Het gaat komen.

Nu is het er.

Het was er altijd al.

 

Het wachten is op ons.

Wij voltooien de Schepping.

De Schepping zijn wij zelf.

 

Onaantastbaar doen we kleinzielig.

Soeverein geketend als slaaf.

Reuzenkracht met lege tank.

 

Ons verstand doorvroedt het Scheppingsproces.

Onze sensitiviteit doorvoelt de ScheppingenergieŽn.

Onze zintuigen doorzien het Scheppingswonder.

 

Eenvoud is het keurmerk van waarheid.

De waarheid werkt bevrijdend.

Vrijheid is een keuze.

 

Liefde begint waar verdeeldheid ophoudt.

Tegenstellingen versmelten door Liefde.

Liefde brengt Eťnheid.

 

Eťnheid in verscheidenheid.

Bewustwording van Eťnheid.

Eťnheidsbewustzijn.

 

Welkom terug van nooit weggeweest!

 

Velen maken zich zorgen, over hun persoonlijke (leef-) situatie, over hun gezondheid, over de toekomst, over onze manier van samenleven of over het milieu. In zijn boeken, artikelen en lezingen laat Johan Oldenkamp zien dat dit helemaal niet nodig is, en dat het zelfs een averechtse uitwerking op ons heeft. We hebben alle touwtjes zelf in handen, maar velen zijn zich hier helemaal niet van bewust. Dit komt omdat we allemaal onjuiste ideeŽn in ons hoofd hebben laten stoppen.

 

Het gebruikelijke idee over tijd klopt helemaal niet. Velen ervaren een versnellende tijd, maar dit past niet met het oude idee van tijd als een rechte lijn. Bovendien verwarren wij ruimte met tijd. We meten tijd met bewegingen (van hemellichamen) in de ruimte. De enige manier om tijd (en ruimte) te begrijpen gaat via het doorgronden van de Schepping. In zijn werk toont Johan de gehele Schepping (die nog niet af is!) op een wetenschappelijke manier die alles duidelijk maakt.

 

Het gebruikelijke idee over onze genen klopt helemaal niet. Johan laat zien dat onze genen helemaal niet fungeren als een allesbepalend draaiboek (waarin alles al vanaf de conceptie vastligt), maar als een soort catalogus waaruit we zelf bepalen welke genen we activeren. Velen zijn zich hier helemaal niet van bewust, en al helemaal niet van de mogelijkheid om zelfs de samenstelling van eigen catalogus te veranderen.

 

Het gebruikelijke idee over materie klopt helemaal niet, want er bestaan helemaal geen piepkleine kogeltjes. Alle woorden die hiervoor worden gebruikt (zoals protonen, neutronen en elektronen) zijn theoretische aannames, en betreffen razendsnel bewegende energieŽn. Alles is energie. En Johan laat zien hoe al deze energieŽn op tal van manieren samenspelen in wat wij de werkelijkheid noemen.

 

Het gebruikelijke idee over onszelf klopt helemaal niet. De mens stamt helemaal niet rechtstreeks af van de aap. Mensen zoals wij lopen al 200.000 jaar rond op deze planeet. De gebruikelijke geschiedenis kent alleen de laatste 5.000 jaar daarvan. Johan laat zien wat er in overige 98% van onze geschiedenis is gebeurd. En hij laat zien wat er gaat gebeuren, de komende maanden en daarna. Verder denken velen dat wij gelijk zijn aan onze persoonlijkheid. Dit woord komt van persona, wat masker betekent. Vrijwel niemand kent de ware individualiteit (ondeelbaarheid) achter dit masker. Johan laat zien dat iedereen die denkt dat dit masker het ware zelf is leeft vanuit het ego. Spiritualiteit heeft als doel om te leren leven vanuit onze echte kern.

 

Tot besluit klopt het gebruikelijke idee over God en de Duivel helemaal niet. God en Schepper zijn niet gelijk. Ieder niveau in de Cosmos kent namelijk zijn eigen Schepper. En de Duivel is helemaal niet zo machtig als velen geloven. Wij zijn zelf minstens even machtig. Wij kunnen zelf bewust kiezen om het goddelijke in ons wakker te maken of om in duivelse onbewustheid (bewusteloosheid) door te gaan.

 

Iedereen is vrij om te geloven, ongeacht waarin. Johan vraagt met klem om geen woord van zijn verhaal te geloven. Geloven is onbewust (menen te) weten. Johan wil alles bewust weten; hij wil het allemaal gewoon echt snappen. Jij ook? Lees dan hier gratis zijn nieuwste boek getiteld ĎLiefde voor Wijsheidí, wat de letterlijke betekenis is van filosofie. De filosofie die Johan naar voren brengt staat met beide benen in de Aarde en rijkt met de handen tot in de Hemel. Johan is een wetenschapper pur sang: hij laat precies zien hoe alles werkt (boven en onder) zonder zweverig of vaag te worden. Gods wegen zijn namelijk ondoorgrondelijk (voor wie bewust op zoek gaat naar de antwoorden). Zoekt, en gij zult vinden! En daarom ben je nu op deze website. Toeval bestaat namelijk niet; nooit en nergens in de Cosmos gebeurt iets zomaar. Alleen mensen die het nog niet helemaal begrijpen hebben het idee van toeval nodig om de eindjes van hun verklaringen aan elkaar te knopen. Johan laat keer op keer zien dat iedere (wetenschappelijke) verklaring die gebaseerd is op toeval (of kansberekening) onwaar is. ďDer Herrgott wŁrfelt nicht!Ē (God dobbelt niet!)