Pateo Nieuwsbrief (van 30 oktober 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief069.htm

 

o       In memoriam: Lou Reed (1942 – 2013)

o       De achtergrond van het nationale zeurpietendebat

o       Het verschil tussen geld en valuta

o       De 10 Grootste Mythen : Nr. 5. De mythe van zwaartekracht

o       In de voetsporen van Pythagoras en Leonardo da Vinci

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

In memoriam: Lou Reed (1942 – 2013)

Afgelopen zondag overleed zanger, songwriter en gitarist Lou Reed op 71-jarige leeftijd. Vooral in mijn adolescentenjaren heb ik zeer genoten van de unieke muziek van The Velvet Underground, en ook van Lou’s latere solowerk.

 

De achtergrond van het nationale zeurpietendebat

Zelf heb ik er gelukkig niets van meegekregen, maar via de mensen om mij heen heb ik begrepen dat veel Nederlanders zich hebben laten afleiden door een nationaal zeurpietendebat. Zoals twee nieuwsbrieven geleden al is uitgelegd, bij het ontzenuwen van mythe nummer 7 (link), behoren mensen met een roetzwarte huidskleur tot precies hetzelfde ras als mensen met een spierwitte huidskleur. Stel dat alle Pieten een rode pruik zouden dragen (zonder hun gezicht te schminken), zouden daarmee alle roodharigen als minderwaardige mensen worden neergezet? Laten we het Sinterklaasfeest toch lekker in ere houden. Daarmee komen kinderen er immers al op jonge leeftijd achter dat ze in een leugen hebben geloofd. Helaas pikken velen daarna deze goedbedoelde hint niet op. Want deze hint is uiteraard dat het Sinterklaasfeest symbool staat voor alle leugens in onze samenleving waarin nog steeds hele volksstammen geloven (link). De kerken, de universiteiten, de media, de overheid, de advocatuur, de artsen, de deurwaarders, de dienders, en ga zo maar door, allemaal dragen ze bij aan het in stand houden van mensonterende leugens. Overdrijf ik? Was het maar waar. De mens heeft de potentie om een goddelijk wezen te kunnen en te mogen zijn. De leugens waarop onze maatschappij is gebaseerd hebben echter als doel om de mens zo ver als mogelijk uit de buurt te houden van deze potentie. Voor mij staat Sinterklaas daarom symbool voor deze leugens. En door dit feest zo massaal te vieren laten we zien hoe zeer we verknocht zijn aan al deze leugens. Want dankzij deze leugens kunnen we lekker lui doorgaan met onze zinloze leventjes, en hoeven we nergens echt de verantwoording voor te nemen. Ben ik nu te cynisch? Het feit is wel dat de gehele mainstream media bovenop dit zeurpietendebat is gedoken (en zelfs een deel van de sidestream media). Het maakt namelijk niet uit waar je de onwetende massa mee afleidt, mits het ze maar lekker bezig houdt. Afijn, mochten we het Sinterklaasfeest toch inhoudelijk willen gaan aanpassen, dan stel ik voor om voortaan Sinterklaas te schminken als een reptiel. Goed idee?

 

Het verschil tussen geld en valuta

Nagenoeg alles in onze huidige samenleving draait om geld. Maar wat is geld nu eigenlijk? Velen zeggen dan onmiddellijk: geld is een (geldig) betaalmiddel (het woord ‘geld’ komt dus van ‘geldig’). Maar dan komt de vervolgvraag: wat is betalen? De definitie van betalen is ‘geld geven in ruil voor iets anders’. En daarmee zijn we via deze cirkelredenering weer terug bij geld. Uiteraard kunnen we in plaats van met geld ook met andere zaken betalen, zoals bij de betaling in natura. Maar we weten nu dus nog steeds niet wat de essentie is van geld.

 

Enkele dagen geleden heb ik een viertal video’s van Mike Maloney over de verborgen geheimen van geld geplaatst op het Engelstalige deel van Pateo.nl (link). Hij legt daarin uit wat het verschil is tussen geld (money) en valuta (currency). De bepalende kenmerken van valuta zijn: (1) ruilmiddel, (2) rekeneenheid, (3) transporteerbaar, (4) duurzaam, (5) deelbaar en (6) verwisselbaar. Geld heeft ten opzichte van valuta een extra kenmerk, namelijk: opslag van waarde (over een lange tijdsperiode). Dit betekent dat echt geld echte waarde vertegenwoordigt, een waarde die bovendien (nagenoeg) tijdloos is. De hamvraag is dus: waarover maken de meesten van ons zich zo druk? Over geld? Of over valuta? Uiteraard is het woord ‘valuta’ erg slim gekozen, want het heeft in tegenstelling tot geld dus juist géén waarde of value in het Engels.

 

In het begin bestond geld uit gouden of zilveren munten. De naam ‘gulden’ (voor wie dat nog wat zegt) komt dan ook van ‘golden’ (gouden). Na verloop van tijd werden de pure munten vervangen door munten waaraan steeds meer niet-edelmetalen werden toegevoegd. Vervolgens kwam er ook papiergeld in omloop, waarbij ieder briefje een hoeveelheid goud of zilver vertegenwoordigde. Op een gegeven moment lieten de meeste landen deze gouden standaard los, en werd de USA-dollar de nieuwe, mondiale standaard. Nadat vervolgens ook deze munteenheid zichzelf had ontkoppeld van een tegendekking in goud (in 1971), veranderde feitelijk al het geld in één klap in valuta. Het ‘geld’ waar vrijwel iedereen zich zijn hele leven zo druk om maakt, heeft daardoor helemaal geen werkelijke waarde meer, want het is verworden tot niets anders dan een sociale constructie gebaseerd op wederzijds vertrouwen (oftewel: gebakken lucht).

 

Daarom worden de schuldenplafonds ook steeds verder omhoog bijgesteld. En daarom worden financiële problemen met het aangaan van nog meer schulden ‘opgelost’. We worden daardoor met elkaar steeds schuldiger. Maar is dat eigenlijk wel onze schuld? Ja, want we zijn allemaal schuldig aan het in stand houden van deze egoïstische graaicultuur. Ons geld is feitelijk inmiddels nagenoeg zonder echte waarde. En omdat wij deze waardeloze valuta blijven beschouwen als geld zijn wij evenzeer waardeloze mensen, want anders zouden we niet zo passief wachten totdat het mondiale valutasysteem onherroepelijk gaat imploderen.

 

De enige manier om een complete ineenstorting van onze ‘beschaving’ te voorkomen is het zo snel mogelijk invoeren van echt geld. Dit geld vertegenwoordigt dus echte waarde, zoals goud of zilver. Maar ook onze eigen tijd vertegenwoordigt echte waarde. De uitdrukking ‘tijd is geld’ klopt dus, indien we onze tijd besteden aan het scheppen van waarde. Alleen geeft nu vrijwel iedereen de eigen waardevolle (levens-) tijd weg in ruil voor waardeloze valuta. Volgens kenners is de werkelijke waarde van 1 euro minder dan 1 eurocent. Deel jouw winst, uurtarief of loon eens door honderd. Heb je jouw tijd dan nog steeds goed besteed? Laten we onze tijd en energie niet langer gebruiken om de bankeigenaren en de multinationals nog rijker te maken. Laten we onze rijkdom, dat wil zeggen onze talenten, onze tijd en onze energie, investeren in echte waarde. Laat je niet langer bestelen. Verdiep je in het valutaspel, en word een geïnformeerde speler in plaats van een onwetende pion.

 

De 10 Grootste Mythen : Nr. 5. De mythe van zwaartekracht

In tien opeenvolgende nieuwsbrieven van Pateo.nl worden de tien grootste mythen ontzenuwd. Vijf nieuwsbrieven geleden hebben we gezien dat een afzonderlijk Joods ras een mythe is en dat dit vermeende ras dus helemaal niet bestaat (link). Vier nieuwsbrieven geleden werd duidelijk dat ook vrouwenemancipatie een mythe is (link). Drie nieuwsbrieven geleden zagen we dat het voor mensen helemaal niet nodig is om vlees te eten, en dat ook de bewering ‘vlees moet’ dus een mythe is (link). Twee nieuwsbrieven geleden is de mythe van racisme ontkracht omdat alle (volbloed) homo sapiens tot één en hetzelfde ras behoren (link). In de voorgaande nieuwsbrief is de mythe van continentendrift ontmaskerd als wetenschappelijke waanzin (link). In deze nieuwsbrief rekenen we af met de mythe dat de zwaartekracht een onafhankelijke natuurkracht zou zijn.

