Schijnjournalistiek van PCM-kranten

 

Onderstaand artikel is geschreven door Berend. Hij onderzocht hoe het staat met de journalistieke integriteit in Nederland. Hij keek daarbij naar de misleidende berichtgeving rond het Euro-masterplan en het ESM en over hoe de SOPN tot op heden wordt neergezet door de vaderlandse journalistiek: Wie schreven over SOPN en wat zijn hun belangen? Het woord is aan Berend:

 

In de Volkskrant van gisteren (dinsdag 5 juni) wordt er op pagina 22 en 23 in meerdere artikelen ingegaan op het nieuwe ‘EU-masterplan’ dat Herman van Rompuy afgelopen maandag in Sint-Petersburg presenteerde. Het artikel van correspondent Marc Peeperkorn begint met een citaat van Van Rompuy: “Laat ik duidelijk zijn: er is geen weg terug voor de euro. De enige weg voorwaarts is de weg van verdere (Europese) integratie.” Daarna schrijft de Volkskrant-correspondent zelf de volgende zin: “De eurozone moet veranderen in een echte monetaire, economische en politieke unie.” Voor Nederlandse burgers, die geïnteresseerd zijn in zeggenschap, participatie en soevereiniteit, is dit een ronduit alarmerende tekst.

 

Het bizarre is dat op dezelfde twee pagina's een ander artikel uitlegt dat het 'Masterplan' van Van Rompuy eigenlijk niet zo'n big deal is. Volkskrant-correspondent Peter de Waard laat de Tilburgse hoogleraar Harald Benink aan het woord om uit te leggen waarom je het er eigenlijk gewoon zonder vragen mee eens moet zijn: “Een bankenunie is een puur technische operatie. Als je daarop tegen bent, lijkt het op een verbod aan een chirurg om bij een operatie een infuus in te brengen.”

 

Samengevat laat het eerste artikel van Volkskrant je wennen aan de gedachte dat de EU-president graag met haast een echte monetaire, economische en politieke (!) unie wil doorvoeren, de ultieme centralisatie van macht in Europa en de ultieme aantasting van zeggenschap en soevereiniteit in Nederland. In plaats van bestuur in de vorm van burgerparticipatie vanaf de basis (zoals de SOPN voorstaat) betekent juist een extreem gecentraliseerde macht vanaf de top.

 

Dit zogenaamde idee van het EU-masterplan is het tegenovergestelde van waar SOPN voor staat. De SOPN is voor doorlopende burgerparticipatie in Nederland. De SOPN wil tevens stoppen met de Euro en uit de EU. Interessant om erbij te vermelden is dat momenteel het best verkopende non-fictieboek in Duitland het volgende boek is: “Europa braucht den Euro nicht” (vertaling: Europa heeft de euro niet nodig). Het EU-masterplan lijkt dan ook meer op een plan voor de Euro-elite dan een plan voor de burgers in Nederland en de andere Europese landen.

 

Dat brengt me op de volgende vragen: Wat voor belangen heeft de Volkskrant, van wie is de Volkskrant en wie bepaalt wat de Volkskrant schrijft? Wellicht kun je je nog herinneren dat kortgeleden, op vrijdag 1 juni 2012, maar liefst vier dagbladen gelijktijdig hetzelfde artikel publiceerden (link1, link2). Enerzijds was het natuurlijk prettig voor een nieuwe partij als de SOPN om landelijk in de picture te komen. Anderzijds konden deze dagbladen het niet laten om SOPN als een buitenbeentje neer te zetten. Normaal gesproken worden politieke partijen in de dagbladen gewoon bij de naam genoemd. De SOPN daarentegen plaatsten ze voor de lezer alvast in een belachelijk hokje (‘UFO-partij’) of als de partij tegen chemtrails (met daarbij een misleidende foto), wetende dat dit een ridiculiserend effect heeft.

 

Wanneer de SOPN het in haar partijprogramma heeft over openheid over ongeïdentificeerde vliegende objecten, dan wordt daarbij gedoeld op geavanceerde technologische kennis over het gebruik van alternatieve energiebronnen en voortstuwingsmethoden. De SOPN streeft namelijk naar vernieuwing en naar het herstellen van de natuurzuiverheid.

 

Wanneer de SOPN schrijft over chemtrails, dan wordt daarmee niet iets vaags in de sfeer van complottheorieën bedoeld, maar dan wordt gedoeld op heimelijke toepassingen van geo-engineering, cloudseeding, weermodificatie, solar radiation management (of strahlungsmanagement in het Duits), het experimenten met het experimenteel uitsproeien van ziekten zoals in Engeland na tientallen jaren toch is toegegeven door de overheid en het experimenteel uitsproeien van nanotechdeeltjes en chemicaliën. De SOPN is dus daadwerkelijk de partij voor openheid, natuurzuiverheid en gezondheid.

 

Er zijn enorm veel foto's en video's van chemtrails waarbij het duidelijk is dat er vanuit vliegtuigen een dikke laag synthetische wolken wordt verspreid, in tegenstelling tot de chemtrail ontkrachtende foto die door de vier dagbladen werd geplaatst werd. Ook zijn er foto's beschikbaar van sproeitanks aan boord van vliegtuigen en sproeimechanismen die onder het vliegtuig zijn gemonteerd. Daarnaast zijn er bedrijven (met websites) die gespecialiseerd zijn in het sproeien met vliegtuigen om zodoende kunstmatige wolken te creëren.

