Pateo Nieuwsbrief

(van 18 juni 2014)

over het Grote Spel

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief100.htm

 

o       De 100e Pateo Nieuwsbrief

o       Wholly Science, wat heb ik er aan?

o       Vrije energie: magie of mythe?

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

De 100e Pateo Nieuwsbrief

 

In ons decimale telsysteem is 100 een soort mijlpaal. Dit is de 100e Pateo Nieuwsbrief. De eerste schreef ik op 23 maart 2012 (link). De aanleiding was dat ik de vele belangstellenden op de hoogte wilde houden van de ontwikkelingen rond mijn strijd tegen de ziektekostenrisicoverzekeringsplicht. Ruim twee jaar na dato krijg ik nog altijd vragen hoe het daarmee staat. Ik ben echter allang gestopt met het strijden tegen wat dan ook. Ik stop mijn energie liever in zaken die ik graag wil bevorderen. De rest laat ik voortaan liever ongemoeid. Behalve dan in deze nieuwsbrieven, waarin ik schijnbaar onvermoeibaar doorga met het aan de kaak stellen van alles wat in mijn ogen niet klopt. De oplettende lezer heeft echter vast al wel gezien dat dit toch steeds minder wordt. Helemaal laten lukt me nog niet, maar ik leg wel steeds meer de nadruk op Wholly Science. Dat is namelijk waar ik zoveel mogelijk van mijn energie en tijd in wil investeren. Ik sluit daarom niet uit dat ik binnenkort toch echt stop met deze nieuwsbrieven, of dat ik in ieder geval de frequentie verminder.

 

 

Wholly Science, wat heb ik er aan?

 

Nog steeds krijg ik regelmatig te horen dat iemand Wholly Science veel te theoretisch vind. Deze mensen hebben helemaal geen zin zich hierin te verdiepen, want voor hen is het helemaal niet duidelijk wat je eraan zou kunnen hebben. Het is net alsof een pion zich afvraagt waarom hij het schaakspel zou moeten leren.

 

Het leven is inderdaad niets anders dan een spel. Wie dat spel begrijpt is als een schaker. Alle anderen zijn als schaakstukken. Neem dit uiteraard niet letterlijk. Waar ik op doel is het verschil tussen bespeeld worden en zelf spelen. Vrijwel alle mensen menen zelf te spelen, want ze hebben niet door hoe ze worden bespeeld.

 

Het van speelbal opklimmen naar een onafhankelijke speler gaat niet vanzelf, aangezien dat ontwikkelproces namelijk tegen de stroom in gaat. Alle onwetende mensen bewegen met deze stroom mee, want zo gaat het spel immers. Omdat de massa de stroom volgt, kan een enkeling zich hieraan wel onttrekken. Een zeer klein percentage van de mensheid kan zich los maken van de stroom, omdat dit geen effect heeft op de stroom van de massa.

 

In 2012 meende ik via de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen deze stroom wel even te kunnen verleggen. Twee jaar later besef ik hoe naïef die gedachtegang van mij was. Bij het spel zijn Cosmische krachten betrokken, en wanneer deze krachten gelijk blijven, is er geen enkele grote verandering mogelijk.

 

Veel New Agers geloven in het zogenaamde Honderdste-Aap-Effect. Dit effect is echter een mythe. Niet alleen heeft dit effect zich nooit voorgedaan bij apen, ook bij mensen zal dit effect nooit op kunnen treden. Dat kan namelijk niet binnen het spel.

 

Onwetende mensen kun je van alles laten geloven. Dat gebeurt al duizenden jaren. Denk nu niet dat wij dankzij de overvloed aan kennis om ons heen niet langer onwetend zouden zijn. Het gaat namelijk ook over de moeite die mensen willen doen om kennis te verwerven. Die moeite wordt juist vanwege onze geavanceerde communicatietechnologie alleen maar minder. Dat is de grote paradox van deze tijd. Omdat het bij wijze van spreken voor onze neus ligt waarderen we kennis niet of nauwelijks meer, terwijl nog niet eens zo lang geleden de echte zoekers naar waarheid er zonder enige aarzeling een maandenlange voetreis voor over hadden.