 

Voordat ik inhoudelijk inga op de gravitatiemythe wil ik eerst de aandacht vestigen op de rol die de ‘wetenschap’ heeft ingenomen in onze samenleving. Heel lang geleden had de priesterorde het patent op de ‘waarheid’. De gewone mens geloofde dat de priesters dichter bij God stonden, en dat ze daarom een beter zicht op de waarheid zouden hebben. In onze moderne (Goddeloze) maatschappij hebben de universitaire geleerden deze rol overgenomen. En opnieuw geloven de via de leerplicht gehersenspoelde mensen dat anderen dan zijzelf een beter zicht op de waarheid zouden hebben. Wanneer een heidense ketter (iemand van buiten de academische pikorde) het lef heeft om dit universitaire patent op de ‘waarheid’ in twijfel te trekken, dan staan er genoeg adepten klaar om een dergelijke zondaar eens flink aan te vallen in de virtuele wereld van het internet. Volgens mij hoort wetenschap echter te gaan over onpartijdige waarheidsvinding. Helaas gaat de academische ‘wetenschap’ uitsluitend en alleen over het krampachtige vasthouden aan ongefundeerde theorieën. Ik kan met alle gemak vele van deze waanzinnige theorieën falsifiëren, zoals ik in de voorgaande nieuwsbrief heb gedaan met de waanzin van continentendrift (link), en zoals ik nu zal doen met de waanzin van gravitatie.

 

Iedere middelbare scholier leert bij ‘natuurkunde’ dat de gravitatiekracht tussen twee massa’s evenredig is met het product van beide massa’s gedeeld door het kwadraat van hun onderlinge afstand. Dit wordt zelfs de gravitatiewet van Isaac Newton (1643 – 1727) genoemd. Voorheen vertelden de priesters wat Gods wet zou zijn, nu verkopen ‘wetenschappers’ beschrijvende formules als (verklarende) natuurwetten. Maar hoe wordt deze gravitatiekracht dan precies overgebracht tussen beide (‘dode’) massa’s, waarvoor geen afstand te groot is? Deze pijnlijke vraag heeft de ‘natuurkundige’ science fiction opgelost door gewoon een hypothetisch deeltje te verzinnen. Dit fictieve deeltje, genaamd een graviton, heeft (in ruste) helemaal geen massa. Voor wie het niet meer kan volgen: een graviton bestaat helemaal niet in de echte wereld, maar alleen in de science fiction-formules waarvan onwetenden menen dat het wetenschappelijk zou zijn.

 

Het enige wat Isaac Newton heeft gedaan was het vangen in een wiskundige formule van de beschrijvingen van de planeetbanen. Daardoor ontstaat dus een wiskundige beschrijving, maar hebben we nog steeds geen wetenschappelijke verklaring. Deze verklaring vinden we ook helemaal niet in de fysieke werkelijkheid, zoals ik uitleg in mijn boeken over Wholly Science. De fysieke werkelijkheid komt overeen met de schaduwen op de wand in Plato’s allegorie van de grot. De fysieke wereld noem ik daarom de schaduwwereld. De academische ‘wetenschap’ heeft zichzelf opgesloten in deze schaduwwereld, wat overeenkomt met de materiële, empirische werkelijkheid. Omdat we de verklaring voor een schaduw niet op de grotwand kunnen vinden, hebben academische ‘wetenschappers’ maar een luchtkasteel vol met gefantaseerde waanzin bedacht, zoals zwarte gaten, ruimte/tijd-krommingen, antimaterie, donkere materie, donkere energie en fictieve deeltjes zoals gluonen en gravitonen. Hun denkwereld reikt niet verder dan de grotwand (lees: de werkelijkheid van de ‘dode’ materie), en daarom hebben ze binnen die begrenzing allerlei toeters en bellen gefantaseerd om toch wat meer tot samenhangende beschrijvingen te kunnen komen. Alleen onwetenden laten zich imponeren door deze nepwetenschappelijke waanzin. Voor mij gaat Hans Christian Andersens sprookje met daarin een keizer zonder kleren over deze nepwetenschap.

 

Laat ik een voorbeeld geven dat iedereen zou moeten kunnen begrijpen. Onze moederplaneet Terra beschrijft een cirkelbaan (wat eigenlijk een schroefbaan is, maar dat terzijde) om onze vaderzon Helios, en tegelijkertijd beschrijft onze maan Luna eenzelfde baan om Terra. Dankzij gegoochel met variabele ‘constanten’ kan de ‘natuurkunde’ beide banen inderdaad nauwkeurig beschrijven. Er is echter één klein probleempje. De ‘zwaartekracht’ vanaf Helios die Terra in haar baan houdt heeft vreemd genoeg totaal geen effect op Luna. Om ook dit ‘schoonheidsfoutje’ onder het tapijt te vegen is er snel weer iets nieuws bijbedacht: de gravitatiebol van Hill, vernoemd naar de Amerikaan George William Hill (1838 – 1914). Omdat Luna volgens deze cirkelredenering binnen de gravitatiebol van Terra zit, wordt Luna dus niet aangetrokken door Helios (link). Ha ha ha, de keizer loopt in z’n nakie!

 

Wie zich verdiept in Wholly Science, die doorziet steeds duidelijker de naakte waarheid van de universitaire science fiction, die ons steeds verder afbrengt bij het echt doorgronden van de werkelijke werking van alles in het universum. In de schaduwwereld overheersen de vitale krachten Aarde en Lucht (zoals in de oudheid bestudeerd door de Alchemie). Aarde staat onder andere voor alle fysieke eigenschappen, en Lucht voor onder andere alle chemische eigenschappen. De bovenste helft van de waargenomen werkelijkheid bestaat ook uit lucht, en de onderste helft uit aarde.

 

De wereld voor de schaduwwereld (aan de andere kant van de sluier) noem ik de protowereld. In de protowereld overheersen de vitale krachten Water en Vuur. Water staat onder andere voor alle magnetische eigenschappen, en Vuur voor onder andere alle elektrische eigenschappen. Zoals de schaduwen op de grotwand worden veroorzaakt door de objecten die het licht blokkeren, zo worden de fysieke en chemische eigenschappen uit de schaduwwereld veroorzaakt door een samenspel van magnetisme en elektriciteit (die thuishoren in de protowereld, want in de schaduwwereld nemen we uitsluitend de effecten waar van deze protokrachten). Het grote probleem hier met de academische ‘wetenschap’ is dat zowel magnetisme als elektriciteit worden opgevat als schaduwfenomenen, gekoppeld aan de uitlijning of verplaatsing van materiële deeltjes, terwijl het precies andersom is. En het elimineren uit de academische theorieën (door Albert Einstein) van de metafysische substantie van het alomaanwezige veld, genaamd Aether, heeft de blote keizer alleen maar verder het onzalige bos ingestuurd.

 

Om weer terug te komen bij de gravitatiemythe: een appel wordt helemaal niet van onderaf naar beneden getrokken, zoals Newton meende, maar van bovenaf naar onderen geduwd. Deze duwbeweging ontstaat door de constante Aetherstroom over de rondspiralende magneetlijnen. Dat is in ieder geval mijn theorie. En ik vermoed dat iemand als Edward Leedskalnin (1887 – 1951) heeft (her-) ontdekt hoe enorme koraalstenen rotsblokken door magnetische ompoling gaan zweven. Zo heeft hij zijn Coral Castle park in Florida kunnen bouwen. Ook Viktor Schauberger (1885 – 1958) en Viktor Stepanovich Grebennikov (1927 –2001) hebben zich volgens mij intensief bezig gehouden met de dynamiek van rondspiralende Aether. Grebennikov heeft een soort vliegende step gemaakt, en Schauberger heeft de Nazi’s geholpen om vliegende schotels te bouwen. Het werk van elk van deze echte wetenschappers toont onmiskenbaar aan dat zwaartekracht helemaal geen echte (natuur-) kracht is. En wie het aan den eigen lijve wil ondervinden, die doet gewoon een keer de ‘party levitation’ zoals beschreven op bladzijde 6 van het boekje ‘Opposites attract’ (link). Klik hier om een korte video te bekijken waarin dit wordt getoond.

 

Ben je nog niet overtuigd? Bruce E. DePalma (1935 – 1997) heeft in 1977 onweerlegbaar aangetoond dat roterende ballen hoger klimmen en sneller vallen (link, link). Waarom heeft de ‘natuurkunde’ dit feit vervolgens doodgezwegen? Op de website van het Massachusetts Institute of Technology staat zelfs een filmpje waarin te zien is hoe een roterende plank sneller valt dan een balletje (link), maar niemand durft de relatie met het werk van DePalma te leggen. De werking van de vliegende schotels genaamd Haunebu waaraan Schauberger heeft meegewerkt heeft immers ook alles te maken met ronddraaiende schijven.

 

Ik vind het onbegrijpelijk dat de mathematische waanzin van Einstein wel (min of meer) bij iedereen bekend is, terwijl we daar echt helemaal niets aan hebben, terwijl we met de kennis van Leedskalnin, Schauberger en Grebennikov nooit in een energiecrisis terecht waren gekomen, maar deze wetenschappelijke inzichten bij (vrijwel) niemand bekend zijn. De universitaire geleerden hebben de afgelopen tweeëneenhalve eeuw hun zakken flink kunnen vullen met ons gezamenlijke geld, waarbij ze geregeld narcistische verkleedpartijtjes hebben kunnen houden, maar nu moet het toch maar eens afgelopen zijn met hun misleidende nepwetenschap. Zullen we deze intellectuele naaktlopers daarom voortaan maar gewoon negeren?

 

In de voetsporen van Pythagoras en Leonardo da Vinci

In de Engelstalige Wikipedia staan de volgende specialismen van Leonardo da Vinci (1452 – 1519) vermeld: schilder, beeldhouwer, architect, musicus, wiskundige, ingenieur, uitvinder, anatoom, geoloog, cartograaf, plantkundige en schrijver (link). De Nederlandstalige Wikipedia vermeldt: architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist (link). Ik vind de verschillen tussen beiden erg opvallend, want die betreffen vooral wetenschappelijke disciplines. Ik denk dat we beide lijsten daarom het beste kunnen samenvoegen. Velen kennen hem alleen als een schilder uit de Renaissance (Frans voor ‘wedergeboorte’). Wat in Da Vinci’s tijd opnieuw werd geboren was in eerste instantie niet de kunst, maar de kennis waarop deze kunst werd gebaseerd. Deze kennis noem ik nu Wholly Science. Ik beschouw daarom Leonardo da Vinci als een Wholly Scientist, evenals Pythagoras van Samos die twee millennia voor hem leefde. Ik ervaar het als een grote eer dat ik in dit leven in de wetenschappelijke voetsporen mag treden van beide genieën. Alledrie zijn/waren we zowel allround wetenschappelijke onderzoekers als vegetariërs. Zou dat laatste toeval zijn? Wholly Science laat zien dat toeval onbegrepen dynamiek is. Komende zondag analyseer ik drie meesterwerken van Da Vinci: de Vitruviusman, de Mona Lisa en het Laatste Avondmaal. Kijk voor meer informatie hierover in de volgende alinea (of op de Nederlandstalige Agenda van Pateo.nl).

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

o       Aanstaande zondag (3 november) geef ik in ‘De (Hooi-) Zolder’ in Bunnik (iets ten oosten van Utrecht) in het Nederlands een algemene kennismakingsdag Wholly Science waarvoor geen voorkennis vereist is. In plaats van (alweer) een uiteenzetting van de theorie, werk ik in deze interactieve presentaties alleen met voorbeelden. Daarbij toon ik onmiskenbaar dat in onder andere het fascinerende werk van de wereldberoemde Leonardo da Vinci, het $1-biljet en de 9/11-aanslagen belangrijke aspecten van Wholly Science zijn verstopt. Begrijp jij dat Wholly Science ons gaat helpen om uit de mondiale problemen te komen, kom dan naar deze kennismakingsdag, zodat jij deze allesomvattende inzichten verder kunt verspreiden.

o       Op dinsdagavond 5 november is Francis Capelle mijn gast bij Pateo Radio. Francis heeft ‘klokkenluiders’ als Micha Kat en Ad van Rooij van heel dichtbij meegemaakt. Dit heeft hem een compleet ander beeld gegeven van de alternatieve media. Francis gaat zelfs zo ver dat hij beweert dat sommige websites bedoeld zijn als gecontroleerde oppositie.

o       Op zondag 17 november 2013 vindt in het Rhone Centrum Amsterdam het tiende Frontier Symposium plaats (link). Tijdens deze jubileumeditie zal ik onthullen welke mythen helemaal bovenaan de Pateo Mythen Top 10 staan, nog voordat ook de hoogste twee in de Pateo Nieuwsbrieven zijn besproken.

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (- the Healing of Science and Religion -)

 

Ook (gedeeltelijk) gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Nulpuntenergie.net

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de negenenzestigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.