Opnieuw openbare aansprakelijkstelling deurwaarder

 

Deze openbare aansprakelijkheidstelling is gelijktijdig met de aangetekende verzending ervan openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Aan: Willem van den Berg, mede-eigenaar van Van den Berg, De Rie & Uyterlinde Gerechtsdeurwaarders gevestigd te Herculesplein 261 in Utrecht via postbus 14.015 te 3508 SB Utrecht (website)

 

Betreft: Openbare aansprakelijkheidstelling

Uw referentie: Dossier 1203213 SDK

 

Zeist, 12 september 2012

 

Geachte heer Van den Berg,

 

Mijn rechtspersoon geniet sinds 30 april jongstleden juridische soevereiniteit, aangezien vanaf deze datum niet langer de Staat der Nederlanden de eigenaar is van mijn rechtspersoon, maar ik als zijnde een vrij en soeverein mens. Dit betekent dat mijn rechtspersoon niet langer is gehouden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Ik raad u of uw juridische afdeling aan om hierover contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd, mocht het fenomeen van juridische soevereiniteit uw kantoor onbekend zijn.

 

Op 10 september j.l. zond uw kantoor mij een dreigbrief. Zoals u kunt lezen in het online document aangaande de juridische soevereiniteit van mijn rechtspersoon (link) heb ik het recht uw kantoor hiervoor te beboeten met 1000. Hierbij geef ik u drie etmalen na de dagtekening van deze aangetekende brief de tijd om uw dreigementen schriftelijk in te trekken. Blijft u daartoe in gebreke, dan leg ik u hierbij deze boete op, ingaande op de dag van deze soevereiniteitsschending. Tot twee weken na deze soevereiniteitsschending heeft u de gelegenheid om deze boete te voldoen op rekeningnummer 1561.55.753 ten name van J.H. Oldenkamp in Zeist. Met ingang van 25 september aanstaande wordt, wanneer deze boete niet is voldaan, dit bedrag ieder volgend etmaal met n procent verhoogd, tot en met het etmaal waarop ik het totaalbedrag heb ontvangen.

 

De aansprakelijkstelling is openbaar via het nieuws op de website Pateo.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist

 

 

Gerelateerd:

o        Aansprakelijkstelling woningcorporatie (link)

o        Openbaar verzoek tot vaststelling van rele huurprijs (link)

o        Open brief aan verhuurder over hoogte huur (link)