 

Laten we eens kijken naar de wenselijkheid van onafhankelijkheid van de Nederlandse mainstream media, zoals de SOPN dat in haar partij programma voorstelt. De vier dagbladen die op 1 juni jongstleden probeerden om gezamenlijk de SOPN te ridiculiseren zijn, hier komt het: onderdeel van hetzelfde concern! Dit concern heette voorheen PCM Uitgevers. Bilderberg-bezoeker (!) Ben Knapen legt in het programma Moraalridders (link) uit hoe volgens hem PCM volledig onafhankelijk bleef ondanks het feit dat het eigendom van deze uitgeversgroep voornamelijk bij een consortium van banken ligt. Persoonlijk denk ik dat dit consortium van banken het wel prettig vind als hun belangen behartigd worden in de kranten.

 

Elsevier schreef al in 2010 dat Ben Knapen een omstreden persoon is (link): “Nadat de commissarissen het vertrouwen in Knapen hadden opgezegd, stapte hij op. Knapen kreeg 1,5 miljoen euro mee, onterecht volgens de Ondernemingskamer. ‘Zoiets blijft je toch achtervolgen als bewindspersoon,’ vindt Roemer. Maar volgens Knapen is er niets mis is met de ontslagvergoeding.” Natuurlijk is Elsevier zelf ook een mainstream medium en zal Elsevier daarom niet zo snel een ander mainstream medium betichten van belangenverstrengeling. Het blijft uiteraard op zijn minst raar dat er 1,5 miljoen euro cadeau werd gedaan bij een gebrek aan vertrouwen.

 

Van het verleden komen we weer terug naar het nu. Momenteel zijn de bovengenoemde vier dagbladen (de Volkskrant, het AD, het Parool en Trouw) in handen van: De Persgroep Nederland (link), die ik overigens gewoon blijf aanduiden als PCM. Het is dus helemaal niet zo verwonderlijk dat ze alle vier gelijktijdig hetzelfde artikel over SOPN publiceerden.

 

We kunnen dus rustig spreken van een crisis in de media. Hier volgt nog een voorbeeld van hoe de financiële crisis door onze ‘onafhankelijke media’ wordt uitgelegd en hoe een bijzonder televisie moment met Willem Middelkoop dit beeld verandert: link. In de mainstream media worden de symptomen van de crisis vaak onterecht als oorzaken genoemd en uitgelegd. Er wordt ook gedaan alsof het iets ongrijpbaars en abstracts zou zijn wat we moeten bevechten met meer handel en meer vertrouwen. Het wordt bijvoorbeeld wel eens het spook van de crisis genoemd (zoals in de Metro van gisteren). Niets is minder waar.

 

Gelukkig leggen de SOPN, Willem Middelkoop en documentaires als ‘Money as Debt’ uit waardoor landen niet floreren onder het huidige financiële stelsel. Het is eigenlijk heel erg simpel: Wanneer een private groep mensen zoals de Federal Reserve Bank, de Europese Centrale Bank of de Nederlandse Bank, die geen van allen overheidsorganisaties zijn (!), het alleenrecht heeft op het drukken dan wel digitaal creëren van nieuw geld en dit geld vervolgens ‘verkoopt’ door alles wat het in omloop brengt uitleent en met rente terug wil zien, dan onderwerp je al deze landen aan hun macht en krijg daardoor almacht door het monetaire systeem.

 

Het is dan ook geen wonder dat er met economie op school wordt geleerd dat er altijd meer productie en meer groei moet zijn, want er wordt steeds meer geleend en er moet steeds meer rente betaald worden bovenop het geleende geld. Landen lenen daarom nog meer om dit dan ook weer te kunnen betalen, maar dat is ook weer geleend en .... etc. etc. Zowel Moeder Aarde als de mens wordt uitgeput door dit oneerlijke systeem.

 

De hele wereldbevolking probeert aan eerlijke ruilhandel te doen door producten en diensten te ruilen met een waardevast ruilmiddel. Een dergelijk systeem is puur en eerlijk. Helaas is er een klein groepje mensen in de wereld die ook meedoen in dit ‘competitieve spel’, maar zij hoeven geen producten of diensten te leveren, want zij typen slechts bedragen in en slaan hun eigen toegevoegde waarde over.

 

De SOPN is voor de mens en voor herstel van de balans in Nederland. De SOPN beoogt de balans in onszelf te bevorderen via minder stress, minder verspilling, minder conflict, minder corruptie en behoud van natuur.

 

Laten we nog even terugkomen op de Volkskrant (als onderdeel van de Persgroep Nederland en eigendom van onder andere een consortium van banken). Mocht je willen weten wat de Volkskrant vandaag nog heeft geanalyseerd: “Niettemin: het vooruitzicht van verlies aan soevereiniteit is koren op de molen van de eurosceptici. De recentelijk aangescherpte begrotingsdiscipline – inclusief het Brussels toezicht op de nationale ontwerpbegrotingen - verbleekt bij wat er nu rijp en groen over de Europese vergadertafels rolt.” Dit is afkomstig van dezelfde correspondent die schreef: “De eurozone moet veranderen in een echte monetaire, economische en politieke unie.”

 

Hopelijk begint het duidelijk te worden waar de PCM-kranten werkelijk voor staan, namelijk de belangen van de banken. Gelukkig staat daar nu de SOPN tegenover. De SOPN – de volksbeweging van Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland – staat voor jouw zeggenschap, jouw doorlopende participatie en jouw soevereiniteit. Wil je dat er een einde komt aan de schijnjournalistiek in Nederland, dan weet je waar je op 12 september aanstaande voor dient te kiezen.

 

© 2012, Pateo.nl: alle rechten voorbehouden.

Dit artikel is geschreven door Berend en bewerkt door Uitgeverij Pateo.

 

Ook geplaatst op:

o       SOPN.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Alleen de waarheid.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Naschrift:

Ook GeenStijl heeft inmiddels door dat de democratie in Europa steeds verder buiten spel wordt gezet: link.