Pateo Nieuwsbrief (van 15 maart 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief047.htm

 

o       Computerproblemen zorgt voor nog meer mailachterstand

o       Hoogleraren zijn intellectuele prostituees

o       Continentendrift is een hoax

o       Wat weet jij nu echt van Wholly Science?

o       Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

 

Agenda van het Pateo Center:

Zondag 17 maart : inspiratiedag Centre Lothlorien

Donderdagavond 21 maart : Open Uitwisselingsavond

Vrijdagavond 22 maart : samenvattende presentatie over Wholly Science

Zaterdag 23 maart : Wholly Science Masterclass (Nederlandstalig)

Zondag 24 maart : Wholly Science Masterclass (Engelstalig)

Zaterdag 6 april : lezingen door Frits van der Blom, Bert-Jan Muller en Onno Nieveen

Zondag 7 april : Vrienden-van-Pateo-Dag / Open Dag Pateo Center

Vrijdagavond 3 mei : lezing door Gerrit Jansen

Zaterdagmiddag 4 mei : informatiebijeenkomst SOPN

(kijk bij de Agenda op Pateo.nl voor meer informatie)

 

Computerproblemen zorgt voor nog meer mailachterstand

Goedbedoelde hulp om de geluidsproblemen van mijn computer op te lossen, waarover enkele trouwe luisteraars van Pateo Radio hadden geklaagd, resulteerde er vreemd genoeg in dat het besturingssysteem de volgende dag niet meer wilde opstarten. Dit besturingssysteem diende vervolgens opnieuw te worden geïnstalleerd, en was ik mijn computertje een paar dagen kwijt. Ik liep al flink achter in de beantwoording van emailberichten, en dat is nu nog veel erger geworden. Hierbij bied ik daarvoor mijn welgemeende excuses aan.

 

Hoogleraren zijn intellectuele prostituees

Zoals prostituees hun lichaam ter beschikking stellen aan wie de daarvoor gestelde prijs wil betalen, zo stellen hoogleraren hun intellectuele vermogens ter beschikking stellen aan hun financiers. Het gaat al heel lang niet meer over onbevooroordeelde waarheidsvinding. Het gaat op de universiteiten namelijk over het krampachtig vasthouden aan absurde zienswijzen, in het belang van de geldschieters (die op hun beurt ook weer marionetten zijn, in een mondiaal machtsspel). Volgens hun eigen protocolletjes dienen we deze mentale hoeren aan te spreken met ‘hooggeleerd’. ‘Diepgezonken’ lijkt me eerlijk gezegd een veel betere aanspreektitel. Hoe lang laten onwetende mensen zich nog verneuken door de nepwetenschap van deze hoererende professoren? Wil je echte wetenschap, verdiep je dan in Wholly Science.

 

Mag ik niet zulke harde woorden gebruiken? Zou ik hier juist heel liefdevol mee om dienen te gaan? Dat zou ik wel willen, maar ik word gewoon kotsmisselijk van de arrogantie van deze nepwetenschappers. Ze weten helemaal niets van de algehele samenhang, en doen hun uiterste best om dat te verbloemen. Opvallend veel mensen lijken daar anno 2013 nog steeds met open ogen in te trappen. Ze kijken nog steeds op tegen de dames en heren professoren. Hoogleraren zijn echter enorme angsthazen, veelal met een overdosis narcisme. Kom nu toch tot inkeer, en hou op met die onzin.

 

Wholly Science

Wholly Science (of Heelkunde in keurig Nederlands) is natuurzuivere wetenschap in de volle breedte, inclusief natuurzuivere gezondheidsbevordering en natuurzuivere godsdienst.

 

In deze Nieuwe Tijd is het tijd voor een ‘Nieuwe’ Wetenschap, die van alle tijden is!

 

Continentendrift is een hoax (de kern van deze nieuwsbrief)

In een voorgaande nieuwsbrief heb ik laten zien waarop gravitatie helemaal geen echte (natuur-) kracht is. Nu is de continentendrift aan de beurt om te worden ontmaskerd als een hoax. Deze academisch geaccepteerde zienswijze stelt dat de continenten onder elkaar door schuiven (genaamd subductie). Hoe kan de oceaanbodem nu wegzakken in een aardlaag die een twee maal zo grote dichtheid heeft? Dat gebeurt dus ook helemaal niet. Het meest evidente feit dat deze onwetenschappelijke waanzin ondubbelzinnig ontmaskerd is de leeftijd van de oceanen. Nergens op deze planeet (met een geschatte leeftijd van 4,5 miljard jaar) vinden we een stukje oceaanbodem dat ouder is dan 200 miljoen jaren. Tot die tijd (dus tot zo’n 200 miljoen jaar geleden) waren er dus helemaal geen oceanen! Dit betekent dat tot ongeveer 200 miljoen jaar geleden alle continenten één boloppervlak waren (dus gedurende ongeveer 4,3 miljard jaar vanaf de geboorte van Moeder Terra). Computersimulaties ondersteunen dit. In deze simulaties loopt onze planeet als een soort luchtballon langzaam leeg en komen vervolgens alle kustlijnen vrijwel perfect tegen elkaar aan te liggen. De hoererende ‘hooggeleerden’ proberen dit af te doen als ‘toeval’, om zo te proberen te voorkomen dat ze moeten toegeven dat de continentendrifttheorie een hoax is. De echte wetenschappelijke waarheid is daarentegen dat de oceanen vanuit de bodemscheuren (ocean rifts in het Engels) steeds groter groeien. De sterkste groei vindt momenteel plaats in de Indische oceaan. Bovendien groeit er ook zo’n scheur in het oosten van Afrika, waar de volgende oceaan zal ontstaan. Met deze echte wetenschap kunnen we ook verklaren waarom het oceaanwater zout is. De gassen die uit deze scheuren omhoog komen zitten namelijk vol met onder andere natrium en chloor. Omdat iedere middelbare scholier de chemische formule kent van wat in de volksmond keukenzout wordt genoemd, lijkt me dit argument verder overduidelijk.

 

Wil je verder een schoolvoorbeeld zien van de manier waarop wikipedia ons keihard voorliegt? Bekijk dan maar eens wat de wikileugenaars schrijven over Samuel Carey (1911 – 2002), die via zijn boek getiteld ‘The Expanding Earth’ onweerlegbaar aantoont waarom er helemaal geen continentendrift is. Volgens de leugenpedia was Samuel Carey echter één van de eerste voorstanders (!!) van de continentendrifttheorie (link), die hij in zijn boek dus juist weerlegt. Wat hier echt op drift is geraakt, dat is uiteraard de waarheid. Wikipedia draait met het grootste gemak deze waarheid om, en niet één hoogleraar durft hier iets van te zeggen. Stelletje lafbekken!

 

Draaien we de continentendrifttheorie om, dan krijgen we dus de wetenschappelijke waarheid. De continenten zijn namelijk juist niet op drift, maar zitten vast. Doordat de straal van onze moederplaneet heel geleidelijk steeds een beetje langer wordt, worden de ruimtes tussen de continenten steeds groter. Tor ongeveer 250 miljoen jaar geleden was het totale boloppervlak van Terra bedekt met alleen maar land (zoals we dat nog steeds kunnen zien bij bijvoorbeeld Venus). Nu maakt deze ongeveer 150 miljoen vierkante kilometers land deel uit van een veel grotere waterbol, met een totale oppervlakte van ruim 510 miljoen vierkante kilometers. Dit betekent dat 70,9 procent van het boloppervlak inmiddels water is geworden. En dat percentage zal onverstoorbaar doorgaan met groeien. Sterker nog, Samuel Carey heeft in zijn boek aangetoond dat deze groei ook nog eens steeds sneller gaat.

 

Dit alles betekent dus dat er steeds meer materie op Terra komt. Maar waar komt deze materie dan vandaan? Nu raken we andere mythes van hoererende universiteiten, zoals die van de vermeende wet van behoud van energie. Allereerst weten de prostituerende professoren helemaal niet wat energie nu werkelijk is. En dat geldt evenzeer voor materie. Veel mensen laten zich stront in de ogen strooien doordat de allerergste academische hoer aller tijden, namelijk Albert Einstein, die onder andere een omrekenformuletje heeft bedacht tussen de massa van materie en de hoeveelheid opgenomen energie. Net als in alle hersenspoelende Hollywood-films en alle religies dien je echter wel een deel van de waarheid te onthullen, om mensen voor de gek te kunnen houden met de onzin die je daar snel overheen legt. Dat is dus ook hier het geval. Materie ontstaat namelijk uit licht. In een magnetisch veld wordt onder bepaalde omstandigheden een (massaloze) foton gelijktijdig omgezet in zowel een elektron als een positron. De positronen worden gelijk naar het centrum van het magnetische veld gezogen. In de kern van dit magnetische veld worden vervolgens zo’n 1800 positronen samengeperst tot één proton. Dat is in hoofdlijnen hoe materie ontstaat uit licht.

 

De grootste lichtbron (als ‘grondstof’ voor materie) is voor onze planeet de ster die ik in navolging van de Oude Grieken Helios noem (spreek uit: ‘Elios’), maar die in de vier evangeliën (in het Grieks) wordt aangeduid als Jezus (dus geschreven als ΙΗΣΟΥΣ, zoals genoemd in de voorgaande nieuwsbrief). Die parabel over de wonderbaarlijke vermenigvuldiging vertelt ons dus gewoon hoe materie (waaruit onder andere broden en vissen bestaan) hier op deze planeet wordt vermenigvuldigd als gevolg van de ontvangen zonlicht. Dit lezen we daarom dan ook in het Evangelie van Johannes (hoofdstuk 8, vers 2): Weer richtte Jezus zich tot hen: 'Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten’. De zon Helios is inderdaad het allersterkste licht hier op onze planeet. Lieve mensen, volg nu toch gewoon het zonlicht, en zie hoe hieruit materie ontstaat en hoe het voedend is voor alles wat leeft. Volg je nu het echte licht (de echte Jezus), of toch liever de waanzin die het Christendom ervan heeft gemaakt? Komende maandagavond (18 maart) zal mijn Amerikaanse gast in een rechtstreekse uitzending van Pateo Radio onthullen dat ‘Jezus als mens’ een Romeins verzinsel is.

 

Wanneer is Helios (of Jezus) begonnen met het uitstralen van licht? Zoek dat antwoord maar eens zelf op. En vergelijk dat moment daarna maar eens met het officiële geboortemoment van onze moederplaneet (die ik Terra noem). Direct nadat Vader Helios (‘onze Vader die in de Hemel te zien is’) is gaan schijnen, is er, in de kern van het magnetische veld waaruit Moeder Terra is geboren, begonnen met het splitsen van fotonen, waardoor er daar steeds meer materie is gaan groeien. In dat groeiproces, gevoed door licht, doorlopen alle hemellichamen exact dezelfde vier stadia, die we kunnen aanduiden als Aarde, Water, Lucht en Vuur. Dit zijn tevens de vier aggregatietoestanden van materie. De maan om Terra (die ik Luna noem) verkeert in de Aarde-fase. Terra verkeert sinds ongeveer 200 miljoen jaar in de Water-fase. Jupiter (ook bekend als Sint Pieter of Jehova) verkeert in de gas-fase van Lucht. En Vader Helios (oftewel Jezus, de zon van God) verkeert in de plasma-fase van Vuur. Dit is allemaal heel logisch, wanneer je Wholly Science leert begrijpen. Alle hemellichamen groeien dus. Daarom vinden we ook onvoorstelbaar grote sterren in het universum. En dat komt omdat er steeds meer materie wordt gevormd uit licht. Denk nu niet dat het zonlicht op haar beurt weer uit materie komt, zoals de hoererende laagleraren beweren. Het zonlicht van Vader Helios is namelijk helemaal niet afkomstig uit kernfusie. De academische nepwetenschap wil helemaal niet toegeven dat de hitte van onze Vader (in de Hemel) helemaal niet vanuit zijn kern komt, maar dat deze hitte een gevolg is van de beweging van elektrische lading door een magnetisch veld. Daarom vinden we in de corona rondom Helios (of Jezus) temperaturen die oplopen tot meer zo’n twintig miljoen graden Celcius (of Kelvin of Fahrenheit), terwijl de oppervlaktemperatuur maar ongeveer 5500 graden Celsius is. Deze feiten weerleggen met het grootste gemak de waanzin over zonlicht als gevolg van kernfusie. Wholly Science biedt ons een nieuw paradigma, waarmee we weer echte wetenschap kunnen gaan bedrijven, in navolging van onder andere de Oude Grieken als Pythagoras, Heraclitus en Plato.

 

Wil je in slechts één week, onder heerlijke omstandigheden in Frankrijk, de essentie leren van Wholly Science (en jezelf!), neem dan deel aan de Wholly Science Week vanaf 14 april a.s. Kijk op de agenda van Pateo.nl voor meer informatie (link). Deze week gaat definitief door en er zijn nog enkele plaatsen vrij. Indien geld een belemmering vormt, neem dan even contact op om te onderzoeken of er daarvoor een oplossing te vinden is.

 

Wat weet jij nu echt van Wholly Science?

Vreemd genoeg denken sommigen dat ze zouden weten wat Wholly Science is, omdat ze een keer een boek van mij hebben gelezen, een keer een presentatie van mij hebben bijgewoond of dit een keer via een filmpje hebben bekeken. Misschien zijn deze mensen dan even vergeten dat ik vanaf 2008 voltijds (en zonder loon of uitkering) bezig ben met het verder ontwikkelen van wat inmiddels Wholly Science is geworden. Er is (voor zover ik weet) op dit moment op deze planeet niet één wetenschapper die als het gaat om de breedtekennis evenveel verbanden heeft gelegd als ik. Dat zeg ik niet vanuit mij ego, om mezelf op de borst te kloppen. Dat schrijf ik om te benadrukken hoe uniek Wholly Science is. Natuurlijk heeft het geen zin om op ieder parel ‘parel’ te schrijven, want dat geeft bij de zwijnen nog steeds dezelfde onverschillige reactie. Waarom doe ik het dan toch? Nou, omdat er heel misschien hier en daar toch eens opnieuw naar wordt gekeken. Ook de volgende vragen zouden daarbij kunnen helpen:

o       Waarom heeft een week 7 dagen, en een etmaal 24 uren?

o       Welke hoeken heeft de $1-piramide en waarom?

o       De hoeveelste nieuwsbrief is dit?

o       Waarom staat er een G in het symbool van de Vrijmetselaars?

o       En waarom een passer en een winkelhaak?

o       Hoeveel dagen zitten er tussen de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh?

 

Via Wholly Science kun je ook eenvoudig de misleiding door de Vrijmetselarij doorprikken, evenals al hun geheimen onthullen. Wist je trouwens dat de moord van 6 mei 2002 op Pim Fortuyn is uitgevoerd in opdracht van de leiding van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij in Voorburg? Snap je Wholly Science, dan begrijp je ook welk spel er op deze planeet wordt gespeeld. Het is uitermate onverstandig om de (vermeende) tegenspelers te dwarsbomen zonder grondige kennis van dit spel. Verdiep je dus eerst in Wholly Science, voordat je denkt de wereld te kunnen gaan redden.

 

In de volgende Pateo Nieuwsbrief leg ik uit waarom de Vrijmetselaars het getal 322 zo belangrijk vinden. Het is dan ook de datum 3/22, dat wil zeggen maart (=3e maand) 22. Het is dan bovendien precies 33 jaar geleden dat de Georgia Guidestones zijn geplaatst (op 22 maart 1980). Ook 33 is voor de logelikkers een cruciaal getal. Het is dit kalenderjaar ook nog eens 33 wanneer we 20 en 13 (van 2013) bij elkaar optellen, wat twee fundamentele Heelheidsgetallen zijn, door de Maya’s als heilige getallen beschouwd (wat uiteraard hetzelfde is). Wat deze stiekeme metselaars al eeuwenlang doen, is het misbruiken van Wholly Science voor hun eigen egocentrische behoeftetjes. Ik breng deze ware wetenschap in de openbaarheid, zodat ook aan hun misbruik een einde zal komen. Dat is immers ook de betekenis van Pateo (namelijk: ‘niet langer verborgen’).

 

Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

Het Pateo Center is het enige ‘Center for Wholly Science’ op deze planeet. Ik krijg sterk de indruk dat velen niet beseffen hoe uniek dit is. Na eeuwenlang misleid te zijn door de kerken, de universiteiten en de zorginstellingen is er dan eindelijk een centrum dat ons voorbij deze misleiding kan brengen. Maar willen gehersenspoelde mensen eigenlijk wel voorbij deze misleiding gaan? Ik ben eerlijk gezegd nogal teleurgesteld over het aantal mensen dat de afgelopen periode naar het Pateo Center in Oudewater is gekomen. Het is bedoeld als ‘clubhuis’ van wakkere mensen, waar gelijkgestemden elkaar kunnen inspireren. Ga me nu niet vertellen dat er anno 2013 onvoldoende animo zou zijn voor een dergelijk centrum. Graag ontvang ik (samen met de mensen direct om mij heen) daarom terugkoppeling op het Pateo Center in Oudewater. Wat kunnen we anders doen, zodat het echt als een clubhuis kan gaan functioneren? Jouw opbouwende feedback kun je mailen naar Pateo Center @ gmail . com (zonder spaties ertussen). Maureen is zo aardig om al jullie feedback via dat mailadres te verwerken. Wanneer jij gewoon even je ei kwijt wilt, dan kan dat ook. Mail jouw ‘ei’ dan even naar Pateo Center @ yahoo . com (zonder spaties ertussen). Margot zal jou dan een ‘luisterend’ oog bieden.

 

Volgende weekeinde, tijdens de Wholly Science Masterclass, kun je in slechts één dag meer kennis opdoen dan in een heel jaar studeren aan welke universiteit dan ook. En je hoeft het ook echt niet allemaal te onthouden, want Wholly Science is geen linker-hersenhelft-studie. Het gaat om het leren herkennen van de wholistische verbanden, waarvan je er volgende weekeinde onvoorstelbaar veel voorgeschoteld krijgt. Daarmee breng je jouw denken als vanzelf naar een hoger niveau. Je gaat daardoor het Grotere Plaatje zien, en je maakt ook kennis met de Grote Architect van dit alles. Daarna weet je dus echt wat God is, en heeft de kerk totaal geen grip meer op jou. Daarin ligt voor mij de sleutel naar ware soevereiniteit.

 

Heb je weinig tijd beschikbaar, kom dan op vrijdagavond 22 maart naar het Pateo Center om een spectaculaire indruk van de ongekende verklaringskracht van Wholly Science te krijgen. Heb je wel tijd om een gehele zaterdag (inclusief de avond) te besteden aan Wholly Science, kom dan op zaterdag 23 maart naar de Wholly Science Masterclass. Het begint om half elf ’s ochtends en het duurt tot half elf ’s avonds. In de pauzes kun je voor eten en drinken terecht in de moderne keuken van het Pateo Center. Middelbare scholieren hebben gratis toegang en studenten kunnen voor half geld naar binnen. Is Engels voor jou geen probleem, kom dan op zondag 24 maart naar het Pateo Center, want dan wordt dezelfde Wholly Science Masterclass is het Engels gegeven.

 

Kijk voor meer informatie over het activiteitenprogramma in het Pateo Center op de Nederlandstalige agenda op Pateo.nl. Voor alle activiteiten geldt dat de deelname op volgorde van aanmelding is. Zonder aanmelding is deelname dus niet mogelijk.

 

Naast diverse warme en koude dranken kunnen er nu ook warme gerechten en versgeblende smoothies worden besteld in de keuken van het Pateo Center.

 

Graag tot (weer-) ziens in het Pateo Center te Oudewater. En bedankt voor het lezen (en eventueel doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid / Pateo.nl – Wholly Science

 

Pateo Center: Centrum voor Heelkunde / Center for Wholly Science

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de zevenenveertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.