Elenin: het verhaal gaat verder

(Update: zie naschrift onder, of klik hier)

 

Het verhaal van de komeet Elenin begint 13 jaar voor de ontdekking van dit object. In 1998 verschijnt de film Deep Impact waarin een amateur-astronoom met de roepnaam Leo een aanstormende komeet genaamd E.L.E. ontdekt (als afkorting van Extinction-Level Event). Bizar detail was dat de president van de USA in deze film een donkere huidskleur heeft. Dat was toen eigenlijk ondenkbaar voor de meeste mensen, maar in een science-fictionfilm kan dat natuurlijk wel gewoon.

 

Eind 2010 ontdekt een amateur-astronoom met de roepnaam Leonid een aanstormende komeet die naar hem wordt vernoemd: Elenin. Leo is precies de eerste helft van Leonid, en E.L.E. zijn precies de drie letters van de eerste helft van Elenin. Was de film Deep Impact bedoeld om ons het halve verhaal te vertellen? De komeet kwam bovendien uit de richting van het sterrenbeeld Leo (Leeuw). En verder is Leonid de officiële aanduiding die te maken heeft met een kometenregen vanuit deze richting (Leo), voornamelijk in de maand november (link).

 

De officiële Nasa-code voor deze komeet is C/2010 X1. De exacte datum waarop Leonid zijn ontdekking deed was op 10 december 2010. ‘Decem’ is het Latijnse woord voor 10 (denk maar aan decimaal). Deze ontdekkingsdatum is dus eigenlijk de 10e dag van de 10e maand (decem) van het 10e jaar (van dit millennium). Dat is een drievoudige verwijzing naar 10. En de X in de Nasa-code is tevens het Romeinse cijfer voor 10. Deze komeet bereikt haar dichtste punt bij de zon Helios (genaamd het peri-helion) op 11 september 2011, op de dag af precies 10 jaar na 9/11. Geschreven in het Engels is 9/11 nine eleven. Afgekort en omgedraaid is dit ‘ele nin’.

 

Afgezien van al deze opmerkelijke ‘toevalligheden’ is Elenin ook volgens Nasa geen gewone komeet. Elenin is een cluster-komeet omdat er meerdere objecten zijn. En Elenin is een hyperbolische komeet (link). Dit betekent dat de passage van Elenin eenmalig is.

 

Op het internet wemelt het van de speculaties omtrent Elenin in relatie tot de interpretatie van oude geschriften. Omdat ik alles wil begrijpen ben ik daar ingedoken (zodat jij, mijn waarde lezer, jouw kostbare tijd aan iets anders kunt besteden, mocht je dat willen). Bovendien voel ik een sterke aandrang de Elenin Code (als deze er is) te vinden en te kraken.

 

Waar te beginnen? Nou, laten we eerst maar eens zien waar Elenin zich nu precies bevindt. Dat kan via deze Nasa-webpage (link), en dan klikken op klikken op ‘Generate Ephemeris’. Voor vandaag krijg je dan deze locatie-informatie:

 

12 45 36.56 -05 32 07.1

 

De eerste serie cijfers geeft de horizontale positie weer (waarbij een volledige cirkel verdeeld is in 24 uren, ieder uur in 60 minuten en iedere minuut in 60 seconden met twee cijfers achter de punt). De tweede serie cijfers geeft de verticale positie weer (waarbij een negatief cijfer onder de omloopbaan van Terra om Helios (genaamd de ecliptica) is). We kunnen deze coördinaten vervolgens invoeren in Google Sky (link), mits we de spaties in de series vervangen door dubbele punten, en beide series scheiden door een komma. De locatie-informatie voor vandaag wordt dan als volgt:

 

12:45:36.56, -05:32:07.1

 

Door op de ‘+’ te klikken zoomen we steeds verder in, maar helaas krijgen we via Google Sky geen komeet op deze coördinaten te zien, terwijl Google Sky toch echt beweert live beelden van de sterrenhemel te tonen. Het is raar dat we Elenin niet op Google Sky kunnen vinden, want de diameter van de zogeheten coma van deze komeet is meer dan 200.000 km (link). Deze coma is dus groter dan Jupiter, terwijl deze gasreus wel gewoon in vol ornaat te zien is op Google Sky (type gewoon in ‘Jupiter’ en klik een paar maal op inzoomen).

 

De toevalligheden rond zijn naam hebben tal van prangende vragen rond de persoon van de komeetontdekker opgeworpen. Ook ik vroeg me af of hij wel echt bestaat (link). Het vreemde is dat deze meneer Elenin op zijn website blijft volhouden dat de komeet in stukken is gebroken (link) [vanaf 25 augustus], terwijl zowel foto’s (link) en satellietopnames (link) lijken te bewijzen dat dit niet het geval is. Dit filmpje vat het nog eens samen (link). Het in tweeën breken van Elenin veroorzaakt door een eruptie van Jupiter (!?) blijkt namelijk gewoon een optische illusie te zijn geweest. Wanneer meneer Elenin negen maanden geleden in staat was om als eerste Elenin te zien, waarom kan hij nu dan niet zien dat deze ‘komeet’ nog gewoon ‘up and running’ is, zoals zijn collega (amateur-) astronomen dat wel kunnen?

 

We kunnen natuurlijk ook zelf op onderzoek uitgaan door online de beelden gemaakt vanuit twee ruimte sondes te bekijken. Beide sondes hebben nagenoeg dezelfde omloopbaan als Terra. De sonde genaamd Ahead is waar Terra over ruim een kwart jaar zal zijn, en de sonde genaamd Behind is waar Terra ruim een kwart jaar geleden was (link). Ga naar deze Nasa-webpage (link) om zelf opnames te bekijken genomen vanaf deze ruimtesondes (selecteer dan bijvoorbeeld Ahead HI1 of Behind HI1, kies bijvoorbeeld voor 512×512 als resolutie en klik de optie van Slideshow aan, om vervolgens op Search te klikken). Beide sondes maken om de 40 minuten een opname. Wil je deze opnames één voor één bekijken, kies dan voor de optie Images.

 

Om je te helpen bij het interpreteren kun je hier de actuele stand van de planeten zien (link). En hier kun je zien waar Elenin zich precies bevindt (link). De donkerblauwe lijn beschrijft de baan onder de ecliptica, en de lichtblauwe lijn het navolgende deel boven de ecliptica. Wat ik raar vind is dat Elenin in deze simulatie op 14 september door de ecliptica gaat, terwijl dat volgens de coordinaten-opgave pas op 26 september gaat gebeuren.

 

Op de beelden van Behind en Ahead is de ecliptica precies horizontaal in het midden. De planeten zien we over deze middenlijn bewegen. Kijken we bijvoorbeeld bij Behind HI1 op 24 augustus, dan zien we in het midden Mercurius en rechts Jupiter. Indien Elenin hierop te zien is, dan dient deze van rechts onderen schuin omhoog richting Helios te gaan (links op deze beelden). Helaas is hierop volgens mij ook geen spoor van Elenin te bekennen. Wel is het raar dat er vanaf 5 september slechts 1 beeld per 2 uren te zien is. Dit is een derde van de oorspronkelijke frequentie. In dit filmpje zou volgens de makers Elenin te zien zijn op de beelden vanaf Behind in de laatste dagen van augustus (link), maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Sterker nog, ik weet eigenlijk wel zeker dat de witte stip op die beelden niet Elenin is.

 

Mijn voorlopige conclusie is dat ik eigenlijk alleen maar vreemde en toevallige feiten heb kunnen vinden. Ondertussen blijft de geruchtenstroom omtrent Elenin uitdijen. Om hier iets tegenover te stellen staan er inmiddels ook Nasa-antwoorden op veelgestelde vragen online (link). Ook ik voel de behoefte om antwoord te geven op veelgestelde vragen.

 

Zijn de grote aardbevingen in onder andere Chili en Japan veroorzaakt door de samenstand van Elenin, Terra en Helios?

Volgens de Nasa-simulatie van de baan van Elenin vonden deze aardbevingen inderdaad plaats tijdens vermeende conjuncties van deze komeet met Terra en Helios. Deze drie hemellichamen lagen op die data namelijk op één lijn wanneet we het in een plat vlak (dus van boven) bekijken. Bekijken we het echter van opzij, dan zien we dat Elenin veel lager ligt en dat er dus geen rechte lijn is geweest. En zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest, dan zouden deze aardbevingen ook op een onnatuurlijke manier opgewekt kunnen zijn met HAARP (zoals ik op in het EO-televisieprogramma ‘Uitgesproken’ heb mogen vertellen: link).

 

Is Elenin gelijk aan Planeet X of Nibiru?

Planeet X is de naam die astronomen hebben gegeven aan de hypothetische planeet die verantwoordelijk is voor de baanafwijkingen van de buitenplaneten. De letter X betekent hierbij ‘onbekend’, maar we kunnen de X ook lezen als 10 door het als een Romeins cijfer te beschouwen. Tellen we Pluto als nummer 9, dan is de volgende inderdaad nummer 10. Ook op de Sumerische kleitabletten is sprake van een tiende planeet. Tellen we ook de zon Helios en de maan Luna mee, dan komen we op 12, vandaar dat Sacharia Sitchin het de twaalfde planeet noemde (link). Deze planeet X is bekend onder vele namen. In de bijbel wordt deze Alsem (of Wormwood in het Engels) genoemd. De kleitabletten noemen hem Nibiru. Ook Hercolubus en Nemesis komen voor. Letterlijk betekent Nibiru ‘planeet van de kruising’. De baan van deze planeet maakt een grote hoek ten opzichte van de ecliptica en kruist dus de ecliptica. Volgens de kleitabletten kruist de baan van Nibiru de ecliptica tussen Mars en Jupiter, nabij de asteroïdengordel. Elenin is dus overduidelijk niet Nibiru. Elenin heeft geen wederkerige ellipsbaan en Elenin kruist de ecliptica aan de andere kant van Terra. Of de door astronomen gevonden planeet genaamd Tyche wel Nibiru is, is nog steeds een vraag voor mij. Verder kunnen we op het internet een foto vinden van een rode ster met daaromheen zes satellieten (link). De vorm die dit geheel maakt is precies het christelijke kruis. Wellicht heeft ‘planeet van de kruising’ een dubbele betekenis.

 

Er zijn bovendien vele aanwijzingen dat Nibiru geen gewone planeet is, maar een roodbruine dwergster. Het is daarmee dan de tweede zon van ons zonnenstelsel (link). Op de Sumerische kleitabletten staat geschreven dat Nibiru een omloopbaan heeft die 3600 maal langer duurt dan die van onze moederplaneet Terra. Zoals in mijn boeken is te lezen verklaar ik de zogenaamde plagen in Egypte als een gevolg van de passage door Nibiru. De negende van deze tien plagen bracht grote duisternis over Egypte. Deze duisternis werd veroorzaakt door de enorme vulkaanuitbarsting op het Griekse eiland Santorini. We hoeven dus alleen maar deze mega-uitbarsting te dateren om te weten wanneer Niburu weer voorbij komt. De officiële lezing is dat deze eruptie ergens tussen 1630 BC en 1500 BC was. Indien dit juist is en indien het ook juist is dat Nibiru eens in de 3600 jaar passeert, dan is de eerstvolgende passage tussen 1971 en 2101. Aangezien deze passage niet onopgemerkt zal blijven en dus nog niet geweest kan zijn, betekent dit een passage tussen nu en 2101. In mijn nieuwste, Engelstalige boek dateer ik de uitbarsting op Santorini in 1588 BC. Dat betekent dat Nibiru in 2013 weer op bezoek komt.

 

Wellicht is het object dat we in het infrarode spectrum via Google Sky rechts kunnen zien in het sterrenbeeld Leo deze tweede zon. Knip en plak deze coördinaten maar eens naar Google Sky en klik dan op ‘infrared’: 09:47:57.30, 13:16:44. Indien dit juist is, dan nadert Nibiru vanaf het noorden en niet vanaf het zuiden, zoals beschreven staat op de Sumerische kleitabletten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Terra gekanteld is tijdens de voorgaande passage.

 

Is Elenin een ruimteschip?

Richard Hoagland beweert dat Elenin de vorm van een tetraëder heeft en dat het daarom wellicht een ruimteschip kan zijn. Het beroemde plaatje waarop inderdaad een tetraëdervorm te zien lijkt te zijn zou ook een optische illusie kunnen zijn. Bekijken we de gehele reeks waaruit deze momentopname is geknipt, dan zien we dat er niets vreemds te zien is (link). Ik heb tevergeefs geprobeerd het bewijs uit het filmpje van dat UFOKanali (link) te vinden tussen de beelden van Nasa. Ik weet dus niet hoe zij aan deze beelden zijn gekomen. Wie het weet, die mag het zeggen. Voor mij is dit geen solide bewijs voor een artificieel object. Klik hier voor een foto van gisteren van deze komeet (uitvergroot in een filmpje van UFOKanali).

 

Is Elenin een code?

Gezien alle speculaties rond Elenin is het vermoeden ontstaan dat Elenin misschien een code is. Aangezien we uit de film Deep Impact al wisten waar E.L.E. voor staat, kwamen er vele varianten voor N.I.N., zoals ‘Notable Impact Nemesis’, ‘Near Impact Nibiru’, ‘Nibiru In November’ en ‘Nibiru Is Near’. Als het al een codenaam mocht blijken te zijn, dan lijkt mij de laatste variant de meest waarschijnlijke. Ik vond zelfs ‘Nibiru Impact Near’ in het filmpje ‘Elenin for Dummies’ (link), helaas vol onjuiste informatie. Niet alleen E.L.E.N.I.N. zou volgens sommigen een code zijn, maar ook Leonid. Leo verwijst dan naar het sterrenbeeld Leeuw waarvandaan dit hemellichaam richting ons komt. En NID staat voor de National Intelligence Department, ook wel bekend als de National Institute of Defense, de overkoepelende inlichtingendienst van de VS.

 

Wanneer komt er nu duidelijkheid?

Volgens de opgegeven komeetbaan staat Elenin op maandag 26 september tussen Helios en Terra. Op die datum bevindt Elenin zich ook ongeveer op de ecliptica, volgens de opgegeven coördinaten. Kijken we op die maandag naar de zon Helios, dan zouden we de coma van Elenin moeten kunnen zien, pal in het midden voor Helios. Bedenk dat de kern van dit object volgens zijn ontdekker slechts een diameter van 3 tot 4 kilometer heeft.

 

Hoe zit dat nu met dat briefje van 10 Zwitserse franc?

Ter nagedachtenis van de geniale Zwitserse wiskundige Leonhard Euler (bekend vanwege e, het grondtal voor natuurlijke logaritmen, wat naar hem is vernoemd) zien we op de voorzijde van een briefje van 10 Zwitserse franc zijn gezicht, en op de achterzijde een komeetbaan en een samenstand van de binnenste planeten tot en met Saturnus. Volgens velen is dit precies de samenstand die we op 26 september 2011. zullen hebben (link, link). Echter, typen we deze datum in op deze site, dan zien we dat dit niet klopt. Deze samenstand zien we ook niet op één van de andere data in dit decennium die mogelijk betekenisvol zou kunnen zijn.

 

Hoe zit het nu met die Hopi-voorspellingen?

Volgens de Hopi’s kondigt de blauwe ster Kachina de overgang naar de vijfde wereld aan. De Hopi’s noemen dit de Nan ga sohu. De blauwe ster Kachina markeert de start van deze overgang. Daarna volgt de rode ster Kachina voor de voltooiing daarvan. Deze ster wordt ook wel de Zuiveraar genoemd. Het zou volgens mij best wel eens zo kunnen zijn dat Elenin de blauwe Kachina is, en Nibiru de rode.

 

Markeert de komst van Elenin het einde van de Maya-kalender?

Steeds meer mensen denken dat de einddatum die Carl Calleman hanteert voor de Long Count Calendar, namelijk 28 oktober 2011, wel eens de juiste zou kunnen zijn. Uit mijn eigen onderzoek blijkt echter dat 14 juli 2012 de juiste einddatum van de lange-telling-kalender is (lik hier om dat in een video uitgelegd te krijgen, en hier voor een artikel). Dit betekent dat we pas op 24 november starten met de negende en afsluitende scheppingsgolf. Tegen die tijd is Elenin net voorbij de baan van Mars (van bovenaf gezien). Mijn gevoel vertelde mij in maart van dit jaar dat die negende golf nog niet was begonnen. Ik merk dat steeds meer mensen dit ook door gaan krijgen. Volgens Calleman zijn interpretatie zou het financiële systeem instorten tijdens de vijfde Nacht. Inmiddels is het de zesde Dag geworden (volgens zijn interpretatie), en de instorting is nog steeds niet geweest. Bovendien heeft een dergelijke instorting van een machtsinstrument alles met de achtste scheppingsgolf te maken. Dit zijn allemaal argumenten die pleiten voor 14 juli 2012 als correcte einddatum. Het allersterkste argument voor deze einddatum is de timing van 9/11. Komende zondag is dat precies 10 jaar geleden, en komt Elenin het dichtste bij Helios in de buurt (zoals hierboven al is aangegeven).

 

Dreigt er gevaar voor het leven op Terra?

Van bovenaf gezien lijkt Elenin maar net voor Terra langs te gaan. Indien Elenin allerlei asteroïden in haar staart meezeult, dan zou dit wel eens een meteorietenregen voor Terra kunnen betekenen. Echter, ook hier dienen we het in 3D te bekijken. Op het moment dat Terra door deze staart zou gaan, zelfs wanneer deze heel erg lang is, dan is deze staart ver boven Terra. Het grootste gevaar rond Elenin is desoriëntatie door desinformatie. Weet wat je eet, ook wanneer het om informatievoedsel gaat.

 

Zeist, woensdag 7 september 2011

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl

 

 

Ook geplaatst op:

o       WantToKnow.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Argusoog.org (met reactiemogelijkheid)

o       Star-People.nl

o       Earth-Matters.nl

o       UnityNet.nl (bij Nieuws 9-9-2011)

o       Het Uur van de Waarheid.info (met reactiemogelijkheid)

 

 

Naschrift:

Voor de oorspronkelijke versie van dit artikel had ik nog niet zelf gecheckt of de planetenstand op het briefje van 10 Zwitserse franc echt wel overeenkomt met die op 26 september 2011. Een oplettende reageerder op WantToKnow.nl attendeerde me hierop. Ik ga er blijkbaar nog te vaak vanuit dat mensen iets alleen met zoveel stelligheid durfen te beweren wanneer ze dit ook grondig hebben gecheckt. Aangezien we allemaal amateur-journalisten zijn lijkt het me een goed idee elkaars werk te blijven controleren op feitelijkheden.

 

Verder heeft Nasa in de simulatie het moment waarop Elenin door de ecliptica gaat met twee etmalen naar achteren geschoven zonder enige toelichting. Dit was eerst 11 september, zoals hierboven aangegeven. In de nieuwste simulatie staat Elenin op 13 september precies op de grens van de donker- en lichtblauwe lijn. Sommigen concluderen hieruit dat de verplaatsingssnelheid van Elenin blijkbaar is afgenomen. Voor mij is dat geen logische conclusie. Ik denk dat geprobeerd is om de simulatie meer in overeenstemming te brengen met de officiële coördinaten. Opvallend is ook dat in deze simulatie de conjunctie van Helios, Elenin en Terra nu op 27 september valt.

 

Een andere reageerder op diezelfde website vroeg me waarom er toch zoveel commotie rond Elenin is. Ik antwoorde hem dat er voor mij meerdere, plausibele verklaringen zijn:

1. Elenin is een bliksemafleider. Indien nu grote verwachtingen worden gekweekt en er blijk helemaal niets te gebeuren, dan zal een volgende ‘komeet’ door de meesten afgedaan worden als onbelangrijk. Nasa doet volgens mij al het mogelijke om het geruchtencircuit te voeden, maar dan wel heel subtiel. Sommige artikelen van Nasa hebben ook gewoon Nibiru als tag!

2. Door alle misleidende propaganda van de MSM speelt nu iedereen zelf maar voor journalistje, met alle gevolgen van dien. Ook ik doe dat, en ook ik sla de plank wel eens helemaal mis. Want wanneer je niet ervaren bent in het interpreteren van satellietbeelden, dan kunnen de vreemdste conclusies worden getrokken. Ik heb de afgelopen dagen vele interpretaties gezien, maar de meeste youtube-’journalisten’ kramen de grootst mogelijk onzin uit. Ik zou het fijn vinden wanneer echte deskundigen zich bij mij willen melden om te helpen de komende satellietbeelden te voorzien van correcte interpretaties.

3. Onbewust weten we dat Nibiru inderdaad near is. Deze innerlijke onrust zoekt een weg naar buiten. Deze ‘komeet’ (of wat het dan ook mag zijn) is de perfecte trigger om al die onrust naar buiten te laten komen. Beschouw het maar als een collectieve healing.

 

Over de conjuncties van de planeten is veel te doen. Volgens sommigen staan alle planeten van ons zonnenstelsel op 21 december 2012 precies op één lijn. Check het gewoon zelf en zie dat dit absoluut niet het geval is. Kijk ook maar eens naar de stand van de vier binnenplaneten op 24 augustus 1987. Dat was wel een zeer bijzondere alignment. Op 13 juni 2010 hadden we een bijna alignment, waarbij Terra aan de zijkant stond en Neptunus en Pluto niet meededen. Bedenk bij dit alles dat het slechts 2D-plaatjes zijn, en dat in 3D vanwege de verschillende hellingshoeken van de omloopbanen er nooit een perfecte alignment kan zijn. Op 26 september liggen (in 2D) Helios, Terra en Uranus op één lijn, en zowel Mercurius als Venus aan de andere kant van Helios ook bijna. Op de lijn bevindt zich dan ook Luna, tussen Terra en Helios in. Bij deze 2D-conjunctie voegt zich dan ook Elenin. We zullen zien wat dit betekent.

 

Een andere oplettende lezer attendeerde mij dat er op 26 september een ongekend grote militaire oefening wordt gehouden rond het TT-circuit van Assen (link). Hmmm. Dat zal toch gewoon toeval zijn, neem ik aan. Diezelfde persoon liet me ook weten dat er een tweede maan is gezien (link). Misschien werd er even geoefend met holografisch projecteren (via Blue Beam: link) om op 26 september een geweldige show te kunnen geven. Vol verwachting klopt mijn hart.

 

Klik hier om mogelijk de eerste gewone foto’s van Elenin te zien.

 

Zeist, vrijdag 9 september 2011

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl