De geheime goden van het judaïsme, het christendom en de islam

 

In de oudheid werden de hemellichamen in de nabijheid van die onze thuisplaneet beschouwd als goden. Om deze goden te vereren werden ze uitgebeeld als mensachtige wezens, zoals bijvoorbeeld ook is gedaan in de mythische belevenissen van Harry Potter (link). In onze moderne tijd vereren we deze goden nog steeds, want hun namen vinden we op tal van manieren terug. Zo zijn de dagen van de week vernoemd naar deze goden. In mijn lezingen verbaas ik me er telkens opnieuw over hoe weinig de meeste mensen hierover weten. Het zou volgens mij onderdeel dienen te zijn van de basiskennis voor iedereen. Ik ben daarom erg blij dat ik deze fundamentele kennis binnenkort mag uitleggen aan de oudste kinderen van een zeer bijzondere basisschool. Wat ik dan zal vertellen is onder andere het volgende:

 

Maandag is uiteraard de dag van de maan die rondgaat om onze thuisplaneet. Omdat ‘maan’ een soortnaam is, en ik vind dat ieder hemellichaam recht heeft op een eigennaam, helemaal wanneer het goden zouden zijn, noem ik deze maan Luna. In de tijd van Babylon werd deze maangodin aangeduid als Sin. Veel later werden vereerders van deze maangodin in het Engels ‘sin-ners’ genoemd, wat vreemd genoeg in het Nederlands is vertaald als ‘zon-daren’, terwijl het hier dus niet om de zon, maar juist om de maan (Sin) ging.

 

Maandag is de dus de dag waarop we de maangodin Sin vereren. Maar welke celestijnse godheid vereren we op de dinsdag? Eigenlijk heb ik nu de neiging om te stoppen met schrijven. Een deel van mijn lezerspubliek doet namelijk net alsof ze alles al wisten van wat ik zoal openbaar maak. En dat vertellen ze me dan uiteraard pas nadat ik het hen heb verteld. Laat ik daarom de vraag nogmaals stellen: Waar verwijst ‘dins’ naar? Weet je het echt niet? Eerlijk?

 

In de Noorse mythologie was Týr de naam van de personificatie van de planeet Mars. In het Engels is Týr’s day verbasterd tot Tuesday, en in het Nederlands is Týrsdag uiteindelijk dinsdag geworden. Wanneer je dit eenmaal weet is het eigenlijk erg logisch. De naamgeving van de overige dagen van de week is vervolgens even logisch.

 

In de Noorse mythologie werd de planeet Mercurius voorgesteld als de god Wodan. In het Engels is Wodan’s day verworden tot Wednesday, en in het Nederlands is Wodansdag verbasterd tot woensdag.

 

Donderdag is uiteraard de dag van de god van de donder. Maar wie was dan precies die dondergod? En welke planeet werd daarmee bedoeld? Die dondergod werd in de Noorse mythologie Thor genoemd. Hij was de personificatie van de planeet Jupiter. Het Engelse Thursday komt dus van Thor’s day.

 

In de Noorse mythologie was Freya de naam van de personificatie van de planeet Venus. In het Engels is Freya’s day verbasterd tot Friday, en in het Nederlands is Freya’s dag uiteindelijk vrijdag geworden.

 

In het Nederlands is de planeet die bij zaterdag hoort niet echt duidelijk te zien in de naam van deze dag. Maar in het Engels hoeft er alleen maar een ‘n’ toegevoegd te worden aan Saturday om er Saturn Day van te maken, want dat is inderdaad de dag van Saturnus. In andere talen is verbinding met de overeenkomstige planeet soms ook veel duidelijker. Het Franse ‘Mardi’ is immers ‘Mars Di’, en het Italiaanse ‘Giovedi’ betekent letterlijk de dag (di) van Jupiter (Giove).

 

Dat zondag als zevende en afsluitende dag van de week de dag is van de zon zal hopelijk iedereen wel duidelijk zijn. En verder is iedereen die beweert dat zondag niet de laatste dag van de week zou zijn gehersenspoeld door een religie. En dan doel ik vooral op de religies judaïsme, christendom en islam. Laten we deze drie religies daarom maar eens nader onderzoeken.

 

Het woord ‘kerk’ komt van ‘Kirke’ (ook wel geschreven als ‘Circe’), wat de naam was van Griekse godin van de magie die haar tegenstanders in dieren veranderde. In het Duitse ‘Kirche’ zien we deze oorsprong nog duidelijker terug. In het Engels is deze naam verbasterd tot ‘Church’. Het doel van de kerk is dus om mensen te veranderen in dieren. Dat gebeurt wanneer mensen hun hogere bewustzijnsfunctie van het zelfstandig kunnen nadenken door de betoverende werking van de kerk uitzetten en zich vervolgens laten leiden door hun lagere bewustzijnsfuncties van waarnemen, doen en voelen. Ze geloven daardoor in de ‘waarheid’ van deze kerk. Deze gelovers zijn vanwege deze betovering dus niet langer in staat om nog zelfstandig na te denken. Het enige wat ze nog wel kunnen is het napraten van wat hen is verteld. Probeer deze gelovers dan nog maar eens iets anders aan het verstand te brengen. Dat is eigenlijk onbegonnen werk. Toch blijf ik het maar proberen.

 

De kerk heet bij het judaïsme ‘synagoge’. Daarbij betekent ‘agog’ ‘leiden naar’, en is ‘syn’ en verbastering van Sin, de maangodin. Het doel van iedere synagoge is dus om onnadenkende gelovers naar de verering van de maan te leiden. Alle joden zijn dus sinners. Daarom vallen de joodse feestdagen Pesach en Sukkot altijd samen met volle maan, en beginnen deze feesten altijd na zonsondergang

 

Naast Venus zien we de vijf zelfs dubbel uitgebeeld in de vlag van het moslimland Turkmenistan

 

De vrijdag is de vijfde dag van de week. Het getal vijf neemt een centrale rol in binnen de islam. Zo kent de islam vijf religieuze verplichtingen, waarvan vijf maal per dag binnen er één is. Islamieten gaan op de vijfde dag van de week naar hun kerk. Daarmee vereren ze dus Venus als hun godin. Islamitische vrouwen moeten hun gezicht bedekken omdat de planeet Venus net als de maan meestal niet vol wordt verlicht (vanuit ons gezichtspunt). Via hun verschillende soorten hoofddoeken beelden ze dus de verschillende belichtingsfasen van Venus uit. Bovendien creëren de sterke conjuncties van Venus met onze thuisplaneet en de zon Helios een celestijns pentagram. Deze vijfpuntige ster zien we ook terug op (vrijwel) alle islamitische vlaggen, naast een gedeeltelijke verlichtte Venus.

 

Naast de godin Venus vereert de islam ook de maangodin. Dat zien we heel duidelijk bij de ramadan, de islamitische vastenmaand, die precies een maancyclus van nieuwe maan tot de volgende nieuwe maan duurt. Het is bovendien altijd de negende maancyclus van het jaar. Wholly Science laat zien dat 9 het cijfer is van de maan Luna.

 

Moslimmannen verbeelden de ringen van Saturnus, uitgebeeld als een zwarte kubus

 

De celestijnse god die echter als allerhoogste wordt vereerd door zowel het judaïsme, het christendom als de islam is Saturnus. Daarom gaan de joden op saturnus-dag naar hun kerk, wat de zesde dag is. En daarom staat er ook een zes-puntige ster op de vlag van Israël. Het is datzelfde hexagram dat de sterke en zwakke conjuncties van Saturnus met Jupiter en Helios creëren. Wholly Science laat zien waarom lood, zwart, en de kubus overeenkomen met Saturnus. Daarom zien we zoveel zwart bij met name het judaïsme en het christendom. Daarom dragen sommige joodse mannen een zwarte kubus (genaamd een tefillin) op hun voorhoofd. En evenzeer daarom verbeelden knielende moslims de ringen van Saturnus om een zwarte kubus in Mekka. Ook de keppeltjes op hun kruin evenals de ringbaarden van islamitische mannen en de pijpekrullen vanaf de bakkebaarden bij joodse mannen zijn uitbeeldingen van de ringen van Saturnus. Daarom mogen deze aangezichtsharen dan ook niet worden afgeschoren. Denk nu niet dat ik vind dat alle mannen gladgeschoren en kortgeknipt zouden moeten zijn. Het afknippen van onze haren betekent namelijk ook het afknippen van onze metafysische voelsprieten. Laten we daarom allemaal langharig ‘tuig’ worden!

 

Wil je overigens weten waarom deze Lord of the Rings wordt vereerd door deze drie religies, verdiep je dan maar eens in het werk van Immanuel Velikovsky (1895 – 1979). En zeer waarschijnlijk wist ook J.R.R. Tolkien (1892 – 1973) meer van Wholly Science dan je wellicht voor mogelijk zou houden. Kijken we naar de logo’s in onze moderne tijd, dan zien we trouwens nog veel meer eerbetoon aan Saturnus.

 

Kortom, het christendom doet alsof ze Jezus vereert, door op zondag naar de kerk te gaan, want Wholly Science laat zien dat Jezus een personificatie is van de zon Helios. Echter, het hoofdkwartier van het christendom is gevestigd in de stad die oorspronkelijk Saturnia heette. Ook de ringen van Saturnus zien we heel duidelijk uitgebeeld rondom het plein van dat hoofdkwartier. In de bijbel wordt Saturnus gepersonifieerd als Satan. Dit betekent dat het judaïsme, het christendom en de islam alledrie satanistische religies zijn. Ik heb daarom diepe bewondering voor de bedenkers van deze religies. Ze verkopen immers openlijk het Kwade, maar aan hun goedgelovige volgers vertellen ze dat dit juist het Goede is. Deze gelovers hoeven alleen maar dit te geloven, en uiteraard een deel van hun inkomen af te staan, maar dan krijgen ze na dit leven toch echt hun welverdiende beloning. En iedereen die dit niet doet zal in het hiernamaals worden gestraft, althans volgens die alles-omdraaiende religies. Hoe dom moet je zijn wil je daar intrappen?

 

Wil je daarentegen weten hoe het wel zit, verdiep je dan in Wholly Science. Wholly Science legt uit hoe jij jezelf in dit leven kunt belonen door te weten wat waar is (link), in plaats van te geloven wat waar zou zijn. Gelovers leven feitelijk in de Hel. Weters weten de weg naar de hogere Hemelen. Deze hogere Hemelen kun je alleen tijdens dit leven bereiken. Is jouw leven voorbij, dan zul je moeten wachten op een eventueel volgend leven (mocht je daarin geloven). Wees dus verstandig, en verkwansel dit leven niet door in iets te geloven waarvan je niet 100% zeker weet of het echt waar is. Verdiep je dus in Wholly Science (link). En met ‘je’ bedoel ik niet alleen jou, maar ook mezelf.

 

Dit artikel is tevens gepubliceerd als column met reactie- en doorstuurmogelijkheid op Niburu.nl (link).

 

© 5 mei 2014 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp