Salveo4All - Goede gezondheid voor iedereen

I HEALTH

 

Recente berichten

 

Er zit wel degelijk fluor in ons kraanwater! Fluor is een levensgevaarlijk gif dat niet kan worden afgebroken door ons fysieke lichaam. Wie dagelijks twee liter kraanwater tot zich neemt (via koffie of thee), die krijgt elke dag 2,2 mg extra van dit gif binnen, en verandert daarmee het eigen lichaam vrijwillig in een gifbelt. meer

 

Vaccineren of niet vaccineren? Lees hier het uiterst genuanceerde artikel van de Werkgroep WijWordenWakker.

 

Oproep tot ondertekenen van de petitie tegen de invoering van Codex Alimentarius. De overheid is steeds meer natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding aan het verbieden. Eind 2009 zou deze zogenoemde ‘Codex Alimentarius’ in gaan. Maar als er 1 miljoen handtekeningen zijn dan wordt dit eerst bespreekbaar gemaakt. Zo’n 80% van deze handtekeningen zijn inmiddels gezet. Helpt u mee de laatste 20% aan te vullen? meer

 

Nieuw internet-radioprogramma over gezondheid start 9 augustus. Gezond & Wel, het radioprogramma over leven in balans wordt om beurten gepresenteerd door psycholoog Johan Oldenkamp en medisch research journalist Désirée Röver. Zij vullen elkaar prima aan. Houdt hij van de grote lijnen, zij gaat graag in detail. Beiden bestrijken zij een breed terrein in thema's als leven, herstel en balans: variërend van gezondheid, geestelijke en lichamelijke voeding, tot wonen, milieu, lucht, licht, water, aarde en muziek. meer

 

Artsen schenden massaal de afgelegde Eed van Hippocrates. Iedere arts heeft onder andere dit gezworen: “Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft.” Inmiddels weten alle artsen dat ieder vaccin levensgevaarlijke ‘werkzame’ delen bevat, waaraan steeds meer mensen dood gaan. De griepvaccins die de overheid in het najaar van 2009 verplicht wil gaan stellen, zullen resulteren in een genocide. Artsen die deze injecties geven zijn handlangers van bioterroristen! Zij dienen dan dodelijke middelen toe om de verborgen machthebbers te gerieven.

 

Boek toont het belang van vrije keuze. In dit bijzondere boek laat Wim Roskam de samenhang zien tussen liefde, keuzevrijheid en transformatie. meer

 

Boek over zelfgenezing integreert Oost en West. Het boek 'Zelfgenezing op doktersrecept' van Richard Hoofs maakt de verbinding tussen de Westerse medische kennis (reguliere geneeskunde) en Oosterse energetische wijsheid. Zonder zich dit te realiseren heeft hij hiermee een doe-het-zelf-boek voor de Salveologie geschreven. meer

 

Vaccins ontmaskert als bioterrorisme. De Oostenrijkse onderzoeksjournalist Jane Bürgermeister heeft bij de Amerikaanse FBI een aanklacht ingediend tegen de VN, de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en diverse hooggeplaatste officials vanwege bioterrorisme en poging tot massamoord door middel van het nog vrij te geven vaccin tegen de Mexicaanse griep. meer

 

Spierziekte door ‘bijwerking’ HPV-vaccin. Jonge meisjes ontwikkelen degeneratieve spierziekte na injectie met het HPV-vaccin. meer

 

Nederland subsidieert productie kankerverwekkende stoffen. Ad van Rooij tracht al 22 jaar lang om openheid te krijgen in deze onvoorstelbare beerput. Arseenzuur en chroomtrioxide, beiden uiterst kankerverwekkend, worden mede met miljarden euro’s van ons gezamenlijke geld geproduceerd. meer

 

Maak uw eigen gezondheidsdrank: geconcentreerde zeewater. Eén theelepel geconcentreerde zeewater per dag werkt zuiverend, ontgiftend en bevordert de elektromagnetische communicatie tussen de lichaamscellen. Het maken van deze ultieme gezondheidsdrank is zeer eenvoudig. meer

 

Hennepolie blijkt het ultieme geneesmiddel te zijn. Rick Simpson heeft de genezende kracht van tetrahydrocannabinol (THC) (her-) ontdekt. Uit alle macht is geprobeerd deze (her-) ontdekking weg te houden bij het grote publiek. Klik hier om dit onthutsende verhaal te bekijken (Engelstalige film van bijna één uur). Voor alle duidelijkheid: dit heeft helemaal niets te maken met ‘high’ worden.

 

We kunnen met gemak drie maal zo oud worden. In China leefde een man die 256 jaar oud is geworden. In zijn leven werd hij 23 maal weduwnaar. Zijn geheim: Hou een stil hart, zit als een schildpad, loop levendig als een duif en slaap als een hond. meer

 

Vaccinaties ontberen wetenschappelijk bewijs. Vaccinaties vallen ons immuunsysteem in de rug aan. Talloze baby’s zijn hierdoor gedood, en het zogenaamde shaken baby syndrome is bedacht om dit te verhullen. Kijk en huiver naar de 90 minuten durende Engelstalige documentaire waarin duidelijk wordt hoe levensgevaarlijk vaccinaties feitelijk zijn. meer

 

Boek over chemo beoogt echte therapievrijheid. Al meer dan tien jaar tracht Henk Trentelman terminale kankerpatiënten ondersteuning te bieden, met circa 1500 dossiers vol trieste problematiek als resultaat. Dit alles is nu in boekvorm beschikbaar, getiteld "Chemo? Of kan ik zélf kiezen?". meer

 

Open brief aan onze Minister-president over de vaccinatiewaanzin. Teuni Kuiper went zich tot de allerhoogste eindverantwoordelijke om dit gevaarlijke, zinloze en geldverslindende prikken een halt toe te roepen. Lees hier de gehele open brief.

 

Gratis e-boek ontmaskert onze zorg via een indianenverhaal. Teuni Kuiper vertelt in haar 276 bladzijden tellende verhaal wat er zoal achter de schermen speelt ten aanzien van onze zorg. Het verhaal laat ons via de ogen van buitenstaanders kijken naar de verschrikkelijke werkelijkheid waar we allemaal middenin zitten. meer

 

Openbaar Ministerie misbruikt wijlen Sylvia Millecam. Het Openbaar Ministerie is opnieuw bezig om de nagedachtenis van Sylvia Millecam te misbruiken en sleept nu Jomanda en twee artsen die haar hebben behandeld voor het gerecht. meer

 

Misleiding zorg aangetoond. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van Bureau Pateo toont aan dat onze zorg gebaseerd is op misleiding. meer

 

Ziekteverwekkende virussen bestaan helemaal niet! Niet alleen het vogelgriepvirus bestaat niet, ook het zogenaamde AIDS-virus HIV niet. Het echte verhaal is volledig anders. Iedere echte deskundige zal deze schokkende waarheid onmiddellijk bevestigen. meer

 

Medische feiten zijn niet te vertrouwen. Een Duitse hoogleraar toont de onwetenschappelijkheid van de gangbare medische onderzoeksmethoden aan. De bewijsvoering hiervan is namelijk volledig gebaseerd op geselecteerd ‘feiten’, die bovendien vaak dubbelzinnig zijn, en dus op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. meer

 

Laten wij ons internet afpakken? Voor eerlijke informatie over gezondheid en de bevordering daarvan zijn we nu helaas volledig aangewezen op onafhankelijke bronnen via het internet. De overheid (volledig onder controle van de verborgen machtsmisbruikers) is van plan de informatie-uitwisseling via internet flink aan banden te leggen. Het uiteindelijke doel is een volledig gecensureerd internet. Laten wij het zover komen? meer

 

Gratis e-boek beoogt de ontwikkeling van ethiek . Het boek Ethiek van leven en gezondheid reikt inzichten aan voor het kunnen gaan waarborgen van een waardig leven voor iedereen, van voor de geboorte tot na de (fysieke) dood. Klik hier om dit boek online te lezen of lokaal op te staan.

 

Campagne tegen giftige E-nummers. Op de website ikwilmeerweten.nl kunt u zien hoe u mee kunt helpen ook anderen bewust te maken van de gifstoffen in onze voeding. Beplak uw auto of deel flyers uit. Samen maken we het verschil. Doet u mee?

 

Geen arts kan iemand anders genezen. Artsen zijn gediplomeerde bestrijdingskundigen. Het enige wat ze hebben geleerd is hoe ziektesymptomen te bestrijden, bij voorkeur met farmaceutische middelen. In hun opleiding hebben ze niets geleerd over gezondheid, laat staan over genezen. meer

 

Gratis e-boek toont de dynamiek van gezondheid. Het boek Inleiding in de Salveologie leidt ons uit de contraproductieve bestrijdingskunde richting positieve gezondheidskunde. Hiermee kunnen we de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid weer terug in eigen hand nemen. Dit boek beoogt het bijeenbrengen van Oost en West, van professional en cliënt, en van regulier, complementair en alternatief! Klik hier om dit boek online te lezen of lokaal op te staan.

 

Nekslag voor de natuurgeneeskunde? De ziektezorgverzekeringen zullen vanaf 2010 alleen nog vergoedingen betalen voor behandelingen door BIG-geregistreerde therapeuten en -artsen. Tot nu toe vergoeden vele ziektezorgverzekeringen ook behandelingen door therapeuten die aangesloten zijn bij erkende beroepsverenigingen zonder BIG-geregistreerd te zijn. De banken zijn hiervan al op de hoogte en eisen nu hypotheken op die verstrekt zijn aan natuurgeneeskundige centra. De banken voeren hierbij aan dat ze voorzien dat de inkomsten vanaf 2010 zullen opdrogen. Dit brengt een aantal natuurgeneeskundige centra in acute moeilijkheden. meer

 

Gratis e-boek toont faillissement gezondheidszorg. Het boek Aanklacht tegen de overheid toont de ware aard van onze volksgezondheidszorg. In deze zorg draait alles namelijk om ziekte en niets om het bevorderen van gezondheid. Onze volksziektezorg is uitsluitend bedoeld om ziekteverschijnselen te onderdrukken. De reguliere 'geneeskunde', waarop deze zorg is gebouwd, wordt in dit boek ontmaskerd als een op negatief vijanddenken gebaseerde wetenschap bedoeld om ziektesymptomen met zinloos geweld te onderdrukken middels lichaamsvreemde, farmaceutisch gefabriceerde middelen. meer

 

Inenting met HPV-vaccin is pure waanzin. Wij worden voorgelogen dat de gratis inentingen tegen het zogeheten humaan papillomavirus (HPV) baarmoederhalskanker kan voorkomen. Dit hele verhaal is van begin tot eind gelogen. Als het aan de overheid ligt krijgen alle meisjes tussen de 13 en 16 jaar in Nederland deze volkomen onnodige gifprik. Meiden, doe dit niet! meer

 

Suiker is de lekkerste gifstof. Geraffineerde suiker richt grote schade aan in ons energetisch systeem. Iedereen die weer wil blaken van gezondheid laat per direct alles staan waarin suiker is verwerkt. Wie besluit dit te doen, komt tot de onthutsende ontdekking dat suiker aan vrijwel alle voedingsproducten is toegevoegd. meer

 

Rauw voedsel doet wonderen. Zogeheten ‘ongeneeslijke’ diabetici zijn na het eten van 30 dagen van uitsluitend rauw voedsel weer gezond. Ook kankercellen verdwijnen erdoor als sneeuw voor de zon. meer.

 

Volksgezondheidszorg gaat alleen over ziekte. Uit onafhankelijk onderzoek is komen vast te staan dat de Nederlandse volksgezondheidszorg verre van compleet is, niet onafhankelijk is en geen keuzevrijheid kent. Deze zorg wordt ook nog eens volledig gedomineerd door de farmacie. meer

 

Nederlandse overheid aangeklaagd voor schenden mensenrechten. Op maar liefst 33 afzonderlijke punten aangaande gezondheid is onze overheid aangeklaagd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. meer

 

Bejaardentehuizen ondergedompeld in onplezierige geur. Wat ook wordt geprobeerd, niets helpt. Waar komt deze allesdoordringende geur nu toch vandaan? En waarom ruiken al die tehuizen toch precies hetzelfde? meer

 

Ouderdom komt natuurlijk niet met gebreken! Met zuivere kennis van de menselijke gezondheid kan ieder mens tot aan het heengaan kerngezond blijven. Wat ‘ongeneeslijk ziek’ wordt genoemd zegt alles over huidige mensonterende misstanden in de zorg. meer

 

 

Algemeen

 

Salveo is Latijn voor 'in goede gezondheid verkeren'. Dit is wat we eigenlijk allemaal zouden moeten kunnen. Goede gezondheid voor iedereen: Salveo4All !

 

Ieder mens op deze prachtige levende planeet Aarde heeft er recht op om in volle gezondheid te mogen leven, van begin tot eind. Helaas is dat voor steeds meer mensen momenteel bepaald niet het geval.

 

Iedere mens is zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. En dus niemand anders! Toch hebben veel mensen hun (lichamelijke) gezondheid in handen laten leggen van artsen of therapeuten. Dat had nooit mogen gebeuren! En ook hebben sommige mensen hun geestelijke gezondheid in handen laten leggen van geestelijken (dienaren van welke religie dan ook). Ook dat had nooit mogen gebeuren! We mogen overal advies, hulp en ondersteuning vragen, maar de verantwoordelijkheid voor onze eigen, integrale gezondheid mogen we nooit meer uit handen geven. Alleen wij dragen zelf deze verantwoordelijkheid voor onze algehele gezondheid.

 

Achter de schermen wordt momenteel druk gewerkt aan een zuivere wetenschap van leven in volle gezondheid. Deze wetenschap stelt iedere professional in staat om eindelijk echt te begrijpen hoe het nu allemaal precies werkt aangaande menselijke gezondheid en leven. Meer informatie over deze zuivere wetenschap is te vinden op Salveologie.nl.

 

Deze website is nog in ontwikkeling. Binnenkort kunt u hier alle informatie vinden die u nodig heeft om uw gezondheid weer in eigen hand te nemen. Neem tot die tijd alleen besluiten aangaande uw gezondheid die u zelf volkomen begrijpt en juist vindt. Ga zelf (via het internet) op onderzoek naar de oorzaken van uw eventuele gezondheidsklachten door eens goed te kijken naar uw dagelijkse patronen:

·        uw voedingspatronen

·        uw gedachtenpatronen

·        uw gevoelspatronen

·        uw bewegingspatronen

 

Ziek worden heeft een bedoeling om daaruit iets op te lossen en om daaruit iets te leren. Laten we dat niet vergeten. We zijn hier op Aarde om te mogen leren!

 

Salveo is een gedeponeerd woordmerk van Pateo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven door Marlenne:

 

Op een mooie zonnige dag reden we door het groene landschap van Noord-Holland, op weg naar de schrijver van het boek 'Zelfgenezing op doktersrecept'. Op de voorkant staat een zeer aansprekende foto van zijn vrouw in het water en ze wordt door een dolfijn aangeraakt op haar voorhoofd. En ik dacht: "Zo'n bijzondere ontmoeting zou ik ook wel willen ervaren!"

 

De ontmoeting met de schrijver en zijn vrouw Sarah was zeer hartelijk en verwelkomend. Met gebak, koffie en een mooi uitzicht over de weidse natuur raakten we in gesprek over het boek, dat een verbinding wil maken tussen de Westerse medische kennis (reguliere geneeskunde) en Oosterse energetische wijsheid. Richard Hoofs is praktiserend huisarts en arts-acupuncturist. Hij raakte geïnspireerd door de diepe wijsheid en rijkdom van de Oosterse esoterie, de ervaringen die hij opdeed tijdens het reizen door India en door de diverse opleiding zoals Antroposofie en Acupunctuur. Een holistische mensvisie was ontstaan.

 

Het is een boek dat met bezieling door Richard Hoofs is geschreven, een boek dat een praktische leidraad wil zijn bij bewustwording en Heelwording. Al eerder schreef hij het boek 'Dokter, is het ADHD?' (2001) en nu hij is bezig met het schrijven van een nieuw boek.

 

Er zijn een aantal kernwoorden die steeds weer terugkeren bij het lezen. Zij vormen de basis van de boodschap in het boek namelijk Liefde, Eenheid, Samen, Balans, het Zelf, Zelfherstellend, Zelfgenezing, bezieling, heling, Heel zijn, verbinden, groei en innerlijke bewustwording. Daarbij komt ook het wetenschappelijke aspect aan bod. Er is een nieuwe intentie. Er is een omslag aan het ontstaan van het hoofd naar het Hart, een ontwikkeling ingezet door de behoefte aan positieve antwoorden. Een zoektocht naar innerlijk houvast als antwoord op de veranderingen waar we nu mee te maken hebben gekregen.

 

Het centrale thema is de zoektocht naar Eenheid via de Liefde, via het Hart. We hebben als mens met zoveel negatieve zaken op aarde te maken dat het bijna normaal lijkt te zijn. Maar ziekte, onrust, armoede, oorlog, eenzaamheid, bedrog, ego en macht zijn niet zo 'normaal'. Onze oorsprong ligt in de universele Liefde. We zijn ons aan het bewust worden dat wij en onze kinderen recht hebben op vrijheid, respect, vertrouwen, liefde en....gezondheid. We kunnen onze persoonlijke innerlijke ontwikkeling stimuleren door positieve, zuivere en opbouwende informatie te lezen.

 

Dit boek 'Zelfgenezing op doktersrecept' helpt hierbij je ZELF als heelmeester te vinden en weer heel te worden. Het is een gids om te leren het leven ten volle te ervaren en alles eruit te halen wat er in zit. Genezing kan plaatsvinden door het herstellen van deze balans, niet alleen door praktische behandeling, maar ook door bewustwording van de diepere betekenis van de klacht. Ons lichaam kan ziek worden door een verstoord evenwicht bijvoorbeeld door onverwerkte emoties en gevoelens die vast blijven zitten en energie blokkeren. De mens is niet alleen een lichaam dat faalt als een machine bij ziekte. Een klacht kun je zien als richtingaanwijzer voor de ziel. Ziekte is een signaal van ons Zelf. De weg naar genezing vindt plaats door weer te luisteren / te kijken naar de signalen van het wijze lichaam. De interne balans kan dan weer hersteld worden als de betekenis van de klacht erkend wordt.

 

In het boek staan vele praktische oefeningen die merkbare positieve verandering bieden. Alles is energie. De vraag is of de energie goed doorstroomt. De verschillende gebieden van bewustzijn in onszelf worden weergegeven in zeven verschillende energiecentra of chakra's. Als een regenboog heeft elke chakra een eigen kleur. En bijvoorbeeld de kleur groen kan ook weer de werking van het Hartchakra versterken. Naast deze zeven hoofdchakra's bestaan er ook een aantal nevenchakra's in ons systeem zoals de handchakra's die zijn verbonden met het Hart.

 

Een onderdeel van het boek is het thema 'Yantra's. Een Yantra heeft een energetische vorm en wordt geschilderd volgens vaste patronen en verhoudingen. Het is een oeroude meditatieve schildertechniek, gebaseerd op de leer van verbondenheid. Yantra- schilderen bundelt de aandacht en helpt om bij de essentie van een specifieke energie te komen. Elke Yantra hoort bij een chakra. Het schilderen van een Yantra heeft een positief en helend effect op het desbetreffende chakra. De yantra-energie brengt beweging vanbinnen uit. Het is belangrijk in te zien dat het lichaam en de geest als één geheel functioneren en invloed op elkaar hebben.Als angst of groot verdriet optreedt kunnen mensen het contact met zichzelf verliezen. Dus ook met het eigen lichaam. Luisteren naar ons hart en lichaam brengt ons weer terug naar vertrouwen. Het leven is een boeiend leerproces en we zoeken balans in ons Zelf. We hebben recht op Zekerheid, Vertrouwen, Eigenwaarde, Liefde, Vrijheid, Zelfacceptatie, en Zelfbewustzijn. Als op deze hoofdgebieden heling plaatsvindt, komen we in balans. Dit praktische boek wil een hulp en richtingaanwijzer zijn bij het (terug-)vinden van de lichamelijke en geestelijke balans en bevat tal van waar gebeurde verhalen, voorbeelden en concrete oefeningen.

 

Na het boeiende en informerende gesprek namen we afscheid. We reden terug met een ontspannen en rijk gevoel. We gingen heen met vragen en kwamen terug met genoeg stof tot praten en info om op te schrijven. De schrijver en zijn vrouw stralen uit waar ze over schrijven: Balans. En dat is voelbaar.

 

U kunt naast het lezen van het boek ook terecht bij Richard en / of Sarah op de Medische Praktijk 'Mon Desir', een praktijk voor holistische geneeskunde. Een holistische geneeswijze gaat uit van een synthese van regulier en alternatief. Om het evenwicht te herstellen maken zij naast de reguliere Westerse geneeskunde dan ook gebruik van Oosterse geneeswijzen zoals onder andere acupunctuur, yoga en meditatie. De praktijk is gevestigd in een oude stolpboerderij op een rustige plaats aan de kust. Een stolpboerderij wordt ook wel een 'Hollandse Piramide' genoemd.

 

Op het aanstaande Niburu Event in Azotod de Meern (zondag 5 juli) zal om 20.00 uur het boek 'Zelfgenezing op doktersrecept' verder besproken worden. Informatie is over dit boek is ook te vinden op de website Medische Praktijk Mon Desir.nl

 

'Zelfgenezing op doktersrecept'

Richard Hoofs

Uitgeverij Schors te Amsterdam

ISBN 978-90-6378-787-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland subsidieert productie kankerverwekkende stoffen

Voor deze algehele vergiftiging van 16,5 miljoen Nederlanders en vanuit Nederland van de gehele bevolking op Aarde met de uiterst kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) heeft onze Nederlandse regering (PvdA/CDA) miljarden euro’s subsidie over. Lees hieronder de e-mail van Ad van Rooij hierover aan de heer Thijs Berman, Europees parlementariër voor de PvdA:

 

 

Geachte heer Berman,

 

U bent huidig lijsttrekker van de PvdA voor de Europese Verkiezingen 2009. Ik kan echter een paar dingen niet volgen, waarover ik (als betaald lid van De Groenen met als voorzitter oud SP’er Paul Freriks, lees: http://www.sdnl.nl/micha-kuiper-geld.htm ) de volgende vragen heb.

 

De vragen d.d. 8 september 1998 van Eerste Kamerlid M. Bierman aan PvdA-minister J. Pronk van VROM zijn nooit beantwoord. Wat daar het gevolg van is kunt u lezen in het Echte Nieuws (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2009-05-27.php en http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-23.php ).

Fractiemedewerker Jan van de Meer is nu milieuwethouder van Nijmegen voor GroenLinks, waar houtimpregneerbedrijf Hickson Garantor Nederland zat/zit? die ook het valselijk geëtiketteerde Superwolmanzout-CO al die jaren aan mijn buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle BV heeft geleverd.   

Lees: http://www2.nijmegen.nl/gemeente/burgemeester__wethouders/College/Samenstellingcollege/wethoudervandermeer/_rp_center1_elementId/1_217935

 

Vraag 1:

Heeft voormalig PvdA minister J. Pronk van VROM de vragen hierover ooit beantwoord?

 

Vraag 2:

Waarom handelt deze Milieuwethouder Jan van der Meer van GroenLinks in de gemeente Nijmegen niet overeenkomstig de door hem ingebrachte vragen van Eerste Kamerlid M. Bierman van De Groenen?

 

Vraag 3:

Waarom wordt Hickson Garantor Nederland BV (thans: Arch Timber Protection BV) niet strafrechtelijk vervolgd voor deze feitelijk bewezen valse etikettering?

Hickson Garantor Nederland BV zet namelijk op zijn veiligheidsinformatieblad dat Superwolmanzout-CO zo’n 304 g/l arseenpentoxide bevat terwijl onderzoek uitgevoerd door de keuringsdienst van waren uit Groningen heeft uitgewezen dat het 374 g/l arseenzuur bevat         

(lees: http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-23-Pleitnota-productie-03.pdf )?

 

Vraag 4:

Waarom mag Hickson Garantor Nederland BV (thans: Arch Timber Protection BV) daarmee al die jaren en nog steeds van alle Eerste en Tweede Kamerleden (lees: http://www.pj-design.nl/ekc/ekc-politiek.htm ) de volgende rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening overtreden (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-23-Pleitnota-productie-02.pdf ). Zie ook je eerdere 2Vandaaguitzending daarover (zie: http://www.pj-design.nl/video/wolmanzouten-2.wmv ) en waarom blijft Marijke Vos van GroenLinks daarover de 16,5 miljoen Nederlanders onjuist voorlichten?  

 

Vraag 5:

Bijgevoegd vindt u het besluit d.d. 6 april 1992 van PvdA staatssecretaris Hans Simons van WVC (thans: VWS). Daarin heeft Hans Simons (PvdA) letterlijk het volgende besluit genomen (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-23-Pleitnota-productie-04.pdf )

 

In het gestelde onder par. IV.I wordt achter “werkzame stof(fen):” in plaats van “arseenzuur, chroomtrioxide en koper(I)oxide”gelezen: “arseenpentoxide, chroomtrioxide en koper (I)oxide” en wordt achter “gehalte(n):” in plaats van “resp. 374g/l, 532g/l en 188 g/l” gelezen: “resp. 304 g/l, 532 g/l  en 188g/l “.

 

Daarmee heeft de PvdA (Hans Simons) Hickson Garantor Nederland BV (thans: Arch Timber Protection BV) wettelijk verplicht tot het opstellen van een vals veiligheidsinformatieblad voor Superwolmanzout-CO en valse etikettering van de vaten met Superwolmanzout-CO om daarmee deze B.V. als wel de Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode en Foreco te Dalfsen (lees: http://www.sdnl.nl/milieu-7.htm) als dekmantelbedrijf te kunnen gebruiken om in strijd met opgelegde Europese Verordening (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-23-Pleitnota-productie-02.pdf ) met grote winsten en veel overheidssubsidie hoog problematisch gevaarlijk afval van Shell te kunnen dumpen via de Nederlandse houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oederode en Foreco Dalfsen B.V. te Dalfsen, Hickson Garantor B.V. te Nijmegen en Hickson Garantor B.V. te Amsterdam. De feitelijke onderbouwing vindt u in de brief d.d. 10 augustus 1998 van voormalig Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan PvdA minister drs. J. Pronk van VROM. Naar aanleiding daarvan heb ik aan u de volgende vragen:

-    Wilt u mij een kopie laten toekomen van het antwoord van voormalig PvdA minister J. Pronk van VROM op deze brief d.d. 10 augustus 1998 van voormalig Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks?

-    Bent u het met mij eens dat Hans Simons, als wel de directeuren van de dekmantelbedrijven Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oederode en Foreco Dalfsen B.V. te Dalfsen, Hickson Garantor B.V. te Nijmegen en Hickson Garantor B.V. te Amsterdam daarvoor eeuwig achter de tralies moeten, daar dit miljoenen kankerdoden tot gevolg zal hebben?

Daarmee hebben bovengenoemde dekmantelbedrijven en Shell (die miljarden euro’s hebben verdiend aan het op deze wijze dumpen van hun levensgevaarlijk afval) een dictatoriale macht over de Nederlandse politieke partij PvdA en daarmee ook over voormalig Minister-President Wim Kok (huidig hoge commissaris bij Shell) gekregen.

 

Vraag 6:

De broers R. Leegwater en H. Leegwater en D.W.C. Mouwen werken (werkten) voor deze dekmantelbedrijven Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oederode en Foreco Dalfsen B.V. te Dalfsen, Hickson Garantor B.V. te Nijmegen en Hickson Garantor B.V. te Amsterdam en laten met behulp van valse etikettering vanuit Engeland zelfs levensgevaarlijk afval naar Nederland komen. Houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export BV (lees: http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm ) heeft daarvan op 28 maart 1994 strafaangifte gedaan bij de officier van Justitie mr. A.M. Fransen te Amsterdam. Betreffende strafaangifte vindt u bijgevoegd (lees: http://www.sdnl.nl/tissen-6.htm) Tot op de dag van vandaag (na maar liefst 15 jaar) weigeren de officier van Justitie mr. A.M. Fransen en zijn opvolgers hiernaar een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Zoals u in deze strafaangifte kunt lezen heeft R. Leegwater voor het plegen van deze misdrijven FL 200.000,- subsidie gekregen en heeft dekmantelbedrijf Foreco te Dalfsen daarvoor FL 800.000,- subsidie gekregen van voormalig PvdA minister Hans Alders van VROM (lees: http://www.sdnl.nl/tissen-6.htm) Naar aanleiding daarvan heb ik aan Thijs Berman de volgende vragen:

-    Bent u het met mij eens dat R. Leegwater deze  FL.200.000,- met wettelijke rente moet terugbetalen aan de Nederlandse Staat?

-    Bent u het met mij eens dat Foreco te Dalfsen deze  FL.800.000,- met wettelijke rente moet terugbetalen aan de Nederlandse Staat?

-    Bent u het met mij eens dat de officier van Justitie naar deze gedane strafaangifte van houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. (lees: http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm ) hiernaar alsnog een strafrechtelijk onderzoek moet verrichten?

-    Bent u het met mij eens dat gezien deze feiten (lees: http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php )(luister en kijk: http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm) hiernaar vanwege het internationale karakter een parlementaire enquête op Europees niveau moet komen?     

 

Vraag 7:

Bovengenoemd dekmantelbedrijf Foreco te Dalfsen heeft van huidig PvdA minister J.M. Cramer van VROM (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php) op 15 mei 2009 de grote prijs (EEP Award) gewonnen voor nieuwe techniek houtverduurzaming (lees: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=40117 ) De EEP Award is een Europese prijs voor innovatieve milieutechnologie. Het ondersteunt bedrijven die innovatieve milieutechnieken ontwikkelen en geeft hen een Europees platform om hun uitvindingen wereldkundig te maken. De EEP-Award is een initiatief van Europese milieuvakbladen verenigd in de European Environmental Press (EEP). Foreco mag om die reden dit najaar Nederland vertegenwoordigen tijdens Europese prijsronde. Naar aanleiding daarvan heb ik aan Thijs Berman de volgende vragen:

-    Bent u het met mij eens dat Foreco te Dalfsen op grond van bovengenoemde feiten onmiddellijk afstand moet doen van deze op 15 mei 2009 verkregen EEP-Award?

-    Bent u het met mij eens dat PvdA minister J.M. Cramer van VROM (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php) op grond hiervan direct dient op te stappen als minister van VROM?

 

Vraag 8:

Omdat Ad van Rooij (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php en http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html en http://www.ineveen.nl/iv16.htm ) tegen deze algehele vergiftiging van Europa vanuit Nederland met tientallen miljoenen kilogrammen uiterst kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide via ondermeer de dekmantelbedrijven Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oederode en Foreco Dalfsen B.V. te Dalfsen, Hickson Garantor B.V. te Nijmegen en Hickson Garantor B.V. te Amsterdam al meer dan 22 jaar lang procedeert (lees: http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/ ) is op 26 april 2009 weer een poging tot doodslag op Ad van Rooij gepleegd door Robert van de Biggelaar waarvan aangifte is gedaan bij de politie in Schijndel. Echter de politie in Schijndel weigert deze strafaangifte tegen Robert van de Biggelaar al meer dan 33 dagen lang door te sturen aan de officier van justitie in Den Bosch. Al 22 jaar lang krijgen Ad en Annelies van Rooij te maken met de ene naar de andere dwangsom en beslaglegging op hun eigendommen en op die van hun Camping en Pensionstal Dommeldal (lees: http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm ). Recent nog een meest corrupte dwangsom van € 10.000,- die Camping en Pensionstal Dommeldal (www.dommeldal.eu) aan minister J.M. Cramer van VROM (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php) moet betalen. Dit alles in een poging mij dood te hebben en/of al mijn geld en eigendommen af te nemen omdat een eerdere poging om mij 100% geestesziek verklaard te krijgen (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php ) is mislukt. Naar aanleiding daarvan heb ik aan Thijs Berman de volgende vragen:

-    Bent u het met mij eens dat deze al maar liefst 22 jaar lang voortdurende terreur op Ad en Annelies van Rooij onmiddellijk moet stoppen?

-    Bent u het met mij eens dat de politie in Schijndel mijn strafaangifte tegen Robert van den Biggelaar onmiddellijk ter onderzoek moet doorsturen aan de officier van Justitie in Den Bosch?

-    Bent u het met mij eens dat de dekmantelbedrijven Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oederode en Foreco Dalfsen B.V. te Dalfsen, Hickson Garantor B.V. te Nijmegen en Hickson Garantor B.V. te Amsterdam op grond van bovengenoemde feiten onmiddellijk moeten worden gesloten?

-    Bent u het met mij eens dat PvdA minister J.M. Cramer van VROM (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-03.php ) op grond van bovengenoemde feiten direct dient op te stappen als minister van VROM?

-    Bent u het met mij eens dat gezien deze feiten (lees: http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php )(luister en kijk: http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm) hiernaar vanwege het internationale karakter een parlementaire enquête op Europees niveau moet komen?    

 

Vraag 9:

Bijgevoegd vindt u een kopie van de op 10 februari 2004 door Erik Meijer 5-tal gestelde vragen aan de Europese Commissie en het 5-tal antwoorden daarop van mevrouw Wallstrom namens de Europese Commissie. Ik wil u vragen om deze vragen en antwoorden goed te lezen.

Als antwoord op “vraag 1” heeft mevrouw Wallstrom letterlijk het volgende geantwoord:

De commissie is inderdaad bekend met het bedoelde ongeval. De door “Andinet” vervoerde vaten bevatten volgens de informatie die door de producent en de expediteur verstrekt werden, met name via het veiligheidsinformatieblad onmiskenbaar een mengsel van diarseenpentoxide, chroomtrioxide en koperoxide (die eveneens de componenten zijn van CCA). Arseenzuur werd niet vervoerd.

Hiermee heeft mevrouw Wallstrom namens de Europese Commissie valsheid in geschrifte gepleegd, waaruit (op termijn) miljoenen kankerdoden kunnen ontstaan. Voor de feitelijke bewijzen daarvoor lees de tekst met deeplinks onder “vraag 4” en “vraag 5”. Bent u (Thijs Berman) als lijsttrekker van de PvdA bereid om deze 10-vragen voor te leggen aan de Europese Commissie, nadat u voor de PvdA bent gekozen?

Vraag 10:

Ons oppervlaktewater en daarmee ook ons drinkwater zijn ernstig vergiftigd met het uiterst kankerverwekkende arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Onze landelijke overheid verzwijgt dat al vanaf 1998 door niet te meten op deze stoffen (lees: http://www.sdnl.nl/pronk-3.htm). Waarom heeft voormalig minister van VROM deze brief d.d. 1 oktober 1998 van Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland nog nooit beantwoord?

Omdat u (Thijs Berman) daarmee vele duizenden mensen kunt redden van een op komst zijnde kankerdood wil ik u vragen om bovengenoemd 10-tal vragen per kerende e-mail te beantwoorden

 

In afwachting van uw kerend antwoord, verblijven wij.

 

Met vriendelijke groeten,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)

Maak uw eigen ultieme gezondheidsdrank

Zuiver geconcentreerde zeewater wordt ook wel Sole genoemd, een term verwijst naar vloeibaar zonlicht. Het is vrij makkelijk om zelf Sole te maken. Allereerst is hiervoor echt zeezout nodig. Grijs, vochtig, ongeraffineerd, ongewassen en ongedroogd zeezout uit Guérande (Bretagne, Frankrijk), waarin alle mineralen en spoorelementen nog intact zijn, koopt u bij Pascal Pichon van Breizh Import in Zwolle. Pascal noemt dit 'gros sel marin' (grof zeezout), maar het heet ook 'sel gris' (grijs zout) of 'Keltisch zeezout'.

U vult een glazen pot of fles voor 1/3e met dit zout en vult de pot of fles daarna af met 2/3e water, het liefst regenwater, zodat het mannelijke regenwater dat hongerig is naar mineralen vermengd wordt met het vrouwelijke zeezout dat afkomstig is uit 'la mère' (de moeder) en waarin levenscheppende zonne- en waterenergie verenigd zitten. U zult merken dan merken dat er nog enkele zoutkorreltjes op de bodem blijven die niet meer oplossen. De oplossing is zo dus verzadigd en kan geen zout meer opnemen.

U heeft nu uw eigen geconcentreerde zeewater, Sole, waarvan u een theelepeltje per dag oplost in een glas water (250 cl.) en dat opdrinkt. Twee van dergelijke glazen per dag mag ook, bijvoorbeeld 's ochtends op de nuchtere maag en 's avonds voor het slapen gaan. Het werkt zuiverend, ontgiftend en bevordert de elektromagnetische communicatie tussen de lichaamscellen. Ook kan het helpen bij het openen van het Derde Oog, waarmee een innerlijke spirituele (r)evolutie teweeg wordt gebracht.

Met grote dank aan Mike Donkers

Openbaar Ministerie misbruikt wijlen Sylvia Millecam

Het Openbaar Ministerie is opnieuw bezig om de nagedachtenis van Sylvia Millecam te misbruiken en sleept nu Jomanda en twee artsen die haar hebben behandeld voor het gerecht. Daarop schreef de familie van Sylvia Millecam in een open brief aan Bea, Balkellende en Klink dat de actrice destijds in verband met haar borstkanker bewust heeft gekozen om de niet-reguliere route in te slaan. (NRC 9 mei 2009, p.3).

Maar net zoals op alle wetenschappelijk onderbouwde brieven door Teunie Kuiper aan Coutinho, Klink en Conyn over de misvattingen rond Cervarix, en de negatieve effecten en diverse giftige inhoudsstoffen van dit HPV-vaccin, zal ook op deze open brief ooit enig blijk van ontvangst komen, laat staan een serieuze, respectvolle en/of inhoudelijke reactie.

Sylvia Millecam besloot destijds bij haar volle verstand hoe zij met haar eigen lichaam wilde omgaan. Die keuze, mede ingegeven door de reguliere verschrikkingen die zij binnen haar familie had ervaren, betekende voor haar het algeheel vermijden van de gangbare behandelingen met lichaamsvijandige koolteerderivaten (‘medicijnen’) en celdodende bestralingen.

Niet toevallig wordt precies deze vrije keuze wordt vandaag de dag steeds verder dichtgetimmerd met behulp van de zorgverzekeringen, en van malafide constructies als het DBC (diagnose-behandelplan) en het EPD (elektronisch patiënten dossier).

Interessant is overigens dat alle andere Nederlandse actrices die in de afgelopen jaren

overleden aan borstkanker, maar daarvoor de politiek correcte reguliere route bewandelden, NIET gemiddeld iedere twee jaar figuurlijk hun graf worden uitgetrokken.

Het Millecam-circus van het Openbaar Ministerie heeft maar één doel: het bang maken van artsen (en burgers) zodat zij niet uit de pas gaan lopen. Dit gewenste 'in de pas lopen' leidt echter naar de dood en het verderf door de iatrogene schade van de Westerse patentgeneeskunde.

Nauwelijks hebben we de manipulaties met de HPV-vaccins achter de rug, of op verschillende plaatsen duikt een 'Mexicaanse' vogel/varkens/Aziatische 'griep' op. Deze in de evolutie ondenkbare combinatie is een op bevolkingsvernietiging gericht laboratoriumkonterfeitsel, bestaande uit H5N1 (vogelgriep),

Alleen het door Jeffrey Taubenberger van het Army Pathology Institute in Fort Detrick in de permafrost opgegraven, ontlede, en daarna kunstmatig nagebouwde genoom van de 1918 Spaanse griep (niet Spaans en geen griep, maar een gevolg van een zeer vervuild tyfusvaccin dat de Amerikaanse troepen kregen ingespoten voordat zij afreisden naar WO-I) en enkele griepstammen maken die de besmetting van mens tot mens mogelijk. En samen met extra genetische wijzigingen zorgt dit ervoor dat deze ziekteverwekker niet alleen aangrijpt op ademhalingswegen en longen, maar op ALLE organen. Volgens informatie vanuit onder meer Alexander Jones (ex NIH-onderzoeker), Bill Deagle (arts, toxicoloog, immunoloog, geneticus), Rebecca Carley (arts, vaccinatiedeskundige) en True Ott (onderzoeker en natuurgeneeskundige) zullen de griepvaccins die ook de Nederlandse overheid nu wil aanschaffen, deze 'Mexicaanse' laboratorium-griepconcoctie alleen maar voorzien van meer genetische informatie (en dus variatie), terwijl Tamiflu de virussen uitnodigt tot mutaties, en de gebruiker kan aanzetten tot psychose en zelfmoord (zoals al is gebeurd in Japan).

Mensen moeten ervan bewust worden gemaakt dat zij ieder vaccin moeten vermijden, omdat dit de verspreidingsweg van de besmettingen is. En dat de beste manier om zichzelf te kunnen beschermen, colloïdaal zilver is. Dit laatste oraal toegediend, en daarnaast het liefst ook via verneveling in de longen.

Of deze Mexico-hetze de grote griepgolf zal zijn, of slechts een opmaat naar meer virulente varianten, moet nog blijken. Naar alle bronnen krachtig benadrukken, hebben de vaccins een werking om met vaccin nr. 1 het lichaam ontvankelijk te maken, terwijl vaccin nr. 2 de ziekte in alle hevigheid zal doen losbarsten.

De enige manier om iets aan de huidige situatie te veranderen is niet dat wij als burgers proberen om het gedachtegoed en de handelingen van onze machthebbers te veranderen, maar om in onszelf een EVOLUTIE VAN BEWUSTZIJN teweeg te brengen.

Ten eerste kunnen we een ander nooit veranderen, alleen onszelf. En ten tweede geldt hier simpelweg de macht van het getal -- safety in numbers! En dat is precies wat de -- niet meer zo verborgen -- machtselite vreest. Immers: wanneer wij met z'n allen met de hakken in het zand gaan, kunnen de Bea's, Balkellendes en Klinken op hun kop gaan staan, maar gaan hun plannen domweg niet door.

Met onwillige honden is het slecht hazen vangen!

Citaat uit het 'spoorboekje' van de machtselite, de Protocols of the Learned Elders of Zion:

“Wanneer zij er ooit achter komen dat ze ons samen wel aankunnen en actie ondernemen, dan zijn wij verloren. Ze mogen nooit te weten komen wat wij hebben gedaan, want als dit gebeurt, zullen wij geen plek meer kunnen vinden om te vluchten, want het zal gemakkelijk zijn ons te herkennen wanneer het doek is gevallen. Onze actie zal hebben geopenbaard wie wij zijn, ze zullen ons dan kunnen opjagen, want niemand zal ons nog onderdak bieden.”

Voor de rest van dit citaat en meer klik hier.

Een gewaarschuwd mens, telt voor twee. En een wakker mens voor …

Met dank aan Désirée Röver, Medisch Research Journaliste en Schrijfster van het boek “Baarmoederhalskanker (HPV vaccin)”

Naschrift:

Van iemand uit de directe omgeving van wijlen Sylvia Millecam komt het bericht dat de oorzaak van haar ziekte lag in lekkende borstimplantaten. Als dat inderdaad klopt is het des te meer bizar dat de overheid zo gebeten is op het vervolgen van de alternatieve artsen. Indien u wilt kunnen wij u in contact brengen met de bron van dit bericht.

(powered bij Pateo.nl)

Misleiding zorg aangetoond. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van Bureau Pateo toont aan dat onze zorg gebaseerd is op misleiding. Dr. Johan Oldenkamp van dit bureau heeft deze onthulling ook opgeschreven in meerdere boeken, om deze zo bij een groot publiek kenbaar te maken. De boeken worden via Pateo.nl eveneens als gratis e-boeken beschikbaar gesteld.

Geen arts kan vertellen van gezondheid is. Artsen zijn opgeleid om ziektesymptomen te onderdrukken met farmaceutische middelen. Studenten noemen hun studie dan ook ‘medicijnen’. Genezen betekent dat de oorzaken van ziekte worden weggenomen, en dat is nu net wat niet wordt geleerd. Onze ‘gezondheidszorg’ is dus een farmaceutische ziektezorg. En onze ‘geneeskunde’ is niets anders dan ziektesymptoombestrijdingskunde.

Onze contraproductieve ziektezorg is gebaseerd op het werk van Louis Pasteur. Pasteur beweerde dat ziekte van buiten komt. We weten nu dat ziekte juist van binnenuit komt. Vaccinaties hebben daarom dan ook nooit enige zin en beschadigen onze gezondheid in ernstige mate. En de zogenaamde ziekteverwekkende virussen bestaan helemaal niet.

Om de ruim anderhalve eeuw aan dwaling, misleiding en oplichting door ‘geneeskundigen’ te verhullen zijn onwetenschappelijke onderzoeksmethoden gehanteerd gebaseerd op willekeur, dubbelzinnigheid en manipulatie. Onze zorg is wetenschappelijk, sociaal en financieel volledig failliet. Maar de boeken van Oldenkamp gaan verder, want ze schetsen ook een perspectief voor zuivere bevordering van gezondheid.

Willen we met elkaar voor steeds meer geld steeds zieker worden? Of willen we voor steeds minder geld steeds gezonder worden? Blijven we de farmacie sponsoren, of gaan we nu eindelijk eens echt werk maken van onze eigen gezondheid?

(powered bij Pateo.nl)

Iedereen die beweert een ander te kunnen genezen, die liegt. Het enige wat kan genezen is de Natuur. Iemand die ziek is, die kan dit natuurlijk genezingsproces tegenwerken of meehelpen. Ziekteverschijnselen zijn altijd bedoeld om ons te confronteren met ongezonde patronen (in onze eetgewoonten, leefstijlen, gedachten, gevoelens of waarnemingen). Zolang wij de symptomen blijven onderdrukken, dwingen wij de Natuur ons duidelijkere boodschappen te sturen, tot en met de boodschap van dood.

Onze volksziektezorg gaat keihard tegen de Natuur in. De farmacie wordt steeds rijker, en iedereen die hun belangen dient (waaronder de artsen), die mogen daar van meeprofiteren. Wij betalen met elkaar niet alleen de rekening van steeds meer euro’s, maar ook krijgen de we rekening gepresenteerd van steeds meer ziekte en sterfgevallen.

Onze volksziektezorg is doodziek. De oorzaak is het vijanddenken, waarmee de oorlog wordt verklaard aan ziektes en zogenaamde ziekteverwekkers.

Laten we onmiddellijk stoppen met al dit zinloze geweld. Wij kunnen onze zorg alleen weer gezond maken door voortaan te leren luisteren naar de Natuur.

Nekslag voor de natuurgeneeskunde?

De ziektezorgverzekeringen zullen vanaf 2010 alleen nog vergoedingen betalen voor behandelingen door BIG-geregistreerde therapeuten en -artsen. Zoals ook beschreven in het boek ‘Aanklacht tegen de overheid’ wordt dit register al geruime tijd misbruikt om alles en iedereen die niet gecorrumpeerd is door de farmaceutische maffia hieruit te schrappen, overigens zonder enig mandaat om dit te mogen doen.

Tot nu toe vergoeden vele ziektezorgverzekeringen ook behandelingen door therapeuten die aangesloten zijn bij erkende beroepsverenigingen zonder BIG-geregistreerd te zijn.

De banken zijn hiervan al op de hoogte (hoe zou dat toch komen?) en eisen nu (voortijdig!) hypotheken op die verstrekt zijn aan natuurgeneeskundige centra. De banken voeren hierbij aan dat ze voorzien dat de inkomsten vanaf 2010 zullen opdrogen. Dit brengt een aantal natuurgeneeskundige centra in acute moeilijkheden.

Dit alles is een volgende stap in het duistere spel om de gezondheid van alle mensen opzettelijk nog verder te beschadigen.

Officiële bewijzen voor dit verhaal zijn er niet, want het gebeurt allemaal in het geniep. Sommigen vinden dat we dit dan ook niet naar buiten moeten brengen, want dan zouden we dit paniekbevorderende spelletje juist in de kaart spelen. Volgens ons zijn alle lezers van dit bericht zelf in staat hun eigen waarheid te vormen. Voor ons is iedere bericht dat mogelijk helpt om wakkerder te worden er eentje meer.

[terug naar recente berichten]

(powered bij Pateo.nl)

Gratis e-boek toont faillissement gezondheidszorg

Het boek Aanklacht tegen de overheid toont de ware aard van onze volksgezondheidszorg. In deze zorg draait alles namelijk om ziekte en niets om het bevorderen van gezondheid. Onze volksziektezorg is uitsluitend bedoeld om ziekteverschijnselen te onderdrukken. De reguliere 'geneeskunde', waarop deze zorg is gebouwd, wordt in dit boek ontmaskerd als een op negatief vijanddenken gebaseerde wetenschap bedoeld om ziektesymptomen met zinloos geweld te onderdrukken middels lichaamsvreemde, farmaceutisch gefabriceerde middelen.

Onze nationale overheid is eindverantwoordelijk voor de uitholling en uitverkoop van onze volksgezondheid. Via 33 aan haar gerichte aanklachten wordt duidelijk gemaakt dat onze overheid het al bijna anderhalve eeuw nalaat deze verantwoordelijkheid serieus te nemen. Hierdoor worden massaal de fundamentele mensenrechten in Nederland geschonden door de overheid. Onnodig menselijk lijden en sterfte zijn hiervan de gevolgen die we helaas in steeds sterkere mate zien. Het boek Aanklacht tegen de overheid is geschreven als oproep om hier en nu gezamenlijk een ommekeer in te bewerkstelligen.

Het boek beschrijft niet alleen wat er allemaal mis is. Ook wordt een perspectief geboden voor de benodigde ommekeer. Dit perspectief is de Salveologie. Salveologie is de wetenschap van leven in volle gezondheid, gebaseerd op de natuurlijke, harmonische werking van het zelfgenezende immuunsysteem.

Het boek Aanklacht tegen de overheid wordt als pdf-bestand gratis beschikbaar gesteld via Pateo.nl (onder e-boeken, rechtsboven op de site) om nu zoveel als mogelijk mensen te kunnen bereiken.

[terug naar recente berichten]

Geraffineerde suiker, het lekkerste gif op Aarde. Geraffineerde suiker is na elektromagnetische straling het gevaarlijkste gebruiksmiddel dat ooit door de mensheid ontwikkeld is en in nagenoeg al onze voedingsmiddelen wordt gebruikt als smaakmaker en conserveringsmiddel. Geraffineerde suiker richt grote schade aan in ons energetisch systeem. Wie weer wil blaken van gezondheid, laat per direct al het eten en drinken staan waaraan suiker is toegevoegd. Er is een grote kans dat iedereen die nu last heeft van stress, allergie of chronische ziekte binnen enkele weken volledig opknapt wanneer volledig wordt gestopt met het eten of drinken van suiker houdende producten.

Minderen heeft geen enkele zin! Compleet stoppen is het enige dat helpt. Waarom? Geraffineerde suiker voedt de Candida-schimmel in onze darmflora, waar vrijwel iedereen mee te maken heeft zonder dit te weten. Alleen door volledig te stoppen met het nuttigen van geraffineerde suiker zijn we in staat de Candida-schimmel de hongerdood te laten sterven. Laten we ons eens wat meer verdiepen in deze Candida-schimmel.

Naast miljoenen soorten vriendelijke gistsoorten leven er normaal gesproken een aantal families van gistkiemen op onze slijmvliezen. Gist voelt zich met name thuis in de warme, donkere uithoeken, zoals die in ons spijsverteringskanaal. Vijandige bacteriën, virussen, allergenen en andere ‘ongenode gasten’ vinden ook hun weg hierheen en naar andere met vliezen gevoerde doorgangen en holten, zoals onze luchtwegen.

Candida is, onder normale omstandigheden, een component van de darmflora die iedereen, zij het in kleine hoeveelheden, bij zich draagt. Candida is een gist, die in een aantal gevallen verandert in een ziekteverwekkende schimmel en zo het immuunsysteem kan ondermijnen. Candida kan verschillende delen van het lichaam aantasten zoals de spijsverteringsorganen, de vagina, de neus, de oren en de mond. De symptomen zijn daarom zeer verschillend zoals spierpijn, jeuk, impotentie, slechte adem, nachtzweten, vaginitis (met vooral witte vloed), hyperthyreoïde, voetschimmel, constipatie, het Chronisch VermoeidheidsSyndroom (officieel aangeduid als ME: Myalgische Encefalomyelitis) of darmkrampen.

Die symptomen kunnen vaak heviger worden na de inname van suiker of gistrijk voedsel, maar ook in een warme, vochtige omgeving. Bovendien kan Candida leiden tot ernstige psychische klachten zoals depressies, concentratie- en geheugenstoornissen en zelfs tot suïcidaal gedrag. Candida Albicans is bij de mens de meest voorkomende ziekte verwekker en kan voor mensen, met om welke reden dan ook verzwakt immuunsysteem, mogelijk dodelijk zijn. Deze schimmel kan schade aanrichten: op de huid, aan nagels, in de mond, in slijmvliezen, in de urine wegen, in de darmen, bij vrouwen in de vagina en in de organen zoals lever, nieren en longen. Om hier meer van te leren klik hier.

Geraffineerde suiker staat haaks op natuurlijke suikers die in het geheel niet ongezond zijn, maar juist nodig zijn als fundamentele brandstof. Natuurlijke suikers en zetmeel worden samengenomen onder de verzamelnaam ‘koolhydraten’. Natuurlijke suikers zijn onder te verdelen in zoals lactose (melksuiker), fructose (vruchtensuiker) en saccharose (pure suiker). Uit deze koolhydraten wordt in ons lichaam glucose gevormd. Glucose dient als brandstof om bijvoorbeeld te kunnen lopen, praten en denken. Ieder mens heeft glucose in het bloed. Men noemt dit ook wel bloedsuiker.

Hopelijk zijn we allemaal doordrongen van het schandalige goedje dat aspartaam heet. Iedereen die deze dodelijke gifstof nog langer nuttigt, of door kinderen laat nuttigen, is niet goed bij zijn hoofd! Leer meer.

Wist u trouwens dat aspartaam volstrekt onnodig aan veel ‘medicijnen’ is toegevoegd? Probeer maar eens een hoestdrankje te kopen zonder aspartaam!!

[terug naar recente berichten]

Rauw voedsel doet wonderen. Het vermeerderen van de hoeveelheid rauwkost in een dieet is door velen omschreven als een reis naar fysieke vernieuwing, geestelijke versterking en spirituele ontwaking. Mensen melden dat kwaaltjes als kouvatten en hoofdpijnen verdwijnen, een toenemende energie en een kalmere lichtere staat van zijn. Natuurlijke onbewerkte voeding bevat de grootste concentratie van bruikbare voedingsstoffen. Leer meer.

Zogeheten ‘ongeneeslijke’ diabetici zijn na het eten van 30 dagen van uitsluitend rauw voedsel weer gezond. Lees hier meer hierover in het Engels.

[terug naar recente berichten]

Volksgezondheidszorg is slechts ziektezorg

Uit onderzoek van Bureau Pateo is onomstotelijk gebleken dat de Nederlandse volksgezondheidszorg verre van compleet is, niet onafhankelijk is en geen keuzevrijheid kent. De volksgezondheidszorg is voor iedere Nederlander feitelijk niets anders dan een verplichte, peperdure, farmaceutische onderdrukking van ziektesymptomen. Wat we in Nederland blijkbaar zijn vergeten is dat gezondheid een fundamenteel recht van ieder mens is. Klik hier om een uitgebreide samenvatting (vier bladzijden) van het onderzoeksrapport te lezen.

[terug naar recente berichten]

Nederlandse overheid aangeklaagd voor schenden mensenrechten

Op maar liefst 33 afzonderlijke punten aangaande gezondheid is onze overheid aangeklaagd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Deze 33 punten zijn daarin samengenomen tot één aanklacht. Feitelijk is er echter sprake van 33 verschillende aanklachten aangaande mensenrechtenschendingen, systematisch gepleegd door de Nederlandse overheid gedurende meer dan honderd jaar. Deze 33 zware aanklachten kunnen worden samengebracht in acht groepen van aanklachten.

A. Aanklachten aangaande het gebrek aan kwaliteit van de zorg voor gezondheid

Aanklacht nr.   1: De Nederlandse overheid heeft het grondrecht van de mens op gezondheid nooit opgenomen in de Nederlandse Grondwet

Aanklacht nr.   2: De Nederlandse overheid heeft ervoor gezorgd voor dat de Nederlandse volksgezondheidszorg incompleet is

Aanklacht nr.   3: De Nederlandse overheid heeft de volksgezondheidzorg uitgehold tot symptoombestrijding

Aanklacht nr.   4: De Nederlandse overheid manipuleert door misleidend woordgebruik

B. Aanklachten aangaande de afhankelijkheid van de zorg voor gezondheid

Aanklacht nr.   5: De Nederlandse overheid dient de belangen van de farmaceutische industrie

Aanklacht nr.   6: De Nederlandse overheid schaadt de belangen van de Nederlandse burger

Aanklacht nr.   7: De Nederlandse overheid heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse volksgezondheidszorg niet onafhankelijk is

Aanklacht nr.   8: De Nederlandse overheid verplicht de inname van lichaamsvreemde stoffen

Aanklacht nr.   9: De Nederlandse overheid stimuleert belangenverstrengeling

Aanklacht nr. 10:   De Nederlandse overheid stimuleert machtsmisbruik

Aanklacht nr. 11:   De Nederlandse overheid legt natuurlijke producten aan banden ten gunste van onnodig dure, kunstmatige producten

C. Aanklachten aangaande het gebrek aan keuzevrijheid binnen de zorg voor gezondheid

Aanklacht nr. 12:   De Nederlandse overheid heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse volksgezondheidszorg geen keuzevrijheid kent

Aanklacht nr. 13:   De Nederlandse overheid verhindert mededinging

Aanklacht nr. 14:   De Nederlandse overheid blokkeert echte innovatie in de zorg voor gezondheid

Aanklacht nr. 15:   De Nederlandse overheid liegt dat er onvoldoende geld is voor een erkenning van een nieuwe gezondheidsbenadering naast de wettelijk vastgelegde reguliere zorg

D. Aanklachten aangaande het belemmeren van de democratie

Aanklacht nr. 16:   De Nederlandse overheid werkt ondemocratisch

Aanklacht nr. 17:   De Nederlandse overheid belemmert de democratie in Europa

E. Aanklachten aangaande discriminatie

Aanklacht nr. 18:   De Nederlandse overheid discrimineert zorgverleners die de gezondheid willen verhogen

Aanklacht nr. 19:   De Nederlandse overheid discrimineert aangaande de omzetbelasting

Aanklacht nr. 20:   De Nederlandse overheid misbruikt een beroepenregister

Aanklacht nr. 21:   De Nederlandse overheid schendt geheimhoudingsplicht

Aanklacht nr. 22:   De Nederlandse overheid chanteert

F. Aanklachten aangaande het belemmeren van openheid

Aanklacht nr. 23:   De Nederlandse overheid houdt essentiële informatie achter

Aanklacht nr. 24:   De Nederlandse overheid belemmert kennisoverdracht

Aanklacht nr. 25:   De Nederlandse overheid doet niets aan gezondheidseducatie

Aanklacht nr. 26:   De Nederlandse overheid zet ‘klokkenluiders’ opzettelijk in de kou

G. Aanklachten aangaande het veroorzaken van onnodig menselijk leed

Aanklacht nr. 27:   De Nederlandse overheid laat mensonterende gezondheidskeuringen uitvoeren

Aanklacht nr. 28:   De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor onnodig en lang lijden

Aanklacht nr. 29:   De Nederlandse overheid zorgt voor onnodige ziekte

Aanklacht nr. 30:   De Nederlandse overheid nagelt zieke mensen aan de schandpaal

H. Aanklachten aangaande bewuste struisvogelpolitiek

Aanklacht nr. 31:   De Nederlandse overheid doet niets om zuurstofmisbruik terug te dringen

Aanklacht nr. 32:   De Nederlandse overheid doet niets om haar burgers tegen door de mens ontwikkelde stralingen te beschermen

Aanklacht nr. 33:   De Nederlandse overheid doet niets om de inname van giftige stoffen te voorkomen

Klik hier om de onderbouwing te lezen voor elk van deze 33 aanklachten (in totaal 14 bladzijden).

[terug naar recente berichten]

Bejaardentehuizen ondergedompeld in penetrante geur

Iedereen kent die geur; op bezoek bij een (groot-) ouder in het bejaardentehuis. En het is overal. Je ruikt het al vanaf de hoofdingang, en soms zelfs al eerder. En deze overbekende geur is ook overal dezelfde, van Zierikzee tot Den Helder, van Groningen tot Maastricht.

Deze penetrante lucht is ook niet weg te krijgen. Grondig schoonmaken, geurstoffen sproeien of het raam open zetten, het helpt allemaal maar even. Waar komt die geur nu toch vandaan?

Wanneer we werkelijke kennis hebben van de menselijke gezondheid, dan begrijpen we de oorzaak van de penetrante geur in bejaardentehuizen. Onze gezondheid wordt bepaald door een fijnzinnig samenspel tussen lichaam, geest en emoties. In dit samenspel werken deze drie fundamentele onderdelen voortdurend met eigen opbouw- en afvalstoffen. Vooral het niet goed afvoeren van overtollige afvalstoffen leidt tot tal van ernstige gezondheidsproblemen. En een (gedeeltelijke) verstopping van de energetische, emotionele of fysieke afvoersystemen zorgt dus ook voor de verspreiding van een onmiskenbare geur. Hoe langer de verstopping, des te sterker wordt de geur. Deze geur komt van binnenuit. We kunnen dit vergelijken met de vuilnisbelten (van vroeger). Ook die roken eigenlijk allemaal op dezelfde manier. Vaker of beter wassen heeft daarom geen enkel duurzaam effect.

De enige manier om onze oudere medemensen te bevrijden van deze penetrante geur, die ze veelal zelf allang niet meer ruiken, is door hun afvoersystemen langzaam maar zeker weer op gang te brengen. De kennis die hiervoor nodig is maakt onderdeel uit van de innovatieve gezondheidswetenschap genaamd Salveologie. Hoe eerder dit gedaan wordt, des te sneller komt het weer op gang. En de beste methode is natuurlijk om te zorgen dat het afvoersystemen niet verstopt raakt. Deze methode, die onder andere gaat over de juiste voeding, iets wat van persoon tot persoon kan verschillen, heet Salveo. Salveo is Latijn voor in goede gezondheid verkeren. De website www.Salveo4All.nl is bedoeld om dit voor iedereen, ongeacht de leeftijd, weer binnen handbereik te brengen.

[terug naar recente berichten]

Ouderdom komt natuurlijk niet met gebreken!

Met zuivere kennis van de menselijke gezondheid kan ieder mens tot aan het heengaan kerngezond blijven. Er is verschrikkelijk veel mis met alles dat met gezondheid te maken heeft. Wat nu ‘ongeneeslijk ziek’ wordt genoemd is ronduit schandalig en zegt alles over huidige mensonterende misstanden. Salveo4All is bedoeld om aan alle wantoestanden aangaande gezondheid zo snel mogelijk een einde te maken. Zuivere bevordering van gezondheid, voor alle mensen op Aarde, daar gaat het hier dus om.

[terug naar recente berichten]