onbewust onzuiver van buitenaf

bewuste zuiverheid van binnenuit

ego

intentie

intuïtie

geld

samenleving

beschaving

straling

lucht

zuurstof

dood

drinkwater

levend

schadelijk

voeding

opbouwstoffen

ziektezorg

gezondheid

salveo

manipulatie

berichtgeving

waarheidsgetrouw

hersenspoeling

onderwijs

zelf ontdekken

geluidsoverlast

geluid

432 Hz

schijndemocratie

volksvertegenwoordiging

volksbelang

fraude

wetenschappen

waarheidsvinding

vervuiling

technologie

duurzaam

religie

spiritualiteit

Liefde

 

Wij zijn dankbaar voor alle onzuiverheid die ons heeft mogen wakker schudden!

 

Wij creëren zuivere intenties (vanuit onze intuïtie zonder verstoring door het ego)

Wij creëren zuivere samenleving (zuivere beschaving zonder slavernij via geld)

Wij creëren zuivere lucht (zonder vervuiling, straling, chemtrails en zuurstofmisbruik)

Wij creëren zuiver drinkwater (zonder schadelijke stoffen en weer levend gemaakt)

Wij creëren zuivere voeding (zonder schadelijke stoffen en met gezonde opbouwstoffen)

Wij creëren zuivere gezondheid (zonder lichaamsvreemde stoffen en onkunde)

Wij creëren zuivere berichtgeving (zonder leugens, geheimhoudingen en verdraaiingen)

Wij creëren zuiver onderwijs (gericht op zelf leren ontdekken zonder hersenspoeling)

Wij creëren zuiver geluid (met muziek in 432 Hz en zonder geluidsoverlast)

Wij creëren zuivere volksvertegenwoordiging (zonder schijndemocratie)

Wij creëren zuivere wetenschappen (met zuivere waarheidsvinding zonder fraude)

Wij creëren zuivere technologie (duurzaam en zonder milieuvervuiling en schaarste)

Wij creëren zuivere spiritualiteit (vanuit onvoorwaardelijke Liefde zonder misleidende religie)

 

 

Wij creëren zuivere intenties

De basis van alles in ons leven leggen we zelf via onze intenties. Hoe zuiver zijn onze intenties bij alles wat we doen èn laten? De Universele Wetten zijn onverbiddelijk. Deze Wetten zorgen ervoor dat onze intenties (en dus niet onze daden) precies bepalen wat we ervoor terug krijgen. We oogsten dat wat we zaaien!

Onzuivere intenties worden ons aangepraat door ons ego. Wij laten ons bekrompen ego niet langer achter het stuur zitten van ons huidige leven op Aarde. Ons verstand, waarin ons ego huist, is veel te traag om nu tot de juiste inzichten te komen. Wij laten onze intuïtie voortaan vertellen wat goed is, en wat niet. Zuiverheid neemt daarin in de centrale plaats in. Van alles wat niet zuiver is nemen we bewust afscheid.

Veel mensen durven nog niet goed te praten over onze nieuwe realiteit waarin algehele zuiverheid een centrale plaats in neemt. Wij durven dit wel. Wij vinden het jammer dat onze vrienden en familieleden ons misschien 'vreemd' vinden, maar wij vinden zuiverheid belangrijker dan het blijven meebewegen in de kudde van onwetenden. Wij durven voorop te lopen in deze uiterst belangrijke omwenteling op Aarde. Wij houden onze mond niet langer over zaken die van wezenlijk belang zijn. Waarom zouden we ook? Onze intenties zijn namelijk heel zuiver! meer

 

 

Wij creëren een zuivere samenleving

Alles draait in onze huidige samenleving om geld. En vrijwel alles en iedereen is daardoor gecorrumpeerd. Deze website staat boordevol bewijzen hiervoor. Zolang wij nog in de ban zijn van geld, zijn we feitelijk niets anders dan betaalde slaven in een ontzielde consumptiemaatschappij. Doen we nog langer mee aan deze stressvolle ratrace gebaseerd op hebzucht, leugens en vervreemding? Of kiezen we bewust voor zuiverheid?

Alle reguliere 'goede' doelen zijn bedoeld als dwaalsporen. Het kankerfonds, om er maar even één te noemen, doet helemaal niets om deze onnodige ziekte geheel het laten verdwijnen. Zuivere wetenschappers hebben kanker allang genezen, maar wij mogen dit niet weten. Wij geven nooit meer iets aan goede doelen waarvan niet precies duidelijk is wat er met ons geld wordt gedaan.

Wij bevrijden onszelf van het allesverslindende monster dat geld heet. Wij minimaliseren onze materiele behoeften. Wij halen ons spaargeld van de bank. Wij gooien de geldketens af en worden waarlijk vrije mensen. Wij verruilen geld voor ethiek. Wij omarmen de kredietcrisis als een geschenk dat ons heeft wakker geschud. meer

 

 

Wij creëren zuivere lucht

Zuivere lucht is onze eerste levensbehoefte, want we kunnen er hooguit een paar minuten zonder. Onze lucht wordt steeds vuiler door de uitstoot van verbrandingsmotoren en de industrie. Bovendien verbruiken verbrandingsmotoren zuurstof, en de hoeveelheid zuurstof daalt momenteel gevaarlijk snel richting de dodelijke ondergrens voor vrijwel al het landleven op Aarde, waaronder dus ook de mens.

Aangezien de 'reguliere' luchtvervuiling door fijnstof blijkbaar nog niet erg genoeg is, worden we ook nog eens opzettelijk besproeid met chemische deeltjes. Deze kilometerslange vliegtuigsporen vol met chemische deeltjes worden chemtrails genoemd, in tegenstelling tot de 'reguliere' condenssporen of contrails, die na zeer korte tijd niet langer zichtbaar zijn. Deze chemische deeltjes die waarschijnlijk door onbemande sproeivliegtuigen boven onze hoofden worden uitgestrooid worden geladen via de stralingstechnologie genaamd H.A.A.R.P. De aldus geladen chemische deeltjes in ons luchtruim vormen een opzettelijk schild tussen het leven op Aarde en de Cosmische energieën die bedoeld zijn om dit leven te voeden. Dit schild blokkeert opzettelijk de natuurlijke ontwikkeling van het menselijke bewustzijn. En verder zorgt deze chemische troep in onze lucht, laten we dat vooral niet vergeten, ook voor tal van ernstige gezondheidsproblemen.

Daarnaast hebben we nog een onzichtbare vijand van menselijke gezondheid ontwikkeld. Het gevaar van alle door de mensen ontwikkelde vormen van straling is levensgroot. Alles wat draadloos is gaat via straling. En ook de hoogspanningsmasten geven straling af. Zolang we nog geen afdoende bescherming hebben ontwikkeld tegen stralingsgevaar is het levensgevaarlijk hier nog langer mee door te gaan.

Wat kunnen wij nu doen? Wij gebruiken zo weinig mogelijk verbrandingsmotoren. Wij gebruiken draadloos alleen als het niet anders kan. Wij gebruiken een mobiele telefoon, als het niet anders kan, die zo weinig mogelijk straling afgeeft. Wij gebruiken niet langer de magnetron. We kopen geen spaarlampen. Wij praten hierover met anderen. Wij helpen mee om het bewustzijn hierover te verhogen. meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij deze luchtvervuiling, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van de lucht!)

 

 

Wij creëren zuiver drinkwater

Zuiver water is onze tweede levensbehoefte. Hoe zuiver is het water uit de kraan? Kunnen we erop vertrouwen dat het waterbedrijf haar uiterste best doet om dit water zo zuiver mogelijk aan te leveren? In nieuwe samenleving, die we op dit moment met elkaar aan het creëren zijn, zal dit wel zo zijn. Nu, in de huidige, door geld gecorrumpeerde samenleving, is dit helaas bij lange na niet het geval.

En hoe zuiver is het drinkwater dat we in de winkel kopen. Er staat vaak op dat het om zuiver bronwater gaat. Maar is dat ook echt zo? In hoeverre kunnen we de door geld gedreven fabrikanten van dit drinkwater nog wel vertrouwen? De overheid, die onder andere als taak heeft om op deze zuiverheid toe te zien, valt al heel lag niet meer te vertrouwen, en dat weten de fabrikanten van drinkwater ook. Kortom, weet wat je drinkt!

Water leeft. We kunnen de levendigheid van water versterken en richten. Breng jouw drinkwater tot leven. Ga zelf op zoek welke methode voor jou het beste is. Koop zuiver drinkwater en verlevendig het. En drink veel van dit water, ongeveer twee liter per dag, want water voert jouw afvalstoffen af uit jouw lichaam. Bedenk dat wij zelf voor het grootste deel ook water zijn, zo'n 75%, net als de Aarde overigens. Het levende water komt in ons lichaam en brengt ook het water in ons tot leven! meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij de waterproductie, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van het drinkwater!)

 

 

Wij creëren zuivere voeding

Zuivere voeding is onze derde levensbehoefte. Hoe zuiver zijn de etenswaren die we in de supermarkt kopen? Hoe zuiver is het nog wanneer het voor ons op een bord ligt? Het 'reguliere' eten zit boordevol schadelijke E-nummers, met overigens de E van Europa, want hoe groter het gebied, des te groter is de afstand tot de burger en des te minder last heb je dan nog van deze burger. En wat dachten we van voedsel dat gemaakt is via genetische manipulatie? En moeten we het nog hebben over de schadelijkheid van het eten van dode dieren, los van alle barbaarsheid die hiermee gepaard gaat? Ga zelf maar op zoek naar wat voor jou gezonde voeding is. Weet wat je eet! Naar het schijnt zijn onze Oosterburen veel strenger in het toezien op schadelijke stoffen in voedsel. Probeer eens Duitse producten. Eet eens wat meer verse groeten en fruit. En kook groente zo kort mogelijk. Inderdaad, onze grootmoeder wist het al. Sterker nog, duizenden jaren geleden wist de mensheid dit al. Onderzoek de Ayurveda maar eens. meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij de voedselproductie, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van het voedsel!)

 

 

Wij creëren zuivere gezondheid

Het meest schrijnende geval van corruptie door het grote geld is de wijze waarop 'regulier' wordt gezorgd voor (tijdelijk) zieke mensen. Alles draait daarin om geld en helemaal niets om het bevorderen van gezondheid. Het is wettelijk vastgelegd dat de reguliere zorg feitelijk niets anders is dan farmaceutische onderdrukking van ziektesymptomen. De reguliere zorg wordt gesponsord door de farmacie, en de zorgverzekeraars verdienen er flink aan mee. Wij betalen het niet alleen allemaal met elkaar. Onze gezondheid holt ook nog eens achteruit doordat ons lichaam flinke schade oploopt van alle lichaamsvreemde stoffen die we verplicht moeten laten toedienen. Veel mensen laten dit vrijwillig toe omdat ze denken dat het goed is. Hoe onwetend kan een mens toch zijn? Ondertussen tiert de farmacie welig dankzij deze lucratieve windhandel in vergif.

Via woorden worden we daarbij gefopt. Geneeskunde? Het enige wat de misleide studenten leren is hoe ziekteverschijnselen te onderdrukken met farmaceutische middelen. Ze noemen hun studie dan ook geheel terecht Medicijnen. Het opsporen en verhelpen van oorzaken hoort nadrukkelijk niet bij de leerstof. Geneesmiddel? Nee: bestrijdingsmiddel, en nog giftig ook. Vaccinaties? De Nazi's hadden geweld nodig; nu denken onwetende ouders dat het goed is om een onschuldig kind een gifprik te geven. Onze fascistische overheid gebruikt nu andere trucjes om onschuldige meisjes met gif vol te spuiten. Waar zijn we in Godsnaam mee bezig?

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze gezondheid (en die van onze minderjarige kinderen of onze hulpbehoevende ouders). En deze verantwoordelijk mogen we nooit uit handen geven aan een ander, en zeker niet aan iemand met een witte jas en allerlei attributen om ons opzettelijk te misleiden. Ga zelf op onderzoek uit, want op internet kunnen we eigenlijk alles wel vinden. Luister daarbij naar jouw hart wanneer je er even niet uit komt. Eigenlijk weten we alles al. We waren het alleen even vergeten. En heb je toch nog te maken met de marionetten van de huidige reguliere zorg, zorg dan dat jij van begin tot einde de touwtjes in handen houdt. Kijk door de façade heen, en weet precies wat je 'koopt'. Iedereen heeft het recht om van begin tot eind te leven in blakende gezondheid. Hiertoe is het begrip ‘salveo’ geïntroduceerd. Salveo is Latijn voor in goede gezondheid verkeren. meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij de zorg voor menselijke gezondheid, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van onze gezondheid!)

 

 

Wij creëren zuivere berichtgeving

Wanneer we naar onze geschiedenis kijken, dan zien we keer op keer dat geprobeerd wordt de waarheid te verdraaien of te verhullen. Galileo Galilei wilde de mensen vertellen dat onze Zon niet om de Aarde draaide. De machthebbers van die tijd - die ook in onze tijd nog steeds heel veel macht hebben - namelijk de goddeloze moordenaars en leugenaars verenigd in de Rooms-katholieke kerk, wilden deze waarheid verborgen houden en maakten Galilei monddood. Let wel, wij veroordelen niemand; dit zijn gewoon de feiten. En dit gebeurde daarvoor ook al, en daarna werd het zeker niet minder. De hoeveelheid leugens die de 'reguliere' media ons iedere dag opnieuw probeert wijs te maken is te schandalig voor woorden. We wisten wel dat de reclameboodschappen soms een loopje namen met de waarheid. Maar veel mensen beseffen niet dat ook het NOS Jourmaal iedere dag opnieuw alleen maar bezig is met manipulatie door geselecteerde en verdraaide feiten. Er is geen enkele echte persvrijheid, aangezien de reguliere media volledig wordt gecontroleerd door het grote geld.

De aanslagen op 11 september 2001 zijn uitgevoerd door geheime agenten in opdracht van de financiële machtselite op Aarde. Deze elite heeft ook de Nazi's voorzien van geld, vanuit New York. Deze elite heeft het incident verzonnen waarmee de Vietnamoorlog begon. Deze elite heeft het incident met de gezonken passagiersboot uitgelokt waarmee de VS deel moest nemen aan de Eerste Wereldoorlog. Deze elite heeft de aanval op Pearl Harbor toegestaan, waardoor de VS ook deel ging nemen aan de Tweede Wereldoorlog. Deze elite heeft 911 bedacht (en daarvoor ook al diverse 'terroristische' aanslagen, en daarna, zoals in Bali, Madrid en London) om een aanleiding te hebben de olievoorraden in Afganistan en Irak in beslag te nemen. Deze elite heeft talloze charismatische leiders laten vermoorden, waaronder ook Lady Diana en Pim Fortuyn.

Over al deze feiten, waarvan het bewijsmateriaal letterlijk overal gevonden kan worden, zwijgt de reguliere media als het graf. Ze mogen niets zeggen, want hun allerhoogste bazen behoren namelijk tot diezelfde financiële elite. Van onpartijdige en waarheidsgetrouwe berichtgeving is al heel lang geen enkele sprake meer, als het er ooit al is geweest.

De reguliere media mag ons ook niet vertellen dat we als mensheid op Aarde niet alleen zijn, en dat ook nooit zijn geweest. De bewijzen waren er altijd al, zoals de piramides en andere megaliete bouwwerken die er al stonden voor de mensen er kwamen wonen. En wat te denken van de zand- en graancirkels die zo zuiver symmetrisch en volmaakt zijn dat dit alleen gedaan kan zijn door een technologie die veel geavanceerder is dan de onze. En dan hebben we het nog niet eens over alle eeuwenoude afbeeldingen van vliegende voertuigen. En wat te denken van alle getuigenverklaringen, foto's en filmpjes die betrekking hebben op 'onverklaarbare' zaken? Wordt het niet eens tijd dat de zuivere berichtgeving op de televisie wordt uitgezond? Wordt het niet eens tijd dat de reguliere media aan zuivere waarheidsvinding gaat doen? Zolang dit niet gebeurt, negeren wij de reguliere media volkomen. We raadplegen alleen nog maar bronnen (op het internet) die onafhankelijk zijn en daardoor geen enkel belang hebben bij het nog langer misleiden van de mensen op Aarde. meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij de (reguliere) media, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van de berichtgeving!)

 

 

Wij creëren zuiver onderwijs

We kennen de leerplicht. Dit betekent niet dat we verplicht zijn om zelf te mogen ontdekken wat voor ons waar is. Nee, we zijn verplicht om het eerste deel van ons leven vanaf het vijfde levensjaar na te leren praten wat anderen ons vertellen. De Nazi's gebruikten propaganda om mensen te hersenspoelen. Wij hebben dat netjes in de wet vastgelegd.

Waarom haken steeds meer leerlingen en docenten af, sommigen openlijk maar de meesten in ‘stilte’? Is het daarom misschien begrijpelijk waarom de kwaliteit van het onderwijs, afgemeten aan de presentaties van de slachtoffers van deze gelegaliseerde vorm van kindermishandeling, steeds verder afzakt? Laten we onze kinderen nog langer verminken met het napraten van leugens en onzinnige 'feiten'. Zolang onze wetenschappen niet zuiver zijn heeft ook geen enkele zin onze kinderen verplicht te laten indoctrineren met deze leugens. Zelf weer kritisch leren nadenken, daar gaat het om. Stel gerust alles ter discussie. Alleen dan zullen we echt iets kunnen leren. Geloof helemaal niets meer wat je zelf niet kunt nagaan, door de feiten te controleren of door in jezelf te voelen of het voor jou klopt. Hoe zou het toch kunnen dat mensen die het op school eigenlijk nooit naar zin hebben gehad veel authentieker zijn dan de rest?

Wij laten onszelf en onze kinderen niet langer hersenspoelen. We geloven alleen wat voor ons waar is. En al het andere negeren we volkomen. We kauwen niet langer anderen na. Wij zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor onze eigen waarheidsvinding. Wij gaan zelf op zoek naar onze eigen waarheid. Dat is de enige manier waarop wij vanaf nu nog leren! meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij het reguliere onderwijs, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van het onderwijs!)

 

 

Wij creëren zuiver geluid

De 'reguliere' muziek die ons soms zo kan beroeren is al ruim een halve eeuw gebaseerd om 440 Hz. Daarvoor was 432 Hz de basis voor alle muziekinstrumenten. Muziek in 432 Hz resoneert in ons lichaam, en dan met name in de hartstreek. Dergelijke zuivere muziek raakt ons dus ook letterlijk. Het brengt onze subtiele energieën in beweging. Dat is niet alleen erg plezierig; het is ook nog eens heel gezond. Luister op het internet maar eens naar het verschil. Wij luisteren, kopen of downloaden voortaan alleen nog maar zuivere muziek indien we de keus hebben, en die hebben we altijd!

Zuiver geluid betekent ook de afwezigheid van geluidsoverlast. Waar kunnen we nog genieten van uitsluitend natuurlijke geluiden? Geluidsoverlast raakt ons diep, evenals niet gehoord worden overigens. Geluid bestaat namelijk uit trillingen, evenals alles wat leeft. Wij dus ook. De geluidstrillingen beïnvloeden onze energietrillingen, en dat gaat heel diep. Zullen we voortaan wat meer rekening met elkaar houden wanneer we onze geluidsgolven afvuren op onze medemensen? Wij zorgen voor niemand nog langer (onnodig) voor geluidsoverlast. meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij het produceren van muziek of geluid in algemene zin, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van het geluid!)

 

 

Wij creëren zuivere volksvertegenwoordiging

De Nazi's werkten in opdracht van het grote geld, de financiële machtselite. Via de centrale banken en multinationals heeft deze de financiële machtselite vrijwel onze gehele planeet in handen gekregen. Alle 'soevereine' staten en hun legers lopen aan de leiband van deze verborgen machthebbers. We leven in een schijndemocratie. Politici beloven gouden bergen, maar eenmaal op het pluche wordt duidelijk dat de echte macht achter de schermen zit. Wat hierbij soms moeilijk te verteren is, is het domweg blijven meespelen van dit spel door alle verantwoordelijken. Al onze ministers, staatssecretarissen, kamerleden, topambtenaren doen feitelijk precies wat het grote geld wil. En op provinciaal- en gemeentelijk niveau is het al niet anders. Feitelijk zijn politici alleen maar bezig met zichzelf en elkaar. Hun dagtaak is het overleven van de politieke slangenkuil. Welke politicus is zuiver bezig met het vertegenwoordigen van ons volksbelang? Wanneer krijgen we allemaal door dat we opzettelijk worden belazerd door de huidige volksvertegenwoordiging? Daarom moest natuurlijk Pim ook dood. Hij voelde aan dat het zo niet langer kon. En het was hem ook gelukt!

We zijn nu ruim zes jaar verder en de bezem van Pim is er nog steeds niet doorgehaald. Waar wachten we nog op? Bestook de mensen die beweren ook jouw belangen te vertegenwoordigen onophoudelijk met cruciale vragen. Ga demonstreren wanneer dit niet werkt. Praat erover met anderen. Laat jouw mening horen op internet. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat onzuivere volksvertegenwoordigers niet langer onze werkelijke belangen verkwanselen. En die nieuwe partij dan, Mens en Spirit? Wat denk je zelf? Zijn ze echt onafhankelijk of vormen ze het zoveelste dwaalspoor? Wie het weet mag het zeggen. meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij de politiek, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van de volksvertegenwoordiging!)

 

 

Wij creëren zuivere wetenschappen

De financiële machtselite heeft ook onze wetenschappen gecorrumpeerd. Alle hoogleraren werken mee aan deze corruptie. Sommigen onbewust, maar de meesten weten dondersgoed dat de boel opzettelijk wordt belazerd. Zo weet iedereen dat het belangrijker is wie iets zegt dan wat er wordt gezegd. Van zuivere waarheidsvinding is feitelijk nog nooit sprake geweest. Kennis is macht. En het omgekeerde is dus ook waar: macht is kennis. Sinds mensheugenis wordt macht gebruikt om zuivere waarheidsvinding te belemmeren. Onze universiteiten zijn dan ook vooral bezig met zichzelf. Er wordt aan de lopende band gefraudeerd, maar uit angst houdt iedereen dit stil. Zuivere waarheidsvinding is momenteel een illusie waar helaas nog veel te veel mensen zijn ingestonken.

Vrijwel alles dat onder de noemer van ‘wetenschap’ wordt uitgespookt op Aarde is één grote egoshow of erger. Alle officiële onderzoeksinstituten produceren aan de lopende band dikke rapporten vol met verkeerde aannames, misleidende onderzoeksmethoden en leugenachtige conclusies. Alles wat deze onzuivere wetenschappers niet in kunnen passen in de huidige 'verklaringen' wordt gewoon genegeerd. Wetenschapsfilosoof Karl Popper stelde ons ooit het falsificatieprincipe voor. Met alle gemak kunnen we de neptheorieën van Charles Darwin, Albert Einstein en Louis Pasteur falsificeren. Heel veel wetenschappers hebben dit in de afgelopen eeuw ook al gedaan, zoals Dr. Edgar Cayce, Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler, Dr. Antoine Bechamp, Dr. Georges Lahkovsky, Dr. Royal Raymond Rife, Dr. Reinhold Voll en Dr. Nikola Tesla, om er maar een paar te noemen. Heeft dit geleid tot een radicale herziening van deze opzettelijk gelogen dwaalsporen in de fundamenten van onze wetenschappen? Nee, want onze onzuivere ‘wetenschappers’ willen hun status en bijbehorend inkomen niet kwijt raken aan zoiets onbelangrijks als de waarheid. Heel veel grensverleggende wetenschappers zijn (mond-) dood gemaakt. Gelukkig worden ze via het internet opnieuw ontdekt. Er komt een geheel nieuwe golf van echte wetenschappen aan die niets te maken heeft met de flauwekul die op de reguliere universiteiten wordt verteld. Echte grensverleggende gemeenschappelijke onderzoekers die nu nog leven zijn bijvoorbeeld Dr. Hulda Regehr Clark, Dr. Masaru Emoto, Dr. Carl Johan Calleman, Dr. David Jubb, Erich von Däniken, Zecharia Sitchin, Marcel Messing en natuurlijk ook Nassim Haramein, de grootste genie van onze tijd. meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij innovatief onderzoek, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van de wetenschappen!)

 

 

Wij creëren zuivere technologie

Nikola Tesla was naast een fenomenaal wetenschapper onmiskenbaar de grootste uitvinder die ooit op Aarde heeft geleefd. Hij legde ook de basis voor wat we nu vrije energie of nulpuntenergie noemen. Deze revolutionaire technologie maakt het mogelijk om vrijwel voor niets energie te creëren. Met nulpuntenergie hebben we niet langer fossiele brandstoffen nodig, en kan er dus een einde komen aan milieuvervuiling, beschadiging van de Aarde en het verspillen van geld. Uiteindelijk stelt deze technologie ons in staat een einde te maken aan de kunstmatig gecreëerde schaarste op Aarde. We kunnen dan allemaal leven in overvloed. We nemen dan ook afscheid van armoede, honger en ziekte. Oorzaken voor geweld, chantage en oorlogen verdwijnen dan als sneeuw voor de zon. Ook geld zal verdwijnen wanneer iedereen alles vrijwel voor niets kan realiseren. Zuivere technologie zal ons verlossen van heel veel dat nu nog opzettelijk onzuiver is op Aarde. meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij een technische innovatie, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van de technologie!)

 

 

Wij creëren zuivere spiritualiteit

De allergrootste onwaarheid ooit verteld, is aan de mensheid verkocht als religie. Religie is gebaseerd op niets anders dan Goddeloze leugens om grip te krijgen op mensen. Religie gaat over geld, en heeft absoluut niets te maken met het contact maken met het Goddelijke. Religie blokkeert spirituele groei met bangmakerij en verdraaiingen van de waarheid. Het woord ‘religie’ komt van het Latijnse woord religare wat binden betekent. Dat is het doel van iedere religie: het binden van de mensen. Binding en haar gevolg slavernij zijn het tegenovergestelde van vrijheid. Zuivere spiritualiteit wordt geboren in vrijheid!

Zuivere spiritualiteit vinden we in ons hart, zoals talloze Heiligen op Aarde ons keer op keer hebben verteld, en heeft alles te maken met onvoorwaardelijke Liefde. Onzuivere religie werkt daarentegen in op ons verstand, want via ons denken en ons ego kunnen we gemakkelijk worden misleid.

Wij leven vanuit ons hart - vanuit ons intuïtief gevoel voor wat juist is - en zijn daardoor niet langer vatbaar voor opzettelijke misleiding van buitenaf.

Helaas is er ook op het vlak van spiritualiteit veel onzuiverheid. Ook hier zijn dienstverleners actief die in eerste instantie voor het geld gaan. Wij betalen naar draagkracht voor spirituele hulp. Iedereen die meer vraagt is uitsluitend voor zichzelf bezig en diskwalificeert zichzelf hierdoor. Wij hanteren geld, zolang het er toch nog is, om het kaf van het koren te scheiden. meer

(Ben jij op de één of andere manier betrokken bij het bevorderen van spirituele groei, draag dan bij, wat in jouw vermogen ligt, aan het weer zuiver maken van spiritualiteit!)