Visie op onze transitie

 

‘Geloven in Sinterklaas’ is het dertiende boek(je) uitgegeven door Pateo en geschreven door Johan Oldenkamp. Sinterklaas staat in dit boekje symbool voor alle tweedelingen in onze samenleving. Rond vele onderwerpen hebben we ons in kampen verdeeld. Dit boekje laat zien hoe we gezamenlijk de vruchtenloze kampenstrijd kunnen ontstijgen door het vanuit de omvattende dynamiek te gaan begrijpen. Daarin zien we dat we ons midden in een allesomvattende transitie bevinden.

 

‘Geloven in Sinterklaas’ laat de contouren van deze transitie zien op het gebied van wetenschap, samenleving, productie, gezondheid en zelfsturing. Begrijpen we eenmaal deze geleidelijke, maar onvermijdelijke overgang, dan kunnen we daarin ook volledig onze eigen verantwoordelijkheid gaan nemen.

 

Johan noemt zichzelf een transitionair, dat wil zeggen een visionair ten aanzien van de huidige transitie. In zijn visie maken wij nu als mensheid eenzelfde bewustzijnssprong als toen we gingen inzien dat de Aarde geen platte schijf was, maar een roterende bol.

 

Klik op het bovenstaande plaatje van de voorkant van dit boekje om het gratis online te lezen of zelf uit te printen.

 

Geloven in Sinterklaas; Wat is waar voor wie? 1e druk, ISBN 978-94-90765-03-3, 28 bladzijden. Uitgeverij Pateo.

 

 

Ook geplaatst op:

o       Star-People.nl

o       UnityNet.nl (bij Nieuws 14-11-2010)

o       LeefBewust.com

o       Argusoog.org (met reactiemogelijkheid)

o       Anarchiel.com (met reactiemogelijkheid)