Drie soorten waarheden

 

Misschien ken je het radiospelletje van enige tijd terug waarin de kandidaat uit drie stellingen de enige ware diende te kiezen. Helaas is vinden van de waarheid over vrijwel alles in onze werkelijkheid een open vraag, en zijn er vaak veel meer dan drie mogelijke antwoorden. Hoe kunnen we nu zeker weten welk antwoord de enige ware is?

 

Hier stuiten we al gelijk op het eerste dilemma. Velen menen namelijk dat er niet slechts één waarheid is, maar dat iedereen een eigen waarheid heeft. Dat is dan hun waarheid, en daar is dan opeens maar wel precies één van. De mensen die geloven in ‘iedereen heeft een eigen gelijk’ weten verder helemaal niet hoe zij aan deze geloofsovertuiging zijn gekomen. Dit geloof in ‘ieder heeft een eigen waarheid’ is afkomstig van de New Age. De New Age is een geloofsysteem dat is bedacht om mensen te vangen die de oude geloven (Hindoeïsme, Judaïsme, Boeddhisme, Christendom, en Islam) de rug hadden toegekeerd. De New Age-religie is een soort ‘the best of’ van de vijf oude religies gecombineerd met de geloofsovertuigingen van kwantummechanica. Wat deze zes religies ons proberen wijs te maken is namelijk grotendeels niet waar, en dat geldt ook voor wat de universiteiten, de media, de overheden en de gezondheidszorg ons proberen te verkopen. Dat kan ik zeggen omdat ik heel veel van deze onwaarheden heb onderzocht. Daardoor ben ik ook op het spoor gekomen van alles wat wel waar is. Al die echte waarheden heb ik vervolgens geïntegreerd tot één gestructureerd systeem waaraan ik de naam ‘Wholly Science’ heb geschreven.

 

De basis voor Wholly Science is gelegd door vele onbevoordeelde onderzoekers, zoals Lao Tzu, Pythagoras, Heraclitus, Plato, Chuang Tzu, Leonardo Fibonacci, Leonardo da Vinci en velen na hen. Wellicht heb je wel eens gehoord van de Plato’sAllegorie van de Grot’. Daarin beschrijft Plato feitelijk dat onze totale werkelijkheid uit drie ringen bestaat, althans zo interpreteer ik zijn gelijkenis. De buitenste ring is de werkelijkheid die wij met onze zintuigen waarnemen. Dat noem ik de ‘Schaduwwereld’. Deze wereld is een afspiegeling (of schaduw) van de wereld aan de andere kant van de spreekwoordelijke sluier. Aan die andere kant van de sluier komen we in de middelste ring, die ik de ‘Protowereld’ noem. Op haar beurt is de Protowereld ook weer een afspiegeling, en wel van de oorspronkelijke wereld die overeenkomt met de middelste ring. Die eerste ring in het midden noem ik de ‘Bronwereld’.

 

In Plato’s Allegorie van de Grot komt het vuur (of het licht) overeen met de Bronwereld. De objecten die het licht blokkeren behoren tot de Protowereld. En de geprojecteerde schaduwen op de grotwand stellen de Schaduwwereld voor. Wil je hier meer van weten, lees dan één van mijn boeken, waarvan de meeste vrijelijk online staan, zoals ‘Ontsnappen uit Plato’s grot; Inzicht in de gehele werkelijkheid’ (pdf).

 

Laten we nu eens kijken naar wat de ‘waarheid’ nu precies is. Wholly Science laat heel eenvoudig zien dat er drie soorten waarheden zijn. In de Schaduwwereld is er voor iedere waarneming slechts één objectieve waarheid. En iedere waarneming is op haar beurt weer gekoppeld aan een positie in de ruimte en een moment in de tijd. Verandert de waarnemingspositie of het tijdstip van de waarneming, dan kan daarmee ook die objectieve waarheid veranderen. Echter, vanuit dezelfde positie en hetzelfde tijdstip van de waarneming neemt iedereen dezelfde objectieve waarheid waar. Het gaat daarbij dan over de objectieve kenmerken van de waarheid. Dit zijn de kenmerken die we kunnen uitdrukken in kwantificeerbare grootheden. Eenvoudig gezegd kunnen we de objectieve waarheid meten (dat wil zeggen: uitdrukken in eenduidig gedefinieerde eenheden). De uitdrukking ‘meten is weten’ verwijst naar deze objectieve waarheid.

 

Het waarnemingsperspectief in de Schaduwwereld is altijd extern. In de Protowereld is het waarnemingsperspectief echter intern. We hebben het dan over de subjectieve beleving die waar is voor diegene dit het als zodanig beleeft. In de Protowereld zijn er daarom vele subjectieve waarheden. De subjectieve waarheid gaat over kwalitatieve aspecten. Of we iets bijvoorbeeld mooi of lelijk vinden is een subjectieve aangelegenheid. We kunnen daarom stellen dat ieder ‘subject’ een eigen subjectieve beleving van de waarheid heeft. Iedere subjectieve waarheid is niet alleen afhankelijk van de belever (het ‘subject’), maar ook van de tijd en de plaats van die beleving. Eenzelfde beleving op een andere locatie of op een ander moment kan daarom een volstrekt andere kwaliteit hebben.

 

In de oorspronkelijke Bronwereld in het midden van de werkelijkheid vinden we Absolute Waarheid. Deze Absolute Waarheid kunnen we ook de Universele Waarheid of de Goddelijke Waarheid noemen. Deze Waarheid staat buiten ruimte en tijd. De Absolute Waarheid is altijd en overal waar, en staat bovendien volkomen los van de waarnemer of de belever. Zoals je wellicht zult begrijpen gaat Wholly Science over deze Absolute Waarheid. Je zou dit ook de Heilige Waarheid kunnen noemen, of de Waarheid van het Geheel. Voor mij gaan de woorden ‘heel’, ‘geheel’, ‘heelheid’, ‘heel worden’, ‘healing’ en ‘heilig’ allemaal over hetzelfde. In het Nederlands vertaal ik Wholly Science dan ook wel als Heelheidswetenschap (of Wakkere Wetenschap), maar ik gebruik liever de Engelstalige woorden. Deze zijn korter en ze geven de gelijkheid van ‘heilig’ en ‘geheel’ heel treffend weer. Bovendien is Wholly Science is de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Godsdienst (of Spiritualiteit). In de naam Wholly Science verwijstHoly’ immers naar ware Godsdienst, en ‘Science’ naar zuivere Wetenschap.

 

Denk nu niet dat Wholly Science iets met religies van doen zou hebben, of dat het zelfs een religie zou zijn. Voor geloof is volstrekt geen ruimte binnen Wholly Science. Het is uitsluitend een kwestie van begrijpen. En wie echt begrijpt, die snapt dat in onze gangbare realiteit alles op z’n kop is gezet. Gezondheidzorg maakt ziek. Onderwijs maakt dom. Veiligheid creëert terreur. Belasting is diefstal. Journalistiek is propaganda. En ga zo maar door. Wil je in ons dagelijks oerwoud aan misleiding, verdraaiingen, omissies en regelrechte leugens weten wat wel waar is, dan heb je kennis van zaken nodig. Zo niet, dan ben je reddeloos verloren.

 

Ken je het verhaal uit de Bijbel over een man die zijn huis bouwde op rots terwijl zijn buurman een huis op zand bouwde? Die gelijkenis vertelt ons dat een huis gebouwd op zand zomaar in kan storten. Het huis dat op rots is gebouwd trotseert daarentegen de meest harde wind en de meest zware regens. Zo is het ook met ons begrip van de werkelijkheid. Het huis staat dus symbool voor ons begrip. Wanneer we iets honderd procent zeker weten, dan is dat als een rotsvaste ondergrond voor ons ‘huis’. Al het andere is niets anders dan los zand van vermeende waarheden.

 

Ik durf gerust te stellen dat minimaal 99,99% van alle waarheden die je op het internet kunt vinden gebouwd zijn op drijfzand. Wie op die onjuiste ‘waarheden’ doorborduurt, die begeeft zich dus op glad ijs en die gaat daarom vroeg of laat compleet nat. En wanneer wij kritisch naar ons eigen ‘huis’ durven kijken, dan ontdekken we (en niemand van ons uitgezonderd) dat deze allemaal ook op zand zijn gebouwd. We zijn namelijk al begonnen met de bouw van ons huis toen we nog heel erg jong waren. We kregen daarbij vele bouwstenen aangereikt die helemaal niet echt waar zijn. Ons huidige ‘huis’ rust er inmiddels echter compleet op. Zouden we deze onware overtuigingen weghalen, dan stort ons ‘huis’ minimaal gedeeltelijk in. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Bij de minste ‘zandverschuiving’ stort ons huis sowieso in. Laten we het daarom maar snel zelf afbreken, om daarna een huis op rots te gaan bouwen. Je houdt anders jezelf voor de gek.

 

Ik ben al een tijdje bezig met het volledig opnieuw opbouwen van mijn ‘huis’ dat deze keer is gegrondvest op keiharde rost, en ik kan je zeggen dat het heel fijn werk is. “Het edelste genot is de vreugde van echt begrijpen” heeft mijn grote voorbeeld destijds Leonardo da Vinci gezegd. Ook over dit genie mogen we blijkbaar de waarheid niet kennen, getuige het onzinboek over hem door misleider Dan Brown (1964) dat onmiddellijk een bestseller werd. Inderdaad, leugens verkopen veel beter dan de waarheid. Vrijwel alle mensen zijn namelijk domweg te lui om huis opnieuw te bouwen. Ben jij daarvoor niet te lui, dan zul je waarschijnlijk net zo blij worden van Wholly Science als ik. Kijk voor meer hierover op de meertalige website Pateo.nl.

 

Dit artikel is tevens gepubliceerd als column met reactie- en doorstuurmogelijkheid op Niburu.nl (link).

 

© 25 maart 2014 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp