[English] [Español]

 

Het Geheim van Heelheidsbewustzijn

 

Volgens mijn interpretatie van de negen Scheppingskalenders van de Maya’s (die ik gezamenlijk de Tzol’tun noem), zitten we nu precies in met midden van de Scheppingsgolf van Heelheidsbewustzijn (link, link). De eerste helft van deze Scheppingsgolf lag de nadruk op het ontwikkelen van onze visie op Heelheidsbewustzijn. In de resterende tweede helft verschuift deze nadruk naar het vertalen van deze visie naar actie.

 

Graag deel ik in dit webartikeltje mijn inzicht in wat Heelheidsbewustzijn nu precies is. Voor mij is Heelheidsbewustzijn gebaseerd op drie kernwaarden:

o       Liefdevolheid (liefdevol geven)

o       Dankbaarheid (dankbaar ontvangen)

o       Positiviteit (positief zijn)

 

Liefdevolheid

Wat is liefde? Ik denk dat het essentieel is dat we heel precies kunnen aangeven wat liefde is, en daarmee dus ook begrijpen wat het niet is. Liefde is altijd onvoorwaardelijk. Zodra er voorwaarden worden verbonden aan het geven van liefde (of het liefdevol geven) is het een zakelijke overeenkomst geworden, en is het geen liefde meer. Zuivere liefde gaat volledig over het geven zonder daarvoor iets terug te verwachten. De liefdevolle daad zelf versterkt het liefdevolle bewustzijn van de liefdevolle gever. Liefdevol geven is de eerste sleutel naar Heelheidsbewustzijn.

 

Dankbaarheid

Zo als liefdevol geven neerkomt op onvoorwaardelijk geven, zo komt dankbaar ontvangen neer op onvoorwaardelijk ontvangen. Dat betekent dat we alles wat op ons pad komt met open armen ontvangen, ongeacht of we het nu als positief of negatief beleven. Door het positieve onvoorwaardelijk te ontvangen kunnen we er nog meer van genieten. En door het negatieve onvoorwaardelijk te ontvangen gunnen we onszelf de kans om ervan te leren. Wie ook de aanvankelijk als negatief beleefde cadeautjes in dankbaarheid kan ontvangen, die merkt dat deze cadeaus vaak veel waardevoller blijken te zijn dan de aanvankelijk als positief beleefde cadeautjes. In oprechte dankbaarheid aanvaarden van alles wat we op ons pad mogen ontmoeten is de tweede sleutel naar Heelheidsbewustzijn.

 

Positiviteit

De derde sleutel naar Heelheidsbewustzijn is een positieve levensinstelling. Daarmee richten we onze aandacht op dat wat we willen versterken. Onze aandacht fungeert immers als groeibevorderende energie. Dit betekent niet dat we onze ogen dienen te sluiten voor alles wat als negatief wordt ervaren. Er is een essentieel verschil tussen naïeve positiviteit, waarbij het negatieve angstvallig wordt vermeden, en geïnformeerde positiviteit, waarbij het negatieve evenveel bestaansrecht heeft als het positieve. Of iets als positief dan wel als negatief wordt beleefd is namelijk afhankelijk van het bewustzijn van de belever, op dat specifieke moment en op die specifieke locatie. Wat de één als uiterst positief ervaart, kan voor een andere een zeer negatieve lading hebben. Laten we daarom uit respect voor elkaar ons niet richten op het willen bestrijden van het negatieve. De derde sleutel naar Heelheidsbewustzijn komt neer op het uitsluitend bevorderen van hetgeen als positief wordt beleefd zonder afbreuk te willen doen aan al het andere.

 

De drie sleutels in de praktijk

Hoe moeilijk kan het nu zijn om bij alles onvoorwaardelijk te geven of onvoorwaardelijk te ontvangen en verder uitsluitend het positieve te bevorderen? Mijn ervaring is dat dit helemaal niet zo eenvoudig is als het misschien op papier lijkt te zijn. Voor mij is het dat in ieder geval niet. Ook merk ik dat het veel eenvoudiger is om bij anderen te merken wanneer deze sleutels even kwijt zijn, dan bij mezelf. Ik denk daarom dat deze afsluitende bewustzijnssprong geen individuele is, zoals de voorgaande bewustzijnssprong van macht naar kracht. Het springen naar het niveau van Heelheidsbewustzijn doen we volgens mij samen. Zien we dat iemand één van deze sleutels heeft verloren, laten we deze sleutel dan liefdevol terug geven. En probeert iemand aan ons een verloren sleutel terug te geven, laten we dit dan in dankbaarheid ontvangen.

 

Hemel en Hel

Een voor mij treffend beeld van de Hel is een tafel vol heerlijke gerechten waar mensen aan zitten die hun armen niet kunnen buigen, waardoor ze het eten niet naar hun mond kunnen brengen, en daardoor verhongeren. In de Hemel treffen we exact dezelfde situatie aan, maar nu brengen deze mensen het eten naar de mond van iemand anders.

 

Onze gezamenlijke bewustzijnsprong naar Heelheid transformeert deze vermeende duivelse Hel in een goddelijke Hemel. Het enige wat we daarvoor hoeven te doen is deze drie sleutels ter harte nemen, en elkaar vol liefde en respect helpen wanneer iemand even een sleutel kwijt is. Zijn we er nu inmiddels voldoende klaar voor om dit in de dagelijkse praktijk te gaan brengen? Zullen we het dan maar gewoon eens gaan doen, om zo te ervaren wat het is?

 

Zeist, dinsdag 27 maart 2012

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl