Wetenschappelijke dwaling

 

Nog steeds zijn onze wetenschappen gebaseerd op aannames die inmiddels volkomen onjuist blijken te zijn. Deze aannames zijn afkomstig van ‘grote’ namen, die echter allen megagrote denkfouten maakten. We hebben het hier over Louis Pasteur, Charles Darwin, René Descartes, Sigmund Freud en Albert Einstein.

 

Louis Pasteur (1822 – 1895) beweerde dat ziekte van buiten komt. Nu weten we dat ziekte altijd en alleen van binnenuit kan komen. Maar onze ziektezorg is nog steeds - al 144 jaar lang - gebaseerd op het idee dat ziekte van buiten zou komen. Pasteur schijnt op zijn sterfbed zijn blunder te hebben ingezien. Hoe lang duurt het nog voordat onze overheid dat ook doet? Of spelen hier misschien financiële belangen waardoor we de waarheid niet mogen zien?

 

Charles Darwin (1809 - 1882) beweerde dat de biologische diversiteit kan worden verklaard door toevallige genenmutaties. Inmiddels weten we dat toeval niet bestaat. Toeval is niets anders dan onbegrepen dynamiek. Wanneer we de patronen in de totale ontstaansgeschiedenis leren zien, dan kunnen we zo ook deze dynamiek gaan begrijpen. Bovendien valt daarmee het gehele plaatje op zijn plek, en zijn er nergens meer hiaten, vraagtekens of missing links. En wie wil dat nu niet? Of mogen we dit niet weten, omdat onze oorsprong en toekomst voor ons verborgen moet blijven?

 

René Descartes (1596 - 1650) bracht met de Latijnse uitspraak 'cogito ergo sum' een scheiding aan tussen de fysieke, waarneembare realiteit en de mentale realiteit van het denken. Daarmee werd het bestaan van ons gevoel feitelijk honderden jaren ontkent (omdat we via ons gevoel contact kunnen maken met het grotere geheel). Nu weten we dat er drie verschillende bestaansbewijzen zijn, waarvan er één van toepassing is op ieder mens:

·        Ik neem waar, dus ik besta (percipio ergo sum).

·        Ik voel, dus ik besta (sentio ergo sum).

·        Ik denk, dus ik besta (cogito ergo sum).

 

Sigmund Freud (1856 – 1939) beweerde dat het woord ‘psyche’ geest betekende. De werkelijke betekenis van ‘psyche’ is echter ziel. Psychologie betekent dan ook letterlijk ‘wetenschap van de ziel’, maar wat kan deze wetenschap ons eigenlijk vertellen over de ziel? Freud heeft ook de basis gelegd voor onze psychiatrie, waar onschuldige mensen zonder proces worden opgesloten en volgespoten of gestopt met zeer schadelijke, lichaamsvreemde stoffen. Want aan deze mensenrechtenschendende praktijken wordt ook nog eens heel veel geld verdiend door de farmaceutische industrie.

 

Albert Einstein (1879 - 1955) heeft ervoor gezorgd dat we het begrip ether zijn kwijtgeraakt. Hierdoor denkt de fysica dat het vacuüm leeg is. Maar waarin trilt het zonlicht dan dat onze planeet verwarmd? Onze ‘natuurkunde’ heeft in navolging van Einstein allerlei rare aannames bedacht met bizarre deeltjes als gluonen, bosonen en gravitonen. Herontdekking van oeroude kennis over ether en de echte Natuurwetten laten veel eenvoudiger zien hoe alles werkelijk in elkaar steekt.

 

Zoals reeds gezegd bestaat toeval niet. De onjuiste veronderstellingen van mannen als Descartes, Darwin, Pasteur, Freud en Einstein waren nodig om ons te brengen tot onze huidig niveau van begrijpen. Nu zijn we toe aan een grote bewustzijnssprong naar een veel hoger niveau van inzicht. Om deze sprong te kunnen maken is het alleen maar nodig om de oude, onjuiste ideeën te laten varen en ons open te stellen voor een groter begrip van alles.

 

Veel mensen kijken op tegen iemand die geleerd heeft, zoals dat dan heet. Dit is nog een oud patroon van ons verleden. Een hoogleraar of een arts weet echter niets meer dan ander wanneer het gaat om dit grotere plaatje. Universitair geschoolden staan niet (langer) op een voetstuk; ze staan eigenlijk in een putje omdat ze zich hebben ingegraven in een piepklein stukje van de werkelijkheid, bovendien ook nog eens op basis van achterhaalde aannames.

 

Geleerde deskundigen die beweren dat ze de waarheid in pacht hebben, die zetten zichzelf voor schut. Iedereen doet er goed aan om voor de eigen zienswijze uit te komen. Maar laten we daarbij nooit vergeten dat iedere zienswijze er slechts één van miljarden mogelijke zienswijzen is.

 

Op diverse internetfora worden verwoedde discussies gevoerd over de juiste zienswijze over vele, doorgaans zeer beladen onderwerpen. Blijkbaar zit er in ons nog veel missionarissenbloed waarbij we anderen koste wat het kost willen bekeren tot onze (enige juiste) zienswijze. Waarom laten we dat beknellende idee van één algehele en juiste zienswijze niet gewoon los? Heeft de geschiedenis ons nu niet voldoende keren duidelijk gemaakt dat diversiteit en pluriformiteit tot vrijheid leidt, en dat iedere inperking daarvan onherroepelijk openlijk of verborgen fascisme oplevert.

 

De meest vruchtbare zienswijzen zullen als vanzelf komen bovendrijven. Wanneer we beginnen met ons te realiseren dat we zelf onze eigen werkelijkheid creëren, dan hebben we aanvankelijk de handen wel even vol met onze eigen gedachten, gevoelens en waarnemingen.

 

Iedereen die anno nu nog steeds van mening is dat geleerde deskundigen het wel beter zullen weten, en dat onze overheid over ons waakt, die krijgen de werkelijkheid die ze blijkbaar zo graag willen. Misschien hebben deze naïeve, luie of onverschillige mensen nog enkele lessen te leren waar het gaat over eigen verantwoordelijkheid nemen en de Vrije Wil uitoefenen.

 

Bent u benieuwd naar een zienswijze die laat zien hoe alles met alles samenhangt? Lees dan het gratis e-boekOorsprong en bestemming van de mens’ op www.pateo.nl. U kunt daar dit boek ook als videopresentatie bekijken (in 2½ uur) of als echt boek aanschaffen, inmiddels in de derde druk.

 

Ook geplaatst op:

·        WantToKnow.nl (met reacties)

·        Argusoog.org (met reacties)

·        Niburu.nl

 

 

Naschrift naar aanleiding van de vele reacties op bovenstaand artikel:

 

Het was voor mij schokkend om te ontdekken hoeveel mensen Albert Einstein nog steeds op een voetstuk hebben staan. Einstein had net als in ieder geval Pasteur en Darwin (van het bovenstaande rijtje) bewezen banden met de club van de verborgen machthebbers. In ruil daarvoor hebben ze Einstein maar al te graag naar voren geschoven als het grote genie. Wist u trouwens dat Einstein ook helemaal geen fysica heeft gestudeerd? Hij heeft zijn inzichten volledig gebaseerd op de Kabbalah. Ook de top van de verborgen machthebbers zijn allemaal Kabbalisten, net als Isaac Newton (1643 – 1642), om er nog maar even één te noemen.

 

Gelukkig staan er nu wetenschappers op om het dwaalspoor van Einstein te ontmaskeren. Zo heeft Dr. Charles Kenneth Thornhill een aantal papers gepubliceerd die de vloer aanvegen met de relativiteitstheorie. Deze papers (voor de liefhebbers) zijn te vinden op zijn website etherphysics.net. Ik gebruik in mijn boeken het woord etherdynamica (en dus niet -fysica, wat voor mij een 3D-woord is). Wat Thornhill in ieder geval doet is het begrip ether weer terugbrengen in de wetenschap, zoals bijvoorbeeld in zijn artikel A non-singular ethereal cosmology uit 2001.

 

Tja, en dan Darwin. Iedereen die het volkomen onwetenschappelijke idee van survival of the fittest (waarvoor nog nooit enig bewijs is geleverd) afvalt, die is dus gelijk een religieuze extremist volgens de slaapwandelende massa. Darwin heeft dit hele verhaal uit zijn grote duim gezogen omdat we onwetend dienen te blijven (van de verborgen machthebbers) over de scheppingsenergieën. Dat is voor mij de enige reden die ik kan bedenken voor deze flauwekul. En dat dit nog steeds op scholen en universiteiten wordt verteld geeft precies aan hoeveel macht er werkelijk achter de schermen is opgebouwd.

 

Wetenschappers zijn ook maar mensen. Ook zij maken menselijke ‘fouten’, die voortkomen uit een laag bewustzijnsniveau. Denk nou niet dat Climate Gate een uitzondering is (dit is de recente onthulling dat de bewijzen voor de Global Warming handmatig zijn gemanipuleerd; wie dit gemist heeft die kan dit Engelstalige filmpje bekijken). De meeste wetenschappers doen namelijk precies wat hun financiers willen. Van onafhankelijke waarheidsvinding is geen enkele sprake. Ik typeer deze mensen (helaas volkomen terecht) als frauderende narcisten met oogkleppen op.

 

Overigens, gelijk na het uitkomen van de film Inconvenient Truth heb ik gezegd, en dat doe ik nog steeds, dat ik het voor de helft eens ben met Al Gore. Ik vind het hele verhaal namelijk behoorlijk Inconvenient. Ik ben dan ook heel erg blij dat dit ongemakkelijke bedrog nu eindelijk is uitgekomen en breeduit wordt opgepakt, ook door de mainstream media.

 

Laten we nu niemand meer op een voetstuk plaatsen. En laten we ons er zelf ook nooit op zetten. Niemand van ons heeft de Absolute Waarheid in pacht, want daarvoor schieten onze woorden simpelweg tekort. We hebben allemaal een eigen waarheid. En wanneer we al onze miljarden zienswijzen combineren, misschien komen we dan in de buurt van die Absolute Waarheid. Voor nu is het vooral een kwestie van bescheidenheid, eerlijkheid en openheid.

 

Extra naschrift:

Het idee dat genen autonoom bepalend zijn, is volkomen onjuist. Voor wie dat nog niet weet, die doet zichzelf een groot plezier door zich te verdiepen in het werk van Bruce Lipton, moleculair bioloog. Klik hier voor deel 1 [1 uur] van zijn Engelstalige lezing, en hier voor deel 2 [1½ uur].