Zorgverzekering via Artabana: betaalbaar en fair

 

 

Kies je voor Artabana:

o       dan bepaal je zelf hoeveel je wilt uitgeven aan gezondheidsbevordering.

o       dan bepaal je zelf waar je jouw gezondheidsbudget aan besteedt.

o       dan bepaal je zelf met wie je jouw gezondheidsgegevens deelt.

 

Artabana: 100% particulier gezondheidsfonds

o       100% keuzevrijheid (behandelmethode, middelen en behandelaar)

o       100% van het geld gaat naar gezondheidsbevordering

o       100% waarborg van de privacy

 

(geïnteresseerd in deelname aan Artabana, klik dan hier)

 

Introductie

Artabana is een van oorsprong Zwitsers initiatief voor het gezamenlijk dragen van de kosten voor het bevorderen en waarborgen van de gezondheid. Niet alleen in Zwitserland (sinds 1987), maar vooral ook in Duitsland (sinds 1999) en in Frankrijk (sinds 2010) kiezen steeds meer mensen voor Artabana. Meer informatie hierover in het Duits is te vinden op Artabana.org. De bedoeling van Artabana.nl is om ook Nederlanders de mogelijkheid te bieden om voor Artabana te kunnen kiezen.

 

Wat is er dan mis met de bestaande ziektekostenverzekeringen?

Allereerst worden de bestaande ziektekostenverzekeringen steeds duurder. En verder is de geboden dekking door de bestaande ziektekostenverzekeringen zeer eenzijdig en onnodig beperkt. Omdat er in Nederland bijna 50 verschillende zorgverzekeraars zijn lijkt het alsof er keuzevrijheid is, maar dat is slechts schijn, aangezien ze allemaal slechts polissen voor reactieve medicijnenzorg bieden. Steeds meer mensen krijgen door dat deze medicijnen (of drugs) de gezondheid schaden, en ook nog eens verslavend werken. Wie echt gezonder wil worden, die kan zich voor medicijnzorgloze behandelingen niet of nauwelijks verzekeren in Nederland. Bovendien dient altijd eerst de steeds hogere premie betaald te worden voor de medicijnbasiszorgverzekering.

 

Gezondheid, Vrijheid en Verbondenheid

Artabana is gebaseerd op drie pijlers: gezondheid, vrijheid en verbondenheid. Wie kiest voor Artabana, die heeft de volledige vrijheid om zelf te mogen bepalen welke producten of diensten worden afgenomen ten behoeve van de bevordering van de eigen gezondheid. De keerzijde van deze vrijheid is uiteraard verantwoordelijkheid, want deze gaan namelijk hand in hand. Dit betekent dat iedereen zelf volledig verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid, inclusief voeding, lichaamsbeweging en levensstijl.

 

Gezondheid = Heelheid

Vrijheid = Verantwoordelijkheid

Verbondenheid = Solidariteit

 

Hoe werkt Artabana?

Artabana werkt van onder af aan doordat drie of meer mensen samen een Artabana-basisgroep vormen. Elke basisgroep is autonoom en heeft een eigen naam, eigen statuten en eigen regels, die de leden van deze groep onderling hebben afgesproken. De rechtsvorm die voor een basisgroep wordt gekozen is meestal een een ongeregistreerde vereniging (niet notarieel opgericht) met een voorzitter, penningmeester en een secretaris. De leden van deze basisgroep komen maandelijks of tweemaandelijks bijeen om elkaar te informeren over hun gezondheid. Om het praktisch te houden zijn kleine basisgroepen met ongeveer vijf leden werkzamer dan grotere verenigingen met vijftien of meer leden. Des te meer leden, hoe langer de onderlinge uitwisseling duurt en hoe lastiger het ook wordt om een gezamenlijk moment voor de volgende bijeenkomst te vinden.

 

Om een bankrekening te kunnen openen dient de vereniging statuten en een oprichtingsprotocol (waar, wanneer, wie aanwezig) te kunnen voorleggen. De reeds bestaande Artabana-basisgroepen kunnen daarvoor voorbeelden beschikbaar stellen die als richtlijnen kunnen dienen.

 

Iedere basisgroep is verbonden met alle andere basisgroepen in de eigen regio. De regionale basisgroepen komen jaarlijks bijeen. Wanneer de leden van een basisgroep bijeenkomen, dan wordt er vooraf een protocol gemaakt over de zaken waarover wordt gesproken en waarin achter wordt vastgelegd wat er is besloten. Dit protocol krijgen alle leden, maar ook alle andere basisgroepen uit diezelfde regio, zodat de regionale groepen onderling van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Daarom heeft elke basisgroep ook een contactpersoon met een e-mailadres, waar alle belangrijke informatie aan wordt doorgegeven.

 

Bij noodgevallen (waarin de eigen basisgroep de ziektekosten voor zijn eigen leden niet meer kan betalen) worden de regionale contactpersoon geïnformeerd om welk noodgeval het gaat en om hoeveel geld er per regionale basisgroep wordt gevraagd. Bij kleine bedragen (tot bijvoorbeeld € 300) wordt het bedrag onmiddellijk overgemaakt aan de hulpvragende basisgroep. Ook bij grotere bedragen wordt het geld direct overgemaakt, omdat het immers een noodgeval betreft, maar dan wordt er later per basisgroep door de leden bepaald of dit grote bedrag een lening of een schenking is geweest.

 

Alle regionale groepen zijn ook onderling weer verbonden in een landelijk Artabana-forum. In dat forum hebben de vertegenwoordigers van elke regio zitting. Zij ontmoeten elkaar eens of twee maal per jaar om regionale informatie uit te wisselen. In Duitsland zijn er bijvoorbeeld 28 regionale groepen. Elke regionale groep heeft ook weer één of twee contactpersonen die bij een zeer duur noodgeval alle basisgroepen in de eigen regio informeert om welk noodgeval het gaat, welke regiogroep om hulp vraagt en om hoeveel geld er wordt gevraagd. In een dergelijk geval is het benodigde bedrag altijd een schenking.

 

De leden van iedere basisgroep bepalen zelf hoeveel geld ze in hun gemeenschappelijke pot doen. Als richtlijn kan 30% van dit bedrag gereserveerd worden voor hulpvragen van de basisgroepen uit dezelfde regio en nog eens 10% voor hulpvragen van buiten de eigen regio. Dit zijn echter globale richtlijnen. Iedere basisgroep bepaalt zelf hoe ze hier mee om willen gaan. Globaal komt dit dan neer op 60% reguliere uitgaven en 40% voor noodgevallen.

 

Voor de verdeling van de 60%, die ieder lid vrij kan besteden, wordt doorgaans een verdeling gemaakt in zeven soorten kosten:

o       P (Preventie): Uitgaven die helpen een ziekte te voorkomen, zoals zalfjes, bepaalde kruidenthee, een gerichte massage, vastenkuur, een bril, enz.

o       Am (Ambulant): een ambulante behandeling.

o       Sta (Stationair): een stationaire behandeling, langere tijd in een kliniek.

o       T (Tandbehandeling): tandvulling, wortelbehandeling, tandsteen verwijderen, enz.

o       TV (Tandvervanging): een brug, een tandprothese, stifttand, enz.

o       V (Verpleging): thuisverpleging

o       Bev. (Bevalling): zwagerschap begeleiding, geboortehulp, enz.

 

Het Artabana-systeem werkt al tientallen jaren naar volle tevredenheid van de verzekerden. De verzekerde kan in samenspraak met de overige leden van de basisgroep zelf bepalen aan welke gezondheidsbevorderende producten of -diensten de eigen 60% wordt besteed. De mensen van iedere basisgroep wonen meestal dicht bij elkaar en ondersteunen elkaar ook met hulp bij ziekte of ongevallen.

 

De voordelen van Artabana op een rijtje:

o       Betaalbaar, want dat bepalen de groepsleden zelf

o       Vrije keuze, want dat bepalen de groepsleden zelf

o       Waarborg van de privacy van elk individu, want de groepsleden bepalen zelf welke persoonlijke informatie ze delen met de andere basisgroepen

 

Je kunt nu al starten met Artabana!

Met het vormen van Artabana-basisgroepen in Nederland kan per direct worden gestart. De procedure staat hierboven beschreven. Geef, zodra een basisgroep gevormd is, dit door aan Artabana.nl, zodat ook een regio-indeling gemaakt kan worden (klik hier om geïnteresseerden bij jou in de buurt te vinden).

 

Tot aan het einde van het kalenderjaar 2012 hou je vervolgens de huidige ziektekostenverzekering aan, en declareer je daar zoveel als mogelijk kosten. De overige kosten kunnen dan worden gedragen door Artabana. Vervolgens zeg je per 1 januari 2013 de huidige ziektekostenverzekering op, en stap je volledig over op Artabana.

 

Eerder volledig overstappen op Artabana?

Indien je nu geen ziektekostenverzekering hebt afgesloten, dan kun je nu al volledig overstappen op Artabana. Op basis van rechtsgelijkheid binnen de EU-landen kan het College van Zorgverzekeringen (CvZ) niet anders dan ook de deelname aan Artabana erkennen als het hebben afgesloten van een zorgverzekering. Hierover wordt momenteel gesproken met het CvZ. Daarnaast is er een verzoekschrift ingediend om de rechtmatigheid van de Nederlandse zorgverzekeringswet te toetsen, onder andere aan VN-resolutie 2649 (link). Indien deze wet inderdaad onrechtmatig is, dan kan iedereen per direct de huidige ziektekostenverzekering opzeggen.

 

Wanneer wordt burgerlijke ongehoorzaamheid geoorloofd?

Indien je van mening bent dat in deze zaak burgerlijke ongehoorzaamheid geoorloofd is, dan kun je nu al een brief sturen aan jouw zorgverzekeraar waarin je aangeeft deze verzekering per bijvoorbeeld 1 april op te zeggen omdat deze gebaseerd is op misleiding, fraude en machtsmisbruik. Zorg dan wel dat je voor deze datum aangesloten bent bij een Artabana-basisgroep (indien je geen ‘gedoe’ wilt op basis van de (onrechtmatige) zorgverzekeringswet in Nederland).

 

Meer informatie?

Ga voor meer informatie naar Artabana.nl. Verder is er op maandagavond 12 maart gesproken over de invoering van Artabana in Nederland in talkshow van Pateo Radio (link). Klik hier om deze radio-uitzending van een uur na te beluisteren. Ook komt Artabana ter sprake in een tv-interview van 19 minuten (link), waarbij uitgebreid stil wordt gestaan bij de huidige misstanden in de zorg in samenhang met de overige misstanden in onze huidige samenleving:

o       De zorg maakt ons zieker

o       Het onderwijs maakt ons dommer

o       De voeding voedt steeds minder

o       Het geld maakt ons steeds armer

o       Het nieuws wordt steeds gekleurder

o       De politiek wordt steeds stuurlozer

 

Persconferentie

Op vrijdagmiddag 16 maart aanstaande om 13:30 uur te Nijenheim 1426, 3704 VG in Zeist wordt een persconferentie gegeven over Artabana in Nederland. Deze persconferentie maakt deel uit van de Manifestatie ‘Zorgeloos Gezond’ (link).

 

Artabana : particulier gezondheidsfonds

 

© 10 maart 2012, Pateo.nl

 

(verspreid dit artikel gerust verder, mits met bronvermelding)

 

 

Ook gepubliceerd via:

o       Earth Watcher.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Praktijk-Redhawk.webklik.nl