Open bezwaarschrift aan het CvZ

 

College voor Zorgverzekeringen

Postbus 12.023

1100 AA  AMSTERDAM ZO

 

Betreft: Bezwaarschrift

 

Jullie kenmerk: 1200267758

 

Zeist, 21 november 2011

 

Geachte ondergeschikte,

 

Onlangs ontving ik van het College voor Zorgverzekeringen (kortweg CvZ) een brief waarin werd aangegeven dat mij een tweede boete werd opgelegd voor het niet afsluiten van een zorgverzekering. Via deze brief teken ik niet alleen bezwaar aan tegen deze tweede boete, maar ook nogmaals tegen de eerste en tegen de verplichting om een farmaceutische ziektekostenverzekering te moeten afnemen.

 

Dit is een open bezwaarschrift. Naast de uitgeprinte en door mij ondertekende versie staat dit bezwaarschrift ook online via de website pateo.nl. De URL van dit open bezwaarschrift is: pateo.nl/cvz.htm. Ik doe dat zodat ook anderen die met de CvZ-terreur te maken krijgen weten dat alle pogingen van CvZ tot intimidatie en diefstal onrechtmatig zijn.

 

Om te beginnen wijs ik op Artikel 194 van het Burgerlijk Wetboek Boek nummer 6 waarin wordt gesteld dat opzettelijke misleiding strafbaar is. In mijn voorgaande bezwaarschrift gedateerd op 1 april j.l. (die onderaan wordt weergegeven) heb ik het CvZ in kennis gesteld van de misleiding waarop de ziektezorg in Nederland is gebaseerd. De omvang van deze misleiding is ongekend groot, want zelfs het idee dat ziekte zou bestaan is een opzettelijke medische misleiding. Ieder mens is van nature kerngezond mits de werking van het innerlijk balanswaarborgsysteem (ook wel immuunsysteem of afweersysteem genoemd) niet wordt verstoord. Daarvoor hoeft niemand ook maar iets te doen, laat staan zich te verzekeren. Sterker nog, nagenoeg alles wat geheel of gedeeltelijk wordt vergoed door een erkende ziektekostenverzekering verstoort de werking van het innerlijk balanswaarborgsysteem, en vermindert daarmee dus de gezondheid. De farmaceutische ziektezorg is feitelijk een enorme oplichtingzaak, en het CvZ werkt daar klaarblijkelijk willens en wetens aan mee.

 

Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid. Ik ben daar iedere dag opnieuw bewust mee bezig. Ik merk dat ik daardoor steeds gezonder wordt, en ik heb dan ook al vele jaren geen enkele klacht als gevolg van een tijdelijke innerlijke onbalans.

 

Tot besluit wens ik te benadrukken dat ik een soeverein mens ben, en dat ik geen enkele inbreuk op mijn soevereiniteit accepteer. Ik raad iedere ondergeschikte (zoals alle ambtenaren) aan om de hogere lagen van de machtspiramide te onderzoeken. Mijn onderzoek laat zien dat er meerdere machtslagen boven de regering zijn, en dat we in de top van deze machtspiramide een particuliere investeringsbank vinden (genaamd NM Rothschild & Sons). Daarmee is iedere ambtenaar in feite dienaar van de familie Rothschild. Ik erken de ‘macht’ van deze familie niet, en dat geldt daarmee dan ook voor de schijnmacht van alle ondergeschikten van deze familie.

 

Ik hoop dat dit bezwaarschrift deze keer wel een ondergeschikte bereikt dit in staat is tot zelfstandige denkprocessen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan Oldenkamp

 

Dr. J.H. Oldenkamp

Nijenheim 1426

3704 VG  ZEIST

 

 

Voorgaand bezwaarschrift aan het CvZ

 

College voor Zorgverzekeringen

Postbus 12.023

1100 AA  AMSTERDAM ZO

 

Betreft: Bezwaarschrift

 

Jullie kenmerk: 1200014804

 

Zeist, 1 april 2011

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Vandaag ontving ik een brief van het CvZ, die merkwaardig genoeg gedateerd is op 4 april 2011, drie dagen in de toekomst. In deze brief wordt gesuggereerd dat ik een zorgverzekering zou moeten hebben. Deze suggestie is onjuist. Ik heb bij de Sociale Verzekeringsbank op basis van mijn levensovertuiging bezwaar gemaakt tegen het verplicht afnemen van diensten die worden gedomineerd door de farmaceutische maffia. Graag licht ik in deze brief mijn zienswijze nog even verder toe.

 

Ik heb geen behoefte aan zorg. Ik heb behoefte aan gezondheid. Zoals ik in mijn boek ‘Aanklacht tegen de overheid’ (ISBN 978-90-813871-3-2), heb aangetoond heeft de zorg in Nederland niets van doen met gezondheid. In deze zorg in Nederland is niemand werkzaam die mij kan vertellen wat precies gezondheid is, laat staan hoe ik mijn eigen gezondheid gegarandeerd kan bevorderen.

 

De algehele zorg in Nederland inclusief het CvZ maakt onderdeel uit van een mondiale oplichtingzaak waarvan de gewone bevolking de rekening gepresenteerd krijgt in de vorm van onnodig hoge maandelijkse lasten (die maar blijven stijgen) en substantieel verlies aan gezondheid, soms zelfs met directe dodelijke afloop.

 

U zult als gehoorzame ambtenaar die allang niet meer in staat is tot autonome denkprocessen naar verwachting gewoon al braaf kwispelend de regeltjes op mij willen toepassen. U kunt zich deze moeite besparen, want ik laat mij op geen enkele manier bedreigen of chanteren. Om tijd te besparen stel ik voor dat we een onafhankelijke instantie vragen naar deze zaak te kijken. Het is mijn doel om ieder mens die dit wil, in volle gezondheid te laten leven. Dit fundamentele grondrecht staat voor mij boven iedere vorm van wet- of regelgeving.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan Oldenkamp

 

Dr. J.H. Oldenkamp

Nijenheim 1426

3704 VG  ZEIST

 

 

(Naschrift: Wil je hier meer van weten, lees dan ook de brief die mevrouw Pleun Snoek uit Delden schreef aan het CvZ in een artikel op Argusoog.org (met reactiemogelijkheid).)