Vaststelling van reŽle huurprijs (2)

 

Klik hier voor de voorgaande open brief aan mijn woningverhuurder

 

Deze brief is gelijktijdig met de verzending ervan geanonimiseerd openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Aan: de verhuurder van de woning aan de Nijenheim 1426 te Zeist

 

Betreft: Vaststelling van reŽle huurprijs

 

Zeist, 29 juli 2012

 

Geachte heer,

 

In uw brief van 24 juli jongstleden gaat u alleen in op mijn verzoek om een huurspecificatie. U besluit uw korte brief dat u meent daarmee mijn brief van 19 juli (link) te hebben afgehandeld. Zoals wellicht ook uit ons telefoongesprek opgemaakt had kunnen worden is deze zaak hiermee allerminst afgehandeld.

 

Ik beschouw het kunnen wonen in een fatsoenlijk onderkomen als een grondrecht van ieder mens. Het is mijn ogen misdadig wanneer aan de vervulling van deze basisbehoefte onbehoorlijk veel geld wordt verdiend. Ik weiger daarom op principiŽle gronden om daar nog langer aan mee te werken. Zoals ik u telefonisch heb laten weten doet er op 12 september aanstaande een nieuwe politieke partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Het terugbrengen van huurgelden naar reŽle bedragen is ťťn van de speerpunten van deze partij, genaamd de SOPN (link). Als lijsttrekker van deze partij wil ik graag in samenspraak met de eigenaar van de door mij gehuurde woning komen tot een rechtvaardige regeling, die daarna als precedent kan dienen voor de aanpassing van alle andere huurovereenkomsten in Nederland.

 

U heeft me laten weten dat de verhuurder tevens de eigenaar is van mijn huurwoning. Daarom verzoek ik uw organisatie hierbij om een overzicht van alle kosten en opbrengsten van mijn huurwoning vanaf de bouw ervan tot en met nu, ervan uitgaande dat mijn huurwoning in opdracht van uw organisatie is gebouwd. Op basis van dat overzicht zal ik dan een voorstel doen voor een reŽel huurbedrag. Ik wacht daarom even met het betalen van huurgelden totdat uw organisatie en ik overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van dit reŽle huurbedrag. Zoals aangegeven in mijn voorgaande brief zal ik ondertussen wel de maandelijkse servicekosten blijven betalen.

 

Tot besluit wil ik u nogmaals wijzen op het feit dat mijn rechtspersoon sinds 30 april jongsteden juridische soevereiniteit geniet. Zoals gespecificeerd via een rechtsgeldig, online document (link) zal ik uw organisatie beboeten wanneer ik in deze zaak namens uw organisatie dreigbrieven ontvang. Ik raad u of uw juridische afdeling daarom nogmaals aan om contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd, mocht het fenomeen van juridische soevereiniteit u onbekend zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist