Openbare instelling van beroep

tegen beslissing CvZ

 

Rechtbank Utrecht

Sector Bestuursrecht

Postbus 13.023

3507 LA  UTRECHT

 

Betreft: Openbare instelling van beroep tegen beslissing CvZ

 

Zeist, 23 maart 2012

 

Geachte bestuursrechter,

 

Het College van Zorgverzekeringen (CvZ) dwingt mij om een medische zorgverzekering af te sluiten door mijn bezwaren daartegen als ongegrond te verklaren. Middels dit schrijven stel ik via u daartegen beroep in.

  Mijn eerste verweer is dat Paragraaf 2.1 van de Zorgverzekeringswet in strijd is met zowel VN-resolutie 2649 als met Artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op basis van deze hogerliggende wetgeving heb ik als soeverein en vrij mens derhalve het recht om zelf te mogen beschikken of ik mij voor bepaalde risico’s zou willen verzekeren of dat ik bereid ben deze risico’s zelf te dragen.

  Mijn tweede verweer is dat de Zorgverzekeringswet een monopoliepositie geeft aan de medische zorg. Mocht ik ooit ziekteverschijnselen krijgen, dan zal ik mijn toevlucht nemen tot energetische gezondheidsbevordering. De betreffende producten en diensten zijn niet alleen vele malen goedkoper, maar vooral ook veel doeltreffender. Het is in mijn ogen onrechtmatig dat een overheidsinstantie Nederlandse staatsburgers gedwongen winkelnering bij de medische zorg en de achterliggende farmaceutische industrie opdringt.

  Mijn derde verweer is dat de Zorgverzekeringswet gepaard gaat met schijnsolidariteit, aangezien de zorgverzekeraars jaarlijks vele miljoenen euro’s winst maken bovenop de exorbitante salarissen die worden betaald aan hun bestuurders.

  Mijn vierde verweer is dat er inmiddels een volwaardig alternatief is voor de bestaande medische zorgverzekeringen waar ik graag gebruik van zou willen gaan maken. Dit alternatief heet Artabana en functioneert al 25 jaar in Zwitserland. Ook in Duitsland en Frankrijk functioneert Artabana al meerdere jaren naar volle tevredenheid van de deelnemers. Ik verzoek u derhalve om Artabana.nl ook in Nederland een gedoogstatus te geven.

  Ik vraag u verder om de door het CvZ tegen mij genomen strafmaatregelen, in verband met mijn principiële weigering een medische zorgverzekering af te sluiten, nietig te verklaren.

 

Hoogachtend,

 

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl