Voorbij het meest duistere punt

 

Vanaf vandaag zijn we voorbij het meest duistere punt. Daarom vieren we vandaag de wedergeboorte van onze Lichtbrenger, Jezus, de Zoon van God, oftewel de zon Helios, onze Vader die in de Hemel is, en die Heer en Meester is op het niveau van ons zonnestelsel. Helios is de Gezalfde, de Messias, de Christus. Dat doen we ieder kalenderjaar op deze datum, maar deze viering is uniek, want er zal de komende 12.960 jaar niet zoveel duisternis zijn als we in de afgelopen millennia hebben meegemaakt. We zijn namelijk bijna gearriveerd in het Tijdperk van Waterman (the Age of Aquarius), wat het eerste Aeon is van 12.960 jaar licht (in de derde tijdsdimensie), zoals de piramides te Gizeh ons laten zien. In dit artikel zet ik graag alle belangrijke markeringsmomenten op weg (terug) naar deze Gouden Periode op een rijtje.

 

Indien mijn interpretatie van de Tzol’tun (de Scheppingskalender van de Maya’s) juist is, dan is dit het draaiboek voor de komende zeven maanden:

 

Zondag 25 december 2011

Vandaag vieren we de come back van het licht. Het wordt vanaf vandaag ieder etmaal weer iets langer licht (en daarmee gelijktijdig iets minder duister). Om onze verbintenis met onze Lichtbrenger te tonen, hangen we overal extra lichtjes op. We eren vandaag onze Christus of Christ. Daarom noemen we dit feest Christ-mas (link).

 

Vrijdag 30 december 2011

Op deze datum begint Dag 2 van de afsluitende Scheppingsgolf, waarin Heelheidsbewustzijn wordt geschapen bovenop Krachtsbewustzijn. Op deze Dag 2 ontkiemt het Heelheidsbewustzijn. Vanaf deze datum begint er dan iets te groeien bij mensen waarbij deze ontkieming heeft plaatsgevonden. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 3: activeren (vanuit Water).

 

Zondag 1 januari 2012

Op deze datum vieren we dat we met onze thuisplaneet weer precies tussen Helios (of Jezus) en Sirius (of Isis, of Maria) in staan. Kijk vlak voor her vuurwerk maar eens recht omhoog. Daar twinkelt de voor ons meeste heldere ster Sirius (A).

 

Dinsdag 17 januari 2012

Op deze datum begint Nacht 2 van de afsluitende Scheppingsgolf. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 4: definiëren (vanuit Vuur). In deze 18 etmalen worden de contouren van Heelheidsbewustzijn gedefinieerd.

 

Zaterdag 4 februari 2012

Op deze datum begint Dag 3 van de afsluitende Scheppingsgolf. Tijdens deze derde Scheppingsdag wordt de manifestatie van Heelheidsbewustzijn zichtbaar. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 5: bekrachtigen (vanuit Aarde). In de natuur zien we in deze fase de knop ontstaan, en verschijnen de grassprietjes boven de grond. Dit vormt het begin van het gemanifesteerde bestaan (volgend op het energetische bestaan).

 

Woensdag 22 februari 2012

Op deze datum begint Nacht 3 van de afsluitende Scheppingsgolf. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 6: ordenen (vanuit Lucht). Dit is een mentale fase, waarin we proberen het nieuwe geheel te bevatten door te trachten daar ordening in aan te brengen.

 

Zondag 11 maart 2012

Op deze datum begint Dag 4 van de afsluitende Scheppingsgolf. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 7: afstemmen (vanuit Water), waarin we de bladeren aangroeien. Deze fase is precies het midden van de (afsluitende) scheppingsgolf. Vanuit ons gevoel stemmen we hierin de resterende actiegerichte fasen af op de voorgaande visiegebaseerde fasen.

 

Dinsdag 20 maart 2012

Dit is het etmaal van de lente-equinox. Hierin duurt de duistere periode (avond en nacht) precies even lang als de lichte periode (ochtend en middag). Om 6.14 uur op deze datum begint de lente, waarin er weer meer licht dan duisternis is.

 

Donderdag 29 maart 2012

Op deze datum begint Nacht 4 van de afsluitende Scheppingsgolf. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 8: harmoniseren (vanuit Vuur). We beginnen de actiegerichte helft vanuit harmonie.

 

Vrijdag 6 april 2012

Op deze datum valt de eerste volle maan van de lente-equinox. Goedgelovige ‘christenen’ (die niet weten wie de Ware Christus is), vieren op deze datum ‘goede vrijdag’. De echte (meest recente) kruisiging van Jezus Christus was echter op donderdagochtend 22 december 2011 om 06:30 uur.

 

Zondag 8 april 2012

Op deze datum vieren dat het licht de duisternis heeft ingehaald. Dit het Passeerfeest, of Pesech, of Passover, of Pasen (link). Dit is altijd op de eerste zondag na vole maan na de lente-equinox.

 

Maandag 16 april 2012

Op deze datum begint Dag 5 van de afsluitende Scheppingsgolf. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 9: mobiliseren (vanuit Aarde). Dit is het derde begin (van een cyclus van Aarde, Lucht, Water en Vuur) binnen een scheppingsgolf. Tijdens dit derde begin, ontstaan de bloemen. We tonen aan elkaar de kleurige bloemen van ons Heelheidsbewustzijn. Hiermee mobiliseren we elkaar, evenals de kleurige en geurige bloemen de kruisbestuivende insecten mobiliseren.

 

Vrijdag 4 mei 2012

Op deze datum begint Nacht 5 van de afsluitende Scheppingsgolf. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 10: manifesteren (vanuit Lucht). We tonen hierin aan de wereld wat Heelheidsbewustzijn inhoudt. Sommige goedgelovige onderdanen herdenken op deze datum de gevallenen tijdens de tweede wereldoorlog. Deze mensen hebben geen weet van het grotere spel waarbinnen dit vooropgezette oorlogje slechts een zet was.

 

Zaterdag 5 mei 2012

Op deze datum vieren we de manifestatie van het Heelheidsbewustzijn tijdens het (tweede) Vrijheidsfestival. Vier of organiseer je mee? Klik dan hier.

 

Donderdag 17 mei 2012

Op deze datum vieren we de steeds verder vaart opwaarts in de hemel van Jezus, onze zon Helios. Dit feest noemen we Hemelvaart. In het Engels is dit Ascension Day. Net als onze Vader in de hemel zijn wij ook bezig met onze ascensie. De Schepping van Heelheidsbewustzijn vormt daar de voltooiing van. Hemelvaart is altijd precies 39 etmalen naar Pasen. Dit zijn precies 3 perioden van 13 etmalen (oftewel een drie-éénheid van drie scheppingsgolven, van ieder 13 scheppingstonen).

 

Dinsdag 22 mei 2012

Op deze datum begint Dag 6 van de afsluitende Scheppingsgolf. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 11: ontbinden (vanuit Water). In deze fase gaan we de vruchten plukken van Heelheidsbewustzijn.

 

Zondag 27 mei 2012

Op deze datum vieren we de herboren kracht van het zonlicht. Dat feest noemen we Pinksteren. Pinksteren is altijd precies 49 etmalen (7 weken van ieder 7 etmalen) na Pasen. Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest, waarmee de helende uitstraling van het zonlicht wordt bedoeld.

 

Zaterdag 9 juni 2012

Op deze datum begint Nacht 6 (de laatste Nacht) van de afsluitende Scheppingsgolf. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 12: volmaken (vanuit Vuur). Hierin bereiken we een volmaakt Heelheidsbewustzijn.

 

Donderdag 21 juni 2012

Dit is het etmaal van (het begin van) de zomer-zonnestilstand. Hierin hebben we de langste dag en de korste nacht. Om 01.09 uur op deze datum begint de zomer, waarin er nog altijd meer licht dan duisternis is. Stonehenge is gebouwd om deze zomer-zonnestilstand in 2012 aan te kunnen geven. Misschien begint het Aquarius-tijdperk al op deze datum.

 

Woensdag 27 juni 2012

Op deze datum begint Dag 7 (de laatste Dag) van de afsluitende Scheppingsgolf. Energetisch gezien is dit de fase van Toon 13: overstijgen (vanuit Aarde). Vanaf deze fase richten we ons op wat hierna gaat komen: het beleven van het Gouden Tijdperk vanuit Heelheidsbewustzijn.

 

Dinsdag 3 juli 2012

Op dit etmaal hebben we weer een volle maan. Verder liggen dan ook Sirius, Helios en Terra op één lijn, waar dan dus ook Luna op ligt. Dit is een zeer bijzondere conjunctie.

 

Zaterdag 14 juli 2012

Dit is het laatste etmaal van de voorbereidende Scheppingsperiode. De totale Schepping is de voorbereiding op het echte werk, namelijk zelf als Goden scheppen.

 

Zondag 15 juli 2012

Vanaf zonsopkomst op deze datum begint ons leven als scheppende Goden vanuit Heelheidsbewustzijn. We zullen daarin merken dat er geen grenzen zijn, behalve de grenzen die we onszelf nog opleggen. Ik hou deze datum aan als het begin van het Aquarius-tijdperk. Dat betekent dat het dan op deze zondagochtend licht is in alledrie tijdsdimensies. Deze zonsopkomst zal daarom de krachtigste zijn van de afgelopen 12.960 jaar.

 

We zullen zien of dit alles ook bewaarheid gaat worden. Geloof er in ieder geval geen woord van. Onderzoek gewoon of het klopt.

 

Ik wens je vandaag een zalig Come Back feest.

 

Zeist, zondagochtend 25 december 2011

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl

 

 

Ook geplaatst op:

o       Alleen de Waarheid.nl (met reactiemogelijkheid)