Pateo Nieuwsbrief (van 25 februari 2014)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief083.htm

 

o       De Waarheid van de Gnostiek

o       De leugens van de alternatieve media

o       Waarom nu Oekraïne aan de beurt was

o       Investeerders gezocht voor een landgoed in Frankrijk

o       Pateo Radio gaat naar de woensdagavond vanaf 20:00 uur

o       Ga je mee naar Frankrijk om de spirituele lente te vieren?

o       Gemiddelde levensverwachting van topbankiers keldert naar beneden

o       Was Alexander Pechtold betrokken bij de moord op Els Borst?

o       Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

 

De Waarheid van de Gnostiek

In 1945 werd in het Egyptische plaatsje Nag Hammadi, iets ten noorden van Luxor, een kruik gevonden met daarin 13 in leer gebonden boeken, die in totaal 52 teksten bevatten. De bladzijden van deze boeken waren van papyrus gemaakt, en ze waren in het Koptisch beschreven. Gezien de overeenkomsten met de boeken van het Nieuwe Testament, die uit ongeveer dezelfde tijd stammen, menen velen ten onrechte dat het hier om Christelijke geschriften zou gaan. De waarheid is echter dat het hier om Gnostische verhalen gaat. Sterker nog, de boeken van het Nieuwe Testament waren oorspronkelijk eveneens Gnostische geschriften, maar deze zijn door het Christendom ‘aangepast’. Gnosticisme of Gnostiek gaat over ware Godsdienst, en heeft met het (Satanistische) Christendom niets van doen.

 

Het Griekse woord Gnosis betekent letterlijk ‘kennis’ of ‘inzicht’. Gnosticism laat zien dat hogere kennis de deur is naar werkelijke vrijheid, precies zoals ook Wholly Science dat doet. Een beoefenaar van Gnosticisme noemde zichzelf destijds echter geen Gnosticus, maar een Telestes, wat letterlijk ‘iemand met een doel’ betekent. Mensen die de Waarheid van de Gnostiek kenden waren ‘gerichte’ mensen, dus mensen met een duurzame focus. Ze hadden namelijk een doel in hun leven dat van binnenuit voor hen duidelijk was geworden.

 

Afgezien van het onthullen van de essentie van ware Godsdienst doen deze onvervalste Gnostische werken ook een boekje open over wezens die daarin ‘Archons’ worden genoemd, ook wel ‘Archonten’ genoemd in het Nederlands. Deze wezens leven niet in de fysieke wereld, die Wholly Science de schaduwwereld noemt. Ze leven in de wereld ervoor, die Wholly Science de protowereld noemt, wat de wereld is van de levensenergieën is. Hoewel deze levensenergieën door onze voorouders voorzien zijn van vele namen, zoals Chi, Ki, Prana, Orgone, Vril of Mana, weten de universiteiten nog steeds niet wat het is. De Archons weten dit echter dondersgoed, want zij leven er namelijk van. Zoals Wilhelm Reich (1897 – 1957) heeft onderzocht bestaan er positieve levensenergieën en negatieve. De Archons leven van negatieve levensenergieën. En je mag drie keer raden wie hen van hun voeding voorziet.

 

Zoals mensen onder andere koeien, varkens en kippen misbruiken voor hun eigen voeding, zo misbruiken de Archons de mensen voor hun eigen voeding. Sterker nog, misschien heeft de mensheid deze beestachtige praktijk van ‘bio-industrie’ wel van de Archons geleerd, want Archons lusten de negatieve levensenergieën van de beestachtig behandelde dieren ook maar al te graag. Hoe het ook zij, de Archons hebben de systematische productie van negatieve levensenergieën door mensen in de loop der tijd steeds verder geoptimaliseerd. Ik zal daar zodadelijk dieper op ingaan. Laten we eerst maar eens onderzoeken hoe jij en ik negatieve levensenergieën produceren voor de (hongerige) Archons. Dat doen we door het uitscheiden van negatieve gevoelens of negatieve gedachten. Dat zijn dus onze eigen gevoelens of gedachten die negatief van aard zijn, maar die we vanwege een innerlijk conflict niet als zodanig durven te accepteren als horende bij onszelf, waardoor we ze afstoten. Eenmaal afgestoten worden deze negatieve levensenergieën als lekkernijen verorberd door de Archons als uitgehongerde wolven.

 

Feitelijk is een Archon dus Negatieve-EnergieParasiet (NEP). Echter zolang wij ze blijven voeden, blijven ze echt in onze realiteit en zijn ze allesbehalve nep. Ze weten na al die duizenden jaren precies hoe ze mensen kunnen bespelen om hun lekkernijen te verkrijgen. Om hun voedselproductie te optimaliseren hebben ze heel lang geleden een deal gesloten met bepaalde families. In ruil voor macht en aardse rijkdommen hebben deze verraderlijke families vervolgens altijd precies gedaan wat de Archons wilden. Met deze wetenschap komt de totale bekende menselijke geschiedenis in een geheel ander licht te staan. Tegenwoordig voeden de Archons zich voornamelijk met behulp van mensen die verslaafd zijn aan de televisie of aan games. Dat is inmiddels hun basisvoeding geworden. Hun toetjes verkrijgen ze via seksueel misbruik van kinderen. We offeren anno 2014 namelijk nog altijd mensenkinderen aan deze ‘goden’.

 

Denk je dat dit alles onzin is? Hoe verklaar je dan dat de Nag Hammadi-geschriften beschrijven dat de Archons, wanneer ze zich materialiseren in de fysieke werkelijkheid, eruit zien als reptielachtige wezens met schubben en als amoebeachtige wezens met zeer grote ogen. Deze beschrijving komen we namelijk op nog veel meer plaatsen tegen. Er zijn zelfs beeldjes en tekeningen van gemaakt door onze voorouders. Bovendien zijn er vele mensen die in ieder geval de amoebeachtige wezens met eigen ogen hebben gezien. Laten we er dus vooralsnog maar vanuit dat de onveranderde Nag Hammadi-geschriften wilden waarschuwen voor deze wezens.

 

Het is niet onwaarschijnlijk dat de Archons op een gegeven moment hadden uitgevogeld hoe zij konden incarneren in een menselijk lichaam (voornamelijk binnen de verradersfamilies). Naast de voedingsstoffen die het fysieke lichaam nodig heeft, bleven de als mens geïncarneerde Archons hongerig naar negatieve levensenergieën. Nu kunnen we ook onszelf beter gaan begrijpen, want alle volbloed mensen hebben naast de voedingsstoffen voor hun fysieke lichaam behoefte aan positieve levensenergieën. Krijgen we dit onvoldoende, dan sterft onze ziel. We worden dan zielloze mensen, dat wil zeggen menselijke hulzen die geen geweten meer hebben. We noemen deze mensen tegenwoordig psychopaten (psyche betekent ‘ziel’, en pathos betekent onder andere ‘dood’). In onze wereld hebben we dus de als mens geïncarneerde Archons en mensen waarvan de ziel is verhongerd. Beide soorten ‘mensen’ zijn psychopaten. Sinds mensenheugenis spelen deze psychopaten de baas omdat de naïeve mensen met een ziel (de zielige mensen) de psychopaten de baas laten spelen.

 

Nu we op basis van bijna tweeduizend jaar oude geschriften weten dat er sprake is van intensieve menshouderij door de Archons, kunnen we diverse conclusies trekken. Net als in de bio-industrie is het efficiënter om mensen zo dicht mogelijk op elkaar te hokken, geconcentreerd in grote steden. Net als in de beestachtige ‘veeteelt’ krijgen ook mensen stoffen toegediend die de productie bevorderen, zoals alcohol, nicotine, drugs (inclusief farmaceutica) en geraffineerde suiker. In tegenstelling tot dieren, die het toegediend krijgen, worden mensen verleid om deze (verslavende) stoffen zichzelf toe te dienen. Eenmaal verslaafd zorgen de mensen vervolgens helemaal zelf voor deze toediening.

 

De oplossing om onze moederplaneet te bevrijden van de psychopatenplaag is in theorie erg eenvoudig. We laten de Archons verhongeren door ze niet langer te voeden met onze negatieve levensenergieën. En de overige psychopaten ontnemen we gewoon al hun bezittingen en macht. Misschien dat hun geweten dan weer tot leven gewekt kan worden.

 

Weet je hoe we de Archons het snelste weg kunnen krijgen? Door moed en door liefde. Archons verafschuwen moedige mensen, want daar hebben ze totaal geen grip op. Het gaat hier om moed die van binnenuit komt, en dus niet om stoer doen voor vrienden. De afschuw die Archons hebben voor een liefdevolle relatie tussen een man en een vrouw is zo mogelijk nog groter. Daar valt immers ook niets te halen voor ze. De beste bescherming tegen de invloed door de Archons is het hebben van een gezonde seksuele relatie. Ga zelf maar onderzoeken wat gezond in dat opzicht betekent. Daarbij kan het helpen om te onderzoeken welke beeld de sekspropaganda ons voorschotelt, want de Archons smullen van alle vormen van onnatuurlijke, liefdeloze seks.

 

Laten we stoppen met strijden tegen alles wat we niet langer willen. Die strijd creëert immers negatieve levensenergieën, waarmee de Archons zich voeden. Welke strijd bedoel ik? Nou, wat dacht je van: de strijd tegen kanker (of welke ‘ziekte’ dan ook), de strijd tegen armoede, de strijd tegen drugs, de strijd tegen terrorisme, de strijd tegen onderdrukking, de strijd tegen ‘zinloos’ geweld, de strijd tegen kindermisbruik,  de strijd tegen discriminatie, de strijd tegen de mainstream media, de strijd tegen de rechtstaat, de strijd tegen de overheid, de strijd tegen heidenen, de strijd tegen ongedierte, de strijd tegen de natuur, de strijd tegen overgewicht, de strijd tegen veroudering en iedere ander (wed-) strijd tegen tegenstanders (wat we sport noemen). Onze ‘beschaving’ zit namelijk boordevol strijd. Door te strijden worden we sterker, zo wordt ons met de paplepel ingegoten. Nee, het maakt de Archons sterker, en het verzwakt onze ziel. Wij worden juist innerlijk sterker door te leren leven zonder strijd!

 

Kortom, weet dat de televisie en de gewelddadige games bedoeld zijn om de Archons te voeden. Weet dat zelfs alle ellende en alle strijd op deze planeet opzettelijk wordt gecreëerd om de Archons te voeden. Weet dat jij kunt ophouden met het voeden van de Archons. Richt je op het versterken van jouw positieve levensenergieën, want dan ben jij ook een gericht mens (een Telestes), oftewel een mens die hogere kennis bezit (een Gnosticus). En komen of zijn er negatieve levensenergieën in jou, omarm ze dan liefdevol als iets van jou. Ontken of verstop niets, want dan voed je de Archons. Alles van jou, zowel positief als negatief, mag er gewoon zijn. Jij bent wie jij bent. En voor alle duidelijk nog maar een keer: met jou bedoel ik nadrukkelijk ook mezelf! Jij bent mijn andere ik, en ik ben jouw andere jij.

 

 

De misleiding door de alternatieve media

Laten we nu eens aannemen dat het verhaal over de Archons waar is. Bovendien ondersteunt onze geschreven geschiedenis dit, evenals alle misstanden in onze huidige wereld. Zelfs zonder de bijna tweeduizend jaar oude Nag Hammadi-geschriften zouden we vroeg of laat deze parasieten op het spoor moeten zijn gekomen (neem ik maar even aan). Nu het dan dus zeer waarschijnlijk waar is dat er reptielachtige wezens en amoebeachtige wezens op deze planeet zijn die net als wij rechtop lopen en twee armen, twee benen en een romp met daarop een hoofd hebben, hoe zit het dan met al die (gechannelde) verhalen over ET’s en UFO’s? En hoe zit het met al die gewasformaties (veelal graancirkels genoemd)? En wanneer begint die nieuwe tijd vanaf 2012 nu echt?

 

De alternatieve media is ontstaan vanwege de leugens van de mainstream media. Evenzo is alles wat alternatief is ontstaan als reactie op de misleiding door wat regulier of mainstream is. We vergeten daarbij alleen dat veel van wat we nu ‘alternatief’ noemen, er al veel eerder was, denk maar aan bijvoorbeeld geneeskundige kruiden of aan alchemie. Bovendien staat die alternatieve wereld van nu vrijwel ook geheel onder invloed van de Archons. Wat kun je dan nog wel vertrouwen? Het wellicht onthutsende antwoord is: ‘helemaal niets’.

 

Laten we ons hier maar even beperken tot de alternatieve nieuwsmedia. Deze brengen ons voornamelijk twee zaken: hoop en misstanden. Dat het aan de kaak stellen van misstanden smullen betekent voor de Archons, dat moge nu hopelijk wel duidelijk zijn. We weten immers allang dat al die zaken niet deugen. Daarom zijn ze immers opzettelijk gecreëerd. Stop met strijden tegen, met petities, met protesteren, met demonstreren en ga zo maar door. Creëer in plaats daarvan iets dat wel deugt. Alleen dat heeft zin. Al het andere voedt de Archons en zorgt dat we in de problemen blijven.

 

De ontmaskering van de essentie van hoop is eveneens zeer eenvoudig. Hoop maakt mensen passief. Ze gaan afwachten totdat anderen het hebben opgelost. Hoop is dus het omgekeerde van moed. Hoop is die bruine, stinkende smurrie die uit jouw anus komt voordat je het snel doortrekt. Iedereen die andere mensen hoop geeft, die heeft blijkbaar erg veel poep in zijn hoofd. Hoop doet helemaal niet leven. Hoop rekt het sterven van laffe, bange mensen. Wie echt leeft, die heeft geen hoop. Die vat de spreekwoordelijke koe bij de horens en zorgt voor kennis van zaken. Alleen onwetende mensen kun je tam (lees: gevangen) houden via hoop.

 

Kijk nu nog maar eens naar de alternatieve media waaraan jij jouw kostbare tijd besteed. Hoeveel hoop en misstanden krijg je op jouw favoriete websites voorgeschoteld? Ook op Pateo.nl wordt er nog te veel aandacht besteed aan het aan de kaak stellen van misstanden, zoals ook hieronder. Dat komt omdat ik nog steeds ‘nieuws’ wil brengen. Dit is tenslotte een nieuwsbrief. Op het Engelstalige deel van Pateo.nl werk ik al enige tijd aan de PateoPedia, waarin ik een neutrale, beschrijvende presentatiestijl hanteer. Ook in mijn voordrachten lukt me dat steeds beter, al zeg ik het zelf.

 

 

Waarom nu Oekraïne aan de beurt was

Nu ik straks in mei naar Roemenië ga voor de eerste internationale Wholly Science Week, volg ik de gebeurtenissen in Oekraïne, het oostelijke buurland van Roemenië, met extra aandacht. Ik neem aan dat de meeste lezers van de Pateo Nieuwsbrief wel begrijpen dat, wanneer de mainstream media spreekt over een volksopstand, er, net als bij de zogenaamde Arabische Lente, in werkelijkheid een stiekeme guerrillaoorlog wordt gevoerd door de geheime diensten van de USA en de onwettige staat van Israël. Zoals ik ook al destijds bij hetzelfde scenario in Syrië aangaf, willen de mondiale control freaks alle landen van deze planeet onder hun fascistische dictatuur brengen. Dat doen ze door de bijna 200 landen die er momenteel zijn samen te voegen tot een handjevol supernaties. Eén van die geplande supernaties is Groot Israël, waarbinnen de gehele Arabische wereld dient te worden ingelijfd. De Arabische Lente is niets anders de voorbereiding voor de realisatie van Groot Israël (genaamd Zion) op het grootgebied van het voormalige Osmaanse Rijk (ook wel Ottomaanse Rijk genoemd in het Nederlands). Een andere geplande supernatie is Groot Europa, waar ook Oekraïne toe moet gaan behoren, althans volgens de Europese control freaks. De Russische control freaks zien dat echter ietsjes anders. Ze waren de afgelopen weken druk bezig met het afgeven van hun visitekaartje via de zwaarbeveiligde Olympische Winterspelen in het nabijgelegen Sochi (of Sostji), terwijl de geheime diensten hun eigen ‘spelen’ hielden in Kiev. Het heeft er toch alle schijn van dat Groot Europa de geweldspelen in Kiev heeft gewonnen. Of heeft Rusland met het dreigen dichtdraaien van de gaskraan nog een troefkaart in handen? Hoe dan ook, het mondiale Risk-spel door de control freaks wordt steeds zichtbaarder voor wie het durft te zien.

 

 

Investeerders gezocht voor een landgoed in Frankrijk

Wil jij minimaal € 50.000 investeren in de aanschaf van een uniek landgoed in Noord-Frankrijk? Deze locatie is goed te berijden vanuit Nederland, en helemaal vanuit België. Het landhuis beschikt over maar liefst 22 kamers en past helemaal binnen het plaatje van mijn droomplek voor een Pateo Utopia. Eén investeerder gaat komend weekeinde in ieder geval alvast een kijkje nemen. Wil je meedoen en heb je dit bedrag nu beschikbaar, stuur me dan even een berichtje. Dan breng ik je in contact met deze investeerder.

 

 

Pateo Radio gaat naar de woensdagavond vanaf 20:00 uur

In verband met het doorzenden van de live uitzendingen van Pateo Radio door Frontier Radio verhuist mijn wekelijkse talkshow naar de woensdagavond van 20:00 uur tot 21:00 uur. Dat gebeurt vanaf 12 maart. Dan is wederom Jay Weidner mijn gast, met wie ik op 18 februari jl. sprak over de geënsceneerde maanlanding van juli 1969 (nabeluisteren). Afgelopen zondagavond zag ik trouwens, na een tip van een nieuwsbrieflezer, via youtube de documentaire getiteld ‘The Shining Code 2.0 (video), die mede is gebaseerd op het baanbrekende werk van Jay, waarin nog veel meer hints van Stanley Kubrick worden getoond. Het is voor mij inmiddels onomstotelijk bewezen dat Kubrick de geënsceneerde maanlanding heeft geregisseerd. Iedereen die deze conclusie niet trekt is onwetend, gehersenspoeld of misschien een beetje dom. Op 12 maart praat ik met Jay door over de Archons (zoals hierboven uitgelegd), iets wat op 18 februari slechts kort ter sprake kwam. Vanavond (25 februari) gaat Pateo Radio over Orgone (wat een benaming is van levensenergie, zoals hierboven aangegeven) en ‘orgonite’ (in relatie met chemtrails en chembusters) met als gasten Monique Calis en Cor van der Horst. De laatste dinsdagavonduitzending van Pateo Radio op 4 maart is met Mark Passio. Heb je nog niet helemaal door hoe de meeste mensen zich laten foppen door de gelegaliseerde wet- en regelgeving, dan wil je die onthullende uitzending met Mark vast en zeker niet missen.

 

 

Ga je mee naar Frankrijk om de spirituele lente te vieren?

Vanaf zondagmiddag 20 april a.s. wordt de vijfde editie van de Wholly Science Week gehouden. Net als alle voorgaande keren is de locatie weer het unieke Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne. De sfeervolle ruime kamers van dit statige landhuis, de rustgevende natuur rondom, het net iets warmere klimaat, de heerlijke biologische en vegetarische maaltijden, het samenzijn met gelijkgestemden en niet te vergeten de Verlichtende Wholly Science zijn de geheime ingrediënten voor deze week vol scheppingskracht. De all-in kosten voor dit verblijf van 7 dagen en 6 nachten (samen 13!) bedragen 517 euro. Heb jij dat bedrag over voor de viering van jouw spirituele lente? Je komt namelijk gegarandeerd terug als een Nieuwe Mens. Kijk voor meer informatie bij de Agenda op het Nederlandstalige deel op Pateo.nl.

 

 

Gemiddelde levensverwachting van topbankiers keldert naar beneden

Het aantal sterfgevallen van topbankiers is de laatste tijd opvallend groot. In de officiële berichtgeving wordt steevast aangegeven dat het om zelfdoding zou gaan of wordt de doodsoorzaak achterwege gelaten. We weten echter allemaal dat iedere topbankier een psychopaat moet zijn, en omdat deze zielloze wezens geen geweten hebben zullen ze nooit een reden hebben om zichzelf van het leven te beroven (ze beroven veel liever anderen). Dus rest ons maar één conclusie: ze worden blijkbaar één voor één ‘opgeruimd’. Volgens een onbevestigde bron is deze doodslijst opgesteld door Lloyd Blankfein (1954), de huidige baas bij Goldman Sachs. Of iemand door snel ontslag te nemen van dit lijstje afgaat is ook nog maar de vraag. Waarschijnlijk weten deze mannen (want ik heb nog geen dode vrouwelijke topbankier voorbij zien komen) te veel, en zijn de mondiale control freaks bang dat zij vroeg of laat hun mond zullen opendoen. In plaats van ontslag nemen is het openbaar maken van dit geheim daarom een veel betere strategie. Er zijn inmiddels genoeg manieren om dit anoniem in de openbaarheid te brengen, bijvoorbeeld via Pateo.nl.

 

 

Was Alexander Pechtold betrokken bij de brute moord op Els Borst?

Waarschijnlijk in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 februari 2014 is oud-minister Els Borst in de garage van haar woning in Bilthoven doodgeslagen. Else Borst-Eilers, geboren op 22 maart 1932, moeder van drie kinderen en weduwe sinds 1988, was 81 jaar oud toen ze op deze afschuwelijke wijze werd vermoord. “De knokkels aan haar beide handen waren kapot, ze had een hoofdwond en haar neus was niet meer zichtbaar”, aldus een hulpverlener. Pas op maandagavond 10 februari 2014 werd ze door twee vriendinnen gevonden in een plas met bloed. Het is buitengewoon merkwaardig dat de officiële berichtgeving rond deze gewelddadige moordzaak zo lang onduidelijk bleef. Zelfs nadat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op woensdag 12 februari jl. sectie had verricht op het levenloze lichaam van Els Borst, waarvan de neus volledig was ingeslagen, durfde nog steeds niemand te spreken van een misdrijf. Pas op donderdag 13 februari meldde de recherche dat er hoogstwaarschijnlijk sprake was van een misdrijf, iets wat iedereen uiteraard onmiddellijk had kunnen vaststellen. De gecontroleerde mainstream media bleef vervolgens ook opvallend stil over zowel het mogelijke motief voor deze (opzettelijke) doodslag, als over de mogelijke dader of daders. Hun walgelijke spindokters (dat zijn ‘deskundigen’ die ervoor betaald krijgen om een web van afleidingsdraden te spinnen rond een anders overduidelijke zaak) hadden maar liefst vier dagen nodig om hun absurde spindraden uit te dokteren. Echter, dat het om een betrapte inbreker zou gaan gelooft vrijwel niemand. Welke inbreker doorzoekt immers de garage? Daarentegen wordt er op de alternatieve nieuwsmedia flink gespeculeerd over de ware toedracht achter deze laffe moord. Is hier wellicht een verband met de Demmink-doofpotzaak? Wilde Els een boekje open doen over Joris D. nu er immers toch een echt onderzoek moet gaan komen, en wilde Bilderberg-uitverkorene Alexander Pechtold (1965) daar een stokje voor steken? Was het de bedoeling om Els (via een ‘zware’ jongen) alleen maar wat klappen te geven, om haar zo te intimideren om haar mond te houden, maar bleken de klappen dodelijk te zijn, wellicht door een onvoorziene reactie of omstandigheid? Ik weet het op dit moment niet, maar ik heb in ieder geval geen goed gevoel over de rol van gladjanus Pechtold in deze zaak. Hij wist immers hoe zijn partijgenoot aan haar einde was gekomen ver voordat dit officieel naar buiten werd gebracht. En in tegenstelling tot Borst heeft Pechtold immers nog een lange weg van leugens te gaan voordat zijn geweten mogelijk wakker wordt. Dat gebeurt bij ‘succesvolle’ politici namelijk zelden voor hun zeventigste verjaardag. En bij volbloed psychopaten is er helemaal geen geweten dat wakker kan worden. Of deze Alexander P. een volbloed psychopaat is mag je zelf onderzoeken.

 

(Naschrift: Volgens sommigen bevat de ‘verklaring’ van de ‘hulpverlener’ een verborgen boodschap, namelijk: “Stop je neus niet in deze zaak, en blijf er met je fikken vanaf”.)

 

 

Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

o       Op zaterdagmiddag 8 maart geef ik een boeksignering bij Frontier Bookshop in Amsterdam, en zal ik ook publiekelijk vragen van lezers beantwoorden.

o       Op zondag 9 maart geef ik in ‘De Hooizolder’ te Bunnik (iets ten oosten van Utrecht) een inleiding in de Astrotheologie waarvoor geen voorkennis vereist is. Wil je nu wel eens echt weten waar met name het Nieuwe Testament over gaat, dan wil je deze uiteenzetting niet missen.

o       Op zaterdag 22 maart start in Hoorn een meerdaagse Wholly Science-masterclassreeks. De vervolgdata worden dan in overleg met de deelnemers vastgesteld, evenals de onderwerpen die daarin aan bod komen.

o       Op zondag 23 maart wordt de jaarlijkse inspiratiedag van het Centre Lothlorien gehouden bij Weleda in Zoetermeer. Ik zal daar een voorproefje geven van de inhoud van de komende Wholly Science Week.

 

 

Wil je dat ik bij jouw vereniging of bij jou in de buurt een lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere wetenschap en ware spiritualiteit)

 

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de drieëntachtigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.