Ontzenuwing van lastercampagnes

 

We zitten als samenleving in de overgang van het Oude naar het Nieuwe. Het Oude richt zichzelf ten gronde, en het Nieuwe wordt daarnaast vanaf nul helemaal opnieuw opgebouwd.

 

Ik vind het erg belangrijk dat iedereen die wil bijdragen aan het creëren van het Nieuwe de nadruk legt op de onderlinge overeenkomsten, en niet dus langer op de onderlinge verschillen.

 

Helaas zijn er bepaalde lieden die juist deze verschillen willen uitvergroten. Nadat iedereen heeft kunnen constateren dat de manifestatie ‘Zorgeloos gezond’ een groot succes was (link), hebben ook de lastercampagnes tegen mij weer een nieuwe impuls gekregen. Ik mag dan al vele jaren blijven benadrukken dat het niet om mij als persoon gaat, maar dat maakt deze lieden helemaal niets uit, want ze gaan gewoon door met op de persoon spelen. Ik noem de namen van deze lieden niet, noch van de websites of discussiefora waar ze menen hun lastercampagne tegen mij te kunnen voeren.

 

Wel wil ik hier voor alle duidelijkheid één lasterlijke beschuldiging weerleggen. Het gaat om de bewering dat er afgelopen vrijdag helemaal geen executieverkoop zou zijn aangekondigd. Klik hier om de brief van de deurwaarder te lezen, waarmee het uitstel van executie aan mij kenbaar is gemaakt. Deze brief heb ik overigens afgelopen vrijdag op het raam geplakt, zodat iedereen deze kon lezen. Ook heb ik deze brief daarvoor laten lezen aan Roeland Franck, verslaggever voor het AD Utrechts Dagblad.

 

Blijkbaar is geen middel te ‘vies’ om mensen die echt proberen een andere samenleving een stapje dichterbij te brengen in diskrediet te brengen. Ik vertrouw op ieders beoordelingsvermogen om de opzichtige lastercampagnes tegen mij te doorzien. Verder beschouw ik deze campagnes zelf als een compliment voor mijn werk en het vermogen om hiermee veel mensen te bereiken.

 

Zeist, dinsdag 20 maart 2012

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl