Wijffels snapt het; jij ook?

 

Het huidige politieke systeem is failliet. Het financiële bestel is vastgelopen. De economie is niet meer van deze tijd, want het is ecologisch te belastend en organisatorisch zit het op allerlei fronten mis.

 

Dit zijn nadrukkelijk niet alleen mijn woorden. Deze uitspraken worden namelijk ook volledig onderschreven door Herman Wijffels, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Als openingsspreker tijdens de zogeheten Lowlands University gaf hij daarover op vrijdag 17 augustus j.l. een onthullende lezing van drie kwartier. Deze spreekbeurt is hier te bekijken. Daarna was hij ’s avonds te gast in het programma Nieuwsuur, maar daar mocht hij slechts praten over het faillissement van het politieke systeem in Nederland. Deze uitzending is via deze link te bekijken; Wijffels is daarin vanaf de 20e minuut tot de 29e minuut te zien.

 

In zijn Lowlands-lezing zegt Wijffels onder andere het volgende:

 

"… een kernprobleem waar we nu tegenaan gelopen zijn, dat is de aard van het financiële stelsel, eigenlijk de aard van hoe geld ontstaat. En dat is een misschien niet algemeen bekend fenomeen, maar geld komt voor het overgrote deel in de wereld als schuld. En dat gebeurt via de zogenaamde geldscheppende functie van het bankwezen. En dat is, het ontstaat uit niets anders dan een boekhoudkundige transactie.” (00:11:37 min.)

 

“… omdat er ook zo'n grote premie staat op geldschepping door banken en de geldschepping via schuldcreatie.... dat we voorbij houdbare grenzen zijn gegaan.” (00:11:51 min.)

 

Net als de SOPN geeft daarmee ook Wijffels 100% openheid over de financiële praktijken, die de SOPN voor alle duidelijkheid aanduidt als de geldfraude. Van alle partijen die op 12 september aanstaande meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen is de SOPN de enige partij die deze financiële misstanden openlijk durft te benoemen, en bovendien met de oplossing komt.

 

Herman Wijffels, tegenwoordig hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht, senior advisor bij het Utrecht Sustainability Institute (USI) en voorzitter van het Sustainable Finance Lab (SFL), sprak ook over wat de SOPN aanduidt als de zorgfraude. Ook in deze zaak durft Wijffels de vinger precies op de zere plek te leggen.

 

Na het bekijken van zijn Lowlands-lezing heb ik hem gelijk een emailbericht gestuurd. Zijn secretaresse heeft me beloofd mijn bericht direct door te zullen sturen naar zijn privé-emailadres.

 

Wie na het zien van deze Lowlands-lezing van Wijffels nog twijfels heeft over het nut en de noodzaak van de SOPN, die heeft het volgens mij nog niet helemaal begrepen. De SOPN is absoluut niet een zoveelste splinterpartij van de oude politiek. De SOPN is bedoeld om daar juist van binnenuit een einde aan te maken, zodat we gezamenlijk vorm en inhoud kunnen gaan geven aan een nieuwe bestuursvorm voor onze nieuwe samenleving. De SOPN is als het Paard van Troje. Hoe meer kamerzetels de SOPN op 12 september in de wacht sleept, des te sneller kunnen we een streep gaan trekken onder de oude politiek, die inderdaad volkomen failliet is.

 

De komende Tweede Kamerverkiezingen is niet het enige paard waarop de SOPN heeft gewed. Het andere paard komt uit de juridische stal van Ad van Rooij, kandidaat-kamerlid op positie 47 van de overall verkiezingslijst van de SOPN (link). Ad heeft ontdekt dat er grondwettelijk gezien grote misstanden zijn in Nederland. Op basis hiervan heeft de SOPN aan de Kiesraad gevraagd of de Nederlandse Kieswet overeenkomstig de daarvoor geldende Europese richtlijnen tot stand is gebracht, en zijn er daarnaast een viertal vragen gesteld aangaande het Benelux-parlement (link). Eveneens gebaseerd op het onderzoekswerk van klokkenluider Ad van Rooij organiseert de SOPN verder op donderdag 6 september aanstaande een verkiezingendebat waarvoor alle lijsttrekkers van de zittende politieke partijen zijn uitgenodigd. Het doel van dit debat is om onder andere duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of Nederland juridisch gezien eigenlijk wel bestaat. Daartoe zullen eveneens diverse deskundigen worden uitgenodigd. Dit open debat wordt gehouden in zalencentrum Het Leeuwke in Nijnsel nabij Eindhoven (link). Zowel pers als publiek zijn daarbij van harte welkom.

 

Zeist, dinsdagavond 28 augustus 2012,

Johan Oldenkamp,

Lijsttrekker van de SOPN (link)

 

(met dank aan gastschrijver Berend voor de medewerking aan dit artikel)