Zuiverland

Nederlandstalige wetenschappers die vrij durven onderzoeken

 

experts:

expertisegebieden:

websites:

 

Frank Bonte

 

nulpuntenergie, straling en woonbiologie

Nulpuntenergie.net

Stralingbewust.nl

Frank Bonte.nl

 

Monique Calis

 

zuiveringstechnologie via kristallen en orgonite

Love-Orgonite.nl

 

Frank Collaris

 

nulpunttechnologie

videopresentatie

(d.d. 25/3/2011)

 

Drs. John Consemulder

 

(bio-) energetische-, akoestische-, holografische- en elektromagnetische heling, bewustzijn en gezondheid

HealingSoundMovement.com

 

Dr. Herbert van Erkelens

 

kwantumbewustzijn en 12-tallige wiskunde

Herbert van Erkelens.nl

 

Door Frankema

 

opgroeien zonder vaccins

Vaccinvrij.nl

 

Victor Hebers

 

elektromagnetisme (de essentie van alles!)

e-boek

 

Ir. Menno van der Hurk

 

informatievrijheid

via wij worden wakker .org

 

Ir. Bert Janssen

 

heilige geometrie

Crop Circles and More.com

 

John van de Kamp

 

harmonisatie leefomgeving en samenwerking

Pakua-Adviseurs.nl

 

René P.B.A. Meijer

 

filognosie (tijdbewustzijn, vrije energie)

The Order of Time.com

 

Dr. Johan Oldenkamp

 

heelheidswetenschap

Pateo.nl

Fair-Talk.com

 

Ir. Caspar Pompe

 

nulpuntenergie en watergas

Watergas.nu

 

Barbara C. Roth

 

ontwikkeling van mensen en samenwerkings­verbanden mbv Tzolkin

1320em.nl

 

Désirée Röver

 

algehele gezondheid en helingmethoden

Desiree Rover.nl

 

Peter Toonen

 

bewustzijn, tijd en ruimte

NatuurlijkeTijd.nl

MayaTijd.nl

 

Ir. Piet Tummers

 

Kosmo-Geo-Biologie (wholisme, bio-resonantie, complementaire-zorg, kosmologie, geopathie, E/M-velden, vrije-energie)

Aries-Ethernity-Foundation.org

 

Kees Visser

 

ontwikkeling van mensen en samenwerkings­verbanden mbv Tzolkin

1320em.nl

 

Jan Wicherink

 

integratie van wetenschap en spiritualiteit

Souls of Distortion.nl 

Key of Solomon.org

Era-Nova.nl

 

Dit overzicht (op alfabetische volgorde van achternaam) is bedoeld om de krachten te bundelen zodat we gezamenlijk meer kunnen gaan bereiken dan voor ieder apart mogelijk zou zijn.

 

Ontbreekt er een naam op dit overzicht, mail dit dan met de rest van de benodigde gegevens naar zuiverland @ pateo.nl (zonder spaties). Uiteraard vooraf wel eerst even toestemming vragen aan de betreffende wetenschapper mocht je niet jezelf aanmelden.