Vaststelling van reŽle huurprijs

 

Deze brief is gelijktijdig met de verzending ervan geanonimiseerd openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Aan: de verhuurder van de woning aan de Nijenheim 1426 te Zeist

 

Betreft: Vaststelling van reŽle huurprijs

 

Zeist, 19 juli 2012

 

Geachte heer,

 

In uw brief van 13 juli jongstleden geeft u aan dat u als verhuurder niet gebonden bent aan wettelijke bepalingen en dat daarom mijn bezwaar tegen de (jaarlijkse) huurverhoging van vijf procent ongegrond zou zijn. Via deze brief laat ik u weten dat mijn rechtspersoon sinds 30 april jongsteden niet langer eigendom is van de Staat der Nederlanden en dat daarom sindsdien mijn rechtspersoon juridische soevereiniteit geniet (link). Ik raad u of uw juridische afdeling aan om hierover contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd, mocht het fenomeen van juridische soevereiniteit u onbekend zijn.

 

Hierbij verzoek ik als nieuwe en enig eigenaar van mijn rechtpersoon om contact met de eigenaar van de door mijn rechtspersoon gehuurde woning. In samenspraak met deze woningeigenaar wil ik komen tot de vaststelling van een reŽle huurprijs, waarna ik de betaling van de maandelijkse huurgelden zal continueren. Het maandelijkse bedrag voor de servicekosten zal ik uiteraard blijven betalen, nadat ik daarvoor een actuele specificatie van u heb ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist