Openbare ontmaskering van de Belastingdienst

 

Onderstaande brief is gelijktijdig met verzending ervan via e-mail openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Belastingdienst

T.a.v. de heer drs. P.A.W. Veld, Directeur-Generaal

Postbus 20.201

2500 EE  DEN HAAG

 

Betreft:               Openbare ontmaskering

Uw kenmerk:        1026.98.454

 

Zeist, 20 maart 2014

 

Geachte heer Veld, beste Peter,

 

Op 12 maart j.l. is door uw dienst tot twee maal toe gepoogd een aanslag op mijn persoon te plegen. Als eindverantwoordelijke voor uw dienst stel ik u hierbij aansprakelijk voor deze misdaad. Daarnaast wil ik u herinneren aan de openstaande boete die u tot op heden nog niet heeft voldaan (link).

 

De belastingwetgeving waarop de praktijken van uw dienst zijn gebaseerd is onwettig. Er is namelijk maar één rechtsgeldige wet en dat is de Wet van God. Ik hou me strikt aan deze Wet. Wat uw dienst doet is niets anders dan diefstal. Wanneer ik mee zou werken aan deze diefstal, dan zou ik daar medeplichtig aan zijn, en zou ik het Achtste Gebod overtreden. Vanwege mijn Godsdienst kan ik daar uiteraard niet aan meewerken.

 

Uit goede wil heb ik uw dienst enige tijd terug geïnformeerd over mijn postadres. Hierbij laat ik uw dienst weten dat dit adres niet langer gebruikt kan worden voor aan mij gerichte correspondentie. Ik wens namelijk niets meer met uw stelende dienst van doen te hebben.

 

Verder is de Staat der Nederlanden een onwettige corporatie. De bewering dat hier sprake zou zijn van ‘de gratie Gods’ is een godslasterlijke leugen. Wie het Ware Woord van God kent, die weet dat alle mensen die God dienen evenwaardig zijn, en dat niemand het recht heeft om Godsdienstige mensen iets te gebieden of verbieden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan Oldenkamp van de familie van Godsdienstige mensen

 

Bijlage: Open antwoord aan Zeister Team Burgerzaken (link)

 

 

© 20 maart 2014 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp