Niet-stemmers grote winnaars verkiezingen

 

Zeist, 10 juni 1010.

Gisteren heeft één van de vier stemgerechtigden op zichzelf gestemd. Daarmee is bijna het oude record uit 1998 geëvenaard. Na de afschaffing van de (absurde) stemplicht in 1970, was toen het percentage van de zelfstemmers 26,7%. Bij de verkiezingen van 2006 stemden nog 82% van de kiesgerechtigden op een ander. Dit betekent dat er deze keer ongeveer 1 miljoen mensen minder op een ander hebben gestemd dan vier jaar geleden. De groep zelfstemmers bestaat inmiddels uit 3,1 miljoen stemgerechtigden, en is de afgelopen periode dus met ruim 44% gegroeid. In kamerzetels uitgedrukt vertegenwoordigt deze groep momenteel 38 zetels, en is daarmee de grootste ‘politieke’ beweging in Nederland. En kwart van de Nederlanders beseft dus dat politiek alleen maar bijdraagt aan het ontstaan en laten verergeren van onze problemen.

 

Een zeer kleine groep hoopte deze keer dat een nieuwe politiek positieve verandering kon gaan brengen. Een kleine 30.000 stemgerechtigden stemden op Mens en Spirit, gevolgd door een kleine 10.000 op de Piratenpartij. De overigen behaalden minder dan 0,0% van de stemmen. Een illusie rijker zullen wellicht ook deze mensen gaan beseffen dat politiek het exclusieve spelletje is van opruiers, leugenaars en marionetten, allen onder (indirecte) aansturing van de allergrootste machtwellusteling van dit nederige landje, namelijk topcrimineel Beatrix von A.

 

De verkiezingsuitslag van gisteren is dus uiterst positief. De zelfbestuurders winnen met forse schreden terrein. Het faillissement van de democratie is al doorgedrongen tot het bewustzijn van minimaal een kwart van de natie. De Autonomen vertegenwoordigen nu de grootste partij van Nederland. Dit is absoluut iets waar een klein landje trots op mag zijn. Vandaag is daarom een uitstekend moment om definitief te stoppen met het verspillen van onze energieën aan de poppenkast die men democratie noemt. Democratie is schijn. Lang leve de Zelfbeschikking!

 

De samenleving waarin iedereen de volledige verantwoordelijkheid neemt voor alles in het eigen leven wordt hier ‘autocratie’ genoemd. Volgens Wikipedia staat dit gelijk aan dictatuur. Dat is opvallend, aangezien democratie juist een dictatuur is, namelijk de dictatuur der dwaasheid. In een autocratie (zoals hier gedoeld) zijn alle mensen autonoom, soeverein en authentiek. Autocratie staat hier gelijk aan individueel zelfbestuur.

 

 

Ook geplaatst op:

o       Bovendien.com (met reactiemogelijkheid)

o       Anarchiel.com (met reactiemogelijkheid)

 

 

Naschrift:

Uiteraard valt er op de stelling dat al deze 3,1 miljoen mensen bewust niet hebben gestemd veel af te dingen. Wat echter minder makkelijk te negeren is, is het feit dat 1 miljoen mensen minder hebben gestemd dan 4 jaar geleden. Een heel erg groot deel hiervan bestaat uit mensen die bewust hebben afgezien van stemmen. En deze groep is dan ook velen maken groter dan de ongeveer 40.000 mensen die op de 'nieuwe politiek' hebben gestemd. En dan zijn er daarbovenop heel erg veel mensen die al heel lang door hebben dat deze poppenkast niet de belangen van het volk dient.

 

Ik zie een sterk groeiende groep Autonomen die door hebben dat de politiek ons NOOIT een oplossing gaat brengen, maar ALTIJD onderdeel is van het probleem. Deze groep gaat de komende maanden zelf voor oplossingen zorgen. Er vindt nu al een zeer duidelijke kanteling plaats van 'schoppen' tegen het oude (of het ontmaskeren daarvan) naar zelf vorm en inhoud geven aan het nieuwe.

 

 

Met naschrift ook geplaatst op:

o       Argusoog.com (met reactiemogelijkheid)