Wij creëren zuivere wetenschappen

 

Leugens in de ‘geneeskunde’

Louis Pasteur heeft de basis gelegd voor ‘geneeskunde’ zoals wij dat nu kennen. Louis Pasteur beweerde dat ziekte van buiten af wordt veroorzaakt door zogenaamde microben. Diezelfde Louis Pasteur heeft ook het beestachtige experimenteren op dieren geïntroduceerd. Zijn onzintheorie is destijds met één stem meer voor dan tegen in de ‘Gezondheidsraad’ aangenomen. Deze gelogen theorie heeft zo de basis gelegd voor het waanidee van vaccinatie, waarin nog steeds hele volksstammen geloven. Vaccinatie gaat ervan uit dat ziekte van buiten komt, terwijl ziekte juist van binnen komt. Vaccinatie heeft dus geen enkele zin en bevordert juist ziekte. De cijfers na inententing tegen pokken laten dan ook een enorme stijging in het aantal sterfgevallen door pokken zien. Beter hygiëne heeft ons van de pokken verlost. De inentingen hebben alleen maar voor meer doden gezorgd! Onze overheid weet dit maar stelt toch inentingen verplicht. Hoe lang laten we nog met ons sollen?! (En wanneer Pasteur dus onmiskenbaar onzuiver bezig is geweest, hoe zit het dan eigenlijk met pasteuriseren?)

Het woord ‘geneeskunde’ aan onze universiteiten is dan ook één grote leugen (net als het woord ‘Gezondheidsraad’ overigens). Het enige wat daar wordt onderricht en onderzocht is hoe ziektesymptomen met farmaceutische middelen kunnen worden onderdrukt. Het opsporen en verhelpen van de oorzaken van ziekte - dat is namelijk de zuivere betekenis van geneeskunde - behoort nadrukkelijk niet tot het aandachtsgebied van de flauwekul waar onze universiteiten zich mee bezig houden! Studenten zeggen dan ook dat ze Medicijnen studeren, en dat klopt ook, met de nadruk op kunstmatig gefabriceerde lichaamsvreemde stoffen die door ons lichaam geheel terecht als gifstoffen worden behandeld.

 

Echte wetenschappelijke vooruitgang in zuivere Geneeskunde

Antoine Bechamp ontdekte dat ziekte van binnen uit komt. Hij sprak over een stofje genaamd Mycozyma in ons bloed. Destijds waren de microscopen onvoldoende sterk om deze theorie te bevestigen. Tegenwoordig gelukkig wel. Professor David Jubb heeft inderdaad mycozyma gevonden in levend bloed. Zijn theorie gaat over de zuurgraad van ons bloed. Gezond bloed is pH-neutraal. Door het eten van rauw voedsel houden we ons bloed gezond. Leer meer (Engels).

 

Alles bestaat uit energie (= trillingen). Zo ook ons lichaam. Elke lichaamscel heeft een eigen frequentie of trilling of resonantie (verschillende benamingen voor hetzelfde). Door verschillende factoren kunnen deze frequenties uit balans gebracht worden: we worden ziek.

 

Dr. George Lakhovsky toonde aan dat met behulp van trillingen de levenskracht wordt verstekt en zieke (kanker-) cellen weer gezond gemaakt kunnen worden. Hij heeft talloze huidaandoeningen bewezen genezen. Hij heeft laten zien dat kankercellen niet levensbedreigend zijn wanneer de overige cellen maar voorzien worden van de juiste trilling. Via een proef met geraniums die met kankercellen waren ingespoten liet hij zien dat een koperen ring om de plant heen voldoende is voor natuurlijk en gezond leven, zelfs met een grote kankertumor duidelijk zichtbaar op de stengel van de plant. Dr. Lakhovsky, die nauw samenwerkte met Nikola Tesla, staat zelfs in het Guinness Book of Records met de grootste geranium ter wereld. Levenskracht en de juiste trillingen gaan dus hand in hand. Dr. George Lakhovsky is vermoord, om zo zijn onderzoek een halt toe te roepen. Leer meer.

 

Dr. Royal Rymond Rife ontdekte in de jaren 20-30 uit de vorige eeuw dat door bepaalde frequenties te gebruiken cellen van bacteriën, virussen en andere parasieten geëlimineerd konden worden en dat lichaamscellen sneller herstelden wat een versneld helingsproces gaf. Hij ontwikkelde daartoe het Molecular Oscillation Resonance Instrument (MORI). Op het MORI-apparaat kun je verschillende frequenties instellen die dergelijke parasieten kunnen elimineren en tevens de lichaamscellen die uit balans zijn weer kunnen herstellen. De mogelijkheden tot heling met het MORI-apparaat zijn enorm groot; van aften tot zenuwpijnen. Het MORI-apparaat versnelt het helingsproces op een efficiënte en aangename manier. Leer meer.

 

Dr. Reinhold Voll ontwikkelde een techniek waarmee de energiestatus van onze organen kan worden bepaald aan de hand van de spanning in de accupunctuurpunten aan het einde van onze vingers en tenen. Leer meer.

 

Dr. Hulda Regehr Clark combineerde alle (verborgen) inzichten tot succesvolle aanpakken voor alle ziektes. Uiteraard daagde de verborgen machthebbers haar via hun marionetten voor de rechter. De rechtzaak waarin gebogen werd over de bewering van Hulda Clark dat zij alle vormen van kanker kan genezen heeft Hulda Clark gewonnen! Waarom hebben we dan nog nooit van haar gehoord? Waarom bestaat er nog zoiets leugenachtigs als het kankerfonds?! Leer meer. Klik hier voor een Nederlandstalige website over haar werk.

 

 

Leugens in de ‘natuurkunde’

De huidige ‘natuurkunde’ zoals wordt bestudeerd op onze universiteiten gaat uit van vier fundamentele natuurkrachten:

·         de sterke kernkracht, die de protonen en neutronen in de kern bij elkaar houdt, overgebracht door gluonen

·         de elektromagnetische kracht, die de elektronen bij een atoom vasthoudt, overgebracht door fotonen

·         de zwakke kernkracht, die een rol speelt in diverse vervalprocessen, overgebracht door W-bosonen en Z-bosonen

·         de zwaartekracht, die de materie op grote schaal bij elkaar houdt, hypothetisch overgebracht door gravitonen

 

Echte wetenschappelijke vooruitgang in zuivere Wetenschap van Natuurkrachten

Als je nog niet bekend bent met het werk van Nassim Haramein, bereid jezelf dan maar voor op een enerverende reis binnen het universum en ver daarbuiten. Haramein, wie zijn hele leven wijdt aan het onderzoeken van diverse gebieden binnen de fysica van de kwantumtheorieën tot relativistische vergelijkingen en Cosmologie, zal je leiden door zijn verbazingwekkende ontdekkingen die de huidige wetenschap op deze gebieden versteld zal doen staan. Haramein laat zien dat we aan slechts twee (en dus geen vier!) fundamentele natuurkrachten voldoende hebben om alles vanaf het allerkleinste subatomaire deeltje tot aan het allergrootste cluster van sterrenstelsel te verklaren. Hadden we met elkaar niet iets afgesproken over het zogeheten Scheermes van Ockham, waarmee we de wetenschappelijk gezien beste kunnen kiezen uit twee theorieën? Waarom kijken alle gevestigde wetenschappers op dit terrein dan massaal de andere kant op? Iets klopt hier dus volstrekt niet! Leer meer (Engels).

 

 

Leugens in de ‘Biologie’

Charles Darwin (1809-1882) wordt beschouwd als de belangrijkste grondlegger van de evolutietheorie. De evolutietheorie is de wetenschappelijke verklaring voor de natuurlijke ontwikkeling van de huidige vormenrijkdom van het leven op aarde, zo lezen we in de gemanipuleerde Wikipedia. Deze neptheorie van toevallige evolutie gebaseerd op het idee van survival of the fittest is de grootst mogelijke wetenschappelijke onzin. Er is namelijk nog nooit één bewijs voor dit opzettelijke wetenschappelijke dwaalspoor gevonden. Wanneer een levensvorm zich natuurlijk zou evolueren naar een hogere levensvorm, dan zouden we toch ook de fossielen van de tussenvormen moeten hebben? Deze zijn nooit gevonden, van niet één natuurlijke evolutiestapje. Sterker nog, van veel fossielen die we wel hebben gevonden zijn er nog steeds levende exemplaren op Aarde die er nog precies hetzelfde uitzien. Dat is raar. Mochten zij misschien niet meedoen met de idiote spelregels van Darwin?

 

Echte wetenschappelijke vooruitgang in zuivere Wetenschap van Leven en Bewustzijn

Alle levensvormen die ooit op Aarde hebben geleefd en die er nog steeds leven zijn allemaal geschapen door Cosmische energie vanuit het centrum van ons sterrenstelsel genaamd de Melkweg. En het is daarnaast overduidelijk dat er genetische manipulatie heeft plaats gevonden. Leer meer.

 

 

Zuivere rechtsgeleerdheid

Kan dat eigenlijk wel? Nee, want alles wat met door mensen bedachte wetten te maken heeft is per definitie niet zuiver. Het is afkomstig uit het door het ego aangestuurde verstand. Deze wetten zijn bedoeld om ons te proberen los te koppelen van de Universele Natuurwetten, wat dus per definitie onmogelijk is. Het is een schande dat dit kankergezwel als universitaire studie is aangemerkt. Iedereen die de mr.-titel - wat staat voor 'meester in de rechten' - durft te voeren geeft hiermee dus ruiterlijk toe gediplomeerd kommaneuker te zijn. Door deze komma's decennialang op alle mogelijke manieren te neuken hebben ze ook een eigen neptaal ontwikkeld, waar een normaal mens Hemeltergende hoofdpijn van krijgt. We hebben er allemaal mee te maken, maar denken dat het blijkbaar normaal is. Nou, niet dus. Weg met die onzin!

Zuivere rechtspraak bestaat wel. Deze is gebaseerd op de intuïtie van zuivere rechtsprekers. En daarvoor zijn echt geen dikke boeken en gekunstelde woorden voor nodig, integendeel zelfs. Wanneer worden we nu eindelijk eens wakker?

 

 

Zuivere psychologie

Psyche betekent ziel. Maar wat leren de arme studenten nog over onze ziel. Wat weet de huidige 'psychologie' ons eigenlijk te vertellen over onze ziel? Nagenoeg niets! De 'psychologie' op onze universiteiten gaat over gekunstelde theorieën 'gevalideerd' met uitgeselecteerde feiten. En via het mensonterende systeem genaamd DSM (afkomstig van de oorspronkelijke naam Diagnostic and Statistical Manual), waarvan we nu te maken met versie IV, heeft de farmacie ook de psychologie (en de psychiatrie) weten te infiltreren. Laten we onmiddellijk stoppen met dit alles kapotmakende systeem!

Binnenkort worden op deze website de grondbeginselen gepubliceerd van Zuivere Psychologie.

 

 

 

Golden Age College & University

Het doel van Pateo is om de bezoekers van haar website zo nieuwsgierig te maken naar de Nieuwe Realiteit van Zuiverheid dat ze zelf op onderzoek uitgaan. Is dat bij jou gelukt?

 

We zijn nu bezig met het vervolg op Pateo. Dit wordt een online universiteit waarin ware kennis op verschillende niveaus van diepgang wordt gepresenteerd. Ook wordt vanuit deze nieuwe internet-universiteit grensverleggend onderzoek gedaan naar essentiële verbeteringen die nodig zijn op Aarde. Klik hier om kennis te maken met de deze nieuwe school / universiteit.