Oproep tot demonstratie bij executieverkoop

 

(Click here for English)

 

Op grond van mijn levensovertuiging weiger ik pertinent een zorgverzekering af te sluiten. Mijn motivatie hiervoor heb ik al in een eerder artikel getracht te verwoorden (link).

 

Door te weigeren een zorgverzekering af te sluiten verzet ik me tegen de macht van de farmacie die feitelijk de volledige controle heeft over het zorgstelsel in ons land (en ook daarbuiten). Ik mag nu aan den lijven ondervinden hoe rücksichtslos de tandwielen van de machtspiramide blijven doordraaien tegen mensen die deze macht niet wensen te erkennen.

 

Op vrijdagmiddag 16 maart 2012 om 14:00 uur zal de executieverkoop worden gehouden van mijn roerende bezittingen. Dit zal plaatsvinden op mijn woonadres, te weten Nijenheim 1426, 3704 VG te Zeist.

 

Sympathiseer je met mijn verzetsdaad en/of ben je ook zo ziek van het opgedrongen zorgstelsel, maak dit dan, indien mogelijk, kenbaar door naar deze executieverkoop te komen. Des meer mensen laten zien dat ze het oneens zijn met deze gang van zaken, hoe eerder er een einde aan kan komen.

 

Ik heb begrepen dat in Spanje de gezinnen die hun huur niet langer konden betalen op een gegeven moment niet meer uit hun huis werden gezet omdat de buurt daar massaal tegen in opstand kwam. Zullen we ook hier maar eens echt in opstand komen tegen de machtselite? Want wanneer er immers één schaap over de dam is, …

 

Graag benadruk ik dat ik hierbij uitsluitend oproep tot een demonstratie van kracht, waar nadrukkelijk geen enkele gelegenheid is voor agressie of geweld.

 

Ben je van de partij op 16 maart, laat het me dan even weten. En stuur, indien mogelijk en gewenst, deze oproep ook verder door, waarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank.

 

Het Licht zal ook hier en nu zegevieren over de duistere praktijken van de machtselite. Ook hier zegeviert David over Goliath.

 

They will stop degrading us.

They will not control us.

We will be victorious.

 

Zeist, woensdag 15 februari 2012

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl

 

 

Ook gepubliceerd via:

o       Alleen de waarheid.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Argusoog.org (met reactiemogelijkheid)

o       Star-People.nl

o       Slaapt gij nog.nl

o       Quo Fata Ferunt.com (met reactiemogelijkheid)

o       Real Out Post.com

o       Niburu.tv (met reactiemogelijkheid)

o       JDreport.com (met reactiemogelijkheid)

o       Anarchiel.com (met reactiemogelijkheid)

o       Word wakker wereld.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Occupy waar je ook bent.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Finding Voices Radio.com

 

 

Klik hier voor het vervolgartikel hierop: Verzet tegen zorgverzekeringswet

 

Klik hier voor een artikel over Artabana (eerlijke financiering van gezondheid)