Maya-oudste verwerpt de 13-Manen- en de Dreamspell-kalender

 

In de Pateo Nieuwsbrief van deze week (link) heb ik aangeven dat de zogenaamde 13-Manen-kalender evenals de Dreamspell-kalender onnatuurlijk en niet authentiek zijn. Dit heeft geresulteerd in vele verontwaardigde reacties. Velen beweren zeer emotioneel dat ik er helemaal naast zou zitten, maar niemand heeft daartoe ook maar één steekhoudend argument kunnen aanleveren. Omgekeerd heb ik in mijn nieuwsbrief van afgelopen dinsdag diverse, onweerlegbare feiten genoemd die mijn stelling onderbouwen. Maar blijkbaar is dat voor velen niet voldoende. Daarom deel ik via dit artikel de zienswijze van de huidige Maya-oudste. Zijn Maya-naam is Wakatel Utiw, wat Wandering Wolf in het Engels is, en Zwervende Wolf in het Nederlands. Zijn “gewone” naam is Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj. Hij is het 13e geslacht van leidende Maya-sjamanen.

 

Onderstaande video toont een interview van Carl Calleman met hem. Zijn antwoorden laten aan duidelijkheid niets te wensen over.Hij zegt onder andere dat niemand zomaar een dag uit de kalender kan wegnemen. Ook zegt hij dat José Argüelles toestemming is komen vragen voor het gebruik van de door hem bedachte kalenders. Omdat hij geen Maya is, en al helemaal geen Maya-autoriteit, heeft hij die toestemming niet gekregen. Vervolgens is Argüelles naar zowel de Verenigde Naties als het Vaticaan gegaan om alsnog toestemming te krijgen, alsof die er enig zeggenschap over zouden hebben. Het feit dat zowel de VN als de paus hebben ingestemd met deze zelfbedachte kalenders zou volgens mij voor ieder weldenkend mens genoeg moeten zijn om de ware aard van deze verzinsels te kunnen inzien.

 

Begrijp mij alsjeblieft goed: ik heb diep ontzag voor de wijsheid die ligt opgeslagen in de authentieke Maya-kalenders, zoals blijkt uit mijn boeken. Daarom neem ik zo duidelijk stelling tegen alles en iedereen die tracht deze wijsheid te vermengen met eigen bedenksels. Bovendien ga ik met Wholly Science nog een stap verder, want Wholly Science verklaart deze kalenders, terwijl alle zelfverklaarde ‘deskundigen’ niet verder komen dan het slechts beschrijven van de inhoud van deze kalendersystemen. Ook hier gaat het weer om het onderscheid tussen beschrijven (journalist) en verklaren (wetenschapper).

 

Gerelateerd:

o        Pateo Nieuwsbrief nr. 102 (link)

o        Artikel van Calleman hierover (link)

o       Mijn radio-interview met Calleman (link)

 

© 3 juli 2014 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp