Wat is tijd nu eigenlijk?

 

Tijd is iets fascinerends. Hoe wij tijd zien zegt namelijk alles over ons! Of eigenlijk over ons niveau van bewustzijn.

 

We kunnen ons tijdsbegrip ophangen aan de dynamiek in de fysieke wereld (van de planeten). Zo kennen we een tijd van de dag. Deze tijd is opgehangen aan de rotatie van de Aarde om haar as. Hierdoor verandert de beschijning van de Aarde door de Zon voortdurend. Aan dit onophoudelijk proces van toe- of afnemende beschijning door de Zon ontlenen we onze tijd van de dag: ochtend, middag, avond en nacht. Aan deze tijd van de dag is ons natuurlijke ritme van wakker zijn en slapen gekoppeld.

 

We kennen ook een tijd van het jaar. Deze tijd is opgehangen aan de rotatie van de Aarde om de Zon. Door de hellingshoek van de Aarde ten opzichte van de Zon verandert kracht van de Zonnestralen voortdurend. Aan dit onophoudelijk proces van toe- of afnemende Zonnekracht ontlenen we onze tijd van het jaar: lente, zomer, herfst en winter. Aan deze tijd van het jaar is het natuurlijke ritme van ‘voedselproductie’ gekoppeld.

 

Maar er is nog een tijd, want ook de hellingshoek van de Aardas beweegt. Alles beweegt immers: Panta Rei! De Aarde tolt als het ware om deze hellingshoek. En een volledige cyclus van dit rondtollen wordt aangeduid als de precessie van de equinoxen. Een volledige precessiecyclus duurt 25.920 jaar. De vier seizoenen (in onze tijd van het jaar) veranderen hierdoor voortdurend, maar dan zeer langzaam. Zo schuift de bovenste ‘punt’ van de Aardas op de Noordpool ieder jaar drie meter op. Wat wij dus volop zomer noemen is hierdoor 12.960 jaren later (of eerder) volop winter! En de seizoenen nemen hierdoor ook voortdurend toe of af in ‘kracht’. Zie hier een verklaring voor onze klimaatveranderingen. Dit zijn dus ook volkomen normale schommelingen, net als dag en nacht.

 

Oude, vergevorderde beschavingen op Aarde wisten dit al (wat wij officieel dus nog steeds niet weten!). Zij noemden dit de Tijd van het Grootjaar. De eerste helft van dit grootjaar kunnen we aanduiden als Dag, en de tweede helft als Nacht. Overdag zijn we wakker en ’s nachts slapen we. De periode van de Nacht, waarin we nu zitten, begon een kleine 13.000 jaar geleden. Dit was namelijk precies het moment waarop de beschaving van Atlantis ‘viel’ en de Grote Zondvloed het land overspoelde. Tot die tijd waren we op Aarde wakker, en waren we ons bewust van onze herkomst en de Zin van ons Leven op Aarde. Vanaf de val van Atlantis vielen we in een diepe slaap en waren we ons hiervan niet langer bewust.

 

We zijn nu bijna door de gehele helft van de Nacht heen. Het ochtendgloren is nu volop aan het aanbreken. Wij mogen weer wakker gaan worden. We mogen ons weer bewust worden wie wij zijn en waarom. Volgens sommigen breekt de periode van de Dag officieel pas aan op 21 december 2012. Maar we hoeven echt niet wachten met opstaan tot deze datum. Het is de hoogste tijd dat we nu wakker worden. We hebben nu wel weer lang genoeg geslapen.

 

Om ons nu te helpen met wakker worden hebben de Atlantiërs die de Zondvloed hebben overleefd voor ons heel veel ‘wekkers’ gemaakt. Ze wisten dat deze wekkers bestand moesten zijn tegen 13.000 jaren van de ‘tand des tijds’. Eén zo’n fantastische wekker is natuurlijk de Grote Piramide in wat nu Egypte heet. Het getal 12.960 is daarin op verschillende, zeer intelligente manieren verwerkt, naast nog veel meer boodschappen. Alle piramides overal op Aarde zijn bij het vallen van de Avond gebouwd, bijna 13.000 jaar geleden. Volgens sommigen hebben we dit zelf gedaan, zodat we ons nu dit kunnen gaan herinneren, om zo langzaam maar zeker weer wakker mogen te worden.

 

Maar er is nog meer, want we hebben ook de Tijd van de Schepping. De geschiedenis van het leven op Aarde laat onmiskenbaar een scheppingspatroon zien van 13 afzonderlijke fasen, die we kunnen typeren als zeven dagen en zes nachten. Het boek Bewustzijnsdynamiek laat zien hoe het leven op Aarde dankzij dit patroon keer op keer een bewustzijnssprong omhoog geeft gemaakt. In de huidige tijd op Aarde ontstaat daardoor het bewustzijn dat onze wereld veel groter is dan alleen de Aarde of ons Zonnestelsel. Bovendien leren we daarbij te leven vanuit onze intuïtie en zien we ons verstand en onze persoonlijkheid daarbij uitsluitend als instrumenten. En van ons ego – onze opgeblazen persoonlijkheid – nemen we bewust afscheid, en daarmee ook van alle onzuiverheid via geld, bezit of op welke andere manier dan ook.

 

We zijn op Aarde dus nu weer aan het wakker worden (volgens de Tijd van het Grootjaar) en we maken gelijktijdig een geweldige sprong omhoog in ons bewustzijn (volgens Tijd van de Schepping). Dit is de fascinerende tijd waarin we nu mogen leven! Wow! Wie wil daarvoor nou niet opstaan?

 

Naast de vier genoemde aspecten van tijd (en daarmee tevens van ons bewustzijn, want tijd is een dimensie van ons bewustzijn), kunnen we nog veel meer aspecten van tijd onderscheiden, opgehangen aan de dynamiek in de fysieke wereld van de planeten. Zo maakt onze Maan vrijwel precies 13 rondjes om de Aarde in de periode dat de Aarde één rondje om de Zon maakt. Deze cyclus is overigens niet precies gelijk aan de lengte van de cyclus van wassende- of afnemende belichting door de Zon van de Maan, want de Aarde schuift immers steeds een stukje op (ten opzichte van de Zon), waardoor ‘volle maan’ ook tekens opschuift, met ruim één Aardse dag.

 

En verder laat de Astrologie natuurlijk zien welke invloed ook de andere planeten in ons Zonnestelsel hebben op het leven op Aarde. Dit kunnen we de Astrologische Tijden noemen. De invloed van de omringende planeten hebben onmiskenbaar een fysieke invloed op het leven op Aarde. Dit zien we bijvoorbeeld terug in eb en vloed (aantrekking door de Maan, en soms versterkt door de aantrekking van de Zon, bij springvloed). Maar wat onze wakkere voorouders ook wisten (en wij in onze slaap zijn vergeten) is dat de planeten nog veel meer invloed op elkaar hebben in alle dimensies die de fysieke realiteit van slechts drie dimensies te boven gaan. Door wakker te worden laten we langzaam maar zeker ook de hogere dimensies weer toe in onze werkelijkheid. Wij worden wakker. Wij willen weer weten.

 

Goedemorgen, lieve ontwaakte bezoeker van deze website!