 

Dat merk ik zelf bijvoorbeeld heel duidelijk wanneer het over Wholly Science gaat. Ik heb vele jaren van intensief onderzoek geïnvesteerd om het allemaal zo duidelijk mogelijk te kunnen uitleggen, waarna sommige toehoorders me vervolgens doodleuk vertellen dat ze dit allemaal al wel wisten. Uit diezelfde hoek komt overigens ook die vraag wat ze er eigenlijk aan hebben of wat ze er nu precies mee kunnen.

 

Dankzij Wholly Science leer je langzaam maar zeker het spel te begrijpen. Dat is de eerste fase, en dat lijkt in eerste instantie erg theoretisch te zijn. In het begin is het leren schaken ook theoretisch: wat zijn de stukken, welke bewegingen kunnen ze maken en wat is het doel van het spel. Misschien weet je wat het doel van het schaakspel is, maar wat is het doel van ieder schaakstuk? In het schaakspel hebben de stukken geen eigen doel los van het spel. Veel mensen menen echter wel dat zij een eigen levensdoel zouden hebben. Maar is dat ook zo?

 

Via Wholly Science leer je eerst het doel van het Grote Spel begrijpen. Alle andere doelen zijn daaraan ondergeschikt. Alleen indien een lager doel geen nadelige effecten heeft op het Grote Doel, evenals op alle onderliggende subdoelen, dan zou iemand een dergelijk eigen doel wellicht kunnen realiseren. Daarvoor dient echter wel te worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Allereerst dient diegene het proces van scheppen zelf volledig te begrijpen en te beheersen. Daarnaast dient dit individu ook het allerhoogste bewustzijnsniveau in zichzelf te hebben gerealiseerd. Voor beide is kennis nodig. Zelfs heel erg veel kennis. Zonder deze Wholly kennis heeft niemand ook maar een schijn van kans om onder alle omstandigheden toch het gestelde doel te kunnen behalen.

 

New Agers geloven dat alles moeiteloos moet kunnen worden bereikt. Sterker nog, wanneer ze er moeite voor moeten doen is het voor hen een teken dat ze niet goed bezig zijn. Ik ken veel van deze grappenmakers. Ze roepen tegen iedereen die het maar wil horen dat ze allang een oneindig bewustzijn zouden hebben. Ze houden vooral henzelf voor de gek, en wellicht ook enkele goedgelovige omstanders. Wie echt weet hoe het Spel werkt, die weet dat we als eerste zelfkennis nodig hebben. Zonder zelfkennis kunnen we helemaal niets begrijpen. Door onszelf beter te leren kennen, leren we gelijktijdig het universum beter te begrijpen, en omgekeerd.

 

Het Grote Spel zit op een prachtige manier zo in elkaar dat er altijd en overal gerechtigheid is. Voor vrijwel iedereen is het bewustzijn te beperkt om dat te kunnen doorgronden. De meeste mensen bereiken in hun leven hooguit het niveau van machtsbewustzijn. Sommige mensen hebben inmiddels ook het daarop volgende niveau van krachtsbewustzijn weten te bereiken. In mijn lezingen noem ik dat de sprong van macht naar kracht. Die sprong heeft te maken met het durven luisteren naar de eigen intuïtie, wat we ook de kennis van het hart kunnen noemen. Nagenoeg alles over spiritualiteit gaat over die sprong. Maar daarmee is de kous nog lang niet af. Er is daarna namelijk nog een sprong nodig om naar het allerhoogste bewustzijn door te groeien.

 

Iedere ochtend ervaren we het proces van fysiek ontwaken. De sprong van macht naar kracht kunnen we aanduiden als spiritueel ontwaken. Daarmee maken we de Ziel wakker, wat het Hogere Voelen is. Om vervolgens ook de Geest, oftewel het Hogere Denken, wakker te maken is een Wholly Awakening nodig. Pas daarna opent zich in ons de deur naar het allerhoogste bewustzijn, wat ik in het Nederlands Heelheidsbewustzijn heb genoemd. Alleen Wholly mensen hebben een dergelijk allesomvattend bewustzijn.

 

Dus, wat hebben we aan Wholly Science? We krijgen daardoor de mogelijk om alles inclusief onszelf volledig te leren begrijpen. En met dat weten kunnen we nagenoeg alles creëren wat we maar willen, inclusief volledige vrijheid en optimale gezondheid. Naast dergelijke aardse zaken toont Wholly Science ons ook hoe alles functioneert in de hogere werkelijkheden. En het mooie aan Wholly Science is dat alles volkomen logisch is, en ook opvallend eenvoudig, voor wie deze logica eenmaal begrijpt.

 

Wil je hier meer van weten en kun je redelijk tot goed Engels lezen, bestel dan nu de eerste twee hoofdstukken van mijn nieuwste boek (mocht je dat nog niet hebben gedaan). Voor slechts 5 euro krijg je heel eenvoudig inzicht in deze universele logica. Kijk voor meer informatie op het Engelstalige deel van Pateo.nl (link).

 

Wanneer straks een groot deel van de lezers van deze nieuwsbrief in ieder geval de basis van Wholly Science begrijpt, dan kan ik in deze nieuwsbrieven veel zaken verder gaan uitdiepen. Dat lijkt me niet alleen erg leuk om te doen, het helpt ook nog eens om het dan nog beter te gaan begrijpen.

 

 

Vrije energie: magie of mythe?

 

Enige tijd terug zou Mehran Keshe in mijn radioprogramma komen. Op het laatste moment zegde hij echter af. Op 16 juli a.s. staat hij opnieuw ingeroosterd. Ik ben benieuwd of hij dan wel komt.

 

Vanavond zou Dan Winter mijn radiogast zijn. Gistermiddag liet hij echter zonder opgaaf van reden weten dat hij niet meer wilde komen.

 

Vanaf eind september organiseer ik een week in Frankrijk waar uitvinders en geleerden op het gebied van (alternatieve) energieopwekking elkaar kunnen treffen (link). Tot op heden heeft niet één ‘deskundige’ deze uitnodiging durven te accepteren. Wat is hier aan de hand?

 

Sommige ‘deskundigen’ op dit gebied zijn voor mij niets anders dan praatjesmakers. Ik ga hier in het openbaar geen namen noemen, want het gaat helemaal niet om de poppetjes. Mensen zonder kennis van Wholly Science kunnen door dergelijke praatjesmakers misschien worden geïmponeerd met hun warrige verhalen doorspekt met kreten van wetenschappers die hier wel serieus onderzoek naar hebben gedaan, zoals Tesla, Leedskalnin, Schauberger, Russell en Grebennikov. Wie echter zelf een huis op rots heeft gebouwd, die kan gelukkig heel snel het kaf van het koren scheiden. Ik zie dat in ieder geval altijd zelf wel vrij snel, en heb tot op heden iedere keer uiteindelijk ook van anderen gelijk gekregen.

 

Over kaf gesproken, het is de laatste tijd opvallend stil uit de hoek van wat ‘vrije energie’ wordt genoemd. Hoe zou dat toch kunnen? Volgens mij omdat er helemaal geen vrije energie bestaat. Die aanduiding zet ons dan ook volkomen op het verkeerde been. Het punt is dat we nog steeds niet goed weten wat energie eigenlijk is. In onze aardse werkelijkheid wordt het beschouwd als het vermogen om arbeid te verrichten. Maar misschien is dat de meest lage vorm van energie, en zijn er ook hogere energieën. En wellicht dat we door het omzetten van hogere energieën naar lagere opeens ongekende mogelijkheden aanboren. En om dat verder te onderzoeken zoek ik aansluiting bij echte energieonderzoekers. Ken je zo iemand of ben je dat zelf, neem je dan even contact met me op?

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Aanstaande zaterdagmiddag (21 juni) geef ik van 12:15 uur tot 13:15 uur tijdens het evenement Earth & Beyond in de Jaarbeurs te Utrecht een presentatie getiteld ‘Beyond Deception’.

 

o       Volgende week vrijdagavond (27 juni) leg ik in het plaatsje De Kwakel (tussen Aalsmeer en Uithoorn) de essentie uit van Wholly Science.

 

o       Volgende week zaterdag (28 juni) komt de Studiegroep Wholly Science voor de derde maal bijeen in Hoorn. Wil je ook gaan deelnemen aan deze studiegroep, neem dan even contact op met de organisatie om te zien hoe jij kennis kunt gaan nemen van hetgeen op de voorgaande dagen is behandeld.

 

o       Volgende week zondag (29 juni) wordt er op de Hooizolder in Bunnik een algemene Kennismakingsmiddag Wholly Science gehouden waarin de ‘smaak’ van Wholly Science kan worden geproefd.

 

o       De laatste week van september wordt in Frankrijk de eerste Wholly Science Starters Week gehouden, met daarin de nadruk op het verkrijgen van zelfkennis via zes complementaire methoden.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.