Van waarmening naar waarneming

 

Zullen we het recht op ‘vrije meningsuiting’ vervangen door het recht op ‘het altijd en overal vrijuit uiting mogen geven aan eigen waarnemingen, gedachten en gevoelens’?

 

Dankzij bepaalde, populistische verdeeldheidzaaiers zien we dat de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 van de Grondwet) heel snel en ook heel hard kan botsen met het discriminatieverbod (artikel 1 van de Grondwet). Echter, een uiting van een waarneming (in plaats van een ‘ware mening’) is per definitie altijd waar (voor de subjectieve waarnemer), want zo is het nu eenmaal door de persoon in kwestie waargenomen. Daarom kan een waarneming ook nooit discriminerend zijn, tenzij de waarneming wordt vermengd met een be- of veroordeling. Een zuivere waarneming is altijd puur beschrijvend van aard. Wie aanstoot neemt aan een zuivere (subjectieve) beschrijving, die kan op basis daarvan wellicht beginnen met een bevrijdend zelfonderzoek.

 

Door een mening te kiezen sluiten we gelijktijdig alle andere mogelijke zienswijzen buiten. We gieten daarmee ons standpunt in beton, en verliezen zo iedere vorm van flexibiliteit, terwijl de werkelijkheid ondertussen gewoon doorgaat met bewegen, veranderen en transformeren. Daar staan we dan, aan de zijlijn van de werkelijkheid, met onze vastgeklonken ‘ware mening’ (of waarmening), want we kunnen een éénmaal gekozen mening niet zo maar eventjes herzien. Wanneer immers iemand vandaag een ‘ware mening’ heeft die haaks staat op die van gisteren, dan nemen we deze persoon niet langer serieus (tenzij we eventueel zouden begrijpen waarom deze radicale meningsverandering heeft plaatsgevonden).

 

Door onze ‘ware mening’ tegen een ander te uiten dwingen we impliciet ook die ander om een ‘ware mening’ te kiezen, om zo eveneens de grenzenloze vrijheid van de flexibiliteit te verliezen. Dat is de reden waarom in veel discussies de emoties ook zo snel oplopen. We graven eerst onszelf in op een vaste positie, daarna dwingen we de ander om dit ook te doen, en vervolgens proberen we die (door ons toedoen) vastgezette ander weer los te wrikken en naar onze vaste positie te trekken. Velen denken dat dit normaal is, alleen maar omdat ze niet beter weten.

 

In plaats van een discussie, kunnen we ook een dialoog voeren (in navolging van de Oude Grieken). In een dialoog wordt een gezamenlijke zienswijze uitgewerkt aan de hand van gedeelde waarnemingen, gedachten en gevoelens. Een dialoog betekent samenspraak, terwijl een discussie vrijwel altijd uitmondt in tegenspraak of een twistgesprek.

 

Misschien heb je wel eens gehoord van Geweldloos Communiceren, ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg (die daarom op de ereplaats op Pateo.nl staat). De combinatie van Geweldloos Communiceren en het voeren van dialogen (in plaats van discussies) resulteert in de communicatiemethode genaamd Fair Talk. Wie fair communiceert (oftewel: eerlijk, waarlijk, billijk, correct, puur en zuiver), die heeft met succes de stap van waarmening naar waarneming weten te maken. Meer over Fair Talk vind je op Fair-Talk.com.

 

Fair Talk is bedoeld als hulpmiddel om in deze Duistere Tijd alvast de taal van het Licht te leren spreken en verstaan, want de periode van het (grootjaarlijkse) Licht is aan het aanbreken (meer).

 

Velen laten zich, aan het einde van de huidige Duistere Tijd, nog plagen door allerlei (illusoire) angsten. In de komende Lichte Tijd herinneren we ons weer onze eigen onsterfelijkheid. Wanneer we als onsterfelijke wezens niet (langer) bang zijn voor het recyclen van onze fysieke lichamen, waar zouden we dan nog wel bang voor zijn?

 

De overgang van de Duisternis naar het Licht (in de derde tijdsdimensie) gebeurt in de huidige tijd. Zolang het nog donker is slaapt de meerderheid, maar zodra het weer licht wordt ontwaakt deze meerderheid. Daarom ontwaken nu steeds meer mensen. De mensheid wordt nu, in deze enerverende tijd, weer collectief wakker (na bijna 13.000 jaar geslapen te hebben). Steeds meer ontwaakte mensen staan nu op en gaan in hun eigen kracht staan. Ze vertrouwen volledig op hun eigen kracht (en de Grote Voorzienigheid), en durven daarom hun eigen hart, gevoel, en/of intuïtie te volgen. Steeds meer mensen leven en beleven op die manier vanuit pure Liefde. Wij verwelkomen daarom het Licht. En wij nemen tegelijkertijd afscheid van de Duisternis, evenals van wat en wie dit Licht niet kan verdragen.

 

Zeist, maandag 24 oktober 2011

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl

 

 

Ook geplaatst op:

o       WantToKnow.nl (met reactiemogelijkheid)

o       UnityNet.nl (bij Nieuws 25-10-2011)

o       Het Uur van de Waarheid.info (met reactiemogelijkheid)