Persbericht

 

Zorgeloos gezond

 

Psycholoog weigert afsluiting zorgverzekering

 

De Zeister psycholoog Dr. Johan Oldenkamp weigert principieel om een zorgverzekering af te sluiten. Eén van zijn redenen is dat de Nederlandse zorgverzekeringswet in strijd is met een hogerliggende VN-resolutie, waarin het zelfbeschikkingsrecht, voortvloeiend uit het internationaal gewoonterecht, wordt bekrachtigd. Oldenkamp: “Ik zorg zelf voor mijn gezondheid, en daar heb ik geen verzekering voor nodig.” Hij gaat zelfs nog verder. Hij beweert namelijk dat mensen ziek worden van de zorg. De feiten ondersteunen zijn bewering. Uit de cijfers van het CBS blijkt inderdaad dat mensen steeds meer ziekteverschijnselen krijgen. Al in 2009 heeft hij hierover een boek geschreven, getiteld ‘Aanklacht tegen de overheid; Over het schenden van mensenrechten in Nederland’. Op zijn website Pateo.nl kan dit boek gratis worden gelezen (link).

 

Omdat Oldenkamp weigert om een zorgverzekering af te sluiten heeft het College van Zorgverzekeringen hem een boete opgelegd. Omdat hij ook weigert om die boete te betalen vindt op 16 maart a.s. vanaf 14:00 uur de executieverkoop plaats van zijn inboedel. Vanuit het hele land komen die vrijdagmiddag medestanders naar zijn woning aan de Nijenheim 1426. Oldenkamp grijpt deze excessieve machtsuitoefening aan om de belangen achter de zorgverzekeringswet te ontmaskeren. Het gaat hier namelijk helemaal niet om gezondheid, maar om geld. Daarom moeten mensen ook ieder jaar steeds meer betalen, voor steeds slechtere zorg.

 

Oldenkamp roept iedereen, die ook ziek van de zorg is, op om dan naar zijn woonadres te komen. Oldenkamp is al jaren zorgeloos gezond, en dat gunt hij iedereen.

 

Klik hier voor meer informatie over de manifestatie ‘Zorgeloos Gezond’ op 16 maart in Zeist

 

Klik hier om meer over de achterliggende motivatie te lezen.

 

Klik hier voor een video-interview van 38 minuten hierover.

 

 

Dit persbericht en/of het video-interview hebben geleid tot de volgende publicaties:

o       Niburu.nl

o       RTV Utrecht.nl (met reactiemogelijkheid)

o       De Hoogste Tijd.info (Nummer 25, maart 2012, blz. 4)

o       Infomag.nl

o       Wat gaan wij doen.info

o       De Nieuwsbode Zeist (woensdag 29 februari 2012, blz. 29)

o       AD Utrechts Nieuwsblad (1 maart 2012, blz. 8: PDF)

o       Grenswetenschap.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Occupy waar je ook bent.nl (met reactiemogelijkheid)

o       WDRO.tv (met reactiemogelijkheid)

o       Nieuwetijds Journaal (met reactiemogelijkheid)