De hemelse afspiegeling in Harry Potter

 

(ook beschikbaar in het Engels (English) en het Frans (Français)

 

Zoals in de videopresentatie over de Klok van Gizeh (Nederlands, Engels) heel kort wordt aangegeven, heeft mevrouw Joanne K. Rowling (1965) de personages in haar fantasieboeken over de belevenissen van Harry Potter ontleend aan de voor ons belangrijkste hemellichamen. In de korte videopresentatie over de Gizeh-Klok komen slechts de relaties met de ster Sirius (eigenlijk Sirius A) en het sterrenbeeld Draak of Draco naar voren. In dit artikel zullen ook de andere relaties worden gelegd, en wordt op iedere relatie dieper ingegaan. De samenvatting hiervan wordt weergegeven in onderstaande tabel.

 

Hemellichaam

Personage (NL)

Personage (Engels)

Terra (of Aarde)

Harry Potter

Harry Potter

Venus

Hermelien Griffel

Hermione Granger

Mars

Ron Wemel

Ron Weasley

Helios (of Zon)

Albus Perkamentus

Albus Dumbledore

Jupiter

Rubeus Hagrid

Rubeus Hagrid

Luna (of Maan)

Loena Leeflang

Luna Lovegood

Sirius (A)

Sirius Zwarts

Sirius Black

Draco (sterrenbeeld)

Draco Malfidus

Draco Malfoy

 

Hermelien staat voor het vrouwelijke van Venus, en de roodharige Ron voor het mannelijke van de rode planeet Mars. We vinden Harry veelal tussen Hermelien en Ron. Evenzo bevindt de omloopbaan van onze moederplaneet Terra zich tussen die van Venus en die van Mars.

 

De zon Helios is de heerser in ons zonnestelsel. Evenzo is Prof. Albus Perkamentus de heerser over Zweinstein (of Hogwarts in het Engels). Het elektromagnetische veld van Helios (genaamd de Heliosfeer) beschermt het gehele zonnestelsel, inclusief Terra. Evenzo wordt Harry energetisch beschermd door Perkamentus.

 

Vanwege de enorme massa van Jupiter (de grootste planeet in ons zonnestelsel), trekt Jupiter (als een soort stofzuiger) veel asteroïden naar zich toe die anders mogelijk op Terra zouden inslaan. Evenzo wordt Harry fysiek beschermd door de reusachtige Hagrid.

 

Iemand die de ‘maanziekte’ heeft (of in het Engels lunatic is), die vinden wij raar of lijp. De bijnaam van Loena is dan ook Lijpo (of Loony in het Engels).

 

De zon Helios is onze eerste zon (of ster). Het woord Messias betekent letterlijk ‘lichtbrenger’. In ons geval is dus Helios de belangrijkste lichtbrenger. Dat betekent dat Helios de Messias is. Helios is dus onze vader die in de hemel is. De tweede ster (of zon) van ons zonnenstelsel is Sirius. Evenzo is Sirius Zwarts de peetvader van Harry. Sirius is de meest heldere ster die we aan de nachtelijke hemel kunnen waarnemen. Deze ster hoort bij het sterrenbeeld Grote Hond en wordt ook wel de Hondsster genoemd (of Dog Star in het Engels). Evenzo kan Sirius Zwarts zichzelf veranderen in een grote zwarte hond.

 

Draco vervult een centrale rol in de belevenissen van Harry. Evenzo neemt het sterrenbeeld Draco een centrale positie in met betrekking tot de precessiecyclus. Deze hemelse rondgang draait namelijk letterlijk om het sterrenbeeld Draco. Deze precessiecirkel wordt mede veroorzaakt door Sirius (Zwarts). Wist je dat Draco Malfidus de zoon is van Lucius Malfidus en Narcissa Malfidus-Zwarts?

 

Zijn er wellicht nog meer hemelse relaties met de personages rond Harry Potter? Wat dacht je bijvoorbeeld hiervan (met dank aan Nicki Phillips):

 

Hemellichaam

Personage (NL)

Personage (Engels)

Mercurius

Minerva Anderling

Minerva McGonagall

Saturnus

Severus Sneep

Severus Snape

Pluto

Remus Lupos

Remus Lupin

Neptunus

Sybilla Zwamdrift

Sybill Trelawny

 

Als adjunct-schoolhoofd, besteedt prof. Minerva Anderling veel tijd aan Harry en neemt ze hem mee naar andere mensen. Zij is degene die Harry's talent voor het vliegen met de bezemsteel zag, waardoor hij zoeker werd bij zwerkbal. Ze speelt de rol van communicator in het leven van Harry, evenals boodschapper. Minerva staat daarom voor de planeet Mercurius. Net als Mercurius is prof. Anderling zeer klein.

 

In de astrologie is Saturnus is de strenge leraar die vele mensen vrezen. Saturnus brengt ons levenslessen waar we niet altijd om staan te popelem. Saturnus is streng en gedisciplineerd; hij tolereert geen dwazen, en dat geldt precies evenzo voor Prof. Severus Sneep. Prof. Sneep is een mysterieus personage, die een Saturnus-achtige rol voor Harry speel. Harry moet leren om zijn geest te beschermen tegen indringers. Prof. Sneep is belast met de verantwoordelijkheid om Harry dit te leren, en het is een slopende reeks van lessen voor Harry, wat dus zeer Saturnus-achtig is.

 

Prof. Remus Lupos leert Harry zijn ergste angsten te overwinnen. Pluto is de heer van de onderwereld en macht. Diep geworteld angsten zijn dan ook geassocieerd met Pluto. Pluto is ook bekend voor de dood en wedergeboorte, waardoor situaties volkomen kunnen transformeren. De situatie veranderde voor Harry compleet toen hij ontdekte, met de hulp van prof. Lupos, dat Sirius Zwarts er niet op uit is om hem te doden.

 

Prof. Sybilla Patricia Zwamdrift is een beetje het contact met de werkelijkheid kwijt en maakt goed gebruik van haar paranormale talenten. Dat betekent dat prof. Zwamdrift Neptunus vertegenwoordigt.

 

Natuurlijk zijn al deze treffende gelijkenissen puur toeval en probeert Jo Rowling ons helemaal niet te wijzen op de dynamiek van de genoemde hemellichamen. Of is ook hier geen enkele sprake van toeval? Wat denk jij?

 

Misschien zijn er nog meer hemelse relaties met de personages rond Harry Potter. Weet jij er nog meer, laat je me dat dan even weten?

 

Zeist, dinsdag 8 november 2011

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl

 

 

Naschrift (gelijktijdig gepubliceerd):

 

Heb je de genoemde videopresentatie over de Klok van Gizeh nog niet bekeken, dan biedt onderstaande weergave van een vraaggesprek met mij hierover wellicht enig inzicht.

 

Vraag:

In jouw nieuwste boek schrijf je heel stellig dat de piramides op het Gizeh-plateau in Egypte niet door de farao’s zijn gebouwd. Hoe weet je dat zo zeker?

 

Antwoord:

De piramidebouwers kenden de constante verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel. Wij noemen deze constante nu Pi. In onze huidige beschaving is het Archimedes geweest die deze constante ruim 22 eeuwen geleden ontdekte. In de tijd van de farao’s, ongeveer 22 eeuwen voordat Archimedes 3,14159… enz. ontdekte, had de mensheid totaal geen benul van deze constante. De piramidebouwers laten op verschillende manieren zien dat ze deze constante wel kenden. Dit betekent dat de Oude Egyptenaren de piramides van Gizeh niet hebben gebouwd.

 

Vraag:

Waaruit blijkt dan bijvoorbeeld dat de piramidebouwers Pi wel kenden?

 

Antwoord:

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de maten van de Grote Piramide. Die zijn zo gekozen dat we via verschillende basisberekeningen bij Pi of een veelvoud van Pi uitkomen. Zo is de lengte plus de breedte gedeeld door de hoogte van de Grote Piramide ongeveer Pi, en is de lengte plus de breedte verminderd met de hoogte exact gelijk aan 100 Pi. Het meest krachtige bewijs vinden we in de meeteenheid die de piramidebouwers gebruikten. Deze eenheid wordt de ‘cubit’ genoemd. En de exacte lengte daarvan is precies Pi gedeeld door 6 meter.

 

Vraag:

Waarom is dit ‘gedeeld door 6’? Wat is daar de betekenis van?

 

Antwoord:

De eerste lettergreep van Pi-ra-mide is Pi. De piramidebouwers gebruikten op verschillende manieren de constante Pi, zoals ik net heb aangegeven.

 

De tweede lettergreep van pi-Ra-mide is Ra. Met Ra wordt verwezen naar de centrale zon in ons zonnestelsel, die ik in mijn werk overigens Helios noem. Veel later hebben de Oude Eyptenaren eveneens de naam Ra gebruikt voor hun zonnegod.

 

De zon Helios (of Ra) staat niet stil in het universum, want alles beweegt daarin altijd. Net als onze moederplaneet Terra beschrijft ook Helios een cirkelbaan, maar dan wel een heel erg grote. Eén rondgang van Helios duurt even lang als 25.920 rondgangen van Terra (om Helios).

 

Door ‘gedeeld door 6’ te gebruiken in hun meeteenheid, geven de piramidebouwers ons de hint om ook de omloopbaan van Helios te delen door 6. Delen we 25.920 jaar door 6, dan krijgen we 4320 jaar. Dat is precies 432 jaar aan iedere vinger. Voor mij is dit een zeer belangrijk getal, denk ook maar aan 432 Hz, de natuurlijke trillingsfrequentie van de toon A. 

 

Dit getal van 432 is ook gebruikt om een soort schaalmodel van onze moederplaneet te maken. De schaal van de omtrek van de vierkante basis van de Grote Piramide ten opzichte van de ronde omtrek van de evenaar is namelijk ongeveer 1 : 43.200. En diezelfde schaalverhouding vinden we wanneer we de hoogte van Grote Piramide vergelijken met de straal van aardbol.

 

Vraag:

Dus door ‘gedeeld door 6’ en het gebruik van veelvouden van 432 wijzen de piramidebouwers op de omloopbaan van de zon. Maar wat is daar zo belangrijk aan?

 

Antwoord:

De omloopbaan van Helios veroorzaakt de derde dimensie van tijd. De eerste dimensie van tijd is de dagelijkse tijd. Deze wordt veroorzaakt door de rotatie van Terra om haar eigen as met een snelheid van bijna 30 km/min (ruim 1600 km/uur op de evenaar). De tweede dimensie van tijd is de jaarlijkse tijd. Deze wordt veroorzaakt door de rondgang van Terra om Helios, met een snelheid van ongeveer 30 km/sec. De derde dimensie van tijd werd door Plato het Groot Jaar genoemd. Deze grootjaarlijkse tijd wordt veroorzaakt door de rondgang van Helios, met een snelheid van ongeveer 220 km/sec. Wat de piramidebouwers hebben gedaan is het maken van een klok die deze derde dimensie van de tijd weergeeft.

 

Vraag:

Hoe laat is het dan volgens deze klok?

 

Antwoord:

Iedere tijdsdimensie gaat over de wisselwerking tussen licht en duisternis. In de dagelijkse tijd is het ’s ochtends en ’s middags licht, en ’s avonds en ’s nachts duister. In de jaarlijkse tijd is het in de lente en de zomer licht, en in de herfst en de winter duister. In de grootjaarlijkse tijd is het in het gouden- en zilveren tijdperk licht, en in het bronzen- en ijzeren tijdperk duister. De Gizeh-piramides laten zien dat het in 2012 weer licht wordt in de grootjaarlijkse tijd. Dan verlaten we het huidige ijzeren tijdperk en betreden we (opnieuw) het gouden tijdperk.

 

Vraag:

Wat gaan we merken van we het betreden van het gouden tijdperk?

 

Antwoord:

We gaan merken dat alle duistere praktijken als sneeuw voor de zon zullen gaan verdwijnen. Ook zullen alle kakkerlakken die nu nog proberen de baas te spelen op deze planeet maken dat ze wegkomen. Het Grote Licht zal ons bewustzijn verder verlichten, en zal ons helpen herinneren wie we werkelijk zijn. Hierdoor komt een einde aan het slavenbestaan van de mensheid op deze planeet van de afgelopen duistere periode. De mensheid zal ontwaken uit haar Grote Winterslaap van bijna 13.000 jaar.

 

Veel mensen zijn nu al aan het wakker worden. Je hoeft immers niet te wachten tot de zon opkomt om op te staan. Dat kan gerust eerder. Ook zullen we zien dat straks, nadat het Gouden Tijperk is aangebroken, er ook nog mensen zijn die onverstoorbaar doorgaan met slapen. Toch zal in deze schemertijd iedereen vroeg of laat wakker worden uit de hypnose van het ego.

 

Vraag:

Wat is jouw conclusie naar aanleiding van jouw ontdekking?

 

Antwoord:

De belangrijkste conclusie is dat we helemaal nergens bang voor hoeven te zijn. De kakkerlakken zullen misschien nog een laatste poging doen om de mensheid vast te houden in haar hypnoseslaap door een hel op aarde te creëren, maar iedereen die wakker is en besluit om op te staan, die merkt dat deze planeet een waar paradijs kan zijn.

 

Vraag:

Waar kunnen mensen hier meer informatie over vinden?

 

Antwoord:

Alles wat ik zojuist heb verteld en nog veel meer is te vinden op de website Pateo.nl. Daar kunnen ook mijn contactgegevens worden gevonden.

 

 

(Wil je hier meer over weten, kom dan op zaterdag aanstaande (12 november) naar het Noord-Brabantse Werkendam: link)

 

 

* * * * * * * * * * * * *

 

Eveneens gelijktijdig gepubliceerd op:

o       Star-People.nl