Visie op wetenschap

 

Wetenschap is bedoeld om het geheel van alles te kunnen verklaren. Helaas komen de vigerende universitaire theorieŽn niet verder dan het beschrijven van de waargenomen werkelijkheid. Deze theorieŽn doen bovendien onvoldoende recht aan de dynamische essentie van zowel ieder facet van het geheel, als aan de onderlinge wisselwerkingen daartussen. En daarnaast beperken deze theorieŽn de werkelijkheid tot uitsluitend het waarneembare deel.

 

Deze beperkte wetenschap vormt de grondslag voor onze huidige samenleving. Momenteel merken we hoe deze op materie gebaseerde theorieŽn onze verdere ontwikkeling als mensheid hardnekkige beperkingen oplegt. We worden in het huidige tijdsbeeld steeds nadrukkelijker geconfronteerd met deze begrenzingen die voortkomen uit deze materialistische zienswijze.

 

Willen we werkelijk het geheel van alles kunnen gaan verklaren, dan hebben we een wetenschap nodig die voorbij de begrenzing van het materiŽle reikt. Deze wetenschap laat zien dat materie feitelijk bestaat uit knopen in resonerende energiepatronen. Daarmee is materie dus een afspiegeling van energie. Energie kunnen we niet waarnemen, maar wel haar Ďschaduwí. De werkelijkheid die wij voor echt houden is in feite slechts een schaduw van de werkelijke werkelijkheid (voorbij de schaduwen). Dit fundamentele inzicht heeft Plato 24 eeuwen geleden opgeschreven in de vorm van de Allegorie van de Grot (link). De materiŽle werkelijkheid is in feite een illusie. Het is een soort holografische projectie.

 

Door de wetenschap van tegenwoordig weer te verbinden met de wetenschap van bijvoorbeeld de Oude Grieken, verlaten we de doodlopende weg van de huidige universitaire theorieŽn. Om deze wetenschap te onderscheiden van de universitaire theorieŽn, waarvan velen menen dat het wetenschap zou zijn, is de term Heelheidswetenschap geÔntroduceerd (waarvan Universele Wetenschap, Wakkere Wetenschap of Levende Wetenschap synoniemen zijn). Heelheidswetenschap richt zich in eerste instantie op de dynamiek in de werkelijkheid voorbij die van de materie. Om deze energetische dynamiek te doorgronden kent Heelheidswetenschap drie kerndomeinen: Muziek, Geometrie en Getallen. Via elk van deze drie invalshoeken kunnen we de harmonische principes in de gehele werkelijkheid leren doorgronden. En op basis van deze wetenschap zullen we in staat zijn de harmonie in alle aspecten van onze leefwereld te gaan herstellen.

 

Heelheidswetenschap bevrijdt ons van alle onnodige beperkingen die we onszelf hebben opgelegd (vanuit beperkende theorieŽn en onjuiste aannames).

 

In de volgende (Engelstalige) videoís wordt een deel van Heelheidswetenschap gepresenteerd:

o       Wholly Science (over een inleiding in Heelheidswetenschap): link.

o       The Creation (over de wetenschap van de Schepping): link.

 

Ook is in het Engels het boek ĎWholly Scienceí beschikbaar als een gratis online e-boek: link. Dit boek is inmiddels ook vertaald in het Frans: link.

 

In het Nederlands is het boek ĎWakkere Wetenschapí beschikbaar: link. Een deel hiervan is te bekijken via een online videopresentatie: link.

 

In het Nederlandse taalgebied hebben Ďwakkereí wetenschappers zich verenigd via het initiatief Zuiverland: link.

 

In het Engelse taalgebied hebben enkele toonaangevende wetenschappers buiten de universitaire beperkingen zich verenigd in de Pateo Academia: link.

 

Voor meer informatie over Heelheidswetenschap kan contact worden opgenomen met Johan Oldenkamp via Johan (at) Pateo.nl.