Leven zonder geld

 

De afgelopen weken heb ik doorgebracht in Kameroen, een republiek in het midwesten van Afrika. Om precies te zijn verbleef de langste tijd van mijn maand in dit land in de plaats Nkambe, in het noordwesten van Kameroen, iets ten zuiden van de grens met Nigeria. Nkambe ligt op zo’n twee dagen reizen over steeds moeilijker begaanbare wegen van Douala, de plaats waar het vliegtuig landde dat me daar vanaf Parijs had gebracht. Het vliegtuig raast in een rechte lijn met ongeveer 900 kilometer per uur; op de onverharde c-wegen vol met gaten door bergachtig gebied is 60 kilometer per uur een absolute topsnelheid. Op het meest slechte stuk komt het geregeld voor dat er vanwege ernstige regenval gewacht moet worden, soms zelfs een hele nacht, voordat de rit over de weer enigszins opgedroogde weg voortgang kan vinden. In Nkambe leefde ik in een huis zonder stroom en stromend water. Eén van de redenen voor mijn reis naar dit deel van de oppervlakte van onze planeet was het graag willen vinden van een antwoord op een vraag die al geruime tijd aan mij knaagt: hoe te leven zonder geld?

 

Het klimaat in Kameroen is een combinatie van veel vuur (zon) en veel water (regen). Officieel was ik er gedurende het droogteseizoen, maar tijdens mijn verblijf regende het vrijwel dagelijks. Het onderwerp van ‘climate change’ staat daar dan ook volop in de belangstelling, helaas zonder de relatie te leggen met invloeden van buiten onze moederplaneet. Maar dankzij de permanente warmte geleverd via de zon en het vele regenwater (ook in voorheen droge maanden) kan er in Kameroen eigenlijk het hele jaar door geoogst worden, mits er in de echt droge periode wordt bijgewaterd. En omdat mijn dieet toch al voornamelijk bestond uit veel fruit en verse, ongekookte groenten, leek dit mij een ideaal land om de aan mij knagende vraag te kunnen gaan beantwoorden. (En bovendien heb ik er niet één chemtrail gezien.)

 

Ik heb daar heel erg veel versgeplukte sinaasappelen gegeten (eigenlijk leeggezogen). Op de markt kochten we er een emmer vol van voor omgerekend nog geen vier eurocent per stuk. Dat is geen geld, denkt u misschien nu, maar dat is nu juist het probleem. Want het is immers wel geld, hoe weinig dan ook, en daar wilde ik nu juist helemaal zonder. En ook het hebben van eigen grond met daarop sinaasappelbomen kost geld, in ieder geval voor de aanschaf ervan. Maar goed, stel nu even dat het land al is aangekocht en dat er ook voldoende groeit om de bewoners ervan permanent te voorzien van onder andere voldoende groente en fruit. En stel ook gelijk maar even dat er al een waterput is gegraven zodat er altijd genoeg water ter plekke beschikbaar is. En nu we toch bezig zijn, ook beschikken we over een apparaat dat water zodanig zuivert en revitaliseert dat het altijd gezond is om te drinken. Hier komen er gelukkig steeds meer van op de markt, voor steeds betere prijzen. Is dat alles voldoende om dan toch eindelijk te kunnen gaan leven zonder geld?

 

In een huis zonder gordijnen werd ik iedere ochtend rond zessen gewekt door het daglicht. Omdat Kameroen net iets ten noorden van de evenaar ligt, wordt het ’s ochtends razendsnel licht en ’s avonds weer evensnel volkomen donker, beiden telkens rond de klok van zes. Na wat napraten rond een klein vuurtje ging ik meestal al ergens tussen acht en negen uur slapen (omdat dit aanvoelde als rond middernacht). ’s Avonds de hort op, waar geld voor nodig is, was dus niet aan de orde.

 

Maar waar wel geld voor nodig is, dat is voor het over ver kunnen communiceren. Het verhaal over de prachtige ontwikkeling van het bewustzijn laat zien dat ons begrip van de ‘wereld’ met iedere volgende sprong steeds groter wordt. De voorgaande sprong van nationaal- naar planetair niveau werd aangedreven door de grootschalige introductie en verdere ontwikkeling van telecommunicatietechnologie. Via achtereenvolgens de telegraaf, de telefoon, de radio, de televisie en tenslotte het internet hebben we onszelf op het buitenoppervlak van deze planeet weten te verbinden, met planetair bewustzijn als resultaat.

 

In de huidige sprong naar een galactische betekenis van het begrip ‘wereld’ speelt het internet een essentiële rol, omdat dit medium (nog) niet volledig zoals de radio en de televisie (en de ‘papieren’ media) via machtsuitoefening kan worden gecensureerd. Vrije en open informatiebronnen zijn onmiskenbaar de drijvende krachten achter de huidige bewustzijnsverruiming. Is een geïsoleerd hutje op de hei (of op bijvoorbeeld de heuvels van Kameroen) dan de manier om mezelf voor te bereiden op openlijk contact met onze naasten uit ons sterrenstelsel?

 

Ik weet dat het geld volledig zal verdwijnen. Voor steeds meer mensen is geld allang geen doel op zich meer, maar gewoon weer een middel. Maar ook geld als betaalmiddel heeft haar langste tijd gehad (op onze planeet dan, want geen van de andere beschavingen in ons sterrenstelsel kent geld). Het is feitelijk nu al nepgeld zonder waardevaste (of –volle) tegendekking, maar ook de glimmende briefjes en muntjes zullen nu snel voorgoed uit ons leven gaan verdwijnen. En dit zal niet gaan gebeuren omdat we ons allemaal terugtrekken op een lapje grond. Dit zal gebeuren door de introductie van nieuwe technologie die geld overbodig zal maken. Stukje bij beetje (her-) ontdekken we innovaties gebaseerd op het principe van nulpuntenergie. Zoals telecommunicatietechnologie ons bracht op het niveau van planetair bewustzijn, zo zal nulpunttechnologie ons helpen te springen naar het niveau van galactisch bewustzijn. Het is dus geen stap terug naar (over-) grootmoeders tijd van wekken (weet u nog?), olielampen en natuurlijke paardenkracht; het is daarentegen een sprong vooruit naar een samenleving zonder machtsmisbruik, manipulatie, en leugens aangedreven door een revolutionaire technologie die voor iedereen onuitputtelijk energie zal leveren. We zullen deze nulpuntenergietechnologie gaan benutten voor natuurlijke voedselproductie, milieuonschadelijk transport en het creëren van gebalanceerde woongemeenschappen in harmonie met Moeder Aarde en al haar flora en overige fauna. De reis naar Kameroen heeft me niet alleen vele onvergetelijke indrukken bezorgd; het heeft me ook een antwoord gebracht op mijn knagende vraag, al is het wel een heel ander antwoord dan ik verwachtte.

 

Een enkeling zal nu misschien willen weten hoe ik na deze reis denk over de ideeën zoals verwoord in de boeken van Anastasia. Ik denk dat we hier pas aan toe zijn wanneer we bezig zijn met de volgende bewustzijnssprong naar universeel niveau. Zolang we onszelf nog niet hebben bevrijd van macht, en dan heb ik het op individueel niveau over het ego, dan is rechtstreekse communicatie met de medebewoners van deze planeet (planten en dieren) nog niet mogelijk. Nulpuntenergie zal geld overbodig maken; en zonder geld verdwijnt machtmisbruik als sneeuw voor (of door) de zon.

 

De doorbraak van nulpunttechnologie is afhankelijk van ons bewustzijn. Ook hier geldt het zogeheten placebo-effect. Zijn we ervan overtuigd dat het werkt, dan voedt ons bewustzijn deze technologie. Onze eigen (bewustzijns-) energie vormt de katalysator die ons, zonder gebruikskosten, vrije energie levert. Maar zolang we blijven hechten aan de primitieve explosietechnologie van de verbrandingsmotor, stellen we onszelf niet open voor een veel krachtiger vorm van energieopwekking en –benutting.

 

Een grote blokkade voor algehele bewustzijnsverruiming is het zogenaamde ‘nieuws’ dat de gecontroleerde media over ons heen probeert te kieperen. Om slechts één voorbeeld te geven: alle pro-vaccinatie artikelen zijn geschreven door ‘journalisten’ of ‘deskundigen’ die hiervoor worden betaald door de producenten van vaccins. Wie echter zelf op onderzoek uitgaat, die komt tot de schokkende ontdekking dat de werking van niet één vaccin wetenschappelijk is aangetoond. Vaccins tasten de immuniteit aan. Talloze pasgeborenen zijn hieraan overleden, terwijl de medici dit trachten te verdoezelen door er snel het absurde label van shaken baby syndrom op te plakken.

 

De gemanipuleerde berichtgeving zal zelfs bij de meest argelozen onder ons regelmatig leiden tot het ontstaan van enkele vraagtekens. Waarom zijn topconferenties (in een democratie) geheim? Waarom worden er (in een democratie) telkens maar weer allerlei zaken doorgedrukt die de overgrote meerderheid helemaal niet wil? Waarom is er steeds meer machtsverstrengeling, terwijl een echte democratie alleen maar kan werken bij zuivere scheidingen tussen de machten.

 

Voor wie al dit ‘nieuws’ met argusogen durft te bekijken, die blijft struikelen over de doofpotten waarvan de gecontroleerde media niet één deksel heeft durven op te lichten. Zou dit wel zijn gedaan, dan zou het voor iedereen duidelijk zijn welke smerige spelletjes er achter de schermen worden gespeeld door de megalomane machtsmisbruikers. Mensenlevens (of wat voor leven dan ook) tellen voor deze monsters volstrekt niet mee. Beatrix laat zich rondleiden door de Enschedese wijk Roombeek na de zogenaamde vuurwerkramp, terwijl ze uiteraard wist van de illegale landmijnen die Defensie daar stiekem had opgeslagen. George W. Bush (de man die wist te vertellen dat de meeste import in de USA uit het buitenland afkomstig is!) sprak van twee vliegtuigen voordat het tweede vliegtuig tegen de andere twin tower botste. Zelfs de meest argeloze persoon die de moeite neemt om 911 in te typen in een zoekmachine op het internet, die komt heel veel meer van dit soort vraagtekens tegen, die uitroeptekens worden wanneer we door krijgen wat er echt is gebeurd.

 

En wanneer 911 één grote leugen is, dan zouden veel andere opgedrongen zienswijzen ook wel eens alles behalve de waarheid kunnen zijn. Van het global warming-verhaal geeft nu ook zelfs Al Gore toe dat het niet klopt. En ook ontdekken steeds meer mensen de onderdrukte methoden om iedere vorm van ‘ongeneeslijke’ kanker volledig te genezen. Onze universitaire ‘geneeskunde’ heeft helemaal niets van doen met genezen (wat letterlijk het wegnemen van de oorzaak van ziekte betekent), maar alles met het onderdrukken van ziektesymptomen, zoveel als mogelijk met farmaceutica. En voor wie dat nu nog steeds niet doorheeft, die mag een gratis spuitje gaan halen.

 

De grieppandemie en de financiële crisis bestaan helemaal niet. Dit zijn instrumenten die de verborgen machthebbers inzetten om zo openlijk de totalitaire macht te kunnen gaan grijpen op het buitenoppervlak van onze planeet. Maar het mooie is dat juist deze desastreuze middelen steeds meer mensen dwingen om afscheid te nemen van een nog eventueel aanwezige argeloosheid. Deze mensen krijgen door dat er iets niet klopt. En voor wie zich er dan vervolgens verder in verdiept, die komt er achter dat beide zaken van a tot z stinken. Laten we daarom maar snel de beerputten van de farmacie en de financiële instellingen open trekken. En laten we dan ook gelijk maar de wapen- en olie-industrie meenemen, want ook daar zit overduidelijk meer dan een luchtje aan.

 

De periode van 8 november 2009 tot 3 november 2010 (kortweg VIII. Nacht 6) staat in het teken van het toepassen van hetgeen is ontwikkeld de periode die daaraan vooraf ging van 14 november 2008 tot 8 november 2009 (kortweg VIII. Dag 6). Het is aan ons om te bepalen wat er in de huidige zesde Nacht wordt toegepast. Kiezen we voor massavaccinatie en een financiële ineenstorting, waarvoor de ideeën in de afgelopen zesde Dag volledig zijn uitgewerkt? Of kiezen we voor bewustzijnsverruiming met ondermeer nulpuntenergie als gevolg (en vele andere, fantastische zaken)?

 

Gelukkig beschikken we allemaal over een Vrije Wil. Iedereen kiest voortdurend zelf de eigen toekomst, en iedereen is volledig verantwoordelijk voor iedere eigen keuze, bewust of onbewust gemaakt. Niemand komt deze keer weg met het smoesje van wir haben es nicht gewusst. Iedereen die zich laat bedwelmen, op welke manier dan ook, die kiest hiermee zelf voor de gebeurtenissen in de huidige zesde Nacht (van 360 etmalen) van de achtste cyclus van de Tun-kalender zoals voor ons bewaard is gebleven dankzij de Maya’s (en de beschavingen voor hen).

 

Wordt het schrikken, prikken en schikken?

 

Of vrijheid, openheid en gelijkwaardigheid?

 

De toekomst, dat zijn wij. Wij staan nu op een essentiële tweesprong richting onze toekomst en die van vele volgende generaties.

 

Sommigen denken dat het nu gaat om uiterlijke veranderingen, maar dat is niet zo. We hoeven echt niet te verhuizen, naar een veilige of zelfvoorzienende plek, zoals ik dacht. We hoeven onze banen ook niet op te zeggen. Het gaat namelijk om een innerlijke verandering, als gevolg van een verruimd bewustzijn. We bevrijden onszelf, van binnenuit, en de rest volgt als vanzelf. Nu is daarvoor een uitstekend moment. Door steeds bewuster te leven en het niet langer buiten onszelf te zoeken creëren we zelf de duurzame vrijheid waar we recht op hebben. En iedereen draagt op een eigen wijze daaraan bij, in een eigen tempo en op eigen initiatief.

 

Respecteer altijd iemands keuze of mening, vooral wanneer deze haaks staat op uw eigen zienswijze. Volg, aangekomen bij de genoemde tweesprong, de keuze van uw hart. En spreek over alles met een enkele tong. Zeg wat u denkt en voelt, want wanneer u uzelf verloochent, wat houdt u dan nog over? Bedenk dat uw huidige leven slechts een semester is van uw totale leerproces. We zijn hier om te leren, en nadrukkelijk niet om ons te conformeren. Kies bewust om optimaal te leren door te durven leven in volledige vrijheid.

 

Wij zijn geen slaven van de verborgen machthebbers, voorbestemd om te leven in een helse dictatuur gebaseerd op complete controle. Wij zijn goddelijke wezens met ongekende vermogens om ons eigen paradijs te scheppen. Maar daarvoor dienen we wel onze Vrije Wil te benutten. Kiest u zelf, of laat u de machthebbers voor u kiezen? Wij verlossen onszelf (!) van den boze, want alles (en daarmee bedoel ik echt alles) zit in onszelf. Zonder macht, zonder controle, zonder geld en zonder ego, zijn wij waarlijk vrij. Externe veranderingen zijn daarvoor niet nodig. We hoeven er alleen maar voor te kiezen. Nu is wederom daarvoor een uitmuntend moment!

 

Emmen, 21 november 2009

Johan Oldenkamp

www.Pateo.nl

 

Ook geplaatst op:

o       NulpuntEnergie.net

o       WantToKnow.nl (met reacties)

o       Niburu.nl

o       argusoog.org (met reacties)

o       UnityNet.nl (bij Nieuws 12-5-2010)

o       dus-sarah-morton.info (met reactiemogelijkheid)