Aansprakelijkstelling woningcorporatie

 

Onderstaande brief is gelijktijdig met de verzending ervan openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Aan:

Stichting De Seyster Veste

T.a.v. de heer G.R. Roolvink, directeur

Zeisteroever 1

3704 GBZEIST

Ook via email naar de persoonlijke emailbox van Bert Roolvink bij Seyster Veste

 

Betreft: Vaststelling van reŽle huurprijs (vervolg) en aansprakelijkstelling

 

Zeist, 19 augustus 2012

 

Geachte heer Roolvink,

 

In mijn brieven van 19 en 29 juli jongstleden (link, link) heb ik uw woningcorporatie geÔnformeerd over de juridische soevereiniteit van mijn rechtspersoon, en van de consequenties van het schenden van deze soevereiniteit. Ondanks dat heeft uw woningcorporatie mij toch op 14 augustus jongstleden een dreigbrief gestuurd. Daarom leg ik u als directeur van de Stichting De Seyster Veste hierbij een boete op van Ä 1000. Tot twee weken na deze soevereiniteitsschending heeft u de gelegenheid om deze boete te voldoen op rekeningnummer 1561.55.753 ten name van J.H. Oldenkamp in Zeist. Met ingang van 29 augustus aanstaande wordt, wanneer deze boete niet is voldaan, dit bedrag ieder volgend etmaal met ťťn procent verhoogd, tot en met het etmaal waarop ik het totaalbedrag heb ontvangen.

 

Verder claim ik hierbij nogmaals mijn recht op een goede woning voor een reŽle huurprijs. Ik probeer al twee maanden om in samenspraak met uw woningcorporatie te komen tot de vaststelling van deze reŽle huurprijs voor de woning waarin ik momenteel woon. Tot op heden is de Seyster Veste daarbij volstrekt niet behulpzaam geweest.

 

Graag wijs ik u op het feit dat ik als lijsttrekker van de vernieuwende volksbeweging SOPN deelneem aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. De SOPN wil een resoluut einde maken aan de afpersingspraktijken van de woningcorporaties.

 

Mijn voorgaande brief aan uw woningcorporatie heb ik geanonimiseerd in de openbaarheid gebracht. Gezien de halsstarrigheid van de Seyster Veste breng ik deze zaak nu volledig in de openheid.

 

Het is in mijn ogen crimineel dat er fors geld wordt verdiend aan een basislevensbehoefte van ieder mens, namelijk een fatsoenlijk onderkomen. Ik weiger daarom principieel om mee te werken aan de hebzucht van bedrijven. Het is namelijk deze hebzucht die onze samenleving op de rand van de afgrond heeft gebracht.

 

Ik hoop dat we snel tot de vaststelling van een reŽle huurprijs kunnen komen, waarna ik de betaling van de maandelijkse huurgelden zal hervatten, uiteraard met terugwerkende kracht. Weet daarbij dat ik in het verleden mijn huurgelden soms zelfs tot een jaar in het vooruit heb betaald.

 

Tot besluit adviseer ik u zeer indringend mij niet nogmaals te bedreigen. Niet alleen zal ik u daarvoor opnieuw beboeten, maar dan zal ik deze zaak ook via de media in de publiciteit brengen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist

 

Gerelateerd:

o        Openbaar verzoek tot vaststelling van reŽle huurprijs (link)

o        Open brief aan verhuurder over hoogte huur (link)