Gastschrijver over poging tot demonisering

 

Onderstaand artikel is geschreven door Berend. Hij reageert daarin op het artikel van Mark Traa dat op 7 augustus verscheen op de website van HP De Tijd (link). Berend beschouwt dit artikel als een poging om Johan Oldenkamp als SOPN-lijsttrekker te demoniseren. Ook reageert Berend in onderstaand artikel op het weerwoord van Johan Oldenkamp (link). Het woord is aan gastschrijver Berend:

 

Introductie

In dit artikel wil ik graag wat licht laten schijnen op wat de teleurgestelde Mark Traa, journalist van HP de Tijd, wellicht vanuit onmacht op een veel te duistere toon over Johan Oldenkamp heeft geschreven voor HP de Tijd. In dit geval is het de digitale versie van HP de Tijd, genaamd: HP de Site.

 

Laten we beginnen bij het begin. Keer op keer heeft Johan Oldenkamp reporters het voordeel van de twijfel gegeven en hen zonder voorwaarden te woord gestaan voor interviews. Bij hem thuis en op andere locaties zoals bijvoorbeeld bij het SOPN-bestuursoverleg in Soest.

 

Keer op keer hebben reporters van deze 'mainstream media' zich voorgedaan als integere mensen die op een eerlijke manier samen met Johan Oldenkamp een artikel zouden opstellen. Urenlang heeft lijsttrekker Johan Oldenkamp deze mensen telkens te woord gestaan en ontzettend veel inhoudelijke vragen beantwoord en visies uitgelegd voor een fijnere, gezondere en betere toekomst voor iedereen. Voor 'iedereen' noem ik met nadruk omdat het SOPN en Johan Oldenkamp niet uitmaakt welke afkomst, religie/levensovertuiging, ras, seksuele voorkeur je hebt; iedereen is gelijkwaardig voor de SOPN. Deze vrijheid en gelijkwaardigheid komen ook niet toevallig zeer duidelijk naar voren in het partijprogramma dat op een bijna IJslandse manier (het volk heeft daar zelf de grondwet herschreven) door honderden mensen samen is opgesteld.

 

Helaas hebben deze reporters keer op keer misbruik gemaakt van Johan Oldenkamp zijn openheid, transparantie, gastvrijheid en vertrouwen. Vaak werden SOPN en Johan Oldenkamp als persoon uiteindelijk in een publicatie volledig voor aap gezet, werd het verhaal volledig verdraaid, werden uitspraken uit hun context en verband getrokken of werd urenlange inhoudelijke uitleg helemaal niet gepubliceerd, maar bijvoorbeeld een aparte opmerking weer wel zonder dit weer te balanceren met de echte antwoorden.

 

Na te veel keren voor de gek te zijn gehouden door reporters van de mainstream media heeft Johan Oldenkamp heel recentelijk publiekelijk bekend gemaakt dat hij net als eerst nog steeds open staat voor interviews, maar dat hij in verband met slechte ervaringen in het verleden één voorwaarde stelt: Graag eerst het uiteindelijke te plaatsen artikel tonen voor akkoord, voordat het gepubliceerd wordt. Als Johan niet wordt geïnterviewd, maar een reporter wil wel schrijven over Johan, dan mag dat uiteraard wel, zolang dit binnen de wettelijke (en fatsoenlijke?) kaders valt; dat is hoe ik het in ieder geval begrepen heb.

 

Wat hierbij belangrijk is om te noemen is dat SOPN als enige van alle Nederlandse partijen aandacht besteedt aan vrije pers. Momenteel zijn de mainstream media dusdanige lobby- en reclame-instrumenten geworden, dat deze media bedrijven niet meer echt vrij zijn om kritische te publiceren over bepaalde invloedrijke multinationals, banken en andere lobbyisten (want zij zijn de eigenaren, de investeerders, de adverteerders en de stakeholders/belanghebbers). In het partijprogramma wordt ook heel specifiek aandacht besteed aan eerlijke, evenwichtige, vrije pers en media; als doelstelling voor Nederland. Dit wilde ik eerst even genoemd hebben voor het volgende te bespreken. Wat is er nu gebeurd?

 

Verzoek van Mark Traa aan Johan Oldenkamp en de voorwaarde voor publicatie

Mark Traa, politiek journalist van HP de Tijd wilde Johan Oldenkamp graag interviewen, echter hij wist niet dat Johan een nieuwe voorwaarde had gesteld, namelijk die van eerst kijken hoe je het gesprek omzet in publicatie en dan pas akkoord voor publicatie. In mijn visie heel begrijpelijk en logisch.

 

Mark Traa was hier echter niet van gediend, hij had liever Johan geïnterviewd en dan volledig de vrijheid willen hebben om er mee te doen wat hij zelf en HP de Tijd graag wilden zeggen over SOPN en Johan Oldenkamp. Als hij het een positieve draai, een licht humoristische of een creatieve draai had willen geven met behoud van respect, integriteit en inhoud, dan had Johan daar wellicht nog over willen overleggen denk ik zelf.

 

Het artikel van Mark Traa van HP de Tijd over Johan Oldenkamp

Mark Traa had waarschijnlijk plannen met de woorden van Johan die dusdanig duister waren, dat Johan daar nooit toestemming voor zou hebben gegeven. Mark Traa had (nu Johan deze verstandige voorwaarde stelde) ineens als het ware een speeltje of een soort machtsmiddel verloren.

 

Het lijkt alsof Mark Traa toen alles uit de kast heeft gehaald om Johan en SOPN dit betaald te zetten, een soort wraak lijkt het wel. Vanuit dit oude denken en handelen vanuit het ego, heeft Mark Traa toen een volledig artikel geschreven vanuit angst, strijd en machtsdenken. Juist dit is het oude paradigma waar we nu met zijn allen toch wel klaar mee zijn lijkt mij.

 

Ik bedoel: wie wil er nu nog eeuwen oorlogen, conflicten, stress, ziekte, miscommunicatie en achteruitgang? Mensen die de volgende stap al hebben gemaakt en niet meer vanuit het ego leven in een materialistische wereld die om nepgeld gaat, maar natuurlijk evenwicht, liefde en licht willen delen; die stemmen op en participeren met SOPN als ze dit willen. SOPN is nog steeds de partij van de liefde. Johan noemde laatst nog de 3 V's: Vrijheid, Vitaliteit en Verbondenheid als kernpunten voor de Volksbeweging SOPN.

 

Mark Traa en zijn stellingen, provocaties, discriminatie meldingen en zijn hopen op escalaties met minderheden en minderheden organisaties.

Ik zal samenvatten wat Mark Traa in het artikel van 7 augustus 2012, uit onmacht en wraak (?) heeft gesteld:

 

Mark Traa van HP de Tijd suggereert dat Johan Oldenkamp doet aan strafbaar majesteitsschennis. Mark Traa vindt dit interessant als een strafzaak casus voor het openbaar ministerie. Wat vindt Johan echt: Johan vindt dat iedereen gelijk is en dat je als je zogenaamd blauw bloed hebt niet ineens macht over anderen mag claimen. Verder heeft Beatrix (von Amsberg is volgens Johan Oldenkamp de echte familienaam) volgens mij een belangrijke en controversiele lobby rol bij de Bilderberg conferenties en heeft ze een belangrijke rol bij Shell.

 

Mark Traa zegt zelf ''Heeft hij inmiddels zijn toon wat gematigd'' en Johan Oldenkamp heeft onder andere ook al gezegd als reactie op Mark Traa:

 

Johan: ''Op de website van het blad HP De Tijd, genaamd HP De Site, verscheen afgelopen dinsdag een artikel waarin mijn meest gepeperde uitspraken van de laatste jaren op een rijtje zijn gezet''

 

en

 

Johan: ''Mijn gepeperde uitspraken zijn van voor mijn ‘ontwaken’ op zondag 15 juli jongstleden. Ik deed destijds die uitspraken omdat ik toen nog vol in de strijd tegen de (verborgen) machthebbers zat. Ik kan bijzonder slecht tegen onrecht en ik heb bovendien een bovengemiddelde portie strijdlust meegekregen.''

 

en

 

Johan: ''Vooraf wil ik graag benadrukken dat in het geval ik aantoonbaar onjuiste informatie heb gedeeld ik dit per direct in vetgedrukte letters zal rectificeren. Het enige wat daarvoor nodig is, is het mij in kennis stellen van het tegenbewijs.''

 

samengevat, Johan had vroeger meer pittige uitspraken en biedt de mogelijkheid voor rectificatie.

 

In ieder geval, Mark Traa koos er voor om Johan nog verder oneerlijk onder de gordel aan te pakken door hem te demoniseren als iemand die iets tegen joden heeft (!).

 

Voor alle duidelijkheid, als Johan Oldenkamp, Pateo of SOPN ook maar iets tegen een bepaalde minderheidsgroep zou hebben in de vorm van racisme of discriminatie, dan zou ik de eerste zijn om hem daar stevig op aan te spreken en me mijlen ver van hem en/of de partij SOPN te distantiëren. Ik wil graag een vrij en veilig land voor iedereen. Gelukkig is Johan ook iemand die Nederland vrij en veilig wil hebben voor alle levensovertuigingen.

 

Nogmaals, als Johan Oldenkamp ook maar één keer een antisemitische uitspraak zou doen, ben ik klaar met hem, want dat tolereer ik niet.

 

Mark Traa suggereerde niet alleen onterecht in een landelijk blad dat Johan Oldenkamp tegen het joodse volk is, maar heeft hier ook drie partijen bij betrokken en gemanipuleerd. Ik zeg actief uit zijn initiatief betrokken, want Mark Traa is nadat hij kennelijk boos is geworden op Johan, contact gaan zoeken met organisaties die discriminatie van minderheden aanpakken, dit kun je merken door het woordje "desgevraagd''. In andere woorden, pas toen Mark Traa met hen contact opnam, hen 'informatie' voerde en hen daarna over deze 'informatie' vragen stelde.

 

Dit zijn de partijen die Mark Traa graag in actie ziet tegen Johan Oldenkamp (en SOPN?):

o       Joodse belangenorganisatie Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI)

o       Meldpunt Discriminatie Internet

o       Openbaar Ministerie Den Haag (strafvervolging)

 

Tot slot aan het einde van het artikel suggereert Mark Traa dat Johan Oldenkamp tegen persvrijheid in Nederland is.

 

Wat heb ik te zeggen over Mark Traa en zijn artikel?

Alsjeblieft zeg, wat een flauwe kul, Mark Traa. Als je gewoon je werk als reporter wilde doen, had je alles kunnen vragen aan Johan en had je gewoon alles kunnen publiceren wat hij als antwoorden had gegeven.

 

Nee, je wilde iets anders. Een negatief, duister spelletje. Uiteindelijk ben je belangenorganisaties die terecht minderheden beschermen voor je karretje gaan spannen. Erg laf en ook zonde van je tijd. Niemand is hierin geïnteresseerd. Doe alsjeblieft wat constructiefs met je tijd en je artikelen. Dat proberen wij (SOPN-participanten en Pateo-gastschrijvers) ook te doen voor een prettigere wereld voor iedereen, dus ook voor jou, beste Mark Traa.

 

Er is wereldwijd een transitie gaande van machtsbewustzijn, schaarste, angst en materialisme, naar een Nieuwe Wereld: een wereld van liefde, evenwicht, vrede en verbinding, gelijkwaardigheid en overvloed. Die oude strijd is niet meer nodig, er is allang genoeg voor iedereen. Er is overloed.

 

Met Nieuwe Wereld bedoel ik natuurlijk niet de zogenaamde New World Order, maar juist een meer paradijselijke vorm van leven op aarde voor iedereen. Dit kan en ligt binnen ons bereik. Er zijn zoveel mensen met mooie oplossingen, met liefde en met energie voor goede initiatieven. Laten we er wat moois van maken, met zijn allen!

 

Verder in de media op 9 augustus 2012:

 

NRC Handelsblad 9 aug 2012: Voorzitter College voor Zorgverzekeringen (CvZ) Arnold Moerkamp werd eerder al in het NRC Handelsblad door Youp van 't Hek uitgemaakt voor ''schaamteloze aso''. Dit stond vandaag in het NRC Handelsblad op pagina 7. Arnold Moerkamp is van mening dat als jouw ziekte of die van je oma bijvoorbeeld te duur is, dat je dan pech hebt. Dit scheelt geld en is dus volgens hem een bezuinigingsoplossing. Verder stond in het artikel dat hij het ondanks negatieve reacties, toch, in principe wel eens is met de stelling van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (in '07) dat één jaar verlenging van een mensenleven niet meer dan € 80.000,- mag kosten. Weinig empathisch vermogen bij Arnold Moerkamp dus. Mensen zijn zoveel meer dan economische eenheden.

 

Volkskrant 9 augustus 2012: Een prachtig voorbeeld van overvloed. Mocht je nog op zoek zijn naar woonruimte, bedrijfsruimte of ruimte voor een project (bijvoorbeeld indoor voedselverbouwing). Verslaggever Jonathan Witteman schreef een artikel met de volgende kop: "Er staan meer kantoren leeg dan ooit''. Het artikel begint met "De leegstand van Nederlandse kantoorpanden heeft een nieuw record bereikt: 7,62 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte stond de eerste helft van dit jaar te huur of te koop, een toename van 7 procent.'' Dit staat in het woensdag gepubliceerde onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Wow 7,62 miljoen vierkante meter, daar kun je vast wat moois mee.

 

Volgens mij hebben zowel SOPN als Pateo dit al eens besproken, het is nu dus actueler dan ooit! Bureau Rietveld Landscape heeft hier ook een symbolische kunst uitbeelding van gemaakt in de vorm van een maquette met meer dan 4000 schaalmodellen van lege Nederlandse kantoren, fabrieken, kerken, molens en stadions (link).

 

Tot slot Volkskrant 9 augustus 2012: Een nieuwe held die is doorgebroken in de mainstream media! Organisatieadviseur Rost van Tonningen maakt korte metten met de ondemocratische lobby praktijken in Nederland. Hij noemt in de Volkskrant onder andere schaduwregeringachtige instellingen. Enkele citaten uit het interview:

''De SER? Weg ermee.''

''Nederlanders konden zich toen enorm in de schulden steken, met economische groei tot gevolg. We zijn ons kapot gaan lenen. Die ogenschijnlijke welvaartsstijging was een sigaar uit eigen doos. Daardoor zijn we nu, op twee na, het land met de grootste schulden.''

''Hun opvolgers waren minder gemotiveerd en speelden elkaar baantjes toe. Het model is decadent en feodaal geworden. Het sluit niet meer aan bij de samenleving.''

''In die belangenclubs en in de geprivatiseerde ondernemingen lopen ongeveer vijfhonderd polderbestuurders rond met vaak twintig tot dertig baantjes. Niet op grond van hun expertise, maar primair op basis van hun partijlidmaatschap.''

''Die adviesorganen, stelt u, zorgen voor een democratisch tekort.

Van Tonningen: ... een verzamelbak van al die belangenclubs. Zoals de SER er ook een is. Weg ermee. Zulke schaduwregeringachtige instellingen zag je alleen in de fascistische landen die wij hebben trachten te democratiseren.''

 

Beste Rost van Tonningen, hartelijk bedankt, bij deze in het zonnetje gezet! Een hele prestatie om dat in de mainstream media gepubliceerd te krijgen.

 

© 10 augustus 2012, Pateo.nl: alle rechten voorbehouden.

 

 

Voorgaande artikelen van gastschrijver Berend:

o        Waarom openbaarheid en lobby niet samengaan (link)

o        Rechtszaken over invloed Big Pharma (link)

o        Is de SER een lobbyclub? (link)

o        De belangen achter het Lenteakkoord (link)

o        De ondemocratische agenda van Neelie Kroes (link)

o        De geschiedenis van het participatiemodel (link)

o        De Bilderbergconferenties (link)

o        Schijnjournalistiek van PCM-kranten (link)

o        Politiek en burgerparticipatie (link)