Durven leren of blijven conformeren?

 

Websites als deze zijn bedoeld voor mensen die meer willen weten. En zoals we allemaal wel weten, komen we uitsluitend meer aan de weet wanneer we ons durven open te stellen voor nieuwe informatie, kennis of inzichten.

 

Goed, laten we nu eens kijken naar de media. Wanneer we totale media eens nader beschouwen, dan kunnen we constateren dat een deel van die media eigenlijk alleen maar bij voortduring datgene bevestigt, wat de doelgroep allang weet. En wanneer er al iets ‘nieuws’ wordt gepresenteerd, dan zorgen deze media er wel voor dat het goed verteerbaar is en eenvoudig kan worden verbonden met hetgeen al bekend was.

 

We kunnen de media dus verdelen in twee groepen: de wij-willen-bevestiging-media en de wij-willen-weten-media. Wie bevestiging zoekt, die hoeft zich niet open te stellen. En die kan ook gewoon vast blijven houden aan (voor-) oordelen.

 

Het onderscheid dat ik hier maak heeft overigens niets te maken met het onderscheid tussen vrije media en de overige media die volledig wordt gecontroleerd door het grote geld, ook wel de main stream media (MSM) genoemd. Uiteraard is de volledige MSM alleen maar gericht op het bevestigen van opgedrongen zienswijzen, dus daar hoef ik het hier gelukkig niet over te hebben. Nee, ik wil het graag hebben over de opmars die de bevestigingstendens lijkt te maken binnen de vrije media.

 

Valt het u ook op dat de reacties bij sommige artikelen niet altijd van voldoende respect getuigen? Waarom staan sommigen zichzelf toe om een persoon of een zienswijze openlijk aan te vallen? Wanneer ik dergelijke, respectloze reacties lees, dan weet ik natuurlijk ook wel dat deze reacties alles over de reageerders zeggen. Wat je zegt ben je immers zelf. Maar wat ik niet goed begrijp, dat is wat deze naar bevestiging zoekende mensen hopen te bereiken met hun negatieve reacties. Dit zijn toch niet allemaal debunkers die betaald worden om openbrekende zienswijzen belachelijk te maken?

 

Laten we voortaan wat respectvoller met elkaar omgaan. Iedereen heeft recht op een eigen zienswijze, een eigen beleving en een eigen waarheid. We hebben allemaal ons eigen persoonlijke venstertje op die ene gezamenlijke werkelijkheid, en we ‘zien’ het dus allemaal net weer even anders. En dat is tegelijkertijd het mooie ervan, want alleen via het geheel van al die subjectieve realiteitjes zijn we in staat contact te maken met de totale, gedeelde realiteit.

 

De wij-willen-bevestiging-zienswijze zien we niet alleen terug in de media. Eigenlijk is onze gehele samenleving ervan doordrongen. Deze gesloten zienswijze streeft naar conformisme, en doet dat op een onmiskenbaar agressieve wijze. Alles en iedereen dat zich niet conformeert naar de geldende zienswijze, die krijgt te maken met steeds meer druk om zich toch maar weer braaf te conformeren. Werkt deze druk niet, dan volgt buitensluiting met allerlei mogelijke sancties als gevolg.

 

Een naar bevestiging zoekende en door conformisme gedreven samenleving, die leert niet of nauwelijks iets nieuws. En dat is nu dus ook precies het grote struikelblok van onze samenleving. Onze samenleving leert niet omdat het zich heeft laat opsluiten binnen het cirkeltje van het bekende. De leerachterstand die we inmiddels hebben opgelopen ten opzichte van echte beschavingen is ronduit stuitend geworden. De mens heeft zich laten verworden tot een karikatuur van zichzelf. Onze ‘beschaving’ is absoluut niet menswaardig. En laten we het maar helemaal niet hebben over hoe onze ‘beschaving’ meent te mogen omgaan met al het andere wat leeft op, om of in de planeet waarvan wij aangesteld zijn als rentmeesters.

 

Hoe kunnen we onze gesloten, bevestigingsgerichte maatschappij ombuigen naar een open, lerende samenleving? Het enige wat we daarvoor hoeven te doen is het afscheid nemen van machtsmisbruik. Op dit moment misbruiken de machthebbers hun macht om te zorgen dat zij hun macht niet verliezen. Alles draait daarbij dus om macht, macht en nog eens macht. Maar macht is een illusie. Wij zijn allemaal soevereine wezens die mogen beschikken over een Vrije Wil. Zelf duld ik niet langer een macht over mij die mij sommeert om allerlei zaken te doen die ik helemaal niet wil. En ik weet zeker dat niemand dat eigenlijk wil. Nou, waarom dulden we dat machtsmisbruik dan nog langer? Overal in onze maatschappij zien we dat terug. En de MSM maar praten over de corruptie in de landen die we (vroeger) hebben leeggeroofd. Ook heeft de MSM het verder over censuur in Rusland en China terwijl de censuur bij haar eigen berichtgeving steeds absurdere vormen aanneemt. Wat je zegt, dat ben je zelf!

 

Laat ik een paar voorbeelden geven. Van onze gezamenlijke geldpot, bijeengegraaid door de fiscus, worden activiteiten betaald die ronduit schandalig zijn. Zo betalen wij soldaten die het mogelijk maken dat de opiumhandel in Afghanistan nog nooit zo rendabel is geweest (en sommige soldaten betalen hier zelfs met hun leven voor). Ook betalen wij alles voor een familie die op onze kosten vrijwel maandelijks op vakantie gaat, vergaderingen bijwoont van geheime clubjes en zich koninklijk durft te noemen. En het toppunt is dat banken met ons gezamenlijke geld worden ‘gered’, terwijl diezelfde banken iedereen die nu om (meer) krediet komt vragen keihard laten vallen. Hallo, kan dat allemaal zo maar? Mogen wij misschien even ons geld terug?

 

Machtsmisbruik en doofpotjes gaan uiteraard hand in hand. Hoeveel doofpotjes hebben we inmiddels in dit kikkerlandje? Bij de Bijlmerramp werd het gifgas van de Mossad in de spreekwoordelijke pot gedaan. En bij de Vuurwerkramp mochten we niets weten van de illegale landmijnen van Defensie. En waarom is de tweede schutter op Pim Fortuyn nooit opgepakt? En waarom mogen we niets weten van het gifhout dat onder de dekmantel van duurzaamheid op onze schoolpleinen staat? En waarom zit ons supermarktvoedsel boordevol kankerverwekkende E-nummers? En waarom worden we al zo’n twintig jaar besproeid met chemicaliën en zware metalen als barium, en zien we dus kilometerslange strepen in plaats van een strakblauwe lucht. Waarom mogen we niet weten dat het financiële systeem een luchtballon is waarbij iedere bank zelf geld uit lucht mag maken? Waarom zit het neurotoxische gif fluor in tandpasta? En wat zit er eigenlijk allemaal in ons drinkwater? Waarom mogen we nog steeds niet weten hoe schadelijk de elektromechanische vervuiling is die steeds omvangrijker wordt? Waarom mogen we niet weten dat nog nooit de werkzaamheid van ook maar één vaccinatie is aangetoond? Wie gelooft nog steeds de officiële verhalen over ‘aanslagen’ als die op 11 september 2001, 12 oktober 2002, 11 maart 2004 en 7 juli 2005? Waarom mogen we niets weten over het contact met buitenaardsen dat er al sinds mensenheugenis is? Waarom zijn geestbedwelmende stoffen (zoals alcohol) overal te koop en zijn geestverruimende stoffen verboden? Waarom schrijven wetenschappers en journalisten op wat hun financiers graag willen? Waarom adviseren medici wat hun financiers graag willen, of voeren ze dit uit? Waarom kan geen regulier opgeleidde arts vertellen wat gezondheid is? Waarom doen politici alleen dat wat in het belang is van hun loopbaan? Waarom mogen we niet weten hoe machtshebbers via belangenverstrengeling hun macht steeds verder hebben kunnen uitbreiden? Waarom worden we dom gemaakt en gehouden door het banale niveau van de hedendaagse televisie? Waarom vervelen onze kinderen zich te pletter op school? Waarom heeft vrijwel iedereen op het werk het gevoel dat het werk veel beter gedaan kan worden wanneer er meer vrijheden zouden zijn? Waarom wordt de regelgeving voor alle beroepsgroepen steeds verder aangehaald om zo iedere vorm van intelligent handelen te voorkomen?

 

Op al deze vragen, en op al die vragen die ik vergeten ben, kunnen we steeds hetzelfde antwoord geven: omdat het niet is gericht op leren, maar op conformeren. En een samenleving die niet open staat om te leren, die richt zichzelf uiteindelijk ten gronde. Nou, dat is dus precies wat we nu om ons heen zien gebeuren.

 

Stap uit de Titanic van het conformisme voordat het te laat is. De reddingsloepen staan voor ons klaar. We hebben niet veel tijd meer. We verlaten nu het zinkende schip van machtsmisbruik. Hoe de nieuwe samenleving er precies uit gaat zien, dat weet nog niemand, omdat we dat in gezamenlijkheid vanaf de grond zullen gaan opbouwen. Dat zullen we doen in volstrekte onderlinge gelijkwaarheid, en waarbij iedereen zich alleen laat leiden door een innerlijke leidraad.

 

Er zijn nog steeds mensen die denken dat we via de (nieuwe) politiek tot een lerende samenleving komen. Deze mensen beseffen niet dat politiek altijd draait om macht. Ook de nieuwe politieke partijen die recentelijk zijn opgericht, die willen allemaal macht. Ze denken deze macht wel op een zuivere manier te kunnen gaan gebruiken, maar dat is natuurlijk een illusie. Het aanwenden van macht verkregen (of afgepakt) van anderen zal uiteindelijk altijd leiden tot een, op conformisme gerichte samenleving. Dat kan iedereen begrijpen die hier even goed over na durft te denken.

 

Politiek is dus niet de weg. Maar wat dan wel? Hoe kunnen we het leervermogen van onze samenleving stimuleren? Hoe kunnen we de tendensen tot conformeren omzeilen? Dat kan alleen doordat we de volledige verantwoordelijk voor alles in ons eigen leven helemaal zelf blijven dragen. We schuiven het dan niet langer af op politici, artsen, ‘geestelijken’ of wetenschappers. Want al deze beroepsgroepen hebben altijd alleen maar hun eigen belangen gediend. En we kunnen het ze moeilijk kwalijk nemen, want we hadden deze verantwoordelijkheden voor eigen bestuur, eigen gezondheid, eigen spiritualiteit en eigen kennisontwikkeling nooit uit handen mogen geven aan anderen!

 

Ik roep iedereen met klem op om per direct alle verantwoordelijkheden weer terug te nemen. Wij worden zo weer echte mensen, volledig vrij in ons denken, voelen en waarnemen. En vanuit deze volledige innerlijke vrijheid handelen wij in uiterlijke vrijheid. Inderdaad, wij willen weten. Wij durven te leren. Wij stellen ons open. Wij (ver-) oordelen niet. En wij laten ons nooit leiden door angst, verdriet of woede. Wij zijn waarlijk vrij, zowel van binnen als van buiten.

 

Hé, maar wacht eens even, Johan! Jij pleit dus voor een totale anarchie? Zo zou u dit inderdaad kunnen zien. Maar dan wel eentje waarin alle mensen zich uitsluitend laten leiden door hun intuïtie, en niet langer door het ego. Want zolang we ons nog laten leiden door het ego, zijn we verre van vrij van binnen. [meer]

 

In mijn ogen is burgerlijke ongehoorzaamheid ieders morele plicht om zand in de machine van het conformisme te strooien. Iedereen bepaalt natuurlijk zelf, en dus altijd van binnenuit, wat het precies betekent om niet langer te gehoorzamen aan de (corrupte) macht.

 

Voor mij kan deze ongehoorzaamheid niet ver genoeg gaan. Zo weiger ik een bankrekening te hebben. Zo weiger ik dus ook nog langer de afpersingen te betalen die mij in naam van topcrimineel Beatrix door haar criminele organisatie genaamd de Staat der Nederlanden worden opgelegd. Zo weiger ik eveneens de verplichte premie te betalen voor een ziektekostenverzekering die uitsluitend de belangen dient van de farmaceutische maffia. Zo weiger ik een woonadres op te geven dat kan worden ingevoerd in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Zo weiger ik iedere vaccinatie en medicatie waarvan ik weet dat dit bedoeld is om mijn innerlijk balanswaarborgsysteem (ook wel immuunsysteem) te beschadigen. En het aller belangrijkste, althans zo zie ik dat, is dat ik me op alle mogelijke manieren weiger te conformeren, ongeacht waaraan. De enige waarheid komt voor mij van binnenuit. Voor u ook?

 

Johan Oldenkamp

www.pateo.nl

 

Dit artikel is ook geplaatst op:

·        WantToKnow.nl – als gastcolumn (met reacties)

·        Anarchiel.com (met reacties)

·        Argusoog.org (met reacties)

·        schaduwnieuws.blogspot.com