpen.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een (opruiende) lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdentweede Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.