Openbare aansprakelijkstelling CZ

 

Deze aansprakelijkstelling is gelijktijdig met de aangetekende verzending ervan naar onderstaand adres van CZ openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Aan: CZ

T.a.v. drs. W.A. van der Meeren

Postbus 90.152

5000 LD Tilburg

 

Betreft: Openbare aansprakelijkstelling

 

Zeist, 12 juni 2012

 

Geachte heer Van der Meeren,

 

Op 4 juni j.l. zond u mij informatie waaruit ik opmaak dat CZ zonder mijn toestemming een verzekeringspolis op mijn naam heeft afgesloten. Deze papieren samen met het pasje ontvangt u hierbij retour. Ik verzoek u deze te vernietigen.

 

Verder verzoek ik u mij kenbaar te maken hoe u aan mijn persoonsgegevens bent gekomen. Deze zijn namelijk zonder mijn toestemming aan u verstrekt. De verstrekker van deze gegevens zal ik vervolgens voor dit onrechtmatig handelen aansprakelijk stellen.

 

Ten derde verzoek ik u om al mijn persoonsgegevens, die zoals aangegeven op een onrechtmatige wijze aan u zijn verstrekt, per direct en volledig te verwijderen uit uw administratie, om daarmee tevens de onrechtmatige afgesloten verzekeringspolis op mijn naam te annuleren. U krijgt tot vier weken na de dagtekening van deze brief de tijd om dit uit te voeren en mij daarover te berichten. Indien u dienaangaande in gebreke blijft, stel ik hierbij CZ daarvoor aansprakelijk en is CZ mij 20 per etmaal schadevergoeding verschuldigd, beginnend op 4 juni j.l. en eindigend op het etmaal waarop ik het betreffende bericht alsnog ontvang.

 

Tot besluit raad ik u of uw juridische afdeling aan om contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd aangezien onder andere de Zorgverzekeringswet 2006 niet langer op mijn rechtspersoon van toepassing is. Op 30 april j.l. heeft zij van mij daarover een schrijven ontvangen wat inmiddels rechtsgeldig is.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist