Wat is de visie van de SOPN op Ö ?

 

Nu de SOPN-beweging steeds harder groeit, komen er ook steeds meer vragen over de visie van de SOPN op specifieke onderwerpen. Via deze webpagina worden deze visies per onderwerp verzameld en kenbaar gemaakt. De onderwerpen staan hieronder in alfabetische volgorde. Het vormt een aanvulling op de volgende online documenten:

o       het SOPN-partijprogramma: pdf

o       antwoorden op veelgestelde vragen over dit partijprogramma: link

o       antwoorden op vragen over de SOPN-aanpak: link

 

(klik hier voor meer informatie over de SOPN)

 

Alimentatie

Wanneer iedereen een basisinkomen heeft kunnen alle alimentatie≠verplichtingen komen te vervallen. Dit geldt zowel voor partner- als voor kinderalimentatie. In de periode vanaf de geboorte tot aan de viering van de achttiende verjaardag klimt het basisinkomen van het kind geleidelijk op naar 100%.

 

Asielbeleid/integratie

De SOPN wil dat Nederland een sociaal land is. Het asielvraagstuk vraagt echter om een internationale aanpak. De SOPN verwacht dat de de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Nederlander navolging zal krijgen in uiteindelijk alle landen op deze planeet. Hierdoor zal naar verwachting de stroom van asielzoekers fors dalen. Indien iedere wereldburger een basisinkomen ontvangt, dan is volgens de SOPN de volgende stap dat iedere burger vrijelijk in iedere land mag wonen of rondreizen. Daarna zullen ook de landsgrenzen gaan verdwijnen, evenals de nationaliteiten.

 

AWBZ

De SOPN wil de verplichte bijdrage aan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) afschaffen omdat dit fonds bedoeld is voor onvoorziene medische kosten. Gezondheidsbevordering en medische zorg zijn voor de SOPN twee zeer verschillende zaken. De zorg wordt momenteel namelijk gedomineerd door de farmaceutische industrie die deze medicijnen produceert. De SOPN wil allereerst 100% openheid in deze zaak van de zorgfraude. Daarna zal worden onderzocht hoe we in Nederland de gezondheidsbevordering opnieuw gaan inrichten en financieren, inclusief de gehandicaptenzorg en de hulpverlening. Nu is Nederland koploper als het gaat om de zorgkosten. De SOPN wil dat Nederland koploper wordt in volksgezondheid.

 

Europa

De Europese Unie (EU) wordt bestuurd via een schijndemocratie. De zeggenschap ligt daarbij feitelijk bij het immense lobbycircuit rondom de Europese Commissie en het Europese Parlement. Zolang de EU geen werkelijke volksvertegenwoordiging heeft, waarbij de stemgerechtigde bevolking in de aangesloten landen rechtstreeks de Europese parlementariŽrs kunnen kiezen, wil de SOPN niets met deze schijnvertoning te maken hebben. De SOPN wil dan ook dat Nederland zich terugtrekt uit zowel de EU als de euro.

 

Homoseksualiteit

Zie de antwoorden die gegeven zijn op diverse vragen gesteld door het lesbisch webmagazine LaVita: link. Klik hier om het uiteindelijke artikel in LaVita te lezen.

 

Huizenmarkt

De huizenmarkt zit vast omdat de huizenprijzen in Nederland veel te hoog liggen. De oorzaak daarvan is volgens de SOPN de hebzucht van de banken, waaraan de oude politiek ruim baan heeft gegeven. Hierdoor is het financiŽle stelsel gebaseerd op geldfraude. Deze geldfraude is ontstaan door het legaliseren van het financiŽle piramidespel via het systeem van fractioneel bankieren met fiat-geld. De SOPN wil dit frauduleuze systeem verbieden, evenals het hanteren van rente. Door vervolgens een waardevaste munt te gaan invoeren zullen de waardes van alle goederen, waaronder ook alle onroerende goederen, uitgedrukt gaan worden in reŽle bedragen.

 

Israelisch-Palestijnse kwestie

De SOPN van mening is dat de problemen rond deze kwestie alleen vanuit de kern kunnen worden opgelost. Deze kern ligt bij het besluit dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 29 november 1947 om toestemming te geven voor de oprichting van de Staat IsraŽl. Alleen de veroorzaker van dit probleem kan voor een duurzame oplossing zorgen. Daartoe dient de VN opnieuw een besluit te nemen, zonder uiteraard enige bemoeienis van de Staat IsraŽl. Daarover is een apart artikel geschreven: link.

 

JSF

De SOPN wil dat Nederland per direct uit het productieproject stapt van de Joint Strike Fighter (JSF), die officieel de ĎF-35 Lightning IIí heet, en dat er vervolgens niet ťťn van deze veel te dure gevechtsvliegtuigen wordt aangeschaft.

 

Langstudeerboete

De SOPN wil iedereen een eigen ontwikkelbudget geven waarmee de eigen talenten op ieders eigen manier in ieders eigen tempo mogen worden ontwikkeld.

 

Liberalisering

Liberalisering betekent bevrijding van onnodige wet- en regelgeving. Velen verwarren liberalisering met de monopolies die het falend overheidsbeleid van de oude politiek heeft gecreŽerd, waardoor de prijzen omhoog zij gevlogen, en de kwaliteit omlaag is gekelderd.

