Open antwoord aan Lea Manders

 

Beste Lea,

 

In een emailbericht van jou lees ik dat je de inhoud van mijn conclusie (link) naar aanleiding van ons lijsttrekkersdebat als jammerlijk polariserend hebt ervaren. Verder lijkt het jou beter om elkaar niet in hokjes te plaatsen, maar gewoon te respecteren in elkanders eigenheid. En tot besluit schrijf je dat je benieuwd bent naar hoe die liefdevolle verbinding er dan wel uit mag gaan zien.

 

Samen met een ‘reply to all’ plaats ik onderstaand antwoord aan jou ook op Pateo.nl, want de SOPN staat voor 100% openheid.

 

Graag deel ik hier mijn ervaring van ons debat. Als ervaren politica was je naar mijn idee steeds op zoek naar eventuele zwakke punten in het SOPN-partijprogramma (pdf). Ook probeerde je te insinueren dat ik er in 2009 met andermans werk van door zou zijn gegaan (om dat te ontzenuwen raad ik je aan om gewoon even het nawoord in het betreffende boek te lezen: pdf). Dat is voor mij allemaal oude politiek, waarbij geprobeerd wordt om de ander onderuit te halen of om jezelf te profileren ten koste van de ander. Dat oude gevoel heb ik gedurende het gehele debat met jou eigenlijk voortdurend gehad. En daarom vertegenwoordig jij voor mij dus die oude politiek. Bij de naam Partij voor Mens en Spirit (PMS) denken veel onwetende mensen dat PMS bij de zogeheten ‘Nieuwe Tijd’ zou horen (gezien het indirect benoemen van het ‘spirituele’), maar daar zet ik toch grote vraagtekens bij, gezien deze ervaring met jou, evenals eerdere in de afgelopen jaren.

 

Verder beweerde je aan het begin van het debat dat ook PMS de huidige machtsstructuren wil ontmantelen. Als dat echt zo is, waarom wordt er door PMS dan niet explicieter naar deze structuren verwezen. Bovendien is de PMS-organisatie zelf ook een machtspiramide waarbij jij bovenin de top alle touwtjes in handen hebt. Dit heb ik inmiddels uit vele verschillende hoeken mogen vernemen. ‘Practice what you preach‘, of ‘Walk the talk’ zegt in het Engels voldoende, lijkt me.

 

De SOPN is hier volstrekt duidelijk over. Het gaat voor de SOPN uitsluitend en alleen om het realiseren van een nieuwe samenleving op basis van evenwaardigheid van alles wat leeft op deze planeet. Om dat doel te realiseren is de SOPN slechts een middel. Indien dat doel op een andere manier wordt gerealiseerd, dan viert de gehele SOPN-beweging eveneens groot feest. Het middel is immers van ondergeschikt belang.

 

Indien de PMS-leden dit doel eveneens onderschrijven, dan lijkt het me goed om ons te realiseren dat we dus hetzelfde doel nastreven. Laten we dan ook voorbij de oude politiek gaan door elkaar niet als concurrenten te beschouwen. Ik zie alleen wel dat de SOPN veel verder durft te gaan de PMS in het naar ons toe trekken van die ‘Nieuwe Samenleving’. Dat is op zich niet erg, want velen hebben toch veel moeite om de oude samenleving los te laten, heb ik de afgelopen weken gemerkt.

 

Wie toch nog wat houvast aan het oude nodig heeft, die stemt straks op PMS (mits de PMS ook een platte organisatie wordt). En wie het oude wel (bijna) volledig durft los te laten, die kiest op 12 september voor de SOPN. En daarmee bieden onze partijen dus voor elk wat wils die voorbij de huidige politiek willen gaan. Goed idee? Een eventuele lijstverbinding is dan ook een logische stap.

 

Zeist, zaterdagmiddag 7 juli 2012,

Johan Oldenkamp

Lijsttrekker van de SOPN (link)