Opnieuw openbare aansprakelijkstelling CZ

 

Deze aansprakelijkstelling is gelijktijdig met de verzending ervan naar onderstaand adres van CZ openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Aan: CZ

T.a.v. drs. W.A. van der Meeren

Postbus 90.152

5000 LD Tilburg

 

Betreft: Opnieuw openbare aansprakelijkstelling

 

Zeist, 7 januari 2013

 

Geachte heer Wim van der Meeren,

 

In de maand december van het afgelopen kalenderjaar heeft u mijn rechtspersoon een brief gestuurd waaruit blijkt dat u de rechtsgeldige soevereiniteit van mijn rechtspersoon opnieuw heeft geschonden, waarvoor ik u hierbij aansprakelijk stel.

 

Allereerst heeft u de onrechtmatig afgesloten verzekeringspolis op naam van mijn rechtspersoon niet geannuleerd, zoals ik u heb gesommeerd in mijn brief van 12 juni 2012. Daarvoor geef ik u hierbij een boete van € 1000. Verder heeft u mijn persoonsgegevens niet verwijderd uit uw administratie, zoals ik u eveneens heb gesommeerd. Daarvoor geef ik u hierbij eveneens een boete van € 1000. Daarnaast bent u mij sinds 4 juni 2012 € 20 per etmaal verschuldigd, zoals ik u heb laten weten in mijn voorgaande schrijven (link). Deze schuld is inmiddels opgelopen tot in totaal € 4340. Dit betekent dat u mij per vandaag € 6340 bent verschuldigd. Hierbij sommeer ik u dit bedrag over te maken op rekeningnummer 1561.55.753 ten name van J.H. Oldenkamp in Zeist.

 

Mijn rechtspersoon heeft geen klantrelatie met uw zorgverzekeringsbedrijf, en zal deze ook in de toekomst nooit hebben. Bovendien is uw zorgverzekeringsbedrijf betrokken bij de zorgfraude, wat betekent dat uw bedrijf een criminele organisatie is. Indien uw criminele organisatie mijn rechtspersoon in de toekomst nogmaals contacteert zal ik u een boete van € 1.000.000 opleggen. Voor alle opgelegde boetes geldt een betalingstermijn van tien werkdagen, waarna het openstaande totaalbedrag automatisch met één procent per etmaal wordt verhoogd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist

 

 

Gerelateerd:

o       Openbare aansprakelijkstelling CZ (link)