 

Ondernemerschap

De SOPN wil weer echte ondernemerschap door het afschaffen van alle onnodige belemmeringen. Daarover is een apart artikel geschreven: link.

 

Ontpolderen

Het al dan niet ontpolderen beschouwt de SOPN als een locale aangelegenheid waarbij alle in- en omwonenden 100% inspraak dienen te krijgen. Daarover is een apart artikel geschreven: link.

 

Ontslagrecht

De SOPN wil aan iedere Nederlander een onvoorwaardelijk basisinkomen geven. Dit basisinkomen is voldoende om op een goede manier te voorzien in het eigen levensonderhoud. Met deze basis kan het ontslagrecht volledig worden versoepeld.

 

Palestijns-Israelische kwestie

De SOPN van mening is dat de problemen rond deze kwestie alleen vanuit de kern kunnen worden opgelost. Deze kern ligt bij het besluit dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 29 november 1947 om toestemming te geven voor de oprichting van de Staat IsraŽl. Alleen de veroorzaker van dit probleem kan voor een duurzame oplossing zorgen. Daartoe dient de VN opnieuw een besluit te nemen, zonder uiteraard enige bemoeienis van de Staat IsraŽl. Daarover is een apart artikel geschreven: link.

 

Prostitutie

De SOPN wil aan iedere Nederlander een onvoorwaardelijk basisinkomen geven. Daarna hoeft niemand het eigen lichaam nog langer te verkopen om te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud of dat van anderen. Wie bovenop het basisinkomen geld wil verdienen door het aanbieden van seksuele diensten is daar helemaal vrij in. Ook hierover wil de SOPN 100% openheid. Het oudste beroep van de wereld dient volgens de SOPN te worden losgekoppeld van de illegaliteit en van de willekeur door de (lokale) overheid.

 

Religie

Vooral via de religies kon eeuwenlang het spelletje van verdeel en heers worden gespeeld. Het woord religie komt overigens van het Latijnse woord Ďreligareí, wat verbinden betekent. Het is dan ook opvallend dat fanatieke gelovigen zich juist niet verbinden door zich af te zetten tegen ongelovigen en vooral tegen andersgelovigen. De SOPN vindt dat er in ieder geval een strikte scheiding dient te zijn tussen de religies en de staat. Door christelijke politieke partijen toe te staan worden religie en staat juist niet gescheiden. En hetzelfde geldt voor partijen die een hetze voeren tegen de islam, wat evenzeer een vermenging is van (anti-) religie en staatszaken. De SOPN vindt dat iedereen zelf mag weten waarin wordt geloofd. Dat hoort namelijk bij het grondrecht op vrijheid. Het openbaar bestuur is echter van ons allemaal, en dient daarom volledig los te staan van persoonlijke levens- of geloofsovertuigingen (zoals verwoord in het artikel over de SOPN als Volksbeweging voor Vrijheid, Vitaliteit en Verbondenheid: link).

 

Veiligheid

De SOPN doet niet aan symptoombestrijding. De SOPN wil dat de werkelijke grondoorzaken van het ontstaan van onveiligheid bloot worden gelegd voordat maatregelen worden getroffen. De SOPN verwacht dat de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Nederlander de negatieve criminaliteitsspiraal onmiddellijk zal ombuigen in een positieve spiraal van zingeving en zelfontwikkeling.

 

Verkeer

Door het aanbieden van gratis openbaar vervoer verwacht de SOPN een forse daling van het personenverkeer op de weg. Verder wil de SOPN de ontwikkeling van innovatieve aandrijvingtechnologieŽn stimuleren. Aanvankelijk werd de SOPN gekscherend de UFO-partij genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in Duitsland echter al diverse vliegende schotels ontwikkeld. Deze zogeheten VRIL-technologie is daarna in het geheim verder doorontwikkeld. De SOPN wil 100% openheid over deze geluidloze vliegmachines, waarmee we ons straks veel eenvoudiger en sneller kunnen gaan verplaatsen over de planeet, en wellicht daarbuiten.

 

Wetenschap

Het doel van de wetenschap is het vinden van de meest eenvoudige verklaring voor ieder verschijnsel. Verklaringskracht en eenvoud zijn daarmee de toetsstenen voor werkelijke wetenschap, die we ook Universele Wetenschap kunnen noemen. De academische theorieŽn die daarentegen door de universiteiten worden verkondigd zijn grotendeels beschrijvingen (en dus geen verklaringen) en zijn bovendien vaak onnodig ingewikkeld gemaakt (en dus verre van eenvoudig). De SOPN wil 100% openheid over deze frauduleuze oplichtingspraktijken.

 

Zonde/zondig/zondaar

Zonde is gebruikt door de kerken om mensen te kunnen manipuleren. Wie niet langer gelooft in zonde, laat zich ook niet langer misleiden door de kerken. Zonde bestaat dan ook helemaal niet. Alles draait in het leven om het opdoen van waardevolle leerervaringen. De enige zonde die er zou kunnen zijn is wanneer we niet leren van wat we hebben gedaan (of gelaten).

 

Klik hier om terug te gaan naar de SOPN-startpagina